Kategoriler
Allah Dirilmiş isa

Müslümanlar, Yahudiler, Hıristiyanlar-Kim Doğru Günde Tapınıyor?

Yorumunuzu Emaille GönderinizYolcu216@gmail.com

Tapınmak için “en iyi” gün hangisidir? Müslümanlar sıklıkla “Neden Hıristiyanlar Pazar günü kiliseye gider? İncil dua zamanının Pazar günü olmasını emretmez!” diye sorarlar.Aslında, tapınmak için herhangi bir gün de iyi bir gündür. Tanrı, bir günü diğeriden daha önemli yapmaz. O nedenle, tapındığımız gün tapınmamızın Tanrı tarafından kabul ya da red edilip edilmediğini belirlemez.

Kur’an Cuma Gününü Kutsal Sayar

Bununla birlikte, İslam tapınma “gün” ü hakkında başka bir bakış açısına sahiptir. Kur’an’da bir ayet der ki,“Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında Allah’ı anmaya koşun ve alışverişi bırakın. Bilirseniz, bu sizin için çok hayırlıdır.”(Kr62:9).Benzer şekilde, Muhammed arkadaşı tarafından yazılmış hadis aracılığıyla bu ayeti onaylar.“Tanrı’nın Habercisi Cuma gününü tayin etti. Tanrı’nın Habercisi dedi ki: “O günde dini törenli dua zamanıdır ki o zamanda bir Müslüman dini törenli duayıuygular ve o belirli zamanda bir şey isterse, Tanrı kesinlikle onu ona verecektir” (Sahih Muslim No. 1406). Muhammed’e göre, Cuma günündeki ritüel namazını kıldığı sürece, Müslümanın istediği herşeyi verilecektir. Ya Cuma’dan başka günlerdeki namazlar? Tanrı,o günlerdeki istenenleri verir mi?

Musa’nın Yasası Cumartesi Günü Tapınmayı Emreder

Musa’nın yasası gerçekten Cumartesi günü tapınma için emir verir. “Şabat Günü’nü kutsal sayarak anımsa.”(Tevrat, Exodus 20:8). Bu emir, bir tek Musa’nın Yasası, Tevratta bulunur, İncil’de değil. Ve dahası, İsa Mesih takipçilerine Şabat günü tapınmalarını emretmemiştir.Kendigününde bile, İsa Mesih sadece Şabat gününde öğretmedi. O “her gün” öğretti (İncil, Matta 26:55). Genellikle İsa günü değil eylemini vurguladı.Yani, Tanrı’nın Evindeki öğretiş. O, bir günün diğerbir gündendaha önemli olduğunu öğretmedi.

İsa Mesih Pazar Günü Ölümden Dirildi

O zaman Hıristiyanlar neden Pazar günü tapınırlar da diğer bazı günlerde değil? Hıristiyanlar İsa Mesih’in işinin sonucu olarak Pazar günü tapınır.İsa öldüğünde insanlığı günahından kurtarmak için yüce kurban oldu. Üçüncü günde, Pazar günü, ölümden dirildi (İncil, Luka24:46). Tüm dünyadaki Hıristiyanlar O’nun dirilişini Pazar günü kutlar.Dolaylı olarak, tüm dünyadaki Müslümanlar da İsa Mesih’in dirilişini kutlarlar. Arapçada, Pazar “Hari Ahad” veya “Pazar”, haftanın ilk günü olarak adlandırılır.İslam dünyasında,Pazar günü neden “Hari Ahad” olarak kutlanır?Pazar günü en önemli gün olarakyorumlanır çünkü o gün İsa Mesih ölümden dirilmişti.

Her Pazar Bir Kutlama Günüdür

O nedenle, Hıristiyanların Pazar günü tapınmalarının başlıca sebebi, Pazar gününün İsa’nın diriliş günü olmasındandır. Onlar, Diriltilmiş, Yaşayan Kurtarıcılarını kutlamak için toplanırlar.“Şabat Günü’nü izleyen haftanın ilk günü, tan yeri ağarırken, Mecdeli Meryem ile öbür Meryemmezarı görmeye gittiler… Melek kadınlara şöyle seslendi: “Korkmayın! Çarmıha gerilen İsa’yı aradığınızı biliyorum. O burada yok; söylemiş olduğu gibi dirildi. Gelin, O’nun yattığı yeri görün.”(İncil, Matta28:1, 5-6).

Tanrı’nın Varlığı “Gün” den Daha Önemlidir

Tapınmak için düzenlenen gün en önemli konudeğildir. Önemli olan şey, insanlar Tanrı’ya tapınmak için bir araya geldiklerinde Tanrı’nın orada bulunmasıdır. “Nerede iki ya da üç kişi benim adımla toplanırsa, ben de orada, aralarındayım.”(İncil, Matta18:20).O nedenle, nerede ve ne zaman tapınırsak tapınalım, Tanrı’nın mevcudiyeti tapınma yaptığımız günden çok daha önemlidir.

Siz Diriltildiniz mi?

Tanrı’nın kitabı, bizlerin hepimizin günah içinde ölü olduğuğumuzu öğretir (İncil, Efesliler 2:1). İsa bir keresine dedi ki, “Diriliş ve yaşam Ben’im. Bana iman eden kişi ölse de yaşayacaktır. Yaşayan ve bana iman eden asla ölmeyecek. Buna iman ediyor musun?” (İncil, Yuhanna 11:25-26). İsa yaşıyor! O tek başına size bugün sonsuz yaşam verebilir.

İsa açıkça dedi ki,“Yol, gerçek ve yaşam Ben’im. Benim aracılığım olmadan Baba’ya kimse gelemez.”(İncil, Yuhanna 14:6).

AŞAĞIDA YORUM BÖLÜMÜ İÇİN BİRKAÇ SORU

Yukarıdaki yazı hakkında yorum yapmaları için okuyucularımızı teşvik ediyoruz. Konu ile ilgili olmayan yorumlar doğrudan silinecektir. Lütfen aşağıdaki sorulardan birine odaklanarak bizimle bir diyalog başlatınız:

1.Ne daha önemlidir? Tapındığımız gün mü, yoksa nasıl tapındığımız mı?

2.Hıristiyanlar neden Pazar günü tapınmayı seçer? Onların geçerli nedeni var mıdır? Neden?

3.Tanrı’ya tapınmak için “en iyi” olan bir gün var mıdır?

Yorumunuzu Emaille GönderinizYolcu216@gmail.com

Kategoriler
Allah incil isa

Müslümanlar Beyan Eder: “Üçlübirlik Kelimesi İncil’de Bulunmaz!”

Yorumunuzu Emaille GönderinizYolcu216@gmail.com

Müslümanlar sıklıkla iddia eder: “Üçlübirlik kelimesi İncil’de bulunmaz!” Bu doğru ise, Hıristiyanlar Üçlübirlik doktrinine nasıl inanabilir? Allah’ın sözünde açıkça öğretilmeyen birşeye inanabilir miyiz?

Üçlübirlik Kelimesi İncil’de Bulunmaz

Üçlübirlikkelimesinin İncil’de hiçbir yerde olmadığı doğrudur. Bu gerçeği ilk kez duyduğumda, biraz şaşırdım ve araştırmaya başladım. Elbetteki, Üçlübirlik kadar temel bir öğretiş Allah’ın Sözünde olurdu, değil mi?

Sınırsız Kuvvet, Tevhid (Birlik) ve Şehadet

İnsanların saygıdeğer kutsal kitaplarında bulunmadığına inandığı diğer doktrin örnekleri vardır.

1.HıristiyanlarAllah’ın sınırsız kuvvetine (mutlak güce sahip) ve Sonsuz bilgisine (her şeyi bilen) inanır. Bu iki kelimenin İncil’de olmamasına rağmen, fikirler açıktır“. . . Tanrı yüreğimizden daha büyüktür ve her şeyi bilir”(İncil, 1 Yuhanna3:20). “. . . Bütün insanlığın Tanrısı Rab benim. Var mı yapamayacağım bir şey?” (Peygamberleri Kitabı, Yeremya32:27).

2.Tüm İslam öğretisi Tevhid (Allah’ın birliği) doktrinine bağlıdır. O öğretiş,İslami inanç için gereklidir. Fakat Arapça Kur’anda, Tevhid kelimesi hiçbir yerde bulunmaz! Tevhid kelimesinin orada olmamasına rağmen, kavram açıktır-Allah’tan başka tanrı yoktur “. . . Benden başka ilah yoktur, o halde bana kulluk edin”(Kr. 21:25). “. . . tanrınızın tek tanrı olduğu . . .”(Kr. 41:6). Allah’ın birliği öğretişininİslam’ın parçasıolmadığını kimse iddia edemez, değil mi?

3.Şehadet de Müslümanlar için olağanüstü önemlidir. Kişi ciddi bir şekilde şehadet ederse müslüman olur. Aileler çocuklarına genç yaştan itibaren şehadeti öğretir.Ancak, şehadet Kur’an’da bulunmaz! Yine de, her Müslüman şehadetin doğru olduğuna ve Müslüman olmanın yolu olduğuna inanır.

Buradaki üç örnek hakkındaki düşüncelerinizi bize gönderin.

Tanrı’nın Sözü Üçlübirliği Öğretir

Araştırma yaptıktan sonra, din öğretmenleriyle hem fikir oldum. O özel kelime Tanrı’nın Sözünde kullanılmasa da, kavram kanıt ve gerçek olabilir.Tevrat, Zebur ve İncili baştan sona okursanız, Üçlübirlik kavramı çok açıktır. İsa Mesih ilahi’dir. O, hastaları iyileştirdi, ölüleri diriltti, günahları bağışladı ve Allah ile bir olduğunu iddia etti.“Baba ve Ben biriz. . . Seni iyi işlerden ötürü değil, küfrettiğin için taşlıyoruz! … Tanrı olduğunu ileri sürüyorsun.”(Incil, Yuhanna10:30, 33).

İsa dünya üzerinde yaşarken Tanrılığını kanıtladı. O, Tanrı olduğundan, günahlarınızı bağışlayabilir ve bağışlamak için isteklidir. İsa’nın tüm günahlarınızın bağışlanmasını istiyorsanız bizimle iletişime geçiniz!Allah’ın yolunu öğrenmek istiyorsanız, İsa, İslam ve Fatiha üzerine haftalıkbülteni almak için lütfen bu link’itıklayınız.

DERİN DÜŞÜNME İÇİN SORULAR

1.Bu yazıyı okumadan önce, İncil’deki Üçlübirlik doktrini hakkındakidüşünceniz neydi?

2.Tevhid kelimesinin ve Şehadetin iki cümlesinin Kur’an’da bulunmaması gerçeği hakkında düşünceniz nedir?

3.Üçlübirlik öğretisini kişisel olarak daha önce incelediniz mi? Eğer onu birisiyle incelemek isterseniz, lütfen bizimle iletişimegeçiniz

Yorumunuzu Emaille GönderinizYolcu216@gmail.com

Kategoriler
Allah incil isa Kuran

Üçlü Birlik Hıristiyanlar ve Müslümanlar İçin Mantıklı Bir Kavram mıdır?

Yorumunuzu Emaille Gönderiniz

Bazı kişiler, Tanrı’nın Üç Birlik kavramının mantıklıolmadığını iddia eder. Buna rağmen,herkes Tanrı’nın insani düşüncelerimizle sınırlı olmadığı konusunda hem fikirdir. Aslında, Tanrı fiziksel boyutlarımızın dışında yaşar. Hem Hıristiyanlar hem de Müslümanlar Tanrı’nın sınırsız olduğunu ifade eder. O, dünyamızı ve boyutlarını yarattı. Peki dünyamız Üçlübirlik Tanrı’yı anlamamıza nasıl yardım eder.

İki Boyutlu ve Üç Boyutlu Dünyalar

“Normal” iki boyutlu matematik,üç boyutlu dünyaya uygulanabilir mi?İki boyutlu matematikte, sadece alan vardır. Hacim yoktur.Dünyanın uzunluk ve yükseklikle birlikte iki boyutu olup da derinlik boyutu olmasaydı, bir kişininbirisinin onun arkasında mı önünde mi olduğunu anlaması imkansız olurdu. İnsan ya o kişinin üstünde ya da aşağısında olabilirdi.

Yol Benim
Yol Benim

Tanrı Üç Boyutlu Dünyamızın Dışındadır

Müslümanlar tek Tanrı’nın üç kişiliğe sahip olmasının imkansız olduğunu iddia eder.“…Şu halde Allah’a ve peygamberlerine iman edin, “(Tanrı) üçtür” demeyin, …”(Kr 4:171). Müslümanlar üç boyutlu dünyada yaşar. Fakat İncil, Tanrı’nın bu dünyanın dışında yaşadığını öğretir. “…O’nun bilgisi kavranamaz” (Yeşaya 40:28). O nedenle, Tanrı’nın birde üç olması mümkün olmalıdır.

Hiç Kimse Üçlü Birliği Tam Olarak Kavrayamaz!

Bu savunmanınÜçlü Birliği kanıtlamayacağı konusunda hem fikiriz. Ancak, o, Üçlü Birlik kavramının mantıklı olduğunu gösterir. Eğer Tanrı üç boyutlu dünyamızın dışında yaşıyorsa,O Kendisini bize vahiyle açıklamak zorundadır. Boyutumuzun dışında olmanın nasıl bir şey olduğunu bize göstermek zorundadır.

Bizler Üç Boyutlu Yaratıklarız

Üç boyutlu kişi kendi dünyasını iki boyutlu bir kişiye nasıl açıklardı? Uzunluk ve yükseklik açıklanabilirdi fakat derinlikanlaşılmazolurdu. Iki boyutlu bir kişi için o açıklamayı anlamasının tek yolu imanla olurdu.Aynı şekilde, Hıristiyanlar Üçlü Birliği tam olarak kavrayamayacaklarını farkına varırlar. Bu nedenle,bizler üç boyutlu dünyaya hapsolmuşuzdur.Fakat, Hıristiyanlar, Tanrı’nın Üçlü Birlik olduğunu Kendi Kitabı olan İncil’de Kendisini açıkladığından dolayıimanederekinanmalıdır.

İsa Üç Boyutlu Dünyamıza Geldi!

İsa Mesih, Allah’ınKelimesi ve Üçlü Birlikteki ikinci kişi,üç boyutlu dünyamıza gelmiştir. Bizi Tanrı’dan uzaklaştıran günahımızdan kurtarmak için bizim gibi oldu!O’na inananlar günahlarından kurtulacaklar. Fakat O’na inanmayanlar Tanrı’nın yargısı altında olacaktır. Günahlarınızın kaldırılması için O’na güvenmelisiniz.

İsa açıkçasöyledi, “Yol, gerçek ve yaşam Ben’im. Benim aracılığım olmadan Baba’ya kimse gelemez.”(İncil, Yuhanna 14:6).

AŞAĞIDA YORUM BÖLÜMÜ İÇİN BİRKAÇ SORU

Yukarıdakiyazı ile ilgili yorum yapması için okuyucumuzu teşvik ediyoruz. Konu ile doğrudan ilgili olmayan yorumlar silinecektir. Aşağıdaki sorulardan birine odaklanarak bizimle diyaloğa başlayınızlütfen

:1. Üçlü Birlik için yazarın savunmasında ne tür zayıflıklar buluyorsunuz?

2. Tanrı’nın dünyamızın dışında olduğuna katılıyor musunuz? O’nun dünyamıza gelmesi mümkün müdür?

3. Tanrı’yıdaha fazla ne sınırlar, Hıristiyan Üçlü Birlik sistemi mi yoksa Müslüman inanç sistemi mi?

Yorumunuzu Emaille Gönderiniz: Yolcu216@gmail.com

Kategoriler
Allah isa Uncategorized

Allah Bize Çok Yakındır!

Yorumunuzu Emaille Gönderiniz

Kur’an, Allah’ın bize şahdamarından daha yakın olduğunu öğretir (Kr. 50:16). İncil’de Allah’ın insanlara yakın olduğunu öğretir. “Nereye gidebilirim senin Ruhun’dan, Nereye kaçabilirim huzurundan?” (Zebur, Mezmurlar139:7).Ancak, iki din bu yakınlığı çok farklı şekilde yorumlar. İslamiyette, Allah ve insanlararasındaki yakınlık efendi ve köle arasındaki ilişki olarak karşılaştırılır. Efendive kölesiaynı çatı altında yaşayabilmesine rağmen, birbirleri arasında çok uzaklık vardır.Fakat Tevrat ve İncil,insanlar ile Allah’ın ilişkisinin bundan daha fazlası olduğunu öğretir! O zaman bu ilişkiyi nasıl tanımlarlar? Bu tanımlamaları birlikte inceleyelim.

Allah Çocuklarını Seven bir Baba’dır

Allah’ın takipçileri Onu “Abba Baba”” diye çağırır. Abba “babacığım” anlamına gelen Arami dilinden gelir. Bu ilişkiyle, Allah’ın çocukları Babasının kucağına oturup O’nunla konuşabilirler. Yüreklerini paylaşabilir ve dilekte bulunabilirler. “Çünkü siziyeniden korkuya sürükleyecek kölelik ruhunu almadınız, oğulluk ruhunu aldınız. Bu ruhla, “Abba, Baba!” diye sesleniriz.”(Romalılar 8:15)

Allah Kuzularına Çobandır

Zebur, Hıristiyanların Allah’la ilişkisini koyun ve Çoban olarak tarif eder. Davut peygamber,Allah’ı Çobanı olarak dile getirir “Rab çobanımdır, eksiğim olmaz.”(Zebur, Mezmurlar 23:1). Allah’ın insanları, ayrılıp kendi başına dolaşmaya ve kaybolmaya eğilimli olduklarından ötürü koyun olarak tanımlanır. İyi Çoban olarak, Allah hayatı pahasına olsa bile onlara bakmaya isteklidir! Bununla ilgili benzetmeyi öğretirken, İsa Mesih dedi ki “Sizlerden birinin yüz koyunu olsa ve bunlardan bir tanesini kaybetse, doksan dokuzu bozkırda bırakarak kaybolanı bulana dek onun ardına düşmez mi?”(İncil, Luke 15:4)?

Allah İnsanlarına Bir Dosttur

Allah insanları “dost” olarak da çağırır. “Artık size kul demiyorum. Çünkü kul efendisinin yaptığını bilmez. Size dost dedim. Çünkü Babam’dan bütün işittiklerimi size bildirdim.”(Yuhanna 15:!5). İbrahim peygambereAllah’ın dostu denilmiştir. “…’İbrahim Tanrı’ya iman etti, …’ ve İbrahim’e de Tanrı’nın dostu dendi.”(Yakup 2:23). İbrahim, Allah için sadık bir dosttu. O’nu tam anlamıyla seviyordu. Kendi oğlunu kurban etmek için bile Allah’ın emrine itaat etti.

Aynı şekilde, İbrahim’in Allah’ısevdiği ve oğlunu kurban etmeye gönüllü olduğu yolla, Allah bizi sevdi ve bizim için İsa’yı kurban etti.Allah, bunu bizi sevdiği için yaptı. İncil şöyle ders verir, “Kendisini[İsa] kabul edip adına iman edenlerin hepsine Tanrı’nın çocukları olma hakkını verdi.” (İncil, Yuhanna 1:2)

İsa açıkça dedi ki,“Yol, gerçek ve yaşam Ben’im. Benim aracılığım olmadan Baba’ya kimse gelemez.”(İncil, Yuhanna 14:6).

AŞAĞIDA YORUM BÖLÜMÜ İÇİN BİRKAÇ SORU

Yukarıdaki yazı hakkında yorum yapmaları için okuyucularımızı teşvik ediyoruz. Konu ile ilgili olmayan yorumlar doğrudan silinecektir. Lütfen aşağıdaki sorulardan birine odaklanarak bizimle bir diyalog başlatınız:

1. Tanrı ile ilişkinizi nasıl tanımlarsınız?

2. Hıristiyanlar Tanrı ile ilişkisini nasıl tanımlar?

3. Tanrı ile yakın ilişkiye ihtiyacınız olduğunu düşünüyor musunuz? Lütfen sebebini yazınız.

Yorumunuzu Emaille Gönderiniz: Yolcu216@gmail.com

Kategoriler
Allah Dirilmiş Günah incil isa Kuran Kurtuluş Merhamet Mucize Muhammed Şeytan

İsa Mesih Yol Gösterir ve Işık Getirir

Dar Yol
Yuhanna 14:6 İsa ona, «Yol, gerçek ve yaşam ben’im» dedi. «

Kur’an şöyle onaylar, “O peygamberlerin izleri üzere Meryem oğlu İsa’yı, önündeki Tevrat’ı doğrulayıcı olarak gönderdik. Ona, içerisinde hidayet ve nur bulunan, önündeki Tevrat’ı doğrulayan, Allah’a karşı gelmekten sakınanlar için doğru yola iletici ve bir öğüt olarak İncil’i verdik.” (Kur’an 5:46).

İsa Mesih’in Öğretişleri Sadece İncil’de Bulunur

Hangi yönden İsa Mesih yol gösterir ve ışık getirir? Cevabı bulmak için İncil’e bakmalısınız. O, İsa’nın öğretişlerini içerir. Allah’tan korkanlar, İsa Mesih’in yol gösterişiyle teşvik olup o yola sarılacaktır.

Allah Sizi Seviyor ve Sizin Sonsuz Yaşama Sahip Olmanızı İstiyor

İsa Mesih, sıklıkla “Sevgi” kelimesini kullanır. O, Allah’ın günahlı insanların dünyasını sevdiğini öğretmiştir. O, Sevgisini çok zorlu yoldan gösterdi. İsa Mesih dedi ki, “Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki, biricik Oğlu’nu verdi.” (İncil, Yuhanna 3:16). İsa Mesih, Allah’ı seven insanları O’nun sevgisini kabul etmeye ve sunduğu sonsuz yaşamı almaya teşvik eder.

Allah’tan Korkuyorsan, Diğer İnsanları Sevmelisin

İsa Mesih, o zamanlarda Allah’tan korkan insanların, kendi çevrelerinde bulunan insanlara Tanrı’nın sevgisini yaymaları gerektiğini öğretti. İyi Samiriyelinin hikayesinde, İsa Mesih komşunuzu sevmenin, kimin yardımınıza ihtiyacı varsa ona yardım etmek anlamına geldiğini öğretti. (İncil, Luka 10:25-37). Düşmanlar olarak bildiğiniz insanların bile sevilmesi gerektiğini öğretti (İncil, Matta 5:43).

Yüreklerimizin Durumu İşlerimizden Daha Önemlidir

İsa Mesih, bir kişinin içsel tarafı olan yüreğin, kişiliğin en önemli görünüşü olduğunu öğretti. İsa Mesih dünyada yaşarken, halk arasında dinleriyle gösteriş yapmayı seven birçok insanla karşılaştı. Onlar halkın ortasında insanların görebilmesi için dua ediyordu. Başkalarına göstere göstere fakir insanlara para veriyorlardı. Oruç tutuyorlardı ve başkalarının onların oruç tuttuğundan haberi olmalarını sağlıyorlardı. Halka açık yerlerde ellerini yıkamaya çok dikkat ediyorlardı ki öylelikle herkes onların Tanrı’nın veya liderlerinin verdiği her emri yerine getirmekte ne kadar çok titiz olduklarını bilsinler. Fakat İsa dedi ki, “…önce bardağın ve çanağın içini temizle ki, dıştan da temiz olsunlar.” (İncil, Matta 23:26). Başka bir zaman O dedi ki, “İnsanı kirleten, insanın içinden çıkandır.” (İncil, Markos 7:20). İsa Mesih’in verdiği örnekler cinayeti, zinayı, hırsızlığı ve yalancı tanıklığı kapsıyordu (Matta 15:18-20).

Tanrı Tövbe Eden İnsanlara Merhametlidir

İsa Mesih, tapınakta dua eden ve yapmakta olduğu iyi şeylerden Tanrıya anlatan Ferisi olarak adlandırılan (bir imam gibi) dini bir lider hakkında hikaye anlattı. İsa Mesih, ayrıca Tanrı’nın yasalarını sıklıkla çiğneyen bir insan olan vergi toplayıcının basitçe “Tanrı, günahkar olan bana merhamet et” diye dua ettiğinden bahsetmiştir. İsa Mesih, Tanrı’nın tövbekar günahkarın duasını duyduğunu fakat görünüşte iyi olan adamın duasını kabul etmediğini öğretmiştir (Luka 18:10-14).

İsa Mesih Yol, Gerçek ve Yaşam’dır!

İsa Mesih, Kendisinin karanlık ve kötü dünyada Işık olduğunu öğretti (İncil, Yuhanna 8:12). O, “Yol (yollardan biri değil, fakat tek yol), gerçek (Allah’tan korkanlara yol göstererek) ve yaşam (Takipçilerine sonsuz yaşam vererek) Ben’im” dediğinde bunu daha da açık hale getirdi (İncil, Yuhanna 14:6).

İsa Mesih’in Günahlarınızı Alıp Size Rahat Vermesine İzin Verin

İsa’nın getirdiği yol gösterişi ve ışığı kabul etmek, O’nun davetine cevap vermeyi içerir. O’na gelmeye utananları ve günahın içsel yükünü taşıyanları davet etti. “Ey bütün yorgunlar ve yükü ağır olanlar! Bana gelin, ben size rahat veririm. ” (İncil, Matta 11:28). Tanrı’nın rahatını kabul eden kişi, artık günahın yükünden kendini kurtaracak kişisel çabaya bağlı olmaz. İsa Mesih’e Kurtarıcı, Telafi Edici ve Rehber olarak güvenir. İsa Mesih bu rahatlığı satmaz, o size bir hediyedir. O der ki, “Ben size rahat veririm.” O’nun hediyesini kabul ettiniz mi? Bu hediye, yol gösterişinin ve ışığının bir parçasıdır.

AŞAĞIDAKİ YORUM BÖLÜMÜ İÇİN BİRKAÇ SORU

Yukarıdaki yazı hakkında yorum yapmak için okuyucularımızı teşvik ediyoruz. Konu ile doğrudan ilgili olmayan yorumlar silinecektir. Aşağıdaki sorulardan birinine odaklanarak bir diyalog başlatın lütfen:

 1. İsa’nın yol gösteriş ve ışık getirdiğini nasıl biliriz?
 2. Hangi yönden İsa Mesih yol gösteriş ve ışık getirir?
 3. İsa, neden yol gösteriş ve ışık getiren tek kişidir?

BAŞKA KAYNAKLAR

 • İsa Mesih ile ilgili daha çok bilgi için şu web sitesine gidin: www.incildersleri.com
 • Ayrıca Türkçe İncil’i şu web sitelerinden indirerek İsa Mesih ile ilgili daha çok şey öğrenebilirsiniz:
 • Kutsalkitap.info

Eposta: Yolcu216@gmail.com

Kategoriler
Allah isa Tevrat

Müslümanlar Sorar: İnsanlar Neden İsa Mesih’i Öldürmek İstedi?

ÖLÜM CEZASI
ÖLÜM CEZASI

“İnsanlar neden İsa Mesih’i, öldürmek istedi?” diye bazı Müslümanlar sorar. Bu gerçekten çok iyi bir sorudur. Aslında iki grup insan İsa’nın ölmesini istedi. Nasıl olur? O zaman İsa Mesih izlemeye değer midir?

İsa Mesih’in Karakteri ve Eylemleri

İsa Mesih mükemmel karaktere sahipti. Sadece o da değil, O asla günah işlemedi. Kur’an ve İncil bu doğruyu onaylar. İsa Mesih “..tertemiz bir çocuk” (Kur’an 19:19) ve “…O’nda [İsa Mesih] günah yoktur” (İncil, 1. Yuhanna3:5).

İsa Mesih daima sevdi ve diğer insanlara saygı duydu. Kadınlar veya erkekler, zengin veya fakir, sağlıklı veya hasta, düşmanlar veya dostlar, O daima diğerlerine iyilik yaptı.

İsa Mesih sıklıkla özürlü insanlara yardım etti. Kur’an’da O dedi ki, “Körü ve alacalıyı iyileştiririm ve … ölüleri diriltirim.” (Kur’an 3:49).

O’nun en büyük mucizelerinden biri, felçli bir adamı iyileştirip aynı zamanda günahlarını bağışladığı zamandı. “İsa … felçliye, “Oğlum, günahların bağışlandı” dedi.” (İncil, Markos 2:5).

İsa Mesih’in Olağanüstü Öğretileri

İsa Mesih’in öğretileri olağanüstüydü. İşte İncil’den sadece beş örnek:

 1. “Komşunu kendin gibi seveceksin.” (Markos, 12:31).
 2. “Kardeşine öfkelenen herkes yargılanacaktır..” (Matta 5:22).
 3. “Bir kadına şehvetle bakan her adam, yüreğinde o kadınla zina etmiş olur.” (Matta 5:28).
 4. “Düşmanlarınızı sevin, size zulmedenler için dua edin. ” (Matta 5:44).
 5. “Siz sadaka verirken, sol eliniz sağ elinizin ne yaptığını bilmesin.” (Matta 6:3).

İsa Mesih’in karakteri, eylemleri ve öğretişlerinden, O’nun nazik ve sevecen olduğunu görebiliriz. İsa Mesih hakkında ne düşünüyorsunuz?

Sebep: İsa Mesih’in İddiaları

İnsanlar, İsa Mesih’i neden öldürmek istedi? Onun, kendisini Allah’la eşit olduğunu iddia etmesinden dolayıydı. İsa, “Ben ve Baba biriz.” diye iddia etti. O zaman Yahudiler O’nu taşlamak için taşları topladılar. İsa, onların O’nu neden taşlamak istediklerini sordu, “…Tanrı olduğunu ileri sürüyorsun..” (İncil, Yuhanna 10:30-33).

O andan itibaren onlar İsa Mesih’i öldürmek istedi. Sonuç olarak, O çarmıhta öldüğünde onlar başarıya ulaştı.

Bununla birlikte, o son da değildi. Üç gün sonra İsa Mesih dirilip dünyaya geri geldi. O şimdi Allah’la cennettedir. İsa gönüllü olarak kendini kurban etti ki böylelikle O’na inanan cehennemde acı çekmesin, O’nunla sonsuza dek yaşasın. O, biz yaşayabilelim diye öldü.

AŞAĞIDAKİ YORUM BÖLÜMÜ İÇİN BİRKAÇ SORU

Yukarıdaki yazı hakkında yorum yapmak için okuyucularımızı teşvik ediyoruz. Konu ile doğrudan ilgili olmayan yorumlar silinecektir. Aşağıdaki sorulardan birinine odaklanarak bir diyalog başlatın lütfen:

 1. Sizin fikrinize göre, karakteri, eylemleri ve öğretişeri İsa Mesih’den daha mükemmel başka birisi var mıdır? Cevabınızı açıklayınız.
 2. İsa Mesih, sadece sevgi hakkında öğrettiyse, hastaları iyileştirdiyse fakat Allah’la eşit olduğunu asla iddia etmediyse insanlar neden O’nu öldürmek istedi?
 3. İsa Mesih’in yukarıda bahsedilen iddiaları doğruysa, O’na nasıl cevap vermeliyiz? Neden?

BAŞKA KAYNAKLAR

 • İsa Mesih ile ilgili daha çok bilgi için şu web sitesine gidin: www.incildersleri.com
 • Ayrıca Türkçe İncil’i şu web sitelerinden indirerek İsa Mesih ile ilgili daha çok şey öğrenebilirsiniz:
 • Kutsalkitap.info

Eposta: Yolcu216@gmail.com

Kategoriler
isa Merhamet Utanç

Müslümanlar, Utanç Sorunu ve İsa Mesih

günah
günah

Amerikada yaşadığımdan dolayı, nadiren özellikle İsa Mesih’in takipçisi olan bir Arap müslümanla karşılaşırım. Son zamanlarda, Bay Abbas, eski bir Arap müslüman, kilisemde bir ders verdi.

Gençliğinde, Bay Abbas bir Suriyeli askerdi. O, meşhur Rus yazarlardan Tolstoy and Dostoyevsky tarafından yazılmış kitaplar da dahil, kitap okumayı seviyordu. Tolstoy and Dostoyevsky kitaplarında sıklıkla İsa Mesih’ten bahsederdi. Bu durum, Bay Abbas’ı İsa hakkında meraklandırdı.

Tanrı’nın Sözünün Etkisi

Bay Abbas asla İncil görmedi. Bir askerden İncil ödünç aldı. Bir yıl içerisinde, Bay Abbas tüm Eski Şehadet’i 13 kez ve İncil’i 27 kez okudu. Sonunda, İsa Mesih’in takipçisi oldu. Günahtan kurtuluşu ve yeni bir hayatı tecrübe etti.

Onun tanıklığından sonra Q&A oturumu vardı. “İsa Mesih’in yaşamının hangi yanı bir Arap müslümanın yüreğine en açıkça konuşur?” diye sordum.

İsa Mesih Tozlu Toprağa Ne Yazdı?

Bay Abbas, hemen zinada yakalanan bir kadının hikayesini anlattı. Dinci insanlar onu taşlamaya hazırdı. Onların fikirleri İslam’ın öğretişine benzerdi: “Zina eden kadın ve zina eden erkekten her birine yüzer değnek vurun…” (Kur’an 24:2).

Fakat İsa farklıydı. O kadının yanında çömelip yere yazı yazdı. Müslümanlar büyük bir günah işlediğinde, insanlara bakmazlar. Onlar utançlarından dolayı yere bakarlar.

İsa Mesih kadının yanında diz üstü çömeldi. Onunla birlikte yere baktı. O, onunla dalga geçmedi veya onu azarlamadı, fakat kadının utancına eşlik etti.

İsa dedi ki, “…İçinizde kim günahsızsa, ilk taşı o atsın!” (İncil, Yuhanna 8:7). Kadını taşlamak yerine, insanlar birer birer orayı terketti. O zaman İsa dedi ki, “… Hiçbiri seni yargılamadı mı?… Kadın, “Hiçbiri, Efendim” dedi.  İsa, “Ben de seni yargılamıyorum” dedi. “Git, artık bundan sonra günah işleme!”” (İncil, Yuhanna 8:10-11).

Bay Abbas, bu kadının utancı ile İsa’nın kişiliğinin her Müslümanın yüreğine dokunduğunu söyledi. Sizin de yüreğinize dokunuyor mu? Hangi eylem sevgiyi gösterir? Bir kadını taşlamak mı? Yoksa onu affetmek mi?

İsa Mesih Bizi Cezalandırmak İstemez

Yaptığınız birşey için utanç duyuyor musunuz? Diğer insanlarla yüzleşmekten korkuyor musunuz? Hatırlayın, İsa Mesih sizi affetmek istiyor. Sizi bağlayan ve size yük olan utancınızdan sizi kurtarmak istiyor!

AŞAĞIDAKİ YORUM BÖLÜMÜ İÇİN BİRKAÇ SORU

Yukarıdaki yazı hakkında yorum yapmak için okuyucularımızı teşvik ediyoruz. Konu ile doğrudan ilgili olmayan yorumlar silinecektir. Aşağıdaki sorulardan birinine odaklanarak bir diyalog başlatın lütfen:

 1. Utanç hislerimizden genellikle nasıl kurtulmaya çalışırız?
 2. Yanlışlarından utanç duyan dinci insanlara genellikle ne tavsiye edilir?
 3. Utanç duyan insanlara kendinizi tanıtıp utançlarının üstesinden gelmeleri için onlara yardım etmeye çalıştınız mı hiç?

BAŞKA KAYNAKLAR

 • İsa Mesih ile ilgili daha çok bilgi için şu web sitesine gidin: www.incildersleri.com
 • Ayrıca Türkçe İncil’i şu web sitelerinden indirerek İsa Mesih ile ilgili daha çok şey öğrenebilirsiniz:
 • Kutsalkitap.info

Eposta: Yolcu216@gmail.com

Kategoriler
isa Kuran

Hangisi Kusursuz – Fatiha mı yoksa Mesih mi?

Yol Benim
Yol Benim

İnsanlar çocuklarına rastgele isim verir mi? Elbetteki vermez, değil mi? Elbetteki, aileler çocuklarına belirli anlamlar taşıyan isimler verir. Örneğin, “Lütuf”. Aileler çocuğunun lütufla dolu bir yetişkin olmasını ister. Veya “İman” adını koymaları, çocuklarının Tanrı’ya büyük bir inancı olmasını istedikleri anlamına gelebilir.

Kur’an’daki ilk bölüm olan Fatiha da aynıdır. Müslümanlar “kusursuz” anlamına gelen Fatiha’yı kullanırlar. Kur’an’daki Fatiha’yı incelerken, İsa Mesih ile bağlantısını göreceksiniz.

İslama Göre Fatiha Kusursuz Demektir

Müslümanlar Fatiha’yı neden “kusursuz” diye adlandırır? İlk sebep, Merhametli Olan, Şefkatli Olan, tüm Yaratılışın Tanrısı ve Son Yargının Efendisi gibi Tanrı’nın özelliklerini açıklayan çeşitli deyimler içermesi olabilir. İkincisi, Fatiha’daki ses tonunun güzel ve müzikal oluşundandır. Üçüncüsü, edilen duanın doğrudan dua edilene işaret etmesidir.

Tanrı ve insan hakkında temel kavramlar verdiğinden, Fatiha’nın Davut’un çeşitli mezmurlarıyla benzerlikleri vardır. Birkaç örnek:

“RAB’bindir yeryüzü ve içindeki her şey, Dünya ve üzerinde yaşayanlar” (Mezmurlar 24:1).

“Oysa sen, ya Rab, Sevecen, lütfeden, tez öfkelenmeyen, Sevgisi ve sadakati bol bir Tanrı’sın.” (Mezmurlar 86:15).

İsa Mesih Fatiha’nın Duasına Cevap Verir

Fatiha, sadece bir dua içerir: “Bize doğru yolu göster.” Dua edene “doğru olan yol”’un ne anlama geldiği söylemez. Fatiha içeriğinde doğru yada kusursuz olan yolu çağırdığından ötürü bu isteğin ne kadar önemli olduğunu görürüz.

Sadece İsa Mesih Fatiha’daki bu duaya cevap verir. O şöyle cevap verir, “Yol… Ben’im… ” (İncil, Yuhanna 14:6) ile “Bizi doğru yola, … ilet..” (Kur’an 1:6).

Bu nedenle insanların aradığı Yol olduğundan dolayı, İsa Mesih’in kusursuz anlamına gelen Fatiha (Wafiyah) olarak adlandırılabileceğini görürüz.

İsa Mesih, Allah’ın Sözü Kusursuzdur.

Tüm dinler sadece Tanrı’nın “kusursuz” ve lekesiz olduğuna inanır. Kur’an 19:19 açıkça Allah’ın Sözünün kusursuz olduğunu söyler: İsa Mesih “kutsal olan bir insandır”. Onun mükemmelliği İncildeki bu ayetlerde de açıklanır: “O günah işlemedi… ” (1. Petrus 2:22) ve “günahı bilmeyen Mesih” (2. Korintliler 5:21).

AŞAĞIDAKİ YORUM BÖLÜMÜ İÇİN BİRKAÇ SORU

Yukarıdaki yazı hakkında yorum yapmak için okuyucularımızı teşvik ediyoruz. Konu ile doğrudan ilgili olmayan yorumlar silinecektir. Aşağıdaki sorulardan birinine odaklanarak bir diyalog başlatın lütfen:

 1. İsa Mesih’in neden “Kusursuz” olarak adlandırılır?
 2. Neden Fatiha “Bize doğru yolu göster” diye sadece bir duayı içerir fakat “doğru yolun” anlamını açıklamaz?
 3. Neden İsa Mesih “Ben Yol’um” diye söyleyen tek peygamberdir? Başka bir peygamber bunu iddia edebilir miydi?

BAŞKA KAYNAKLAR

 • İsa Mesih ile ilgili daha çok bilgi için şu web sitesine gidin: www.incildersleri.com
 • Ayrıca Türkçe İncil’i şu web sitelerinden indirerek İsa Mesih ile ilgili daha çok şey öğrenebilirsiniz:
 • Kutsalkitap.info

Eposta: Yolcu216@gmail.com

Kategoriler
Allah isa Mucize

Neden Müslümanlar Beden Alarak Dünyaya Gelme İhtimalini İnkar Edemez!

isa allah
isa allah

Çoğu müslüman, Tanrı’nın beden  alarak dünyaya gelmesinin imkansız olduğunu söylemektedir. Fakat herhangi bir kişinin Tanrının yapamayacağı şeyin olmayacağını söylemesi akıllıca değil midir? Müslümanlar sürekli “Allahu Ekber!” der. Fakat birşeyi yapmak imkansız olursa, Tanrı o zaman gerçekten büyük olmaz mı?

Tanrı herşeyi yapabilir! İncil bunu öğretir ve Kuran da aynısını öğretir. “Tanrı’nın yapamayacağı hiçbir şey yoktur.” (İncil, Lukas 1:37). Tanrı’yı sınırlandırma! İsa Mesih’in beden almasına dikkatlice bakalım! Bu konu hakkında daha önce derin bir şekilde düşündünüz mü hiç? İsa Mesih, Allah’ın Kelimesi, 33 yıl için bu dünyaya yaşamaya geldi. Bu ne anlama geliyor?

İsa Mesih Kusursuz Bir Hayat Yaşadı

İsa, kusursuz bir yaşam için dünyaya geldi. Kendinden bahsetti, “İnsanoğlu, hizmet edilmeye değil, hizmet etmeye ve canını birçokları için fidye olarak vermeye geldi.” (İncil, Matta 20:28). O sadece ve sadece bizim lehimize ölerek günaha kölelikten bizi kurtarmak için geldi. Bizim yerimize ölebilmesi için, O’nun kusursuz günahsız bir insan olması gerekiyordu. Kutsal İncil, bize bunun sadece İsa Mesih’in Tanrı’nın Oğlu olmasıyla mümkün olabileceğini söyler. Bu oğulluk fiziksel bir oğulluk değildir. Bu insan anlayışının ötesine geçen ruhsal ve ilahi bir ilişkidir.

Günahlı İnsan Bizim Kurtarıcımız Olamazdı

İnsanın Kurtarıcısı, asla günah işlememiş birisi olmak zorundaydı. Gerçek peygamberlerin hepsi dini öğretişler ve kehanetlerde yanlışlık yapmaktan korunmuştu, fakat kişisel yaşamlarında kendi başlarınaydılar. Onların hepsi günah işledi.

Tanrı’nın Kutsal Kitabı, İsa’nın “kutsal, suçsuz, lekesiz, günahkârlardan ayrılmış, göklerden daha yücelere çıkarılmış ” olduğunu ilan eder (İbraniler 7:26). Ayrıca şunu da söyler, “Mesih’in, günahları kaldırmak için ortaya çıktığını ve kendisinde günah olmadığını bilirsiniz. ” (1 Yuhanna 3:5). Kur’an, aynı zamanda İsa Mesih’in günahsız olduğunu ifade eder. Kur’an 19:19 der ki, “Cebrail, “Sana (Meryem) tertemiz bir çocuk bağışlamak için gönderildim”. İsa Mesih, asla günah işlemediğinden dolayı Kurtarıcıdır. Diğer bütün insanların kurtarılmaya ihtiyacı vardır.

İkincisi, İsa sadece peygamber veya önder değildi. O, “Tanrı’nın bedende dışa vurumudur” – hem Tanrı hem de insandır. O, Tanrı’nın Oğlu ve İnsan Oğludur.

Onun ölümünün değeri ölçülemez. İsa’nın ölümü ile herkes kurtulur: “O günahlarımızı, yalnız bizim günahlarımızı değil, bütün dünyanın günahlarını da bağışlatan kurbandır.” (İncil, 1 Yuhanna 2:2). İsa, ölmüş Olan, kusursuz İnsan’dır ve bu yüzden kusursuz kurbandır.

İsa Mesih’in Dirilişi

Tanrı’nın Kendisi asla ölemez. İsa Mesih’in bizim lehimize ölümü en az dört çürütülemez kanıtla kesin bir gerçektir:

 • Birçok peygamber, İsa gelmeden önceki yüzlerce yıllarda O’nun ölümünden bahsetmiştir. Bu kehanetler, Tevrat ve Peygamberlerin yazılarındadır.
 • İsa, ölümünden önce bir kaç kez Yahudilerin O’nu öldüreceğini ve üçüncü gün dirileceğini öğrencilerine söyledi.
 • İsa’nın ölümü ve dirilişi birçok görgü tanığı tarafından kaydedildi.
 • Hem Tevrat hem de İncil’de İsa’nın ölümünün kurtuluş için tek yol olduğunu açıkça söyler. Ve O’nun dirilişi, İsa’ya inanan herkesin O’nunla sonsuz bir hayat süreceğinin garantisini verir.

AŞAĞIDAKİ YORUM BÖLÜMÜ İÇİN BİRKAÇ SORU

Yukarıdaki yazı hakkında yorum yapmak için okuyucularımızı teşvik ediyoruz. Konu ile doğrudan ilgili olmayan yorumlar silinecektir. Aşağıdaki sorulardan birinine odaklanarak bir diyalog başlatın lütfen:

 1. İsa Mesih’in Tanrı olduğuna dair hangi kanıtlar vardır?
 2. İsa neden dünyaya geldi?
 3. İsa’nın ölüp tekrar dirildiğini nasıl biliriz?

BAŞKA KAYNAKLAR

 • İsa Mesih ile ilgili daha çok bilgi için şu web sitesine gidin: www.incildersleri.com
 • Ayrıca Türkçe İncil’i şu web sitelerinden indirerek İsa Mesih ile ilgili daha çok şey öğrenebilirsiniz:
 • Kutsalkitap.info

Eposta: Yolcu216@gmail.com

Kategoriler
isa Kuran

Kur’an İsa Mesih Hakkında Ne Söyler?

Kuran
Kuran

Eğer müslümansanız, Kur’an’ı sever ve ona büyük saygıyla davranırsınız. Kitaplığınızın en üstüne koyarsınız. Üzerine asla yazı yazmazsınız. Asla etrafında uzanmaz ve toz almazsınız. Sıklıkla okuyamazsınız çünkü Arapça bilmezsiniz fakat çevirilerini okursunuz.

Hıristiyanlar Tanrı’nın Kutsal Kitabını takip etmesine rağmen, Kur’an’a sarılanlara da büyük saygıyla yaklaşır. Hıristiyanlar da Kur’an okur. Onlar Kur’an’ın İsa Mesih hakkında ne dediğini bilmek ister.

Düzgün bir müslüman olmak için, Kur’andan önce gelen Kutsal Kitapları okumalıdır (Kur’an 4:136). Tanrı çok güçlü olduğundan, Tanrı’nın Kutsal Sözü herhangi biri tarafından değiştirilemez (Kur’an 6:115). Tanrı Söz’ünü korur.

Bu kitapların doğru yol hakkında söyleyecekleri çok şeyleri vardır. Kur’an bu kitaplara işaret ederken, Kur’an’ın bu gerçeklerden bazılarını tekrarladığını görmek harikadır.

Aşağıda Hıristiyanları etkileyen Kur’an’daki İsa Mesih hakkındaki hususlardan bazıları yer almaktadır.

İsa Mesih Doğru ve Kutsaldır

Kur’an 3:46 der ki, “O, .. salihlerden olacaktır.” İsa Mesih, Kur’an’daki günahsız tek peygamberdir! O’nun bakireden doğumu da O’nun tertemiz oluşuna işaret eder (Kur’an 3:47).

İncil, İsa Mesih’in kusursuz olduğunu da söyler. Elçilerin İşleri 3:14 İsa’yı “Kutsal ve Doğru Olan” olarak adlandırır”. Markos 1:23-25’de, İsa kötü ruh tarafından ele geçirilmiş bir adamla karşılaşır. O adam, O’na “Tanrı’nın Kutsalı’sın” diye seslenir.

İsa Mesih, Mesih’tir

Kur’an 3:45 İsa’nın Mesih olduğunu söyler bize. O’na hem şimdi hem de sonsuza kadar en yüksek onur verilir. Kur’an’daki 4:172 ayeti de dahil, Kur’an İsa için en az 9 kez “Mesih” terimini kullanır.

İncil, İsa’yı Kurtarıcı ya da Yunanca kelime olan “Mesih” olarak tanıtır. İsa’nın öğrencilerinden Andreas, kardeşi Petrus’a şöyle dedi, “Biz Mesih’i bulduk” (İncil, Yuhanna 1:41). Petrus daha sonra İsa’ya “Mesih’sin” (İncil, Matta 16:16) aynı şeyi tekrarladı.

İsa Mesih’in Ölüm Üzerine Gücü Vardır

Kur’an 3:49: “Allah, onu İsrailoğullarına bir Peygamber olarak gönderecek (ve o da onlara şöyle diyecek): “Şüphesiz ben size Rabbinizden bir mucize getirdim. … Allah’ın izniyle ölüleri diriltirim. … Eğer mü’minler iseniz bunda sizin için elbette bir ibret vardır.”

İsa Mesih ölü olanlara yaşam verdi! İncil bunun çeşitli özel kayıtlarını verir. Onlardan bir tanesi, İsa’nın Yair’in kızını hayata geri getirdiği Markos 5 bölümünde bulunmaktadır. Yair, kızı öldüğünde İsa’ya gelen sinagog yöneticisiydi; ve onlar Yair’in evine geri dönerken, kızın öldüğü haberi geldi. İsa yine de adamla gitti ve eve vardığında, O kıza kalk dedi ve o kalktı (İncil, Markos 5:21-42)!

İsa’nın En Büyük Güç Gösterisi

İsa’nın yaptığı mucizeler hayret içinde bırakıyorken, ölüm üzerine yaşamın en hayran bırakan gösterisi, İsa Mesih’in Kendisini feda ettikten sonra yaşama geri geldiği zamandı!

İsa’yı takip etmiş olan kadınlardan bazıları O’nun gömülmüş olduğu mezara gitti. Onlar oraya vardığında, taşın yuvarlandığını ve İsa’nın yerinde bir melek olduğunu gördüler (İncil, Markos 16:5)! Melek onlara İsa’nın hayatta olduğunu söyledi (İncil, Markos 16:6-7).

Kadınlar  daha sonra gidip öğrencilere anlattı. İsa Mesih, hem onlara hem de birçok kişiye  göründü (İncil, Markos 16:12-14). O, sonra cennete yükseldi ve halen oradadır (İncil, Markos 16:19).

Ben cennete gitmek istiyorum; sen cennete gitmek istiyorsun. İsa Mesih cennettedir ve cennetin yolunu biliyor. Tüm peygamberlerden hangisi cennete gitmek için bize en iyi şekilde yardım edebilir?

AŞAĞIDAKİ YORUM BÖLÜMÜ İÇİN BİRKAÇ SORU

Yukarıdaki yazı hakkında yorum yapmak için okuyucularımızı teşvik etmek istiyoruz. Konu ile doğrudan ilgili olmayan yorumlar silinecektir. Aşağıdaki sorulardan birinine odaklanarak bir diyalog başlatın lütfen:

 1. Müslümanlar Kur’an’dan önce gelen Kutsal Kitapları neden okumalıdır?
 2. Kur’an ve İncil İsa hakkında çeşitli noktalarda hemfikirdir. Bu neden önemlidir?
 3. İsa Mesih’e neden inanmalıyız?

BAŞKA KAYNAKLAR

 • İsa Mesih ile ilgili daha çok bilgi için şu web sitesine gidin: www.incildersleri.com
 • Ayrıca Türkçe İncil’i şu web sitelerinden indirerek İsa Mesih ile ilgili daha çok şey öğrenebilirsiniz:
 • Kutsalkitap.info

Eposta: Yolcu216@gmail.com