Kategoriler
Uncategorized

Neden Müslümanlar ve Hıristiyanlar Aynı Şekilde Dua Etmezler?

Yorumunuzu Emaille GönderinizYolcu216@gmail.com

İnsanlar neden dua eder? Dua, Tanrı ile iletişime geçme hareketidir. Dua için gizli bir formül yoktur. Özel kelimeler veya özel dil yoktur. Dua için tarif edilmiş bir yer veya zaman da yoktur. Tanrı, insanlara akıl, duygu ve dil hediyelerini vermiştir. Bu hediyeler etrafımızdaki dünya ile iletişim kurabilmemizi sağlar. Bu aynı hediyeler, aynı zamanda Tanrı ile iletişime geçmemize de izin verir.

Nasıl İletişim Kurarsınız?

İnsanlar birbirleriyle konuştuğunda, hem düşüncelerini ve hemde hislerini birbirlerine aktarır. Sohbet için oturan iki arkadaş bir diğerine basit bir şekilde ezberlenmiş kelimeler tekrar etmez. Bu aptalca ve anlamsız olurdu. İnsanlar arasındaki iletişim, sadece insanların kalpleri ve düşünceleri birbirlerine ifade edildiğinde anlamlı olur

isa
isa

Dua Tanrı’dan bir Armağandır

Tanrı, bizi iletişim yeteneğiyle bereketlendirmiştir. Tanrı, neden kendimizi birbirimize ifade edebilmemizi isteyip de Yaratıcımız olan Kendisine kendimizi ifade etmemizi istemeyecekti ki? İslamiyette, dua, günde beş kez Arapça olarak ezberlenmiş kelimelerin tekrar edilmesidir. Ve dua belirli bir duruşta ve belirli bir yöne doğru olmalıdır. Tanrı bunu neden isterdiki? Yaşayan Tanrı sizinlegerçek anlamda iletişim kurmak istemez miydi? Ve gerçek anlamda sözü ile, gerçekteki varoluş durumumuzu kastediyorum.

Tanrı Bizim O’nunla Konuşmamızı İster

Tanrı yüreğimizde ve aklımızda ne olduğunu O’na anlatmamızı ister. Bu nedenle Hıristiyanlar kendi diliyle dua eder. Eğer bir kişi belirli bir dili (Arapça gibi) akıcı olarak konuşamazsa, onlar o dilde yüreğindeki ve aklındakileri gerçekte var olan şeyleri karşı tarafa iletemezler. Onlar, Tanrı ile derin düşünceler ve hisler hakkında konuşmak ister. Tanrı’nın herşeyi bilip herşeyi anladığına inanırlar. Tanrı, ruhta ve gerçekte dua ederlerse onları duyacaktır.

Hıristiyan Duası Pek Çok Şekilde Olur

Hıristiyanlıkta, dua pek çok şekillerde olur. Sevinç ve şükür duaları vardır. Yardım ve cesaret için dualar vardır. Hastalar ve ızdırap çekenler için dualar vardır. Günahların affıve kayıp ruhların kurtuluşuiçin de dualar vardır. Hıristiyan duaları varoluşumuzun gerçek durumundan kaynaklanır.Dua, sevgi dolu Yaratıcımıza olan düşüncelerimizin ve hislerimizin ifadesi olması gerekir. Bir Hıristiyan ızdırap dolu yüreğinden duayla ağlayabilir, veya kurtuluşunun Tanrısına neşeyle bağırabilir. Bir Hıristiyan duayla yere kapanabilir veya göklere kaldırılmış kollarla ayakta durabilir. Onlar sesli veya kalplerinin sessizliğinde dua edebilir. Kurallar veya tarif edilmiş metodlar yoktur. Zorunlu ezberlenmiş sözler yoktur. Yaratılışının Tanrı’sı ile iletişimde olan açık ve samimi bir şekilde bir insan vardır.

Gerçek Hakkında Dua Merasim Değil

Duayla, kutsallık veya doğruluk hissi meydana getirmek amaçlanmaz. O, merasim, ayin veya yer değildir. Dua imanla gerçeği konuşmakla ilgilidir. İsa Mesih duanın Tanrı ile kişisel bir tecrübe olduğunu öğrencilerine anlatmıştır. O dedi ki, “Ama siz dua edeceğiniz zaman iç odanıza çekilip kapıyı örtün ve gizlide olan Babanız’a dua edin. Gizlilik içinde yapılanı gören Babanız size ödüllendirecektir.”(İncil, Matta 6:6).

Tanrı dualarımızı duyar. Tekrarlamaya ihtiyaç duyacağımız özel sözler yoktur. Dua, sadece gerçekte ve derin saygı ile Tanrı’yla konuşmadır. O, hayatı ve içindeki her şeyi veren olarak O’nu tanıyacak olan sizinle ilgilidir.

İsa açıkça dedi ki, “Yol, gerçek ve yaşam Ben’im. Benim aracılığım olmadan Baba’ya kimse gelemez.”(İncil, Yuhanna 14:6)

AŞAĞIDA YORUM BÖLÜMÜ İÇİN BİRKAÇ SORU

Yukarıdaki yazı hakkında yorum yapmaları için okuyucularımızı teşvik ediyoruz. Konu ile ilgili olmayan yorumlar doğrudan silinecektir. Lütfen aşağıdaki sorulardan birine odaklanarak bizimle bir diyalog başlatınız:

1. Dua nedir?

2. Tanrı’ya nasıl dua edersiniz?

3. Tanrı bizi onunla iletişim kurabilmemiz için yarattığına göre, o zaman O’nunla iletişime geçmemiz gerekmez mi?

Yorumunuzu Emaille GönderinizYolcu216@gmail.com

Kategoriler
Uncategorized

HıristiyanlarNeden İsa Mesih’e Tapınırlar?

Yorumunuzu Emaille GönderinizYolcu216@gmail.com

Müslümanlar ve Hıristiyanlar Allah’tan başka birisine veya bir şeye tapınmanın putperestlik olduğu konusunda hem fikirdirler. Müslümanlar sıklıkla “Hıristiyanlarneden İsa Mesih’e tapınır?” diye sorarlar. Bu harika bir sorudur çünkü Müslümanlar ve Hıristiyanlar Allah’tan başka birisine/bir şeye tapınmanınçok ciddi bir günah olduğunu düşünürler.İncil ve Kuran,İsa’nın kutsal ve Allah’ın Sözü olduğunu yazar. O,mucizeler yaptı ve ölüleri diriltti. İsa cennettedir ve tüm insanları yargılayacaktır. İsa Mesih’in aynı zamanda Allah’ın sahip olduğu özelliklere ve güce sahip olması mümkün müdür? Cevap tapınmamızın Allah tarafından kabul görüp görmeyeceğini belirler.

Hıristiyanların İsa Mesih’e Tapınmalarının Yedi Sebebi

1.İsa,evreni ve bizimde dahil olduğumuz herşeyi yarattı. “Yerde ve gökte, görünen ve görünmeyen herşey … O’nda [İsa’da]yaratıldı. Her şey O’nun aracılığıyla ve O’nun için yaratıldı.” (İncil, Koloseliler 1:16).

2.İsa kutsaldı vegünahların üstesinden gelmek için bize yardım edebilir. “O [İsa], günah işlemedi….”(İncil, 1. Petrus 2:22)

3.İsa,tapınmayı kabul etti. “Teknedekiler, …O’na [İsa’ya]tapındılar.”(İncil, Matta 14:33). “Adam,‘Rab, iman ediyorum!’diyerek İsa’ya tapındı.” (İncil, Yuhanna 9:38).

4.Tüm melekler İsa’ya tapınır. “Tanrı’nın bütün melekleri O’na [İsa’ya]tapınsın”(İncil, İbraniler 1:6).

5.İsa günahları bağışlama yetkisine sahiptir. “…İnsanoğlu’nun yeryüzünde günahları bağışlama yetkisine sahip olduğunu bilesiniz…”(İncil, Matta 9:6)

6.İsa, O’na inanan herkese kurtuluş garantisi verir. “Tanrı Oğlu’nun adına iman eden sizlere, sonsuz yaşama sahip olduğunuzu bilesiniz…”(İncil, 1. Yuhanna 5:13).

7.İsa,Yargı Gününde Yargıç olacaktır. “Onlar, ölüleri de dirileri de yargılamaya hazır olan Tanrı’ya hesap verecekler.”(İncil, 1. Petrus 4:5).

Allah İsa’ya tapınmamızı emreder çünkü Allah ve İsa Bir’dir. “… Tanrı … O’na her adın üstünde olan adı bağışladı. Öyle ki, İsa’nın adı anıldığında gökteki, yerdeki ve yer altındakilerin hepsi diz çöksün ve her dil, Baba Tanrı’nın yüceltilmesi için İsa Mesih’in Rab olduğunu açıkça söylesin….”(İncil, Filipililer 2:9-11).Hıristiyanların İsa’ya tapınması ile ilgili hemfikir değilseniz lütfen bize email gönderiniz.

İsa Mesih’in Tanrılığıİncil,

İsa Mesih’in Allah gibi aynı özelliklereve yetkiyesahipolduğunu açıklar. O nedenle, Allah’ın Sözü’ne göre İsa’ya tapınmalıyız.Yukarıdaki ayetleri incelemeniz ve İsa’nın yol, gerçek ve yaşam olup olmadığını size göstermesini Yaratıcı Allah’tan istemeniz için sizi teşvik ediyoruz. İsa hakkında daha fazla öğrenmek istiyorsanız lütfen bizimle iletişime geçiniz.Bu yazı ile ilgili bir sorunuz varsa, lütfen bizimle iletişime geçiniz.

DERİN DÜŞÜNMEYE SEVKEDENSORULAR

1.Bu yazıyı okumadan önce, İsa Mesih’e Hıristiyanların tapındığınıduyduğunuzda ne düşündünüz?

2.Bu yazıyı okuduktan sonra ne düşündünüz? Lütfen cevabınızı açıklayınız.

3.Yukarıdaki yedi sebep doğru ise,bu durum Allah’a tapınma şeklinizideğiştirecek midir? Lütfen açıklayınız!

Yorumunuzu Emaille GönderinizYolcu216@gmail.com

Kategoriler
Allah Dirilmiş isa

Müslümanlar, Yahudiler, Hıristiyanlar-Kim Doğru Günde Tapınıyor?

Yorumunuzu Emaille GönderinizYolcu216@gmail.com

Tapınmak için “en iyi” gün hangisidir? Müslümanlar sıklıkla “Neden Hıristiyanlar Pazar günü kiliseye gider? İncil dua zamanının Pazar günü olmasını emretmez!” diye sorarlar.Aslında, tapınmak için herhangi bir gün de iyi bir gündür. Tanrı, bir günü diğeriden daha önemli yapmaz. O nedenle, tapındığımız gün tapınmamızın Tanrı tarafından kabul ya da red edilip edilmediğini belirlemez.

Kur’an Cuma Gününü Kutsal Sayar

Bununla birlikte, İslam tapınma “gün” ü hakkında başka bir bakış açısına sahiptir. Kur’an’da bir ayet der ki,“Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında Allah’ı anmaya koşun ve alışverişi bırakın. Bilirseniz, bu sizin için çok hayırlıdır.”(Kr62:9).Benzer şekilde, Muhammed arkadaşı tarafından yazılmış hadis aracılığıyla bu ayeti onaylar.“Tanrı’nın Habercisi Cuma gününü tayin etti. Tanrı’nın Habercisi dedi ki: “O günde dini törenli dua zamanıdır ki o zamanda bir Müslüman dini törenli duayıuygular ve o belirli zamanda bir şey isterse, Tanrı kesinlikle onu ona verecektir” (Sahih Muslim No. 1406). Muhammed’e göre, Cuma günündeki ritüel namazını kıldığı sürece, Müslümanın istediği herşeyi verilecektir. Ya Cuma’dan başka günlerdeki namazlar? Tanrı,o günlerdeki istenenleri verir mi?

Musa’nın Yasası Cumartesi Günü Tapınmayı Emreder

Musa’nın yasası gerçekten Cumartesi günü tapınma için emir verir. “Şabat Günü’nü kutsal sayarak anımsa.”(Tevrat, Exodus 20:8). Bu emir, bir tek Musa’nın Yasası, Tevratta bulunur, İncil’de değil. Ve dahası, İsa Mesih takipçilerine Şabat günü tapınmalarını emretmemiştir.Kendigününde bile, İsa Mesih sadece Şabat gününde öğretmedi. O “her gün” öğretti (İncil, Matta 26:55). Genellikle İsa günü değil eylemini vurguladı.Yani, Tanrı’nın Evindeki öğretiş. O, bir günün diğerbir gündendaha önemli olduğunu öğretmedi.

İsa Mesih Pazar Günü Ölümden Dirildi

O zaman Hıristiyanlar neden Pazar günü tapınırlar da diğer bazı günlerde değil? Hıristiyanlar İsa Mesih’in işinin sonucu olarak Pazar günü tapınır.İsa öldüğünde insanlığı günahından kurtarmak için yüce kurban oldu. Üçüncü günde, Pazar günü, ölümden dirildi (İncil, Luka24:46). Tüm dünyadaki Hıristiyanlar O’nun dirilişini Pazar günü kutlar.Dolaylı olarak, tüm dünyadaki Müslümanlar da İsa Mesih’in dirilişini kutlarlar. Arapçada, Pazar “Hari Ahad” veya “Pazar”, haftanın ilk günü olarak adlandırılır.İslam dünyasında,Pazar günü neden “Hari Ahad” olarak kutlanır?Pazar günü en önemli gün olarakyorumlanır çünkü o gün İsa Mesih ölümden dirilmişti.

Her Pazar Bir Kutlama Günüdür

O nedenle, Hıristiyanların Pazar günü tapınmalarının başlıca sebebi, Pazar gününün İsa’nın diriliş günü olmasındandır. Onlar, Diriltilmiş, Yaşayan Kurtarıcılarını kutlamak için toplanırlar.“Şabat Günü’nü izleyen haftanın ilk günü, tan yeri ağarırken, Mecdeli Meryem ile öbür Meryemmezarı görmeye gittiler… Melek kadınlara şöyle seslendi: “Korkmayın! Çarmıha gerilen İsa’yı aradığınızı biliyorum. O burada yok; söylemiş olduğu gibi dirildi. Gelin, O’nun yattığı yeri görün.”(İncil, Matta28:1, 5-6).

Tanrı’nın Varlığı “Gün” den Daha Önemlidir

Tapınmak için düzenlenen gün en önemli konudeğildir. Önemli olan şey, insanlar Tanrı’ya tapınmak için bir araya geldiklerinde Tanrı’nın orada bulunmasıdır. “Nerede iki ya da üç kişi benim adımla toplanırsa, ben de orada, aralarındayım.”(İncil, Matta18:20).O nedenle, nerede ve ne zaman tapınırsak tapınalım, Tanrı’nın mevcudiyeti tapınma yaptığımız günden çok daha önemlidir.

Siz Diriltildiniz mi?

Tanrı’nın kitabı, bizlerin hepimizin günah içinde ölü olduğuğumuzu öğretir (İncil, Efesliler 2:1). İsa bir keresine dedi ki, “Diriliş ve yaşam Ben’im. Bana iman eden kişi ölse de yaşayacaktır. Yaşayan ve bana iman eden asla ölmeyecek. Buna iman ediyor musun?” (İncil, Yuhanna 11:25-26). İsa yaşıyor! O tek başına size bugün sonsuz yaşam verebilir.

İsa açıkça dedi ki,“Yol, gerçek ve yaşam Ben’im. Benim aracılığım olmadan Baba’ya kimse gelemez.”(İncil, Yuhanna 14:6).

AŞAĞIDA YORUM BÖLÜMÜ İÇİN BİRKAÇ SORU

Yukarıdaki yazı hakkında yorum yapmaları için okuyucularımızı teşvik ediyoruz. Konu ile ilgili olmayan yorumlar doğrudan silinecektir. Lütfen aşağıdaki sorulardan birine odaklanarak bizimle bir diyalog başlatınız:

1.Ne daha önemlidir? Tapındığımız gün mü, yoksa nasıl tapındığımız mı?

2.Hıristiyanlar neden Pazar günü tapınmayı seçer? Onların geçerli nedeni var mıdır? Neden?

3.Tanrı’ya tapınmak için “en iyi” olan bir gün var mıdır?

Yorumunuzu Emaille GönderinizYolcu216@gmail.com

Kategoriler
Allah incil isa

Müslümanlar Beyan Eder: “Üçlübirlik Kelimesi İncil’de Bulunmaz!”

Yorumunuzu Emaille GönderinizYolcu216@gmail.com

Müslümanlar sıklıkla iddia eder: “Üçlübirlik kelimesi İncil’de bulunmaz!” Bu doğru ise, Hıristiyanlar Üçlübirlik doktrinine nasıl inanabilir? Allah’ın sözünde açıkça öğretilmeyen birşeye inanabilir miyiz?

Üçlübirlik Kelimesi İncil’de Bulunmaz

Üçlübirlikkelimesinin İncil’de hiçbir yerde olmadığı doğrudur. Bu gerçeği ilk kez duyduğumda, biraz şaşırdım ve araştırmaya başladım. Elbetteki, Üçlübirlik kadar temel bir öğretiş Allah’ın Sözünde olurdu, değil mi?

Sınırsız Kuvvet, Tevhid (Birlik) ve Şehadet

İnsanların saygıdeğer kutsal kitaplarında bulunmadığına inandığı diğer doktrin örnekleri vardır.

1.HıristiyanlarAllah’ın sınırsız kuvvetine (mutlak güce sahip) ve Sonsuz bilgisine (her şeyi bilen) inanır. Bu iki kelimenin İncil’de olmamasına rağmen, fikirler açıktır“. . . Tanrı yüreğimizden daha büyüktür ve her şeyi bilir”(İncil, 1 Yuhanna3:20). “. . . Bütün insanlığın Tanrısı Rab benim. Var mı yapamayacağım bir şey?” (Peygamberleri Kitabı, Yeremya32:27).

2.Tüm İslam öğretisi Tevhid (Allah’ın birliği) doktrinine bağlıdır. O öğretiş,İslami inanç için gereklidir. Fakat Arapça Kur’anda, Tevhid kelimesi hiçbir yerde bulunmaz! Tevhid kelimesinin orada olmamasına rağmen, kavram açıktır-Allah’tan başka tanrı yoktur “. . . Benden başka ilah yoktur, o halde bana kulluk edin”(Kr. 21:25). “. . . tanrınızın tek tanrı olduğu . . .”(Kr. 41:6). Allah’ın birliği öğretişininİslam’ın parçasıolmadığını kimse iddia edemez, değil mi?

3.Şehadet de Müslümanlar için olağanüstü önemlidir. Kişi ciddi bir şekilde şehadet ederse müslüman olur. Aileler çocuklarına genç yaştan itibaren şehadeti öğretir.Ancak, şehadet Kur’an’da bulunmaz! Yine de, her Müslüman şehadetin doğru olduğuna ve Müslüman olmanın yolu olduğuna inanır.

Buradaki üç örnek hakkındaki düşüncelerinizi bize gönderin.

Tanrı’nın Sözü Üçlübirliği Öğretir

Araştırma yaptıktan sonra, din öğretmenleriyle hem fikir oldum. O özel kelime Tanrı’nın Sözünde kullanılmasa da, kavram kanıt ve gerçek olabilir.Tevrat, Zebur ve İncili baştan sona okursanız, Üçlübirlik kavramı çok açıktır. İsa Mesih ilahi’dir. O, hastaları iyileştirdi, ölüleri diriltti, günahları bağışladı ve Allah ile bir olduğunu iddia etti.“Baba ve Ben biriz. . . Seni iyi işlerden ötürü değil, küfrettiğin için taşlıyoruz! … Tanrı olduğunu ileri sürüyorsun.”(Incil, Yuhanna10:30, 33).

İsa dünya üzerinde yaşarken Tanrılığını kanıtladı. O, Tanrı olduğundan, günahlarınızı bağışlayabilir ve bağışlamak için isteklidir. İsa’nın tüm günahlarınızın bağışlanmasını istiyorsanız bizimle iletişime geçiniz!Allah’ın yolunu öğrenmek istiyorsanız, İsa, İslam ve Fatiha üzerine haftalıkbülteni almak için lütfen bu link’itıklayınız.

DERİN DÜŞÜNME İÇİN SORULAR

1.Bu yazıyı okumadan önce, İncil’deki Üçlübirlik doktrini hakkındakidüşünceniz neydi?

2.Tevhid kelimesinin ve Şehadetin iki cümlesinin Kur’an’da bulunmaması gerçeği hakkında düşünceniz nedir?

3.Üçlübirlik öğretisini kişisel olarak daha önce incelediniz mi? Eğer onu birisiyle incelemek isterseniz, lütfen bizimle iletişimegeçiniz

Yorumunuzu Emaille GönderinizYolcu216@gmail.com

Kategoriler
Allah incil Kuran Tevrat

Müslümanlar Üçlübirlik Hakkında Yanlış Anlamaktadır

Yorumunuzu Emaille Gönderiniz

“Üçlübirlik” kelimesini duyduğunuzda aklınıza ne gelir? Çoğu insanlar Hıristiyanların çoktanrıcı olduğunu düşünür! Ancak, o üçlübirlik hakkında yanlış anlaşılmadır. Peki kelime ne anlama gelir? Belki aşağıdaki açıklama yardımcı olacaktır.

İncil’e göre Üçlübirlik Kavramı

Kur’an der ki, “‘Allah üç unsurdan biridir’diyenler de kafir olmuşlardır.”(Kr. 5:73).Hıristiyanlar bu ifade ile hem fikirdir! Hıristiyanların üç tanrı’ya tapınmafikri bir yalandır. Gerçek Hıristiyanlar, sadece bir Tanrı olduğuna daima inanmaktadırlar. “Birden fazla Tanrı yoktur.”(İncil, 1. Korintliler 8:4).“Üçlübirlik” terimi, Tanrı’nın üç Kişilikteki birlik olarak var olduğu fikrini açıklamak için kullanılır. Üç tanrı var demek değildir. Tersine, Tek Tanrı olarak daima birlikte var olmuş olan üç Kişilik vardır.Ortak tepki “Bu mantıklı değil.” ifadesidir. Hıristiyanlar bunda çabucak hemfikir olur! Üçlübirliğintam olarak mantıklı izahati yoktur. Sonuç olarak, insan aklı sonlu ve Tanrı sonsuzdur. Biz hepimiz pek çok sırlarla yaşarız.

Tanrılıkta Üç Kişilik Hakkında Bir Açıklama

Baba Tanrı, Söz Tanrı ve Ruh Tanrı üçlübirlikteki üç Kişilik olarak Kutsal İncil’de sunulmaktadır. Onların üçünün hepsi tanrısal olarak takdim edilir. Onlar, bir Tanrı olarak birlikte sonsuza dek bağlıdır.Bu birçok ayette görülebilir. Bir örnek, İsa’nın öğrencilerine “gidin, bütün ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin; onları Baba, Oğul [İsa]ve Kutsal Ruh’un adıyla vaftiz edin”(İncil, Matta 28:19) diye emrettiğinde görülür.“Adıyla” kelimesinin tekil olduğuna dikkat çekmek önemlidir. İsa “adlarıyla” dememiştir. Tanrı Birdir. Fakat Kendini sonsuz üçlübirlik-Baba Tanrı, Söz Tanrı ve Ruh Tanrı-varoluşu olarak açıklar.

Tanrı’nın Sözü

Hıristiyanlar Tanrı’nın bir olduğuna inanır, üç değil. İsa,Musa’ya verilen Yasa’yı aktarmıştır: “Dinle, ey İsrail! Tanrımız Rab tek Rab’dir.”(Tevrat, Yasa’nın Tekrarı 6:4; İncil, Markos 12:28-31).

İsa Mesih, Sonsuz Söz, size kurtuluşu verebilecek tekkişidir. “Başka hiç kimsede kurtuluş yoktur. Bu göğün altında insanlara bağışlanmış, bizi kurtarabilecek başka hiçbir ad yoktur.”(İncil, Elçilerin İşleri 4:12).

AŞAĞIDA YORUM BÖLÜMÜ İÇİN BİRKAÇ SORU

Yukarıdaki yazı hakkında yorum yapmaları için okuyucularımızı teşvik ediyoruz. Konu ile ilgili olmayan yorumlar doğrudan silinecektir. Lütfen aşağıdaki sorulardan birine odaklanarak bizimle bir diyalog başlatınız:

1.Sizin düşüncenize göre, Müslümanlar neden genellikle Üçlübirlik kavramını yanlış anlar?

2.Üçlübirlik kavramını anlamak zorsa, Tanrı’yı anlamanın kolay bir yolu var mıdır?

3.Tanrı, Hükümran, Yüce ve Her şeye Gücü Yeten olduğundan dolayı, sahip olduğu güçleinsan bedeni alır mıydı? Neden veya Neden değil?

Yorumunuzu Emaille Gönderiniz: Yolcu216@gmail.com

Kategoriler
Allah incil isa Kuran

Üçlü Birlik Hıristiyanlar ve Müslümanlar İçin Mantıklı Bir Kavram mıdır?

Yorumunuzu Emaille Gönderiniz

Bazı kişiler, Tanrı’nın Üç Birlik kavramının mantıklıolmadığını iddia eder. Buna rağmen,herkes Tanrı’nın insani düşüncelerimizle sınırlı olmadığı konusunda hem fikirdir. Aslında, Tanrı fiziksel boyutlarımızın dışında yaşar. Hem Hıristiyanlar hem de Müslümanlar Tanrı’nın sınırsız olduğunu ifade eder. O, dünyamızı ve boyutlarını yarattı. Peki dünyamız Üçlübirlik Tanrı’yı anlamamıza nasıl yardım eder.

İki Boyutlu ve Üç Boyutlu Dünyalar

“Normal” iki boyutlu matematik,üç boyutlu dünyaya uygulanabilir mi?İki boyutlu matematikte, sadece alan vardır. Hacim yoktur.Dünyanın uzunluk ve yükseklikle birlikte iki boyutu olup da derinlik boyutu olmasaydı, bir kişininbirisinin onun arkasında mı önünde mi olduğunu anlaması imkansız olurdu. İnsan ya o kişinin üstünde ya da aşağısında olabilirdi.

Yol Benim
Yol Benim

Tanrı Üç Boyutlu Dünyamızın Dışındadır

Müslümanlar tek Tanrı’nın üç kişiliğe sahip olmasının imkansız olduğunu iddia eder.“…Şu halde Allah’a ve peygamberlerine iman edin, “(Tanrı) üçtür” demeyin, …”(Kr 4:171). Müslümanlar üç boyutlu dünyada yaşar. Fakat İncil, Tanrı’nın bu dünyanın dışında yaşadığını öğretir. “…O’nun bilgisi kavranamaz” (Yeşaya 40:28). O nedenle, Tanrı’nın birde üç olması mümkün olmalıdır.

Hiç Kimse Üçlü Birliği Tam Olarak Kavrayamaz!

Bu savunmanınÜçlü Birliği kanıtlamayacağı konusunda hem fikiriz. Ancak, o, Üçlü Birlik kavramının mantıklı olduğunu gösterir. Eğer Tanrı üç boyutlu dünyamızın dışında yaşıyorsa,O Kendisini bize vahiyle açıklamak zorundadır. Boyutumuzun dışında olmanın nasıl bir şey olduğunu bize göstermek zorundadır.

Bizler Üç Boyutlu Yaratıklarız

Üç boyutlu kişi kendi dünyasını iki boyutlu bir kişiye nasıl açıklardı? Uzunluk ve yükseklik açıklanabilirdi fakat derinlikanlaşılmazolurdu. Iki boyutlu bir kişi için o açıklamayı anlamasının tek yolu imanla olurdu.Aynı şekilde, Hıristiyanlar Üçlü Birliği tam olarak kavrayamayacaklarını farkına varırlar. Bu nedenle,bizler üç boyutlu dünyaya hapsolmuşuzdur.Fakat, Hıristiyanlar, Tanrı’nın Üçlü Birlik olduğunu Kendi Kitabı olan İncil’de Kendisini açıkladığından dolayıimanederekinanmalıdır.

İsa Üç Boyutlu Dünyamıza Geldi!

İsa Mesih, Allah’ınKelimesi ve Üçlü Birlikteki ikinci kişi,üç boyutlu dünyamıza gelmiştir. Bizi Tanrı’dan uzaklaştıran günahımızdan kurtarmak için bizim gibi oldu!O’na inananlar günahlarından kurtulacaklar. Fakat O’na inanmayanlar Tanrı’nın yargısı altında olacaktır. Günahlarınızın kaldırılması için O’na güvenmelisiniz.

İsa açıkçasöyledi, “Yol, gerçek ve yaşam Ben’im. Benim aracılığım olmadan Baba’ya kimse gelemez.”(İncil, Yuhanna 14:6).

AŞAĞIDA YORUM BÖLÜMÜ İÇİN BİRKAÇ SORU

Yukarıdakiyazı ile ilgili yorum yapması için okuyucumuzu teşvik ediyoruz. Konu ile doğrudan ilgili olmayan yorumlar silinecektir. Aşağıdaki sorulardan birine odaklanarak bizimle diyaloğa başlayınızlütfen

:1. Üçlü Birlik için yazarın savunmasında ne tür zayıflıklar buluyorsunuz?

2. Tanrı’nın dünyamızın dışında olduğuna katılıyor musunuz? O’nun dünyamıza gelmesi mümkün müdür?

3. Tanrı’yıdaha fazla ne sınırlar, Hıristiyan Üçlü Birlik sistemi mi yoksa Müslüman inanç sistemi mi?

Yorumunuzu Emaille Gönderiniz: Yolcu216@gmail.com

Kategoriler
Dirilmiş Kuran Merhamet

İsa Mesih’in Çarmıha Gerilmesi O’nun Gücünü mü Yoksa Zayıflığını mı Gösterir?

Yorumunuzu Emaille Gönderiniz

Isa Mesih çarmıhta öldü ve Allah tarafından üçüncü gün yükseltildi.

Çoğu Müslüman, şeytanın İsa Mesih’i yendiği anlamına geleceğinden bunu doğru olarak kabul edemez. Onlar, Tanrı’nın peygamberlerinin daima başardığına ve asla acı çekmediğine inanır. Bir Müslüman alim, Dr. Hammudah Abdalati,“İsa’nın olmuş olduğu söylenen yolla aşağılanıp öldürülmesine [bizim için] inanmak Tanrı’nın merhameti ve bilgeliğiyle ile tutarlı mıdır?”diye sorar.İsa’nın ölümü ve dirilmesi aslında O’nun gücünü gösterir. Bu nasıl mümkündür?

O’nun Ölümüyle Kanıtlanan Gücü

O’nun ölümünden önce, İsa ölmesinin Tanrı’nın isteği olduğunu biliyordu ve Allah’a teslim oldu.“… İsa [Mesih], kendisinin … çok acı çekmesi, öldürülmesi ve üçüncü gün dirilmesi gerektiğini öğrencilerine anlatmaya başladı.”(İncil, Matta 16:21).

İsa asla günah işlememesine rağmen, pek çok insan O’nunla dalga geçip O’na vurmuştur. “Bunun üzerine İsa’nın yüzüne tükürüp O’nu yumrukladılar. Bazıları da O’nu tokatlayıp, “Ey Mesih, peygamberliğini göster bakalım, sana vuran kim?” dediler.” (İncil, Matta 26:67-68).

Yine de, İsa Kendisini savunmadı. “İsa[Mesih]susmaya devam etti. …”(İncil, Matta 26:63).

Bu,İsa Mesih’in Kendini savunmaması için olağanüstü gücününolduğunu göstermiştir. Üstelik, Babasından kendisine eziyet eden kişiler için onları affetmesini isteyerek merhamet göstermiştir. “… Baba, onları bağışla çünkü ne yaptıklarını bilmiyorlar…” (Incil, Luka 23:34).

ÖLÜM CEZASI
ÖLÜM CEZASI

O’nun Dirilmesindeki Gücü!

İsa Mesih çarmıhta öldü ve Allah tarafından üçüncü gün yükseltildi.“. . . Mesih günahlarımıza karşılık öldü, gömüldü ve Kutsal Yazılar uyarınca üçüncü gün ölümden dirildi.”(İncil, 1 Korintliler 15:4).

İsa’nın dirilişi Tanrı’nın gücünü gösterdi. Tanrı’dan başka kim ölüyü diriltebilir?İsa daima Tanrı’ya itaat etti ve şeytanın ayartılarının hepsinin üstesinden geldi. Bu nedenle, O şeytanın tüm entrikalarını yenme gücüne sahipti.Tanrı’nın Sözü der ki İsa’nın ölümü ve dirilişi, O’na inanan herkes için günahın gücünden özgür kılınıp affedilmeyi getirmiştir. Tanrı,çocuklarına günahlı doğalarının üstesinden gelmek ve şeytanın ayartılarına karşı gelmek için güç vermiştir.Bu diriliş bayramında O’na inanan herkese bağışlanma getiren ve şeytanı yenen İsa Mesih’in gücünü kutlayalım.Tanrı sizisever ve sizden duymayı bekler.

İsa açıkça dedi ki,“Yol, gerçek ve yaşam Ben’im. Benim aracılığım olmadan Baba’ya kimse gelemez.”(İncil, Yuhanna 14:6).

AŞAĞIDA YORUM BÖLÜMÜ İÇİN BİRKAÇ SORU

Yukarıdaki yazı hakkında yorum yapmaları için okuyucularımızı teşvik ediyoruz. Konu ile ilgili olmayan yorumlar doğrudan silinecektir. Lütfen aşağıdaki sorulardan birine odaklanarak bizimle bir diyalog başlatınız:

1.İsa’nın ölümnünün ve dirilişinin O’nun zayıflığını değilde gücünü gösterdiği konusunda hem fikir misiniz? Neden?

2.Günahlarınızın bağışlanmadığına endişeleniyor musunuz? Günahlarınızın bağışlandığına nasıl emin olabilirsiniz?

3.Affedilemeyecek bir günah var mı? Şeytanı yenen İsa Mesih’e güvenmemek için bir sebep var mı?

Yorumunuzu Emaille Gönderiniz: Yolcu216@gmail.com

Kategoriler
Allah incil Kuran

Hıristiyanlar Tanrı’nın Gerçeğinin Işığını Kapatmaya mı Çalışıyorlar?

Yorumunuzu Emaille Gönderiniz

Hıristiyanlar Tanrı’nın Gerçeğinin Işığını Kapatmaya mı Çalışıyorlar?Yorumunuzu Emaille Gönderiniz“Tanrı’nın Gerçeğinin Işığı” kimdir, veya nedir? Havari Yuhanna,İncil’de İsa Mesih’in “Dünyanın ışığı”(Yuhanna 8:12) olduğunu bize anlatır. İncil,aynı zamanda İsa’nın “Tanrı yüceliğinin parıltısı”(İbraniler 1:3)olduğunu öğretir. Öyleyse Tanrı’nın Gerçeği nedir? Tanrı’nın Gerçeği, Tanrı’nın Işığından ayrı mıdır?

İslam’a Göre Tanrı’nın Gerçeği

Müslümanlar gerçeğin Allah olduğuna inanır. “Böyledir; çünkü Allah hakkın ta kendisidir, O’nun dışında yalvarıp taptıkları ise batılın ta kendisidir. Ve şüphe yok ki yüce olan, ulu olan yalnız Allah’tır.”(Kr. 22:62).Allah kainatın herşeye gücü Yeteni, Yaratıcısı ve Devam Ettirenidir. “Allah her şeyin yaratıcısıdır ve her şeyi koruyup yöneten de O’dur.” (Kr. 39:62).Allah aynı zamanda Birdir. “…O, Allah bir tektir. Allah eksiksiz, sameddir (Bütün varlıklar O’na muhtaç, fakat O, hiçbir şeye muhtaç değildir.) Doğurmadı ve doğrulmadı. O’na bir denk de olmadı.”(Kr. 112:1-4).

Hıristiyanlığa Göre Tanrı’nın Gerçeği

İsa Mesih takipçilerine şöyle anlattı: “Yol, gerçek ve yaşam Ben’im. Benim aracılığım olmadan Baba’ya kimse gelemez.” (İncil, Yuhanna 14:6).İsa neden “Ben…gerçeğim”dedi?İsa Allah’la birdir. “Ben ve Baba[Allah]biriz.”(İncil, Yuhanna 10:30).Baba’sı gerçek olduğundan İsa da gerçektir. “…Oğul[İsa], Baba’nın yaptıklarını görmedikçe kendiliğinden bir şey yapamaz. Baba ne yaparsa Oğul da aynı şeyi yapar.”(İncil, Yuhanna 5:19).İsa’nın yaptığı hiçbir şey Baba’dan ayrı değildir.

İsa Tanrı’nın Gerçeği ve Tanrı’nın Işığıdır

İsa Tanrı’nın gerçeği, aynı zamanda Tanrı’nın ışığıdır. İncil O’nun dünyanın ışığı olduğunu öğretir. “… ‘Ben[İsa] dünyanın ışığıyım. Benim ardımdan gelen, asla karanlıkta yürümez, yaşam ışığına sahip olur’”(İncil, Yuhanna 8:12).

Bu ayet,Kur’an’daki bir ayetle hem fikir görünür“Allah göklerin ve yerin Işığıdır [nurudur]… Allah Işığına [nuruna] dilediğini kavuşturur….”(Qs 24:35). Tanrı’nın istediğini Işığına, İsa Mesih’e yönlendireceğini söyleyebilir miyiz? Kim İsa’da, Tanrı’nın ışığında olursa, Tanrı’yı görecektir.

Hiç Kimse Gerçeği Karartamaz

Tanrı’nın ışığı karartılamayacak kadar çok güçlüdür. Bu nedenle, Hıristiyanlar Tanrı’nın Gerçeğinin Işığını karartamazlar. İsa hakkında konuştuklarında, Tanrı’nın Gerçeğinin Işığını daha da parlatmış olurlar. İsa’nın ölümü ve dirilişi, Allah ve insanlık arasındaki bariyeri yıkmıştır. Kim Işığa inanır ve hayatına Işığı davetederse doğrudan Allah’a gelebilir. Allah onu affedip ona sonsuz yaşam verecektir.

“Tanrı’nın Oğlu’nun adına iman eden…sonsuz yaşama sahip…Tanrı’nın önünde güvenimiz şu ki, O’nun isteğine uygun ne dilersek bizi işitir.”(1 Yuhanna 5:13-14).

İsa açıkça dedi ki,“Yol, gerçek ve yaşam Ben’im. Benim aracılığım olmadan Baba’ya kimse gelemez.”(İncil, Yuhanna 14:6).

AŞAĞIDA YORUM BÖLÜMÜ İÇİN BİRKAÇ SORU

Yukarıdaki yazı hakkında yorum yapmaları için okuyucularımızı teşvik ediyoruz. Konu ile ilgili olmayan yorumlar doğrudan silinecektir. Lütfen aşağıdaki sorulardan birine odaklanarak bizimle bir diyalog başlatınız:

1. Kur’an gerçek hakkında ne öğretir?

2. Incilgerçek hakkında ne öğretir?

3. Neden Tanrı’nın Gerçeği ve Tanrı’nın Işığı?

Yorumunuzu Emaille Gönderiniz: Yolcu216@gmail.com

Kategoriler
incil Kuran Uncategorized

Hıristiyanlar Diğer İnsanları Sever mi, Müslümanları bile?

Yorumunuzu Emaille Gönderiniz

İsa Mesih,tüm insanları sever. O insanlara sevgiyle hizmet etti. Aynı zamanda sevgisinden ötürü bizim kurbanımız olarak öldü. Sevdiği kadını tutsaklıktan kurtaran biradam gibi. O’nun için kendini feda etmeye gönüllüdür. Ya Hıristiyanlar? Onlar diğer insanlarısever mi?

Tanrı’nın Kitabındaki Sevgi

Tanrı’nın kitabı bize Tanrı’nın sevgisini öğretir (1. Yuhanna 4:8). İsa Mesih öğrencilerine diğer insanları sevmeyi öğretir“… komşunu kendin gibi seveceksin.”(İncil, Matta 22:39). Üstelik, O, insanlarına düşmanlarını sevmeyideemretti. O, aynı zamanda onlara işkence edenler için dua etmelerinisöyledi (İncil, Matta 5:44). Onlar, diğer insanları koşulsuz olarak sevmelilerdir de.

Tanrı’nın sevgisi koşulsuzdur. “… Biz daha çaresizken Mesih belirlenen zamanda tanrısızlariçin öldü. Bir kimse doğru insan için güç ölür, ama iyi insan için belki biri ölmeyi göze alabilir. Tanrı ise bizi sevdiğini şununla kanıtlıyor: Biz daha günahkarken, Mesih bizim için öldü.”(Romalılar 5:6-8). Tanrı, İsa’yı çarmıhta kurban ettiğindebizim için en büyük sevgisinigösterdi

İncil, bu yolla sevgiyi özetler: “Sevgi sabırlıdır, sevgi şefkatlidir. Sevgi kıskanmaz, övünmez, böbürlenmez. Sevgi kaba davranmaz, kendi çıkarını aramaz, kolay kolay öfkelenmez, kötülüğün hesabını tutmaz.Sevgi haksızlığa sevinmez, ama gerçek olanla sevinir. Sevgi her şeye katlanır, her şeye inanır, her şeyi ümit eder, her şeye dayanır.”(1. Korintliler 13:4-7).

“Tanrı’nın Sözü”
“Tanrı’nın Sözü”

Kur’an ve Hadis’teki Sevgi

İslamda sevgi hakkında ne vardır? “…Eğer Allah’ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da size sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah çok bağışlayıcı, çok esirgeyicidir.”(Kr.3:31).“Kim Allah’la buluşmayı severse, Allah onunla buluşmayı sever; kim Allah’la buluşmaktan nefret ederse, Allah onunla buluşmaktan nefret eder.” (Ebu Hureyre tarafından aktarılma, Ehli Müslim, Kitap 35, No. 6488). İslamagöre, Allah’ın sevgisi koşulludur. Bizi sevmesi için ilk önce biz O’nu sevmeliyiz! Bu acımasızca gelmiyor mu? Ya ailemizbizeilk önce onları seversek, onlar da bizi seveceklerini söyleseydi?

Hıristiyanlar Diğer İnsanları Severler!

Hıristiyanlar, ihtiyacı olanlara yardım ederek diğer insanları sevdiklerini ispatlarlar. Bunu yaptıkları bir yöntem, Sinabung dağı volkanik püskürmesi, Haiti’deki deprem, veya Japonya’daki tsunami gibi felakete uğrayan kurbanlara yardım etmektir. İsa’nın takipçileri yetenekleri, finansları ve bilgisiyle diğer insanlara hizmet verir. Onlar, aynı zamanda refahlarını feda etmek için gönüllüdür. Sevginin bir diğer yolu ise müjdeyi paylaşmaktır. Biz hepimiz günahkarız (Romalılar 3:23) ve ölmeyi hakkediyoruz. Fakat, Tanrı İsa Mesih’iKurtarıcımız olarak kabul ettiğimizdebizi affediyor.

Tanrı sizi gerçekten sever. Günahınızın affına ve O’nunla birlikte sahip olacağınız sonsuz yaşama kavuşmanızı ister. Kim İsa’ya dönüp O’nun sevgisini kabul ederse sonsuz yaşama kavuşacaktır (İncil, Yuhanna 3:16). İsa’yı kabul edecek misiniz?

İsa açıkça dedi ki,“Yol, gerçekve yaşam Ben’im. Benim aracılığım olmadan Baba’ya kimse gelemez.”(İncil, Yuhanna 14:6).

AŞAĞIDA YORUM BÖLÜMÜ İÇİN BİRKAÇ SORU

Yukarıdaki yazı hakkında yorum yapmaları için okuyucularımızı teşvik ediyoruz. Konu ile ilgili olmayan yorumlar doğrudan silinecektir. Lütfen aşağıdaki sorulardan birine odaklanarak bizimle bir diyalog başlatınız:

1. İncil’e göre bir kişiyi sevmek nasıl bir şeydir?

2.Tanrı’nın insanlarına sevgisinin en büyük kanıtı nedir? O,onu neden yaptı?

3. Hıristiyanlar diğer insanları nasıl sever, özellikle de muhtaç olanları?

Yorumunuzu Emaille Gönderiniz: Yolcu216@gmail.com

Kategoriler
Allah isa Uncategorized

Allah Bize Çok Yakındır!

Yorumunuzu Emaille Gönderiniz

Kur’an, Allah’ın bize şahdamarından daha yakın olduğunu öğretir (Kr. 50:16). İncil’de Allah’ın insanlara yakın olduğunu öğretir. “Nereye gidebilirim senin Ruhun’dan, Nereye kaçabilirim huzurundan?” (Zebur, Mezmurlar139:7).Ancak, iki din bu yakınlığı çok farklı şekilde yorumlar. İslamiyette, Allah ve insanlararasındaki yakınlık efendi ve köle arasındaki ilişki olarak karşılaştırılır. Efendive kölesiaynı çatı altında yaşayabilmesine rağmen, birbirleri arasında çok uzaklık vardır.Fakat Tevrat ve İncil,insanlar ile Allah’ın ilişkisinin bundan daha fazlası olduğunu öğretir! O zaman bu ilişkiyi nasıl tanımlarlar? Bu tanımlamaları birlikte inceleyelim.

Allah Çocuklarını Seven bir Baba’dır

Allah’ın takipçileri Onu “Abba Baba”” diye çağırır. Abba “babacığım” anlamına gelen Arami dilinden gelir. Bu ilişkiyle, Allah’ın çocukları Babasının kucağına oturup O’nunla konuşabilirler. Yüreklerini paylaşabilir ve dilekte bulunabilirler. “Çünkü siziyeniden korkuya sürükleyecek kölelik ruhunu almadınız, oğulluk ruhunu aldınız. Bu ruhla, “Abba, Baba!” diye sesleniriz.”(Romalılar 8:15)

Allah Kuzularına Çobandır

Zebur, Hıristiyanların Allah’la ilişkisini koyun ve Çoban olarak tarif eder. Davut peygamber,Allah’ı Çobanı olarak dile getirir “Rab çobanımdır, eksiğim olmaz.”(Zebur, Mezmurlar 23:1). Allah’ın insanları, ayrılıp kendi başına dolaşmaya ve kaybolmaya eğilimli olduklarından ötürü koyun olarak tanımlanır. İyi Çoban olarak, Allah hayatı pahasına olsa bile onlara bakmaya isteklidir! Bununla ilgili benzetmeyi öğretirken, İsa Mesih dedi ki “Sizlerden birinin yüz koyunu olsa ve bunlardan bir tanesini kaybetse, doksan dokuzu bozkırda bırakarak kaybolanı bulana dek onun ardına düşmez mi?”(İncil, Luke 15:4)?

Allah İnsanlarına Bir Dosttur

Allah insanları “dost” olarak da çağırır. “Artık size kul demiyorum. Çünkü kul efendisinin yaptığını bilmez. Size dost dedim. Çünkü Babam’dan bütün işittiklerimi size bildirdim.”(Yuhanna 15:!5). İbrahim peygambereAllah’ın dostu denilmiştir. “…’İbrahim Tanrı’ya iman etti, …’ ve İbrahim’e de Tanrı’nın dostu dendi.”(Yakup 2:23). İbrahim, Allah için sadık bir dosttu. O’nu tam anlamıyla seviyordu. Kendi oğlunu kurban etmek için bile Allah’ın emrine itaat etti.

Aynı şekilde, İbrahim’in Allah’ısevdiği ve oğlunu kurban etmeye gönüllü olduğu yolla, Allah bizi sevdi ve bizim için İsa’yı kurban etti.Allah, bunu bizi sevdiği için yaptı. İncil şöyle ders verir, “Kendisini[İsa] kabul edip adına iman edenlerin hepsine Tanrı’nın çocukları olma hakkını verdi.” (İncil, Yuhanna 1:2)

İsa açıkça dedi ki,“Yol, gerçek ve yaşam Ben’im. Benim aracılığım olmadan Baba’ya kimse gelemez.”(İncil, Yuhanna 14:6).

AŞAĞIDA YORUM BÖLÜMÜ İÇİN BİRKAÇ SORU

Yukarıdaki yazı hakkında yorum yapmaları için okuyucularımızı teşvik ediyoruz. Konu ile ilgili olmayan yorumlar doğrudan silinecektir. Lütfen aşağıdaki sorulardan birine odaklanarak bizimle bir diyalog başlatınız:

1. Tanrı ile ilişkinizi nasıl tanımlarsınız?

2. Hıristiyanlar Tanrı ile ilişkisini nasıl tanımlar?

3. Tanrı ile yakın ilişkiye ihtiyacınız olduğunu düşünüyor musunuz? Lütfen sebebini yazınız.

Yorumunuzu Emaille Gönderiniz: Yolcu216@gmail.com