Kategoriler
Allah incil Kuran Tevrat

Müslümanlar Üçlübirlik Hakkında Yanlış Anlamaktadır

Yorumunuzu Emaille Gönderiniz

“Üçlübirlik” kelimesini duyduğunuzda aklınıza ne gelir? Çoğu insanlar Hıristiyanların çoktanrıcı olduğunu düşünür! Ancak, o üçlübirlik hakkında yanlış anlaşılmadır. Peki kelime ne anlama gelir? Belki aşağıdaki açıklama yardımcı olacaktır.

İncil’e göre Üçlübirlik Kavramı

Kur’an der ki, “‘Allah üç unsurdan biridir’diyenler de kafir olmuşlardır.”(Kr. 5:73).Hıristiyanlar bu ifade ile hem fikirdir! Hıristiyanların üç tanrı’ya tapınmafikri bir yalandır. Gerçek Hıristiyanlar, sadece bir Tanrı olduğuna daima inanmaktadırlar. “Birden fazla Tanrı yoktur.”(İncil, 1. Korintliler 8:4).“Üçlübirlik” terimi, Tanrı’nın üç Kişilikteki birlik olarak var olduğu fikrini açıklamak için kullanılır. Üç tanrı var demek değildir. Tersine, Tek Tanrı olarak daima birlikte var olmuş olan üç Kişilik vardır.Ortak tepki “Bu mantıklı değil.” ifadesidir. Hıristiyanlar bunda çabucak hemfikir olur! Üçlübirliğintam olarak mantıklı izahati yoktur. Sonuç olarak, insan aklı sonlu ve Tanrı sonsuzdur. Biz hepimiz pek çok sırlarla yaşarız.

Tanrılıkta Üç Kişilik Hakkında Bir Açıklama

Baba Tanrı, Söz Tanrı ve Ruh Tanrı üçlübirlikteki üç Kişilik olarak Kutsal İncil’de sunulmaktadır. Onların üçünün hepsi tanrısal olarak takdim edilir. Onlar, bir Tanrı olarak birlikte sonsuza dek bağlıdır.Bu birçok ayette görülebilir. Bir örnek, İsa’nın öğrencilerine “gidin, bütün ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin; onları Baba, Oğul [İsa]ve Kutsal Ruh’un adıyla vaftiz edin”(İncil, Matta 28:19) diye emrettiğinde görülür.“Adıyla” kelimesinin tekil olduğuna dikkat çekmek önemlidir. İsa “adlarıyla” dememiştir. Tanrı Birdir. Fakat Kendini sonsuz üçlübirlik-Baba Tanrı, Söz Tanrı ve Ruh Tanrı-varoluşu olarak açıklar.

Tanrı’nın Sözü

Hıristiyanlar Tanrı’nın bir olduğuna inanır, üç değil. İsa,Musa’ya verilen Yasa’yı aktarmıştır: “Dinle, ey İsrail! Tanrımız Rab tek Rab’dir.”(Tevrat, Yasa’nın Tekrarı 6:4; İncil, Markos 12:28-31).

İsa Mesih, Sonsuz Söz, size kurtuluşu verebilecek tekkişidir. “Başka hiç kimsede kurtuluş yoktur. Bu göğün altında insanlara bağışlanmış, bizi kurtarabilecek başka hiçbir ad yoktur.”(İncil, Elçilerin İşleri 4:12).

AŞAĞIDA YORUM BÖLÜMÜ İÇİN BİRKAÇ SORU

Yukarıdaki yazı hakkında yorum yapmaları için okuyucularımızı teşvik ediyoruz. Konu ile ilgili olmayan yorumlar doğrudan silinecektir. Lütfen aşağıdaki sorulardan birine odaklanarak bizimle bir diyalog başlatınız:

1.Sizin düşüncenize göre, Müslümanlar neden genellikle Üçlübirlik kavramını yanlış anlar?

2.Üçlübirlik kavramını anlamak zorsa, Tanrı’yı anlamanın kolay bir yolu var mıdır?

3.Tanrı, Hükümran, Yüce ve Her şeye Gücü Yeten olduğundan dolayı, sahip olduğu güçleinsan bedeni alır mıydı? Neden veya Neden değil?

Yorumunuzu Emaille Gönderiniz: Yolcu216@gmail.com

Kategoriler
Allah incil isa Kuran

Üçlü Birlik Hıristiyanlar ve Müslümanlar İçin Mantıklı Bir Kavram mıdır?

Yorumunuzu Emaille Gönderiniz

Bazı kişiler, Tanrı’nın Üç Birlik kavramının mantıklıolmadığını iddia eder. Buna rağmen,herkes Tanrı’nın insani düşüncelerimizle sınırlı olmadığı konusunda hem fikirdir. Aslında, Tanrı fiziksel boyutlarımızın dışında yaşar. Hem Hıristiyanlar hem de Müslümanlar Tanrı’nın sınırsız olduğunu ifade eder. O, dünyamızı ve boyutlarını yarattı. Peki dünyamız Üçlübirlik Tanrı’yı anlamamıza nasıl yardım eder.

İki Boyutlu ve Üç Boyutlu Dünyalar

“Normal” iki boyutlu matematik,üç boyutlu dünyaya uygulanabilir mi?İki boyutlu matematikte, sadece alan vardır. Hacim yoktur.Dünyanın uzunluk ve yükseklikle birlikte iki boyutu olup da derinlik boyutu olmasaydı, bir kişininbirisinin onun arkasında mı önünde mi olduğunu anlaması imkansız olurdu. İnsan ya o kişinin üstünde ya da aşağısında olabilirdi.

Yol Benim
Yol Benim

Tanrı Üç Boyutlu Dünyamızın Dışındadır

Müslümanlar tek Tanrı’nın üç kişiliğe sahip olmasının imkansız olduğunu iddia eder.“…Şu halde Allah’a ve peygamberlerine iman edin, “(Tanrı) üçtür” demeyin, …”(Kr 4:171). Müslümanlar üç boyutlu dünyada yaşar. Fakat İncil, Tanrı’nın bu dünyanın dışında yaşadığını öğretir. “…O’nun bilgisi kavranamaz” (Yeşaya 40:28). O nedenle, Tanrı’nın birde üç olması mümkün olmalıdır.

Hiç Kimse Üçlü Birliği Tam Olarak Kavrayamaz!

Bu savunmanınÜçlü Birliği kanıtlamayacağı konusunda hem fikiriz. Ancak, o, Üçlü Birlik kavramının mantıklı olduğunu gösterir. Eğer Tanrı üç boyutlu dünyamızın dışında yaşıyorsa,O Kendisini bize vahiyle açıklamak zorundadır. Boyutumuzun dışında olmanın nasıl bir şey olduğunu bize göstermek zorundadır.

Bizler Üç Boyutlu Yaratıklarız

Üç boyutlu kişi kendi dünyasını iki boyutlu bir kişiye nasıl açıklardı? Uzunluk ve yükseklik açıklanabilirdi fakat derinlikanlaşılmazolurdu. Iki boyutlu bir kişi için o açıklamayı anlamasının tek yolu imanla olurdu.Aynı şekilde, Hıristiyanlar Üçlü Birliği tam olarak kavrayamayacaklarını farkına varırlar. Bu nedenle,bizler üç boyutlu dünyaya hapsolmuşuzdur.Fakat, Hıristiyanlar, Tanrı’nın Üçlü Birlik olduğunu Kendi Kitabı olan İncil’de Kendisini açıkladığından dolayıimanederekinanmalıdır.

İsa Üç Boyutlu Dünyamıza Geldi!

İsa Mesih, Allah’ınKelimesi ve Üçlü Birlikteki ikinci kişi,üç boyutlu dünyamıza gelmiştir. Bizi Tanrı’dan uzaklaştıran günahımızdan kurtarmak için bizim gibi oldu!O’na inananlar günahlarından kurtulacaklar. Fakat O’na inanmayanlar Tanrı’nın yargısı altında olacaktır. Günahlarınızın kaldırılması için O’na güvenmelisiniz.

İsa açıkçasöyledi, “Yol, gerçek ve yaşam Ben’im. Benim aracılığım olmadan Baba’ya kimse gelemez.”(İncil, Yuhanna 14:6).

AŞAĞIDA YORUM BÖLÜMÜ İÇİN BİRKAÇ SORU

Yukarıdakiyazı ile ilgili yorum yapması için okuyucumuzu teşvik ediyoruz. Konu ile doğrudan ilgili olmayan yorumlar silinecektir. Aşağıdaki sorulardan birine odaklanarak bizimle diyaloğa başlayınızlütfen

:1. Üçlü Birlik için yazarın savunmasında ne tür zayıflıklar buluyorsunuz?

2. Tanrı’nın dünyamızın dışında olduğuna katılıyor musunuz? O’nun dünyamıza gelmesi mümkün müdür?

3. Tanrı’yıdaha fazla ne sınırlar, Hıristiyan Üçlü Birlik sistemi mi yoksa Müslüman inanç sistemi mi?

Yorumunuzu Emaille Gönderiniz: Yolcu216@gmail.com

Kategoriler
Dirilmiş Kuran Merhamet

İsa Mesih’in Çarmıha Gerilmesi O’nun Gücünü mü Yoksa Zayıflığını mı Gösterir?

Yorumunuzu Emaille Gönderiniz

Isa Mesih çarmıhta öldü ve Allah tarafından üçüncü gün yükseltildi.

Çoğu Müslüman, şeytanın İsa Mesih’i yendiği anlamına geleceğinden bunu doğru olarak kabul edemez. Onlar, Tanrı’nın peygamberlerinin daima başardığına ve asla acı çekmediğine inanır. Bir Müslüman alim, Dr. Hammudah Abdalati,“İsa’nın olmuş olduğu söylenen yolla aşağılanıp öldürülmesine [bizim için] inanmak Tanrı’nın merhameti ve bilgeliğiyle ile tutarlı mıdır?”diye sorar.İsa’nın ölümü ve dirilmesi aslında O’nun gücünü gösterir. Bu nasıl mümkündür?

O’nun Ölümüyle Kanıtlanan Gücü

O’nun ölümünden önce, İsa ölmesinin Tanrı’nın isteği olduğunu biliyordu ve Allah’a teslim oldu.“… İsa [Mesih], kendisinin … çok acı çekmesi, öldürülmesi ve üçüncü gün dirilmesi gerektiğini öğrencilerine anlatmaya başladı.”(İncil, Matta 16:21).

İsa asla günah işlememesine rağmen, pek çok insan O’nunla dalga geçip O’na vurmuştur. “Bunun üzerine İsa’nın yüzüne tükürüp O’nu yumrukladılar. Bazıları da O’nu tokatlayıp, “Ey Mesih, peygamberliğini göster bakalım, sana vuran kim?” dediler.” (İncil, Matta 26:67-68).

Yine de, İsa Kendisini savunmadı. “İsa[Mesih]susmaya devam etti. …”(İncil, Matta 26:63).

Bu,İsa Mesih’in Kendini savunmaması için olağanüstü gücününolduğunu göstermiştir. Üstelik, Babasından kendisine eziyet eden kişiler için onları affetmesini isteyerek merhamet göstermiştir. “… Baba, onları bağışla çünkü ne yaptıklarını bilmiyorlar…” (Incil, Luka 23:34).

ÖLÜM CEZASI
ÖLÜM CEZASI

O’nun Dirilmesindeki Gücü!

İsa Mesih çarmıhta öldü ve Allah tarafından üçüncü gün yükseltildi.“. . . Mesih günahlarımıza karşılık öldü, gömüldü ve Kutsal Yazılar uyarınca üçüncü gün ölümden dirildi.”(İncil, 1 Korintliler 15:4).

İsa’nın dirilişi Tanrı’nın gücünü gösterdi. Tanrı’dan başka kim ölüyü diriltebilir?İsa daima Tanrı’ya itaat etti ve şeytanın ayartılarının hepsinin üstesinden geldi. Bu nedenle, O şeytanın tüm entrikalarını yenme gücüne sahipti.Tanrı’nın Sözü der ki İsa’nın ölümü ve dirilişi, O’na inanan herkes için günahın gücünden özgür kılınıp affedilmeyi getirmiştir. Tanrı,çocuklarına günahlı doğalarının üstesinden gelmek ve şeytanın ayartılarına karşı gelmek için güç vermiştir.Bu diriliş bayramında O’na inanan herkese bağışlanma getiren ve şeytanı yenen İsa Mesih’in gücünü kutlayalım.Tanrı sizisever ve sizden duymayı bekler.

İsa açıkça dedi ki,“Yol, gerçek ve yaşam Ben’im. Benim aracılığım olmadan Baba’ya kimse gelemez.”(İncil, Yuhanna 14:6).

AŞAĞIDA YORUM BÖLÜMÜ İÇİN BİRKAÇ SORU

Yukarıdaki yazı hakkında yorum yapmaları için okuyucularımızı teşvik ediyoruz. Konu ile ilgili olmayan yorumlar doğrudan silinecektir. Lütfen aşağıdaki sorulardan birine odaklanarak bizimle bir diyalog başlatınız:

1.İsa’nın ölümnünün ve dirilişinin O’nun zayıflığını değilde gücünü gösterdiği konusunda hem fikir misiniz? Neden?

2.Günahlarınızın bağışlanmadığına endişeleniyor musunuz? Günahlarınızın bağışlandığına nasıl emin olabilirsiniz?

3.Affedilemeyecek bir günah var mı? Şeytanı yenen İsa Mesih’e güvenmemek için bir sebep var mı?

Yorumunuzu Emaille Gönderiniz: Yolcu216@gmail.com

Kategoriler
Allah incil Kuran

Hıristiyanlar Tanrı’nın Gerçeğinin Işığını Kapatmaya mı Çalışıyorlar?

Yorumunuzu Emaille Gönderiniz

Hıristiyanlar Tanrı’nın Gerçeğinin Işığını Kapatmaya mı Çalışıyorlar?Yorumunuzu Emaille Gönderiniz“Tanrı’nın Gerçeğinin Işığı” kimdir, veya nedir? Havari Yuhanna,İncil’de İsa Mesih’in “Dünyanın ışığı”(Yuhanna 8:12) olduğunu bize anlatır. İncil,aynı zamanda İsa’nın “Tanrı yüceliğinin parıltısı”(İbraniler 1:3)olduğunu öğretir. Öyleyse Tanrı’nın Gerçeği nedir? Tanrı’nın Gerçeği, Tanrı’nın Işığından ayrı mıdır?

İslam’a Göre Tanrı’nın Gerçeği

Müslümanlar gerçeğin Allah olduğuna inanır. “Böyledir; çünkü Allah hakkın ta kendisidir, O’nun dışında yalvarıp taptıkları ise batılın ta kendisidir. Ve şüphe yok ki yüce olan, ulu olan yalnız Allah’tır.”(Kr. 22:62).Allah kainatın herşeye gücü Yeteni, Yaratıcısı ve Devam Ettirenidir. “Allah her şeyin yaratıcısıdır ve her şeyi koruyup yöneten de O’dur.” (Kr. 39:62).Allah aynı zamanda Birdir. “…O, Allah bir tektir. Allah eksiksiz, sameddir (Bütün varlıklar O’na muhtaç, fakat O, hiçbir şeye muhtaç değildir.) Doğurmadı ve doğrulmadı. O’na bir denk de olmadı.”(Kr. 112:1-4).

Hıristiyanlığa Göre Tanrı’nın Gerçeği

İsa Mesih takipçilerine şöyle anlattı: “Yol, gerçek ve yaşam Ben’im. Benim aracılığım olmadan Baba’ya kimse gelemez.” (İncil, Yuhanna 14:6).İsa neden “Ben…gerçeğim”dedi?İsa Allah’la birdir. “Ben ve Baba[Allah]biriz.”(İncil, Yuhanna 10:30).Baba’sı gerçek olduğundan İsa da gerçektir. “…Oğul[İsa], Baba’nın yaptıklarını görmedikçe kendiliğinden bir şey yapamaz. Baba ne yaparsa Oğul da aynı şeyi yapar.”(İncil, Yuhanna 5:19).İsa’nın yaptığı hiçbir şey Baba’dan ayrı değildir.

İsa Tanrı’nın Gerçeği ve Tanrı’nın Işığıdır

İsa Tanrı’nın gerçeği, aynı zamanda Tanrı’nın ışığıdır. İncil O’nun dünyanın ışığı olduğunu öğretir. “… ‘Ben[İsa] dünyanın ışığıyım. Benim ardımdan gelen, asla karanlıkta yürümez, yaşam ışığına sahip olur’”(İncil, Yuhanna 8:12).

Bu ayet,Kur’an’daki bir ayetle hem fikir görünür“Allah göklerin ve yerin Işığıdır [nurudur]… Allah Işığına [nuruna] dilediğini kavuşturur….”(Qs 24:35). Tanrı’nın istediğini Işığına, İsa Mesih’e yönlendireceğini söyleyebilir miyiz? Kim İsa’da, Tanrı’nın ışığında olursa, Tanrı’yı görecektir.

Hiç Kimse Gerçeği Karartamaz

Tanrı’nın ışığı karartılamayacak kadar çok güçlüdür. Bu nedenle, Hıristiyanlar Tanrı’nın Gerçeğinin Işığını karartamazlar. İsa hakkında konuştuklarında, Tanrı’nın Gerçeğinin Işığını daha da parlatmış olurlar. İsa’nın ölümü ve dirilişi, Allah ve insanlık arasındaki bariyeri yıkmıştır. Kim Işığa inanır ve hayatına Işığı davetederse doğrudan Allah’a gelebilir. Allah onu affedip ona sonsuz yaşam verecektir.

“Tanrı’nın Oğlu’nun adına iman eden…sonsuz yaşama sahip…Tanrı’nın önünde güvenimiz şu ki, O’nun isteğine uygun ne dilersek bizi işitir.”(1 Yuhanna 5:13-14).

İsa açıkça dedi ki,“Yol, gerçek ve yaşam Ben’im. Benim aracılığım olmadan Baba’ya kimse gelemez.”(İncil, Yuhanna 14:6).

AŞAĞIDA YORUM BÖLÜMÜ İÇİN BİRKAÇ SORU

Yukarıdaki yazı hakkında yorum yapmaları için okuyucularımızı teşvik ediyoruz. Konu ile ilgili olmayan yorumlar doğrudan silinecektir. Lütfen aşağıdaki sorulardan birine odaklanarak bizimle bir diyalog başlatınız:

1. Kur’an gerçek hakkında ne öğretir?

2. Incilgerçek hakkında ne öğretir?

3. Neden Tanrı’nın Gerçeği ve Tanrı’nın Işığı?

Yorumunuzu Emaille Gönderiniz: Yolcu216@gmail.com

Kategoriler
incil Kuran Uncategorized

Hıristiyanlar Diğer İnsanları Sever mi, Müslümanları bile?

Yorumunuzu Emaille Gönderiniz

İsa Mesih,tüm insanları sever. O insanlara sevgiyle hizmet etti. Aynı zamanda sevgisinden ötürü bizim kurbanımız olarak öldü. Sevdiği kadını tutsaklıktan kurtaran biradam gibi. O’nun için kendini feda etmeye gönüllüdür. Ya Hıristiyanlar? Onlar diğer insanlarısever mi?

Tanrı’nın Kitabındaki Sevgi

Tanrı’nın kitabı bize Tanrı’nın sevgisini öğretir (1. Yuhanna 4:8). İsa Mesih öğrencilerine diğer insanları sevmeyi öğretir“… komşunu kendin gibi seveceksin.”(İncil, Matta 22:39). Üstelik, O, insanlarına düşmanlarını sevmeyideemretti. O, aynı zamanda onlara işkence edenler için dua etmelerinisöyledi (İncil, Matta 5:44). Onlar, diğer insanları koşulsuz olarak sevmelilerdir de.

Tanrı’nın sevgisi koşulsuzdur. “… Biz daha çaresizken Mesih belirlenen zamanda tanrısızlariçin öldü. Bir kimse doğru insan için güç ölür, ama iyi insan için belki biri ölmeyi göze alabilir. Tanrı ise bizi sevdiğini şununla kanıtlıyor: Biz daha günahkarken, Mesih bizim için öldü.”(Romalılar 5:6-8). Tanrı, İsa’yı çarmıhta kurban ettiğindebizim için en büyük sevgisinigösterdi

İncil, bu yolla sevgiyi özetler: “Sevgi sabırlıdır, sevgi şefkatlidir. Sevgi kıskanmaz, övünmez, böbürlenmez. Sevgi kaba davranmaz, kendi çıkarını aramaz, kolay kolay öfkelenmez, kötülüğün hesabını tutmaz.Sevgi haksızlığa sevinmez, ama gerçek olanla sevinir. Sevgi her şeye katlanır, her şeye inanır, her şeyi ümit eder, her şeye dayanır.”(1. Korintliler 13:4-7).

“Tanrı’nın Sözü”
“Tanrı’nın Sözü”

Kur’an ve Hadis’teki Sevgi

İslamda sevgi hakkında ne vardır? “…Eğer Allah’ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da size sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah çok bağışlayıcı, çok esirgeyicidir.”(Kr.3:31).“Kim Allah’la buluşmayı severse, Allah onunla buluşmayı sever; kim Allah’la buluşmaktan nefret ederse, Allah onunla buluşmaktan nefret eder.” (Ebu Hureyre tarafından aktarılma, Ehli Müslim, Kitap 35, No. 6488). İslamagöre, Allah’ın sevgisi koşulludur. Bizi sevmesi için ilk önce biz O’nu sevmeliyiz! Bu acımasızca gelmiyor mu? Ya ailemizbizeilk önce onları seversek, onlar da bizi seveceklerini söyleseydi?

Hıristiyanlar Diğer İnsanları Severler!

Hıristiyanlar, ihtiyacı olanlara yardım ederek diğer insanları sevdiklerini ispatlarlar. Bunu yaptıkları bir yöntem, Sinabung dağı volkanik püskürmesi, Haiti’deki deprem, veya Japonya’daki tsunami gibi felakete uğrayan kurbanlara yardım etmektir. İsa’nın takipçileri yetenekleri, finansları ve bilgisiyle diğer insanlara hizmet verir. Onlar, aynı zamanda refahlarını feda etmek için gönüllüdür. Sevginin bir diğer yolu ise müjdeyi paylaşmaktır. Biz hepimiz günahkarız (Romalılar 3:23) ve ölmeyi hakkediyoruz. Fakat, Tanrı İsa Mesih’iKurtarıcımız olarak kabul ettiğimizdebizi affediyor.

Tanrı sizi gerçekten sever. Günahınızın affına ve O’nunla birlikte sahip olacağınız sonsuz yaşama kavuşmanızı ister. Kim İsa’ya dönüp O’nun sevgisini kabul ederse sonsuz yaşama kavuşacaktır (İncil, Yuhanna 3:16). İsa’yı kabul edecek misiniz?

İsa açıkça dedi ki,“Yol, gerçekve yaşam Ben’im. Benim aracılığım olmadan Baba’ya kimse gelemez.”(İncil, Yuhanna 14:6).

AŞAĞIDA YORUM BÖLÜMÜ İÇİN BİRKAÇ SORU

Yukarıdaki yazı hakkında yorum yapmaları için okuyucularımızı teşvik ediyoruz. Konu ile ilgili olmayan yorumlar doğrudan silinecektir. Lütfen aşağıdaki sorulardan birine odaklanarak bizimle bir diyalog başlatınız:

1. İncil’e göre bir kişiyi sevmek nasıl bir şeydir?

2.Tanrı’nın insanlarına sevgisinin en büyük kanıtı nedir? O,onu neden yaptı?

3. Hıristiyanlar diğer insanları nasıl sever, özellikle de muhtaç olanları?

Yorumunuzu Emaille Gönderiniz: Yolcu216@gmail.com

Kategoriler
Allah Dirilmiş Günah incil isa Kuran Kurtuluş Merhamet Mucize Muhammed Şeytan

İsa Mesih Yol Gösterir ve Işık Getirir

Dar Yol
Yuhanna 14:6 İsa ona, «Yol, gerçek ve yaşam ben’im» dedi. «

Kur’an şöyle onaylar, “O peygamberlerin izleri üzere Meryem oğlu İsa’yı, önündeki Tevrat’ı doğrulayıcı olarak gönderdik. Ona, içerisinde hidayet ve nur bulunan, önündeki Tevrat’ı doğrulayan, Allah’a karşı gelmekten sakınanlar için doğru yola iletici ve bir öğüt olarak İncil’i verdik.” (Kur’an 5:46).

İsa Mesih’in Öğretişleri Sadece İncil’de Bulunur

Hangi yönden İsa Mesih yol gösterir ve ışık getirir? Cevabı bulmak için İncil’e bakmalısınız. O, İsa’nın öğretişlerini içerir. Allah’tan korkanlar, İsa Mesih’in yol gösterişiyle teşvik olup o yola sarılacaktır.

Allah Sizi Seviyor ve Sizin Sonsuz Yaşama Sahip Olmanızı İstiyor

İsa Mesih, sıklıkla “Sevgi” kelimesini kullanır. O, Allah’ın günahlı insanların dünyasını sevdiğini öğretmiştir. O, Sevgisini çok zorlu yoldan gösterdi. İsa Mesih dedi ki, “Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki, biricik Oğlu’nu verdi.” (İncil, Yuhanna 3:16). İsa Mesih, Allah’ı seven insanları O’nun sevgisini kabul etmeye ve sunduğu sonsuz yaşamı almaya teşvik eder.

Allah’tan Korkuyorsan, Diğer İnsanları Sevmelisin

İsa Mesih, o zamanlarda Allah’tan korkan insanların, kendi çevrelerinde bulunan insanlara Tanrı’nın sevgisini yaymaları gerektiğini öğretti. İyi Samiriyelinin hikayesinde, İsa Mesih komşunuzu sevmenin, kimin yardımınıza ihtiyacı varsa ona yardım etmek anlamına geldiğini öğretti. (İncil, Luka 10:25-37). Düşmanlar olarak bildiğiniz insanların bile sevilmesi gerektiğini öğretti (İncil, Matta 5:43).

Yüreklerimizin Durumu İşlerimizden Daha Önemlidir

İsa Mesih, bir kişinin içsel tarafı olan yüreğin, kişiliğin en önemli görünüşü olduğunu öğretti. İsa Mesih dünyada yaşarken, halk arasında dinleriyle gösteriş yapmayı seven birçok insanla karşılaştı. Onlar halkın ortasında insanların görebilmesi için dua ediyordu. Başkalarına göstere göstere fakir insanlara para veriyorlardı. Oruç tutuyorlardı ve başkalarının onların oruç tuttuğundan haberi olmalarını sağlıyorlardı. Halka açık yerlerde ellerini yıkamaya çok dikkat ediyorlardı ki öylelikle herkes onların Tanrı’nın veya liderlerinin verdiği her emri yerine getirmekte ne kadar çok titiz olduklarını bilsinler. Fakat İsa dedi ki, “…önce bardağın ve çanağın içini temizle ki, dıştan da temiz olsunlar.” (İncil, Matta 23:26). Başka bir zaman O dedi ki, “İnsanı kirleten, insanın içinden çıkandır.” (İncil, Markos 7:20). İsa Mesih’in verdiği örnekler cinayeti, zinayı, hırsızlığı ve yalancı tanıklığı kapsıyordu (Matta 15:18-20).

Tanrı Tövbe Eden İnsanlara Merhametlidir

İsa Mesih, tapınakta dua eden ve yapmakta olduğu iyi şeylerden Tanrıya anlatan Ferisi olarak adlandırılan (bir imam gibi) dini bir lider hakkında hikaye anlattı. İsa Mesih, ayrıca Tanrı’nın yasalarını sıklıkla çiğneyen bir insan olan vergi toplayıcının basitçe “Tanrı, günahkar olan bana merhamet et” diye dua ettiğinden bahsetmiştir. İsa Mesih, Tanrı’nın tövbekar günahkarın duasını duyduğunu fakat görünüşte iyi olan adamın duasını kabul etmediğini öğretmiştir (Luka 18:10-14).

İsa Mesih Yol, Gerçek ve Yaşam’dır!

İsa Mesih, Kendisinin karanlık ve kötü dünyada Işık olduğunu öğretti (İncil, Yuhanna 8:12). O, “Yol (yollardan biri değil, fakat tek yol), gerçek (Allah’tan korkanlara yol göstererek) ve yaşam (Takipçilerine sonsuz yaşam vererek) Ben’im” dediğinde bunu daha da açık hale getirdi (İncil, Yuhanna 14:6).

İsa Mesih’in Günahlarınızı Alıp Size Rahat Vermesine İzin Verin

İsa’nın getirdiği yol gösterişi ve ışığı kabul etmek, O’nun davetine cevap vermeyi içerir. O’na gelmeye utananları ve günahın içsel yükünü taşıyanları davet etti. “Ey bütün yorgunlar ve yükü ağır olanlar! Bana gelin, ben size rahat veririm. ” (İncil, Matta 11:28). Tanrı’nın rahatını kabul eden kişi, artık günahın yükünden kendini kurtaracak kişisel çabaya bağlı olmaz. İsa Mesih’e Kurtarıcı, Telafi Edici ve Rehber olarak güvenir. İsa Mesih bu rahatlığı satmaz, o size bir hediyedir. O der ki, “Ben size rahat veririm.” O’nun hediyesini kabul ettiniz mi? Bu hediye, yol gösterişinin ve ışığının bir parçasıdır.

AŞAĞIDAKİ YORUM BÖLÜMÜ İÇİN BİRKAÇ SORU

Yukarıdaki yazı hakkında yorum yapmak için okuyucularımızı teşvik ediyoruz. Konu ile doğrudan ilgili olmayan yorumlar silinecektir. Aşağıdaki sorulardan birinine odaklanarak bir diyalog başlatın lütfen:

 1. İsa’nın yol gösteriş ve ışık getirdiğini nasıl biliriz?
 2. Hangi yönden İsa Mesih yol gösteriş ve ışık getirir?
 3. İsa, neden yol gösteriş ve ışık getiren tek kişidir?

BAŞKA KAYNAKLAR

 • İsa Mesih ile ilgili daha çok bilgi için şu web sitesine gidin: www.incildersleri.com
 • Ayrıca Türkçe İncil’i şu web sitelerinden indirerek İsa Mesih ile ilgili daha çok şey öğrenebilirsiniz:
 • Kutsalkitap.info

Eposta: Yolcu216@gmail.com

Kategoriler
isa Kuran

Hangisi Kusursuz – Fatiha mı yoksa Mesih mi?

Yol Benim
Yol Benim

İnsanlar çocuklarına rastgele isim verir mi? Elbetteki vermez, değil mi? Elbetteki, aileler çocuklarına belirli anlamlar taşıyan isimler verir. Örneğin, “Lütuf”. Aileler çocuğunun lütufla dolu bir yetişkin olmasını ister. Veya “İman” adını koymaları, çocuklarının Tanrı’ya büyük bir inancı olmasını istedikleri anlamına gelebilir.

Kur’an’daki ilk bölüm olan Fatiha da aynıdır. Müslümanlar “kusursuz” anlamına gelen Fatiha’yı kullanırlar. Kur’an’daki Fatiha’yı incelerken, İsa Mesih ile bağlantısını göreceksiniz.

İslama Göre Fatiha Kusursuz Demektir

Müslümanlar Fatiha’yı neden “kusursuz” diye adlandırır? İlk sebep, Merhametli Olan, Şefkatli Olan, tüm Yaratılışın Tanrısı ve Son Yargının Efendisi gibi Tanrı’nın özelliklerini açıklayan çeşitli deyimler içermesi olabilir. İkincisi, Fatiha’daki ses tonunun güzel ve müzikal oluşundandır. Üçüncüsü, edilen duanın doğrudan dua edilene işaret etmesidir.

Tanrı ve insan hakkında temel kavramlar verdiğinden, Fatiha’nın Davut’un çeşitli mezmurlarıyla benzerlikleri vardır. Birkaç örnek:

“RAB’bindir yeryüzü ve içindeki her şey, Dünya ve üzerinde yaşayanlar” (Mezmurlar 24:1).

“Oysa sen, ya Rab, Sevecen, lütfeden, tez öfkelenmeyen, Sevgisi ve sadakati bol bir Tanrı’sın.” (Mezmurlar 86:15).

İsa Mesih Fatiha’nın Duasına Cevap Verir

Fatiha, sadece bir dua içerir: “Bize doğru yolu göster.” Dua edene “doğru olan yol”’un ne anlama geldiği söylemez. Fatiha içeriğinde doğru yada kusursuz olan yolu çağırdığından ötürü bu isteğin ne kadar önemli olduğunu görürüz.

Sadece İsa Mesih Fatiha’daki bu duaya cevap verir. O şöyle cevap verir, “Yol… Ben’im… ” (İncil, Yuhanna 14:6) ile “Bizi doğru yola, … ilet..” (Kur’an 1:6).

Bu nedenle insanların aradığı Yol olduğundan dolayı, İsa Mesih’in kusursuz anlamına gelen Fatiha (Wafiyah) olarak adlandırılabileceğini görürüz.

İsa Mesih, Allah’ın Sözü Kusursuzdur.

Tüm dinler sadece Tanrı’nın “kusursuz” ve lekesiz olduğuna inanır. Kur’an 19:19 açıkça Allah’ın Sözünün kusursuz olduğunu söyler: İsa Mesih “kutsal olan bir insandır”. Onun mükemmelliği İncildeki bu ayetlerde de açıklanır: “O günah işlemedi… ” (1. Petrus 2:22) ve “günahı bilmeyen Mesih” (2. Korintliler 5:21).

AŞAĞIDAKİ YORUM BÖLÜMÜ İÇİN BİRKAÇ SORU

Yukarıdaki yazı hakkında yorum yapmak için okuyucularımızı teşvik ediyoruz. Konu ile doğrudan ilgili olmayan yorumlar silinecektir. Aşağıdaki sorulardan birinine odaklanarak bir diyalog başlatın lütfen:

 1. İsa Mesih’in neden “Kusursuz” olarak adlandırılır?
 2. Neden Fatiha “Bize doğru yolu göster” diye sadece bir duayı içerir fakat “doğru yolun” anlamını açıklamaz?
 3. Neden İsa Mesih “Ben Yol’um” diye söyleyen tek peygamberdir? Başka bir peygamber bunu iddia edebilir miydi?

BAŞKA KAYNAKLAR

 • İsa Mesih ile ilgili daha çok bilgi için şu web sitesine gidin: www.incildersleri.com
 • Ayrıca Türkçe İncil’i şu web sitelerinden indirerek İsa Mesih ile ilgili daha çok şey öğrenebilirsiniz:
 • Kutsalkitap.info

Eposta: Yolcu216@gmail.com

Kategoriler
isa Kuran

Kur’an İsa Mesih Hakkında Ne Söyler?

Kuran
Kuran

Eğer müslümansanız, Kur’an’ı sever ve ona büyük saygıyla davranırsınız. Kitaplığınızın en üstüne koyarsınız. Üzerine asla yazı yazmazsınız. Asla etrafında uzanmaz ve toz almazsınız. Sıklıkla okuyamazsınız çünkü Arapça bilmezsiniz fakat çevirilerini okursunuz.

Hıristiyanlar Tanrı’nın Kutsal Kitabını takip etmesine rağmen, Kur’an’a sarılanlara da büyük saygıyla yaklaşır. Hıristiyanlar da Kur’an okur. Onlar Kur’an’ın İsa Mesih hakkında ne dediğini bilmek ister.

Düzgün bir müslüman olmak için, Kur’andan önce gelen Kutsal Kitapları okumalıdır (Kur’an 4:136). Tanrı çok güçlü olduğundan, Tanrı’nın Kutsal Sözü herhangi biri tarafından değiştirilemez (Kur’an 6:115). Tanrı Söz’ünü korur.

Bu kitapların doğru yol hakkında söyleyecekleri çok şeyleri vardır. Kur’an bu kitaplara işaret ederken, Kur’an’ın bu gerçeklerden bazılarını tekrarladığını görmek harikadır.

Aşağıda Hıristiyanları etkileyen Kur’an’daki İsa Mesih hakkındaki hususlardan bazıları yer almaktadır.

İsa Mesih Doğru ve Kutsaldır

Kur’an 3:46 der ki, “O, .. salihlerden olacaktır.” İsa Mesih, Kur’an’daki günahsız tek peygamberdir! O’nun bakireden doğumu da O’nun tertemiz oluşuna işaret eder (Kur’an 3:47).

İncil, İsa Mesih’in kusursuz olduğunu da söyler. Elçilerin İşleri 3:14 İsa’yı “Kutsal ve Doğru Olan” olarak adlandırır”. Markos 1:23-25’de, İsa kötü ruh tarafından ele geçirilmiş bir adamla karşılaşır. O adam, O’na “Tanrı’nın Kutsalı’sın” diye seslenir.

İsa Mesih, Mesih’tir

Kur’an 3:45 İsa’nın Mesih olduğunu söyler bize. O’na hem şimdi hem de sonsuza kadar en yüksek onur verilir. Kur’an’daki 4:172 ayeti de dahil, Kur’an İsa için en az 9 kez “Mesih” terimini kullanır.

İncil, İsa’yı Kurtarıcı ya da Yunanca kelime olan “Mesih” olarak tanıtır. İsa’nın öğrencilerinden Andreas, kardeşi Petrus’a şöyle dedi, “Biz Mesih’i bulduk” (İncil, Yuhanna 1:41). Petrus daha sonra İsa’ya “Mesih’sin” (İncil, Matta 16:16) aynı şeyi tekrarladı.

İsa Mesih’in Ölüm Üzerine Gücü Vardır

Kur’an 3:49: “Allah, onu İsrailoğullarına bir Peygamber olarak gönderecek (ve o da onlara şöyle diyecek): “Şüphesiz ben size Rabbinizden bir mucize getirdim. … Allah’ın izniyle ölüleri diriltirim. … Eğer mü’minler iseniz bunda sizin için elbette bir ibret vardır.”

İsa Mesih ölü olanlara yaşam verdi! İncil bunun çeşitli özel kayıtlarını verir. Onlardan bir tanesi, İsa’nın Yair’in kızını hayata geri getirdiği Markos 5 bölümünde bulunmaktadır. Yair, kızı öldüğünde İsa’ya gelen sinagog yöneticisiydi; ve onlar Yair’in evine geri dönerken, kızın öldüğü haberi geldi. İsa yine de adamla gitti ve eve vardığında, O kıza kalk dedi ve o kalktı (İncil, Markos 5:21-42)!

İsa’nın En Büyük Güç Gösterisi

İsa’nın yaptığı mucizeler hayret içinde bırakıyorken, ölüm üzerine yaşamın en hayran bırakan gösterisi, İsa Mesih’in Kendisini feda ettikten sonra yaşama geri geldiği zamandı!

İsa’yı takip etmiş olan kadınlardan bazıları O’nun gömülmüş olduğu mezara gitti. Onlar oraya vardığında, taşın yuvarlandığını ve İsa’nın yerinde bir melek olduğunu gördüler (İncil, Markos 16:5)! Melek onlara İsa’nın hayatta olduğunu söyledi (İncil, Markos 16:6-7).

Kadınlar  daha sonra gidip öğrencilere anlattı. İsa Mesih, hem onlara hem de birçok kişiye  göründü (İncil, Markos 16:12-14). O, sonra cennete yükseldi ve halen oradadır (İncil, Markos 16:19).

Ben cennete gitmek istiyorum; sen cennete gitmek istiyorsun. İsa Mesih cennettedir ve cennetin yolunu biliyor. Tüm peygamberlerden hangisi cennete gitmek için bize en iyi şekilde yardım edebilir?

AŞAĞIDAKİ YORUM BÖLÜMÜ İÇİN BİRKAÇ SORU

Yukarıdaki yazı hakkında yorum yapmak için okuyucularımızı teşvik etmek istiyoruz. Konu ile doğrudan ilgili olmayan yorumlar silinecektir. Aşağıdaki sorulardan birinine odaklanarak bir diyalog başlatın lütfen:

 1. Müslümanlar Kur’an’dan önce gelen Kutsal Kitapları neden okumalıdır?
 2. Kur’an ve İncil İsa hakkında çeşitli noktalarda hemfikirdir. Bu neden önemlidir?
 3. İsa Mesih’e neden inanmalıyız?

BAŞKA KAYNAKLAR

 • İsa Mesih ile ilgili daha çok bilgi için şu web sitesine gidin: www.incildersleri.com
 • Ayrıca Türkçe İncil’i şu web sitelerinden indirerek İsa Mesih ile ilgili daha çok şey öğrenebilirsiniz:
 • Kutsalkitap.info

Eposta: Yolcu216@gmail.com

Kategoriler
Allah isa Kuran Muhammed Yargıç

İsa Mesih Son Yargıçtır, Muhammed Değil!

isa inecek
isa tekrar gelecek.

Çoğu insan son zamanlara hızla yaklaştığımıza inanır! İsa Mesih’in dünyayı yargılayacağı çok önemli bir an ile karşılaşacağız. Buna engel olamayız. Şimdiden hazır olsak iyi ederiz. Neden? Çünkü son zamanın ne zaman geleceğini kimse bilmiyor. Tıpkı geceleyin hırsızın gelmesi gibi, İsa’nın dönüşü bizi sürprizle yakalamamalıdır.

İsa Mesih Cenneten İnecek

Ebu Hureyre hadisi (Sahih Buhari 4:55:657) der ki, “…elbetteki (İsa), Meryem oğlu yakında aramıza inecek ve insanlığı yargılayacak…” Öğrenci Petrus İsa’nın göğe alındığı gibi aynı yoldan geri geleceğini söyleyerek, aynı şeyi yazdı (İncil, Elçileri İşleri 1:11). O ve diğer öğrencileri İsa gökyüzüne yükselirken bunu açık gözleriyle gördüler.

Tanrı İsa’yı Dünyayı Yargılaması İçin Atadı

Ne Kur’an ne de Hadis yargılacak olanın İsa olduğunun nedenini söylemez, ona rağmen Kur’an İsa Mesih’in yargının işareti olacağını söyler. “Şüphesiz o (İsa) Kıyametin (kopacağının) bir bilgisidir…” (Kur’an 43:61).

Bununla birlikte, İncil açıkça Tanrı’nın İsa’ya yargılamak için yetki verdiğini söyler, “…Baba kimseyi yargılamaz, bütün yargılama işini Oğul’a vermiştir.” (İncil, Yuhanna 5:22). Neden? “…herkes Baba’yı onurlandırdığı gibi Oğul’u onurlandırsın. Oğul’u onurlandırmayan, O’nu gönderen Baba’yı da onurlandırmaz. ” (İncil, Yuhanna 5:23).

İsa Dünyayı Nasıl Yargılayacak?

Ebu Hureyre hadisi İsa’nın haç’ı yıkacağını, domuzları öldüreceğini ve İslam’dan başka herşeyi yasaklayacağını söyler. Bu ifade İncil’le çelişir. Haç kurtuluş demek oluyorsa İsa neden çarmıhı yıksın?

İsa’nın domuzları öldürecek olması da mümkün değildir. Neden? Çünkü domuzlar bizi kirli yapmaz. Onun yerine, yüreğimizden çıkan şey bizi kirletir, midemize giren değil (İncil, Markos 7:15).

Aynı zamanda, İslamın öğrettiği çoğu şey İsa’nın kendisinin İncil’de öğrettiği şeye karşıt oluyorsa, neden İsa İslam haricindeki herşeyi yasaklasın?

Yargı’dan Nasıl Yaşama Kavuşurum?

Kur’an tarafından anlatıldığı gibi, kişi İsa Mesih’i, işareti takip etmelidir. Öğrenci Yuhanna, İsa’nın kendisine olan imana göre yargılayacağını söyledi. “O’na iman eden yargılanmaz, iman etmeyen ise zaten yargılanmıştır. Çünkü Tanrı’nın biricik Oğlu’nun adına iman etmemiştir.” (İncil, Yuhanna 3:18). Diğer deyişle, O’nun bizim için cezalandırılmak üzere Cennetten geldiğine inanmalıyız! Bir kişinin sonsuz yaşama sahip olmasının tek yolu budur.

AŞAĞIDAKİ YORUM BÖLÜMÜ İÇİN BİRKAÇ SORU

Yukarıdaki yazı hakkında yorum yapmak için okuyucularımızı teşvik ediyoruz. Konu ile doğrudan ilgili olmayan yorumlar silinecektir. En iyi yorumlar beş yıldızla işaretlenecektir, örneğin *****. Bu, okuyucunun aşağıdaki sorulara en iyi cevabı bulmasına yardımcı olacaktır. Aşağıdaki sorulardan birinine odaklanarak bir diyalog başlatın lütfen:

 1. Neden Baba Tanrı değilde, İsa Mesih dünyayı yargılayacak?
 2. İsa dünyayı nasıl yargılayacak?
 3. Yargıyı önleyebileceğiniz tek yol nedir?

BAŞKA KAYNAKLAR

 • İsa Mesih ile ilgili daha çok bilgi için şu web sitesine gidin: www.incildersleri.com
 • Ayrıca Türkçe İncil’i şu web sitelerinden indirerek İsa Mesih ile ilgili daha çok şey öğrenebilirsiniz:
 • Kutsalkitap.info

Eposta: Yolcu216@gmail.com

Kategoriler
Allah isa Kuran

İsa Mesih Gerçekten Tanrı’nın Görünümü müdür?

Kutsal
Sadece Tanrı Kusursuz ve Kutsaldır

Kur’an, İsa Mesih’e güçlü ve yüce bir isim verir. İsa, Allah’ın Sözü olarak adlandırılır (Kur’an 3:45,3:39). Evet, sadece İsa Mesih’e böylesi bir yüce ve önemli ünvan verilir. Bu neden böyledir? Neden böylesi bir isme ve ünvana sahip başka bir peygamber yoktur? İsa Mesih’in gerçekte Allah’ın diğer tüm peygamberlerine üstün gelen ve benzersiz olan bir tarafı olmalı. Kur’an, İsa Mesih’in üstünlüğünü, ayet 4:171’de sadece Allah’ın Sözü olarak değil Allah’tan bir Ruh olmasıyla da ilan eder. İsa Mesih Allah’ın sesidir. Dünyadaki insanlara Tanrı’nın isteğini ilan etmek için seçilmiştir. Tanrı düşünürken, İsa konuşur. Ve Allah’tan Ruh olarak, sadece Tanrı’nın yapabileceği mucizeleri yapmıştır.

İsa Mesih Tanrı’nın Düşüncelerinin ve İsteğinin İlahi Görünümüdür

İnsanın düşünceleri ve sözleri, kendisinin bir parçası olduğu gibi Tanrının düşünceleri ve sözleri de Kendisinin bir parçasıdır. Onlar asla bölünemez ve daima O’nun ilahi varlığı ile birliktedir. Tanrı’nın Sözü olarak İsa Mesih, Tanrı’nın ilahi varlığının parçasıdır. O, sonsuz olarak Tanrı’nın parçasıdır. Tanrı’nın düşüncelerinin ve isteğinin görünümüdür.

Sadece Tanrı Kusursuz ve Kutsaldır, Ayrıca Kur’an da Bize İsa’nın Kusursuz ve Kutsal Olduğunu Anlatır

Tanrı, tek bir dünyasal insanı kendisinin sözü olarak seçemezdi. İnsan günahkar ve düşmüştür. Tanrının doğru ve ilahi ruhunun günahkar bir yaratılışla birleşmesinin imkanı yoktur. Tanrı dünya üzerinde sürekli yürümesi için sadece günahsız ve doğru insanı kullanmak zorundaydı. O, Sözü olması için kusursuz ve kutsal olan Oğlunu seçti (Kur’an, Sura 19:19). Oğul sadece kusursuz ve doğru değil aynı zamanda da Tanrı’nın ilahi bir parçasıydı.

“Allah’tan Ruh” Olarak İsa Mesih Sadece Tanrı’nın Yapabileceği Mucizeleri Yaptı

İsa Mesih’in yaptığı mucizelere bakın! Öylesi daha önce görülmüş müydü? Hayır, sadece İsa cüzzamlıları iyileştirdi, körlerin gözünü açtı ve ölümden insanları diriltti (Kur’an 3:49)! Bu işaretler ve mucizeler O’nun ilahi işaretleri değil midir? Hastalığın O’nun üzerinde gücü yoktu. O sevgiyle ve cesaretle cüzzamlılara dokundu ve onları iyileştirdi. Tanrı’nın Ruhuyla İsa Mesih’in ilahi gücü, günah ve hastalığın gücünün üstesinden gelmiştir.

Tanrı İnsan Oldu

Hıristiyanlar asla bir insanı bir Tanrı olarak yüceltmediler. Aramızda bir tane bile doğru insanın olmadığını biliyoruz. Hepimiz günahkarız. Fakat güçlü Tanrı, O’nun büyük sevgi ve merhametinden dolayı, insanlığı günah ve ölümden kurtarmak için dünyaya Oğlunu gönderdi. İsa Mesih aracılığıyla Tanrı insan oldu. Yaşadı. Öldü. Tekrar dirildi. Şimdi cennettedir. Yargı saatinde tekrar gelecek (Kur’an 19:33; Kur’an 3:55; Kur’an 4:158; Kur’an 43:61).

“İsa, “Yol, gerçek ve yaşam Ben’im” dedi. “Benim aracılığım olmadan Baba’ya kimse gelemez.” (İncil, Yuhanna 14:6).

AŞAĞIDAKİ YORUM BÖLÜMÜ İÇİN BİRKAÇ SORU

Yukarıdaki yazı hakkında yorum yapmak için okuyucularımızı teşvik ediyoruz. Konu ile doğrudan ilgili olmayan yorumlar silinecektir. Aşağıdaki sorulardan birinine odaklanarak bir diyalog başlatın lütfen:

 1. Neden İsa Mesih’e güçlü ve önemli olan “Allah’ın Sözü” ünvanı verilmiştir? Neden diğer peygamberlerden biri değil?
 2. Tanrı İsa aracılığıyla Kendini nasıl göstermiştir?
 3. İsa neden insan oldu?

BAŞKA KAYNAKLAR

 • İsa Mesih ile ilgili daha çok bilgi için şu web sitesine gidin: www.incildersleri.com
 • Ayrıca Türkçe İncil’i şu web sitelerinden indirerek İsa Mesih ile ilgili daha çok şey öğrenebilirsiniz:
 • Kutsalkitap.info

Eposta: Yolcu216@gmail.com