Esenlik Önderi

Size esenlik bırakıyorum, size kendi esenliğimi veriyorum. Ben size dünyanın verdiği gibi vermiyorum. Yüreğiniz sıkılmasın ve korkmasın.”

                                         İsa Mesih

Neden?

İnsan kendi iyilikleriyle Allah’dan iyilik bekleyemez, Allah’nın iyiliğini de kazanamaz ve Allah’nın iyiliğine hiçbir katkıda bulunamaz. Atamız İbrahim peygamberi düşünelim. Allah’nın Sözüne itaat ederek İbrahim oğlu İshak’ı bir kurban olarak sunmak üzereydi. Ancak Allah son anda müdahele ederek bir koç sağladı ve bu koçun İshak’ın yerine kurban edilmesini buyurdu.

Bundan şunu anlıyoruz, insan Allah’yı hoşnut etmek ve O’na yaklaşmak amacıyla en büyük fedakarlıklarını sunsa da Allah’yla barışmayı sağlayamaz. Sadece Allah’nın öngördüğü yoldan ve Kendisinin sağladığı bir kurban aracılığıyla insan Allah’yı hoşnut edebilir ve Allah’yla barışabilir. İyi olan sadece Allah’dır ve sadece Allah’dan gelen iyilik bizim Allah’dan kopukluğumuza sebep olan günahlarımızı ortadan kaldırabilir.