Kategoriler
Allah incil isa

Müslümanlar Beyan Eder: “Üçlübirlik Kelimesi İncil’de Bulunmaz!”

Yorumunuzu Emaille GönderinizYolcu216@gmail.com

Müslümanlar sıklıkla iddia eder: “Üçlübirlik kelimesi İncil’de bulunmaz!” Bu doğru ise, Hıristiyanlar Üçlübirlik doktrinine nasıl inanabilir? Allah’ın sözünde açıkça öğretilmeyen birşeye inanabilir miyiz?

Üçlübirlik Kelimesi İncil’de Bulunmaz

Üçlübirlikkelimesinin İncil’de hiçbir yerde olmadığı doğrudur. Bu gerçeği ilk kez duyduğumda, biraz şaşırdım ve araştırmaya başladım. Elbetteki, Üçlübirlik kadar temel bir öğretiş Allah’ın Sözünde olurdu, değil mi?

Sınırsız Kuvvet, Tevhid (Birlik) ve Şehadet

İnsanların saygıdeğer kutsal kitaplarında bulunmadığına inandığı diğer doktrin örnekleri vardır.

1.HıristiyanlarAllah’ın sınırsız kuvvetine (mutlak güce sahip) ve Sonsuz bilgisine (her şeyi bilen) inanır. Bu iki kelimenin İncil’de olmamasına rağmen, fikirler açıktır“. . . Tanrı yüreğimizden daha büyüktür ve her şeyi bilir”(İncil, 1 Yuhanna3:20). “. . . Bütün insanlığın Tanrısı Rab benim. Var mı yapamayacağım bir şey?” (Peygamberleri Kitabı, Yeremya32:27).

2.Tüm İslam öğretisi Tevhid (Allah’ın birliği) doktrinine bağlıdır. O öğretiş,İslami inanç için gereklidir. Fakat Arapça Kur’anda, Tevhid kelimesi hiçbir yerde bulunmaz! Tevhid kelimesinin orada olmamasına rağmen, kavram açıktır-Allah’tan başka tanrı yoktur “. . . Benden başka ilah yoktur, o halde bana kulluk edin”(Kr. 21:25). “. . . tanrınızın tek tanrı olduğu . . .”(Kr. 41:6). Allah’ın birliği öğretişininİslam’ın parçasıolmadığını kimse iddia edemez, değil mi?

3.Şehadet de Müslümanlar için olağanüstü önemlidir. Kişi ciddi bir şekilde şehadet ederse müslüman olur. Aileler çocuklarına genç yaştan itibaren şehadeti öğretir.Ancak, şehadet Kur’an’da bulunmaz! Yine de, her Müslüman şehadetin doğru olduğuna ve Müslüman olmanın yolu olduğuna inanır.

Buradaki üç örnek hakkındaki düşüncelerinizi bize gönderin.

Tanrı’nın Sözü Üçlübirliği Öğretir

Araştırma yaptıktan sonra, din öğretmenleriyle hem fikir oldum. O özel kelime Tanrı’nın Sözünde kullanılmasa da, kavram kanıt ve gerçek olabilir.Tevrat, Zebur ve İncili baştan sona okursanız, Üçlübirlik kavramı çok açıktır. İsa Mesih ilahi’dir. O, hastaları iyileştirdi, ölüleri diriltti, günahları bağışladı ve Allah ile bir olduğunu iddia etti.“Baba ve Ben biriz. . . Seni iyi işlerden ötürü değil, küfrettiğin için taşlıyoruz! … Tanrı olduğunu ileri sürüyorsun.”(Incil, Yuhanna10:30, 33).

İsa dünya üzerinde yaşarken Tanrılığını kanıtladı. O, Tanrı olduğundan, günahlarınızı bağışlayabilir ve bağışlamak için isteklidir. İsa’nın tüm günahlarınızın bağışlanmasını istiyorsanız bizimle iletişime geçiniz!Allah’ın yolunu öğrenmek istiyorsanız, İsa, İslam ve Fatiha üzerine haftalıkbülteni almak için lütfen bu link’itıklayınız.

DERİN DÜŞÜNME İÇİN SORULAR

1.Bu yazıyı okumadan önce, İncil’deki Üçlübirlik doktrini hakkındakidüşünceniz neydi?

2.Tevhid kelimesinin ve Şehadetin iki cümlesinin Kur’an’da bulunmaması gerçeği hakkında düşünceniz nedir?

3.Üçlübirlik öğretisini kişisel olarak daha önce incelediniz mi? Eğer onu birisiyle incelemek isterseniz, lütfen bizimle iletişimegeçiniz

Yorumunuzu Emaille GönderinizYolcu216@gmail.com

Kategoriler
Allah incil Kuran Tevrat

Müslümanlar Üçlübirlik Hakkında Yanlış Anlamaktadır

Yorumunuzu Emaille Gönderiniz

“Üçlübirlik” kelimesini duyduğunuzda aklınıza ne gelir? Çoğu insanlar Hıristiyanların çoktanrıcı olduğunu düşünür! Ancak, o üçlübirlik hakkında yanlış anlaşılmadır. Peki kelime ne anlama gelir? Belki aşağıdaki açıklama yardımcı olacaktır.

İncil’e göre Üçlübirlik Kavramı

Kur’an der ki, “‘Allah üç unsurdan biridir’diyenler de kafir olmuşlardır.”(Kr. 5:73).Hıristiyanlar bu ifade ile hem fikirdir! Hıristiyanların üç tanrı’ya tapınmafikri bir yalandır. Gerçek Hıristiyanlar, sadece bir Tanrı olduğuna daima inanmaktadırlar. “Birden fazla Tanrı yoktur.”(İncil, 1. Korintliler 8:4).“Üçlübirlik” terimi, Tanrı’nın üç Kişilikteki birlik olarak var olduğu fikrini açıklamak için kullanılır. Üç tanrı var demek değildir. Tersine, Tek Tanrı olarak daima birlikte var olmuş olan üç Kişilik vardır.Ortak tepki “Bu mantıklı değil.” ifadesidir. Hıristiyanlar bunda çabucak hemfikir olur! Üçlübirliğintam olarak mantıklı izahati yoktur. Sonuç olarak, insan aklı sonlu ve Tanrı sonsuzdur. Biz hepimiz pek çok sırlarla yaşarız.

Tanrılıkta Üç Kişilik Hakkında Bir Açıklama

Baba Tanrı, Söz Tanrı ve Ruh Tanrı üçlübirlikteki üç Kişilik olarak Kutsal İncil’de sunulmaktadır. Onların üçünün hepsi tanrısal olarak takdim edilir. Onlar, bir Tanrı olarak birlikte sonsuza dek bağlıdır.Bu birçok ayette görülebilir. Bir örnek, İsa’nın öğrencilerine “gidin, bütün ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin; onları Baba, Oğul [İsa]ve Kutsal Ruh’un adıyla vaftiz edin”(İncil, Matta 28:19) diye emrettiğinde görülür.“Adıyla” kelimesinin tekil olduğuna dikkat çekmek önemlidir. İsa “adlarıyla” dememiştir. Tanrı Birdir. Fakat Kendini sonsuz üçlübirlik-Baba Tanrı, Söz Tanrı ve Ruh Tanrı-varoluşu olarak açıklar.

Tanrı’nın Sözü

Hıristiyanlar Tanrı’nın bir olduğuna inanır, üç değil. İsa,Musa’ya verilen Yasa’yı aktarmıştır: “Dinle, ey İsrail! Tanrımız Rab tek Rab’dir.”(Tevrat, Yasa’nın Tekrarı 6:4; İncil, Markos 12:28-31).

İsa Mesih, Sonsuz Söz, size kurtuluşu verebilecek tekkişidir. “Başka hiç kimsede kurtuluş yoktur. Bu göğün altında insanlara bağışlanmış, bizi kurtarabilecek başka hiçbir ad yoktur.”(İncil, Elçilerin İşleri 4:12).

AŞAĞIDA YORUM BÖLÜMÜ İÇİN BİRKAÇ SORU

Yukarıdaki yazı hakkında yorum yapmaları için okuyucularımızı teşvik ediyoruz. Konu ile ilgili olmayan yorumlar doğrudan silinecektir. Lütfen aşağıdaki sorulardan birine odaklanarak bizimle bir diyalog başlatınız:

1.Sizin düşüncenize göre, Müslümanlar neden genellikle Üçlübirlik kavramını yanlış anlar?

2.Üçlübirlik kavramını anlamak zorsa, Tanrı’yı anlamanın kolay bir yolu var mıdır?

3.Tanrı, Hükümran, Yüce ve Her şeye Gücü Yeten olduğundan dolayı, sahip olduğu güçleinsan bedeni alır mıydı? Neden veya Neden değil?

Yorumunuzu Emaille Gönderiniz: Yolcu216@gmail.com

Kategoriler
Allah incil isa Kuran

Üçlü Birlik Hıristiyanlar ve Müslümanlar İçin Mantıklı Bir Kavram mıdır?

Yorumunuzu Emaille Gönderiniz

Bazı kişiler, Tanrı’nın Üç Birlik kavramının mantıklıolmadığını iddia eder. Buna rağmen,herkes Tanrı’nın insani düşüncelerimizle sınırlı olmadığı konusunda hem fikirdir. Aslında, Tanrı fiziksel boyutlarımızın dışında yaşar. Hem Hıristiyanlar hem de Müslümanlar Tanrı’nın sınırsız olduğunu ifade eder. O, dünyamızı ve boyutlarını yarattı. Peki dünyamız Üçlübirlik Tanrı’yı anlamamıza nasıl yardım eder.

İki Boyutlu ve Üç Boyutlu Dünyalar

“Normal” iki boyutlu matematik,üç boyutlu dünyaya uygulanabilir mi?İki boyutlu matematikte, sadece alan vardır. Hacim yoktur.Dünyanın uzunluk ve yükseklikle birlikte iki boyutu olup da derinlik boyutu olmasaydı, bir kişininbirisinin onun arkasında mı önünde mi olduğunu anlaması imkansız olurdu. İnsan ya o kişinin üstünde ya da aşağısında olabilirdi.

Yol Benim
Yol Benim

Tanrı Üç Boyutlu Dünyamızın Dışındadır

Müslümanlar tek Tanrı’nın üç kişiliğe sahip olmasının imkansız olduğunu iddia eder.“…Şu halde Allah’a ve peygamberlerine iman edin, “(Tanrı) üçtür” demeyin, …”(Kr 4:171). Müslümanlar üç boyutlu dünyada yaşar. Fakat İncil, Tanrı’nın bu dünyanın dışında yaşadığını öğretir. “…O’nun bilgisi kavranamaz” (Yeşaya 40:28). O nedenle, Tanrı’nın birde üç olması mümkün olmalıdır.

Hiç Kimse Üçlü Birliği Tam Olarak Kavrayamaz!

Bu savunmanınÜçlü Birliği kanıtlamayacağı konusunda hem fikiriz. Ancak, o, Üçlü Birlik kavramının mantıklı olduğunu gösterir. Eğer Tanrı üç boyutlu dünyamızın dışında yaşıyorsa,O Kendisini bize vahiyle açıklamak zorundadır. Boyutumuzun dışında olmanın nasıl bir şey olduğunu bize göstermek zorundadır.

Bizler Üç Boyutlu Yaratıklarız

Üç boyutlu kişi kendi dünyasını iki boyutlu bir kişiye nasıl açıklardı? Uzunluk ve yükseklik açıklanabilirdi fakat derinlikanlaşılmazolurdu. Iki boyutlu bir kişi için o açıklamayı anlamasının tek yolu imanla olurdu.Aynı şekilde, Hıristiyanlar Üçlü Birliği tam olarak kavrayamayacaklarını farkına varırlar. Bu nedenle,bizler üç boyutlu dünyaya hapsolmuşuzdur.Fakat, Hıristiyanlar, Tanrı’nın Üçlü Birlik olduğunu Kendi Kitabı olan İncil’de Kendisini açıkladığından dolayıimanederekinanmalıdır.

İsa Üç Boyutlu Dünyamıza Geldi!

İsa Mesih, Allah’ınKelimesi ve Üçlü Birlikteki ikinci kişi,üç boyutlu dünyamıza gelmiştir. Bizi Tanrı’dan uzaklaştıran günahımızdan kurtarmak için bizim gibi oldu!O’na inananlar günahlarından kurtulacaklar. Fakat O’na inanmayanlar Tanrı’nın yargısı altında olacaktır. Günahlarınızın kaldırılması için O’na güvenmelisiniz.

İsa açıkçasöyledi, “Yol, gerçek ve yaşam Ben’im. Benim aracılığım olmadan Baba’ya kimse gelemez.”(İncil, Yuhanna 14:6).

AŞAĞIDA YORUM BÖLÜMÜ İÇİN BİRKAÇ SORU

Yukarıdakiyazı ile ilgili yorum yapması için okuyucumuzu teşvik ediyoruz. Konu ile doğrudan ilgili olmayan yorumlar silinecektir. Aşağıdaki sorulardan birine odaklanarak bizimle diyaloğa başlayınızlütfen

:1. Üçlü Birlik için yazarın savunmasında ne tür zayıflıklar buluyorsunuz?

2. Tanrı’nın dünyamızın dışında olduğuna katılıyor musunuz? O’nun dünyamıza gelmesi mümkün müdür?

3. Tanrı’yıdaha fazla ne sınırlar, Hıristiyan Üçlü Birlik sistemi mi yoksa Müslüman inanç sistemi mi?

Yorumunuzu Emaille Gönderiniz: Yolcu216@gmail.com

Kategoriler
Allah incil Kuran

Hıristiyanlar Tanrı’nın Gerçeğinin Işığını Kapatmaya mı Çalışıyorlar?

Yorumunuzu Emaille Gönderiniz

Hıristiyanlar Tanrı’nın Gerçeğinin Işığını Kapatmaya mı Çalışıyorlar?Yorumunuzu Emaille Gönderiniz“Tanrı’nın Gerçeğinin Işığı” kimdir, veya nedir? Havari Yuhanna,İncil’de İsa Mesih’in “Dünyanın ışığı”(Yuhanna 8:12) olduğunu bize anlatır. İncil,aynı zamanda İsa’nın “Tanrı yüceliğinin parıltısı”(İbraniler 1:3)olduğunu öğretir. Öyleyse Tanrı’nın Gerçeği nedir? Tanrı’nın Gerçeği, Tanrı’nın Işığından ayrı mıdır?

İslam’a Göre Tanrı’nın Gerçeği

Müslümanlar gerçeğin Allah olduğuna inanır. “Böyledir; çünkü Allah hakkın ta kendisidir, O’nun dışında yalvarıp taptıkları ise batılın ta kendisidir. Ve şüphe yok ki yüce olan, ulu olan yalnız Allah’tır.”(Kr. 22:62).Allah kainatın herşeye gücü Yeteni, Yaratıcısı ve Devam Ettirenidir. “Allah her şeyin yaratıcısıdır ve her şeyi koruyup yöneten de O’dur.” (Kr. 39:62).Allah aynı zamanda Birdir. “…O, Allah bir tektir. Allah eksiksiz, sameddir (Bütün varlıklar O’na muhtaç, fakat O, hiçbir şeye muhtaç değildir.) Doğurmadı ve doğrulmadı. O’na bir denk de olmadı.”(Kr. 112:1-4).

Hıristiyanlığa Göre Tanrı’nın Gerçeği

İsa Mesih takipçilerine şöyle anlattı: “Yol, gerçek ve yaşam Ben’im. Benim aracılığım olmadan Baba’ya kimse gelemez.” (İncil, Yuhanna 14:6).İsa neden “Ben…gerçeğim”dedi?İsa Allah’la birdir. “Ben ve Baba[Allah]biriz.”(İncil, Yuhanna 10:30).Baba’sı gerçek olduğundan İsa da gerçektir. “…Oğul[İsa], Baba’nın yaptıklarını görmedikçe kendiliğinden bir şey yapamaz. Baba ne yaparsa Oğul da aynı şeyi yapar.”(İncil, Yuhanna 5:19).İsa’nın yaptığı hiçbir şey Baba’dan ayrı değildir.

İsa Tanrı’nın Gerçeği ve Tanrı’nın Işığıdır

İsa Tanrı’nın gerçeği, aynı zamanda Tanrı’nın ışığıdır. İncil O’nun dünyanın ışığı olduğunu öğretir. “… ‘Ben[İsa] dünyanın ışığıyım. Benim ardımdan gelen, asla karanlıkta yürümez, yaşam ışığına sahip olur’”(İncil, Yuhanna 8:12).

Bu ayet,Kur’an’daki bir ayetle hem fikir görünür“Allah göklerin ve yerin Işığıdır [nurudur]… Allah Işığına [nuruna] dilediğini kavuşturur….”(Qs 24:35). Tanrı’nın istediğini Işığına, İsa Mesih’e yönlendireceğini söyleyebilir miyiz? Kim İsa’da, Tanrı’nın ışığında olursa, Tanrı’yı görecektir.

Hiç Kimse Gerçeği Karartamaz

Tanrı’nın ışığı karartılamayacak kadar çok güçlüdür. Bu nedenle, Hıristiyanlar Tanrı’nın Gerçeğinin Işığını karartamazlar. İsa hakkında konuştuklarında, Tanrı’nın Gerçeğinin Işığını daha da parlatmış olurlar. İsa’nın ölümü ve dirilişi, Allah ve insanlık arasındaki bariyeri yıkmıştır. Kim Işığa inanır ve hayatına Işığı davetederse doğrudan Allah’a gelebilir. Allah onu affedip ona sonsuz yaşam verecektir.

“Tanrı’nın Oğlu’nun adına iman eden…sonsuz yaşama sahip…Tanrı’nın önünde güvenimiz şu ki, O’nun isteğine uygun ne dilersek bizi işitir.”(1 Yuhanna 5:13-14).

İsa açıkça dedi ki,“Yol, gerçek ve yaşam Ben’im. Benim aracılığım olmadan Baba’ya kimse gelemez.”(İncil, Yuhanna 14:6).

AŞAĞIDA YORUM BÖLÜMÜ İÇİN BİRKAÇ SORU

Yukarıdaki yazı hakkında yorum yapmaları için okuyucularımızı teşvik ediyoruz. Konu ile ilgili olmayan yorumlar doğrudan silinecektir. Lütfen aşağıdaki sorulardan birine odaklanarak bizimle bir diyalog başlatınız:

1. Kur’an gerçek hakkında ne öğretir?

2. Incilgerçek hakkında ne öğretir?

3. Neden Tanrı’nın Gerçeği ve Tanrı’nın Işığı?

Yorumunuzu Emaille Gönderiniz: Yolcu216@gmail.com

Kategoriler
incil Kuran Uncategorized

Hıristiyanlar Diğer İnsanları Sever mi, Müslümanları bile?

Yorumunuzu Emaille Gönderiniz

İsa Mesih,tüm insanları sever. O insanlara sevgiyle hizmet etti. Aynı zamanda sevgisinden ötürü bizim kurbanımız olarak öldü. Sevdiği kadını tutsaklıktan kurtaran biradam gibi. O’nun için kendini feda etmeye gönüllüdür. Ya Hıristiyanlar? Onlar diğer insanlarısever mi?

Tanrı’nın Kitabındaki Sevgi

Tanrı’nın kitabı bize Tanrı’nın sevgisini öğretir (1. Yuhanna 4:8). İsa Mesih öğrencilerine diğer insanları sevmeyi öğretir“… komşunu kendin gibi seveceksin.”(İncil, Matta 22:39). Üstelik, O, insanlarına düşmanlarını sevmeyideemretti. O, aynı zamanda onlara işkence edenler için dua etmelerinisöyledi (İncil, Matta 5:44). Onlar, diğer insanları koşulsuz olarak sevmelilerdir de.

Tanrı’nın sevgisi koşulsuzdur. “… Biz daha çaresizken Mesih belirlenen zamanda tanrısızlariçin öldü. Bir kimse doğru insan için güç ölür, ama iyi insan için belki biri ölmeyi göze alabilir. Tanrı ise bizi sevdiğini şununla kanıtlıyor: Biz daha günahkarken, Mesih bizim için öldü.”(Romalılar 5:6-8). Tanrı, İsa’yı çarmıhta kurban ettiğindebizim için en büyük sevgisinigösterdi

İncil, bu yolla sevgiyi özetler: “Sevgi sabırlıdır, sevgi şefkatlidir. Sevgi kıskanmaz, övünmez, böbürlenmez. Sevgi kaba davranmaz, kendi çıkarını aramaz, kolay kolay öfkelenmez, kötülüğün hesabını tutmaz.Sevgi haksızlığa sevinmez, ama gerçek olanla sevinir. Sevgi her şeye katlanır, her şeye inanır, her şeyi ümit eder, her şeye dayanır.”(1. Korintliler 13:4-7).

“Tanrı’nın Sözü”
“Tanrı’nın Sözü”

Kur’an ve Hadis’teki Sevgi

İslamda sevgi hakkında ne vardır? “…Eğer Allah’ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da size sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah çok bağışlayıcı, çok esirgeyicidir.”(Kr.3:31).“Kim Allah’la buluşmayı severse, Allah onunla buluşmayı sever; kim Allah’la buluşmaktan nefret ederse, Allah onunla buluşmaktan nefret eder.” (Ebu Hureyre tarafından aktarılma, Ehli Müslim, Kitap 35, No. 6488). İslamagöre, Allah’ın sevgisi koşulludur. Bizi sevmesi için ilk önce biz O’nu sevmeliyiz! Bu acımasızca gelmiyor mu? Ya ailemizbizeilk önce onları seversek, onlar da bizi seveceklerini söyleseydi?

Hıristiyanlar Diğer İnsanları Severler!

Hıristiyanlar, ihtiyacı olanlara yardım ederek diğer insanları sevdiklerini ispatlarlar. Bunu yaptıkları bir yöntem, Sinabung dağı volkanik püskürmesi, Haiti’deki deprem, veya Japonya’daki tsunami gibi felakete uğrayan kurbanlara yardım etmektir. İsa’nın takipçileri yetenekleri, finansları ve bilgisiyle diğer insanlara hizmet verir. Onlar, aynı zamanda refahlarını feda etmek için gönüllüdür. Sevginin bir diğer yolu ise müjdeyi paylaşmaktır. Biz hepimiz günahkarız (Romalılar 3:23) ve ölmeyi hakkediyoruz. Fakat, Tanrı İsa Mesih’iKurtarıcımız olarak kabul ettiğimizdebizi affediyor.

Tanrı sizi gerçekten sever. Günahınızın affına ve O’nunla birlikte sahip olacağınız sonsuz yaşama kavuşmanızı ister. Kim İsa’ya dönüp O’nun sevgisini kabul ederse sonsuz yaşama kavuşacaktır (İncil, Yuhanna 3:16). İsa’yı kabul edecek misiniz?

İsa açıkça dedi ki,“Yol, gerçekve yaşam Ben’im. Benim aracılığım olmadan Baba’ya kimse gelemez.”(İncil, Yuhanna 14:6).

AŞAĞIDA YORUM BÖLÜMÜ İÇİN BİRKAÇ SORU

Yukarıdaki yazı hakkında yorum yapmaları için okuyucularımızı teşvik ediyoruz. Konu ile ilgili olmayan yorumlar doğrudan silinecektir. Lütfen aşağıdaki sorulardan birine odaklanarak bizimle bir diyalog başlatınız:

1. İncil’e göre bir kişiyi sevmek nasıl bir şeydir?

2.Tanrı’nın insanlarına sevgisinin en büyük kanıtı nedir? O,onu neden yaptı?

3. Hıristiyanlar diğer insanları nasıl sever, özellikle de muhtaç olanları?

Yorumunuzu Emaille Gönderiniz: Yolcu216@gmail.com

Kategoriler
Allah Dirilmiş Günah incil isa Kuran Kurtuluş Merhamet Mucize Muhammed Şeytan

İsa Mesih Yol Gösterir ve Işık Getirir

Dar Yol
Yuhanna 14:6 İsa ona, «Yol, gerçek ve yaşam ben’im» dedi. «

Kur’an şöyle onaylar, “O peygamberlerin izleri üzere Meryem oğlu İsa’yı, önündeki Tevrat’ı doğrulayıcı olarak gönderdik. Ona, içerisinde hidayet ve nur bulunan, önündeki Tevrat’ı doğrulayan, Allah’a karşı gelmekten sakınanlar için doğru yola iletici ve bir öğüt olarak İncil’i verdik.” (Kur’an 5:46).

İsa Mesih’in Öğretişleri Sadece İncil’de Bulunur

Hangi yönden İsa Mesih yol gösterir ve ışık getirir? Cevabı bulmak için İncil’e bakmalısınız. O, İsa’nın öğretişlerini içerir. Allah’tan korkanlar, İsa Mesih’in yol gösterişiyle teşvik olup o yola sarılacaktır.

Allah Sizi Seviyor ve Sizin Sonsuz Yaşama Sahip Olmanızı İstiyor

İsa Mesih, sıklıkla “Sevgi” kelimesini kullanır. O, Allah’ın günahlı insanların dünyasını sevdiğini öğretmiştir. O, Sevgisini çok zorlu yoldan gösterdi. İsa Mesih dedi ki, “Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki, biricik Oğlu’nu verdi.” (İncil, Yuhanna 3:16). İsa Mesih, Allah’ı seven insanları O’nun sevgisini kabul etmeye ve sunduğu sonsuz yaşamı almaya teşvik eder.

Allah’tan Korkuyorsan, Diğer İnsanları Sevmelisin

İsa Mesih, o zamanlarda Allah’tan korkan insanların, kendi çevrelerinde bulunan insanlara Tanrı’nın sevgisini yaymaları gerektiğini öğretti. İyi Samiriyelinin hikayesinde, İsa Mesih komşunuzu sevmenin, kimin yardımınıza ihtiyacı varsa ona yardım etmek anlamına geldiğini öğretti. (İncil, Luka 10:25-37). Düşmanlar olarak bildiğiniz insanların bile sevilmesi gerektiğini öğretti (İncil, Matta 5:43).

Yüreklerimizin Durumu İşlerimizden Daha Önemlidir

İsa Mesih, bir kişinin içsel tarafı olan yüreğin, kişiliğin en önemli görünüşü olduğunu öğretti. İsa Mesih dünyada yaşarken, halk arasında dinleriyle gösteriş yapmayı seven birçok insanla karşılaştı. Onlar halkın ortasında insanların görebilmesi için dua ediyordu. Başkalarına göstere göstere fakir insanlara para veriyorlardı. Oruç tutuyorlardı ve başkalarının onların oruç tuttuğundan haberi olmalarını sağlıyorlardı. Halka açık yerlerde ellerini yıkamaya çok dikkat ediyorlardı ki öylelikle herkes onların Tanrı’nın veya liderlerinin verdiği her emri yerine getirmekte ne kadar çok titiz olduklarını bilsinler. Fakat İsa dedi ki, “…önce bardağın ve çanağın içini temizle ki, dıştan da temiz olsunlar.” (İncil, Matta 23:26). Başka bir zaman O dedi ki, “İnsanı kirleten, insanın içinden çıkandır.” (İncil, Markos 7:20). İsa Mesih’in verdiği örnekler cinayeti, zinayı, hırsızlığı ve yalancı tanıklığı kapsıyordu (Matta 15:18-20).

Tanrı Tövbe Eden İnsanlara Merhametlidir

İsa Mesih, tapınakta dua eden ve yapmakta olduğu iyi şeylerden Tanrıya anlatan Ferisi olarak adlandırılan (bir imam gibi) dini bir lider hakkında hikaye anlattı. İsa Mesih, ayrıca Tanrı’nın yasalarını sıklıkla çiğneyen bir insan olan vergi toplayıcının basitçe “Tanrı, günahkar olan bana merhamet et” diye dua ettiğinden bahsetmiştir. İsa Mesih, Tanrı’nın tövbekar günahkarın duasını duyduğunu fakat görünüşte iyi olan adamın duasını kabul etmediğini öğretmiştir (Luka 18:10-14).

İsa Mesih Yol, Gerçek ve Yaşam’dır!

İsa Mesih, Kendisinin karanlık ve kötü dünyada Işık olduğunu öğretti (İncil, Yuhanna 8:12). O, “Yol (yollardan biri değil, fakat tek yol), gerçek (Allah’tan korkanlara yol göstererek) ve yaşam (Takipçilerine sonsuz yaşam vererek) Ben’im” dediğinde bunu daha da açık hale getirdi (İncil, Yuhanna 14:6).

İsa Mesih’in Günahlarınızı Alıp Size Rahat Vermesine İzin Verin

İsa’nın getirdiği yol gösterişi ve ışığı kabul etmek, O’nun davetine cevap vermeyi içerir. O’na gelmeye utananları ve günahın içsel yükünü taşıyanları davet etti. “Ey bütün yorgunlar ve yükü ağır olanlar! Bana gelin, ben size rahat veririm. ” (İncil, Matta 11:28). Tanrı’nın rahatını kabul eden kişi, artık günahın yükünden kendini kurtaracak kişisel çabaya bağlı olmaz. İsa Mesih’e Kurtarıcı, Telafi Edici ve Rehber olarak güvenir. İsa Mesih bu rahatlığı satmaz, o size bir hediyedir. O der ki, “Ben size rahat veririm.” O’nun hediyesini kabul ettiniz mi? Bu hediye, yol gösterişinin ve ışığının bir parçasıdır.

AŞAĞIDAKİ YORUM BÖLÜMÜ İÇİN BİRKAÇ SORU

Yukarıdaki yazı hakkında yorum yapmak için okuyucularımızı teşvik ediyoruz. Konu ile doğrudan ilgili olmayan yorumlar silinecektir. Aşağıdaki sorulardan birinine odaklanarak bir diyalog başlatın lütfen:

 1. İsa’nın yol gösteriş ve ışık getirdiğini nasıl biliriz?
 2. Hangi yönden İsa Mesih yol gösteriş ve ışık getirir?
 3. İsa, neden yol gösteriş ve ışık getiren tek kişidir?

BAŞKA KAYNAKLAR

 • İsa Mesih ile ilgili daha çok bilgi için şu web sitesine gidin: www.incildersleri.com
 • Ayrıca Türkçe İncil’i şu web sitelerinden indirerek İsa Mesih ile ilgili daha çok şey öğrenebilirsiniz:
 • Kutsalkitap.info

Eposta: Yolcu216@gmail.com

Kategoriler
Günah incil isa

İsa Bir Kadını Köpekle Kıyasladı mı?

Köpek?
Köpek?

İsa Mesih’i Ferisiler ve putperestlere karşı ön yargılı olmakla suçladınız mı hiç? İsa bir keresine Yahudi olmayanları “köpekler” olarak adlandırmadı mı? Bana İsa’nın sadece Yahudiler veya İsrail için geldiğini söyleyen müslümanlar oldu. O diğer insanlara karşı ilgisiz değildi.

İncil Bölümleri ve Açık Önyargı

Bir keresinde, bir Kenanlı (putperest) kadın İsa’dan yardım istedi. O yöreden Kenanlı bir kadın İsa’ya gelip, “Ya Rab, ey Davut Oğlu, halime acı! Kızım cine tutuldu, çok kötü durumda” diye feryat etti. İsa kadına hiçbir karşılık vermedi. Öğrencileri yaklaşıp, “Sal şunu, gitsin!” diye rica ettiler. “Arkamızdan bağırıp duruyor.” İsa, “Ben yalnız İsrail halkının kaybolmuş koyunlarına gönderildim” diye yanıtladı. Kadın ise yaklaşıp, “Ya Rab, bana yardım et!” diyerek O’nun önünde yere kapandı. İsa ona, “Çocukların ekmeğini alıp köpeklere atmak doğru değildir” dedi. Kadın, “Haklısın, ya Rab” dedi. “Ama köpekler de efendilerinin sofrasından düşen kırıntıları yer.” O zaman İsa ona şu karşılığı verdi: “Ey kadın, imanın büyük! Dilediğin gibi olsun.” Ve kadının kızı o saatte iyileşti.” (İncil, Matta 15:22-38).

İsa Mesih kadına köpek diye seslendiğinde, O muhtemelen ev köpeklerinden, kucağa alınan köpeklerden bahsediyordu. Yüksek sınıf Yunanlılar bazen köpekleri ev köpeği olarak yetiştiriyordu ve onları sorunlu, kirli zararlılar olarak görmüyordu.

İsa Kadının İmanını mı Test Ediyordu?

İsa sıklıkla mucize yapmasını isteyenlerin inancını test ediyordu. İsa aslında kadına imanının İsraildeki tüm Yahudilerden daha büyük olduğunu söylüyordu. İlk seferde önyargı gibi görünen şey övgüyle sonuçlandı!

İsa Mesih tüm insanları seviyordu. O’nun görevindeki bu noktada O İsrail’e ulaşmaya odaklanıyordu. O, çarmıha gerilmeden önce kısa bir zamanı olduğunu biliyordu. İsa’nın önceliği cennete dönmeden önce İsrail halkının İncil’in  mesajını duyduğundan emin olmaktı.

Yukarıdaki Bölümde İsa’nın Tüm İnsanları Sevdiği Görülür

Gerçekte, bu bölüm veya diğerleri İsa’nın Yahudi olmayanlara karşı önyargılı olmadığını da gösterir. İsa Mesih Kenanlı kadının kızını iyileştirdi. İsa’nın herkes için sevgisini gösteren başka bir bölüm de O’nun Samiriyeli kadınla karşılaşmasıdır.

Yuhanna 4:1-26’da, İsa Mesih seyahat ediyordu ve bir kuyuda dinlenmek için durdu. Bir kadın su almak için geldi. İsa onunla konuştu. İsa’nın bir erkek olarak kadınla konuşması büyük bir sorundu. Daha büyük sorun ise onun Samiriyeli bir kadın olması ve İsa’nın da Yahudi olmasıydı. Yahudiler ve Samiriyeliler birbirlerinden nefret ederlerdi. Tipik olarak, Yahudiler Samiriye ve Samiriyelileri görmemek için Yahudiye yolunu uzatarak başka yoldan gider ve kilometrelerce yol yürürlerdi.

İsa Mesih ve öğrencileri kasıtlı olarak bölgeye doğru yürüdüler. O zaman İsa yerleşiklerden biriyle konuştu! Ve üstelik bir zina eden kadınla! Yoluna kim çıkarsa iletişim kurup Müjdeyi onlara anlatmak istiyordu. İsa bunu yapabilirdi çünkü O’nun yüreğinde önyargı yoktu.

Müslüman Kur’an Önyargı Öğretir mi?

Diğer yandan Kur’an’daki Tanrı Müslümanlar dışında kimseyi sevmez. Kur’an 2:121’de, müslüman olmayan herkes “zavallı” olarak adlandırılır. Kur’an 5:60 der ki, “De ki: “Allah katında cezası bundan daha kötü olanları size haber vereyim mi? Onlar, Allah’ın lânetlediği ve gazabına uğrattığı, içlerinden maymunlar ve domuzlar çıkardığı kimseler ile şeytanlara tapan kimselerdir. İşte bunların yeri daha kötüdür ve onlar doğru yoldan daha çok sapmışlardır.””

Bu, İncil’in öğrettiğinden çok farklıdır. Tanrı, tüm insanları sever! Tanrı’ya inanmayan herkes Tanrı’dan ayrılırken, bu Tanrı’nın onları sevmediğinden veya lanetlediğinden değildir. O, insanların Tanrı’yı takip etmek istememesindendir.

Öyleyse İsa İnsanlık Hakkında Nasıl Hisseder?

İsa Mesih ırkları ne olursa olsun tüm insanları sever. O, herkes için geldi. İsa Mesih tüm insanların Müjdeyi duymasını ister. O herkesin sonsuz yaşamı almasını ister. Bu nedenle dedi ki, “ … gidin, bütün ulusları [tüm etnik grupları] öğrencilerim olarak yetiştirin …” (Matta 28:19). O aynı zamanda dedi ki, “Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki, biricik Oğlu’nu [Allah’ın Sözü] verdi. Öyle ki, O’na[Allah’ın Sözü] iman edenlerin[etnik grubu nereden olursa olsun] hiçbiri mahvolmasın, hepsi sonsuz yaşama kavuşsun.” (İncil, Yuhanna 3:16).

Açıkça, Sevgisinden dolayı, İsa Mesih dünyadaki her etnik grubun günahlarına bedel olarak kurban olmak için dünyaya geldi. “Tanrı ise bizi sevdiğini şununla kanıtlıyor: Biz daha günahkârken, Mesih bizim için öldü. ” (İncil, Romalılar 5:8).

AŞAĞIDAKİ YORUM BÖLÜMÜ İÇİN BİRKAÇ SORU

Yukarıdaki yazı hakkında yorum yapmak için okuyucularımızı teşvik etmek istiyoruz. Konu ile doğrudan ilgili olmayan yorumlar silinecektir. Aşağıdaki sorulardan birinine odaklanarak bir diyalog başlatın lütfen:

 1. İsa Kenanlı kadını neden bir köpekle karşılaştırdı?
 2. Kenanlı kadın neden kendini İsa Mesih karşısında alçalttı?
 3. İsa, sevgisini  herkesin almasını neden ister?

BAŞKA KAYNAKLAR

 • İsa Mesih ile ilgili daha çok bilgi için şu web sitesine gidin: www.incildersleri.com
 • Ayrıca Türkçe İncil’i şu web sitelerinden indirerek İsa Mesih ile ilgili daha çok şey öğrenebilirsiniz:
 • Kutsalkitap.info

Eposta: Yolcu216@gmail.com

Kategoriler
Allah incil isa

“Tanrı’nın Oğlu” Terimi İle Ne Denmek İsteniyor?

“Tanrı’nın Sözü”
“Tanrı’nın Sözü”

İncil, Tanrı’nın İsa’nın babası olduğunu mu öğretir? Diğer bir sözle, İsa biyolojik/cinsel birleşme sonucu mudur? Bu, İncil’in öğretisini inceleyip anlamamış çoğu insanın sahip olduğu anlayıştır. Hıristiyanlığın ve İncil’in bakışından böylesi öğretiş en büyük iftiradır!

İncil, asla Tanrı’nın bir kadına yaklaşıp Tanrı’nın Oğlu İsa’yı doğuran kadınla biyolojik bir ilişkiye girdiğini öğretmez. Tanrı’yı küçük gören ve O’na iftira atan bu öğretiyi öğreten Hıristiyan yoktur.

Mecazi Bir Terim

İncil’e göre ve Hıristiyanların bakış açısından Tanrı’nın Oğlu daima mecazi veya sembolik bir anlama sahiptir. Endonezya’nın kültüründe ve dilinde “oğul/çocuk” kelimesi sıklıkla mecazi olarak kullanılmaz mı? Öyle değil midir ki aşağıdaki sorular sorulduğunda, cevap daima “HAYIR” olur?

Bir gemi “bir geminin oğlu” nu doğurur mu? Bir tepe hiç “tepenin oğlu” nu doğurmuş mudur? Bir cümle “cümlenin oğlu” nu doğurur mu? Bir merdiven “merdivenin oğlu” nu doğurur mu? Bir nehir “nehrin oğlu” nu doğurur mu? Jakarta şehir “Jakarta şehrinin oğlu”nu doğurur mu? Bir köy “köyün oğlu” nu doğurur mu?

“Tanrı’nın Oğlu” = “Tanrı’nın Sözü”

İncil’de, İsa’yı “Tanrı’nın Oğlu” olarak çağırmak, O’nu “Tanrı’nın Sözü” olarak çağırmakla aynıdır. O’nun Tanrı’nın Oğlu olarak varoluşu, Beytlehemde doğmasına veya Golgota tepesinde ölmesine dayanmaz. Tanrı’nın Oğlu kainatın yaratılışından önce vardı. Tanrı’nın Oğlu, Tanrı’nın Birliği ve Tanrı özünde sonsuzdur.

İsa Mesih, Tanrı’yı insanlığa kusursuz şekilde gösterdiği için Tanrı’nın Oğlu olarak adlandırılır. O Tanrı’nın Sözü’dür ve kusursuz şekilde Tanrı’nın karakterini ve dileğini insanlığa açıklar. Tanrı’nın Oğlu ve Sözü olarak, İsa Tanrı’nın sevgisini ve kurtarışını insanlığa gösterir.

İncil Ne Söyler?

İbraniler 1:1-3’de bulunan İncil’deki Tanrı’nın vahyi bu gerçeği açıklar: “Tanrı eski zamanlarda peygamberler aracılığıyla birçok kez çeşitli yollardan atalarımıza seslendi.  Bu son çağda da her şeye mirasçı kıldığı ve aracılığıyla evreni yarattığı kendi Oğlu’yla bize seslenmiştir. Oğul, Tanrı yüceliğinin parıltısı, O’nun varlığının öz görünümüdür. Güçlü sözüyle her şeyi devam ettirir. Günahlardan arınmayı sağladıktan sonra, yücelerde ulu Tanrı’nın sağında oturdu. ”

İncil, aynı zamanda Yuhanna 1:1-2,14’de de bu gerçeği açıklar: “Başlangıçta Söz vardı. Söz Tanrı’yla birlikteydi ve Söz Tanrı’ydı. Başlangıçta O, Tanrı’yla birlikteydi. … Söz, insan olup aramızda yaşadı. O’nun yüceliğini –Baba’dan gelen, lütuf ve gerçekle dolu biricik Oğul’un yüceliğini– gördük. ”

AŞAĞIDAKİ YORUM BÖLÜMÜ İÇİN BİRKAÇ SORU

Yukarıdaki yazı hakkında yorum yapmak için okuyucularımızı teşvik etmek istiyoruz. Konu ile doğrudan ilgili olmayan yorumlar silinecektir. Aşağıdaki sorulardan birinine odaklanarak bir diyalog başlatın lütfen:

 1. “Tanrı’nın Oğlu” teriminin anlamı nedir?
 2. “Tanrı’nın Oğlu” var mıdır?
 3. İsa neden “Tanrı’nın Oğlu” olarak adlandırılır?

BAŞKA KAYNAKLAR

 • İsa Mesih ile ilgili daha çok bilgi için şu web sitesine gidin: www.incildersleri.com
 • Ayrıca Türkçe İncil’i şu web sitelerinden indirerek İsa Mesih ile ilgili daha çok şey öğrenebilirsiniz:
 • Kutsalkitap.info

Eposta: Yolcu216@gmail.com