Kategoriler
isa Merhamet Utanç

Müslümanlar, Utanç Sorunu ve İsa Mesih

günah
günah

Amerikada yaşadığımdan dolayı, nadiren özellikle İsa Mesih’in takipçisi olan bir Arap müslümanla karşılaşırım. Son zamanlarda, Bay Abbas, eski bir Arap müslüman, kilisemde bir ders verdi.

Gençliğinde, Bay Abbas bir Suriyeli askerdi. O, meşhur Rus yazarlardan Tolstoy and Dostoyevsky tarafından yazılmış kitaplar da dahil, kitap okumayı seviyordu. Tolstoy and Dostoyevsky kitaplarında sıklıkla İsa Mesih’ten bahsederdi. Bu durum, Bay Abbas’ı İsa hakkında meraklandırdı.

Tanrı’nın Sözünün Etkisi

Bay Abbas asla İncil görmedi. Bir askerden İncil ödünç aldı. Bir yıl içerisinde, Bay Abbas tüm Eski Şehadet’i 13 kez ve İncil’i 27 kez okudu. Sonunda, İsa Mesih’in takipçisi oldu. Günahtan kurtuluşu ve yeni bir hayatı tecrübe etti.

Onun tanıklığından sonra Q&A oturumu vardı. “İsa Mesih’in yaşamının hangi yanı bir Arap müslümanın yüreğine en açıkça konuşur?” diye sordum.

İsa Mesih Tozlu Toprağa Ne Yazdı?

Bay Abbas, hemen zinada yakalanan bir kadının hikayesini anlattı. Dinci insanlar onu taşlamaya hazırdı. Onların fikirleri İslam’ın öğretişine benzerdi: “Zina eden kadın ve zina eden erkekten her birine yüzer değnek vurun…” (Kur’an 24:2).

Fakat İsa farklıydı. O kadının yanında çömelip yere yazı yazdı. Müslümanlar büyük bir günah işlediğinde, insanlara bakmazlar. Onlar utançlarından dolayı yere bakarlar.

İsa Mesih kadının yanında diz üstü çömeldi. Onunla birlikte yere baktı. O, onunla dalga geçmedi veya onu azarlamadı, fakat kadının utancına eşlik etti.

İsa dedi ki, “…İçinizde kim günahsızsa, ilk taşı o atsın!” (İncil, Yuhanna 8:7). Kadını taşlamak yerine, insanlar birer birer orayı terketti. O zaman İsa dedi ki, “… Hiçbiri seni yargılamadı mı?… Kadın, “Hiçbiri, Efendim” dedi.  İsa, “Ben de seni yargılamıyorum” dedi. “Git, artık bundan sonra günah işleme!”” (İncil, Yuhanna 8:10-11).

Bay Abbas, bu kadının utancı ile İsa’nın kişiliğinin her Müslümanın yüreğine dokunduğunu söyledi. Sizin de yüreğinize dokunuyor mu? Hangi eylem sevgiyi gösterir? Bir kadını taşlamak mı? Yoksa onu affetmek mi?

İsa Mesih Bizi Cezalandırmak İstemez

Yaptığınız birşey için utanç duyuyor musunuz? Diğer insanlarla yüzleşmekten korkuyor musunuz? Hatırlayın, İsa Mesih sizi affetmek istiyor. Sizi bağlayan ve size yük olan utancınızdan sizi kurtarmak istiyor!

AŞAĞIDAKİ YORUM BÖLÜMÜ İÇİN BİRKAÇ SORU

Yukarıdaki yazı hakkında yorum yapmak için okuyucularımızı teşvik ediyoruz. Konu ile doğrudan ilgili olmayan yorumlar silinecektir. Aşağıdaki sorulardan birinine odaklanarak bir diyalog başlatın lütfen:

  1. Utanç hislerimizden genellikle nasıl kurtulmaya çalışırız?
  2. Yanlışlarından utanç duyan dinci insanlara genellikle ne tavsiye edilir?
  3. Utanç duyan insanlara kendinizi tanıtıp utançlarının üstesinden gelmeleri için onlara yardım etmeye çalıştınız mı hiç?

BAŞKA KAYNAKLAR

  • İsa Mesih ile ilgili daha çok bilgi için şu web sitesine gidin: www.incildersleri.com
  • Ayrıca Türkçe İncil’i şu web sitelerinden indirerek İsa Mesih ile ilgili daha çok şey öğrenebilirsiniz:
  • Kutsalkitap.info

Eposta: Yolcu216@gmail.com