Kategoriler
Uncategorized

Neden Müslümanlar ve Hıristiyanlar Aynı Şekilde Dua Etmezler?

Yorumunuzu Emaille GönderinizYolcu216@gmail.com

İnsanlar neden dua eder? Dua, Tanrı ile iletişime geçme hareketidir. Dua için gizli bir formül yoktur. Özel kelimeler veya özel dil yoktur. Dua için tarif edilmiş bir yer veya zaman da yoktur. Tanrı, insanlara akıl, duygu ve dil hediyelerini vermiştir. Bu hediyeler etrafımızdaki dünya ile iletişim kurabilmemizi sağlar. Bu aynı hediyeler, aynı zamanda Tanrı ile iletişime geçmemize de izin verir.

Nasıl İletişim Kurarsınız?

İnsanlar birbirleriyle konuştuğunda, hem düşüncelerini ve hemde hislerini birbirlerine aktarır. Sohbet için oturan iki arkadaş bir diğerine basit bir şekilde ezberlenmiş kelimeler tekrar etmez. Bu aptalca ve anlamsız olurdu. İnsanlar arasındaki iletişim, sadece insanların kalpleri ve düşünceleri birbirlerine ifade edildiğinde anlamlı olur

isa
isa

Dua Tanrı’dan bir Armağandır

Tanrı, bizi iletişim yeteneğiyle bereketlendirmiştir. Tanrı, neden kendimizi birbirimize ifade edebilmemizi isteyip de Yaratıcımız olan Kendisine kendimizi ifade etmemizi istemeyecekti ki? İslamiyette, dua, günde beş kez Arapça olarak ezberlenmiş kelimelerin tekrar edilmesidir. Ve dua belirli bir duruşta ve belirli bir yöne doğru olmalıdır. Tanrı bunu neden isterdiki? Yaşayan Tanrı sizinlegerçek anlamda iletişim kurmak istemez miydi? Ve gerçek anlamda sözü ile, gerçekteki varoluş durumumuzu kastediyorum.

Tanrı Bizim O’nunla Konuşmamızı İster

Tanrı yüreğimizde ve aklımızda ne olduğunu O’na anlatmamızı ister. Bu nedenle Hıristiyanlar kendi diliyle dua eder. Eğer bir kişi belirli bir dili (Arapça gibi) akıcı olarak konuşamazsa, onlar o dilde yüreğindeki ve aklındakileri gerçekte var olan şeyleri karşı tarafa iletemezler. Onlar, Tanrı ile derin düşünceler ve hisler hakkında konuşmak ister. Tanrı’nın herşeyi bilip herşeyi anladığına inanırlar. Tanrı, ruhta ve gerçekte dua ederlerse onları duyacaktır.

Hıristiyan Duası Pek Çok Şekilde Olur

Hıristiyanlıkta, dua pek çok şekillerde olur. Sevinç ve şükür duaları vardır. Yardım ve cesaret için dualar vardır. Hastalar ve ızdırap çekenler için dualar vardır. Günahların affıve kayıp ruhların kurtuluşuiçin de dualar vardır. Hıristiyan duaları varoluşumuzun gerçek durumundan kaynaklanır.Dua, sevgi dolu Yaratıcımıza olan düşüncelerimizin ve hislerimizin ifadesi olması gerekir. Bir Hıristiyan ızdırap dolu yüreğinden duayla ağlayabilir, veya kurtuluşunun Tanrısına neşeyle bağırabilir. Bir Hıristiyan duayla yere kapanabilir veya göklere kaldırılmış kollarla ayakta durabilir. Onlar sesli veya kalplerinin sessizliğinde dua edebilir. Kurallar veya tarif edilmiş metodlar yoktur. Zorunlu ezberlenmiş sözler yoktur. Yaratılışının Tanrı’sı ile iletişimde olan açık ve samimi bir şekilde bir insan vardır.

Gerçek Hakkında Dua Merasim Değil

Duayla, kutsallık veya doğruluk hissi meydana getirmek amaçlanmaz. O, merasim, ayin veya yer değildir. Dua imanla gerçeği konuşmakla ilgilidir. İsa Mesih duanın Tanrı ile kişisel bir tecrübe olduğunu öğrencilerine anlatmıştır. O dedi ki, “Ama siz dua edeceğiniz zaman iç odanıza çekilip kapıyı örtün ve gizlide olan Babanız’a dua edin. Gizlilik içinde yapılanı gören Babanız size ödüllendirecektir.”(İncil, Matta 6:6).

Tanrı dualarımızı duyar. Tekrarlamaya ihtiyaç duyacağımız özel sözler yoktur. Dua, sadece gerçekte ve derin saygı ile Tanrı’yla konuşmadır. O, hayatı ve içindeki her şeyi veren olarak O’nu tanıyacak olan sizinle ilgilidir.

İsa açıkça dedi ki, “Yol, gerçek ve yaşam Ben’im. Benim aracılığım olmadan Baba’ya kimse gelemez.”(İncil, Yuhanna 14:6)

AŞAĞIDA YORUM BÖLÜMÜ İÇİN BİRKAÇ SORU

Yukarıdaki yazı hakkında yorum yapmaları için okuyucularımızı teşvik ediyoruz. Konu ile ilgili olmayan yorumlar doğrudan silinecektir. Lütfen aşağıdaki sorulardan birine odaklanarak bizimle bir diyalog başlatınız:

1. Dua nedir?

2. Tanrı’ya nasıl dua edersiniz?

3. Tanrı bizi onunla iletişim kurabilmemiz için yarattığına göre, o zaman O’nunla iletişime geçmemiz gerekmez mi?

Yorumunuzu Emaille GönderinizYolcu216@gmail.com

Kategoriler
Uncategorized

HıristiyanlarNeden İsa Mesih’e Tapınırlar?

Yorumunuzu Emaille GönderinizYolcu216@gmail.com

Müslümanlar ve Hıristiyanlar Allah’tan başka birisine veya bir şeye tapınmanın putperestlik olduğu konusunda hem fikirdirler. Müslümanlar sıklıkla “Hıristiyanlarneden İsa Mesih’e tapınır?” diye sorarlar. Bu harika bir sorudur çünkü Müslümanlar ve Hıristiyanlar Allah’tan başka birisine/bir şeye tapınmanınçok ciddi bir günah olduğunu düşünürler.İncil ve Kuran,İsa’nın kutsal ve Allah’ın Sözü olduğunu yazar. O,mucizeler yaptı ve ölüleri diriltti. İsa cennettedir ve tüm insanları yargılayacaktır. İsa Mesih’in aynı zamanda Allah’ın sahip olduğu özelliklere ve güce sahip olması mümkün müdür? Cevap tapınmamızın Allah tarafından kabul görüp görmeyeceğini belirler.

Hıristiyanların İsa Mesih’e Tapınmalarının Yedi Sebebi

1.İsa,evreni ve bizimde dahil olduğumuz herşeyi yarattı. “Yerde ve gökte, görünen ve görünmeyen herşey … O’nda [İsa’da]yaratıldı. Her şey O’nun aracılığıyla ve O’nun için yaratıldı.” (İncil, Koloseliler 1:16).

2.İsa kutsaldı vegünahların üstesinden gelmek için bize yardım edebilir. “O [İsa], günah işlemedi….”(İncil, 1. Petrus 2:22)

3.İsa,tapınmayı kabul etti. “Teknedekiler, …O’na [İsa’ya]tapındılar.”(İncil, Matta 14:33). “Adam,‘Rab, iman ediyorum!’diyerek İsa’ya tapındı.” (İncil, Yuhanna 9:38).

4.Tüm melekler İsa’ya tapınır. “Tanrı’nın bütün melekleri O’na [İsa’ya]tapınsın”(İncil, İbraniler 1:6).

5.İsa günahları bağışlama yetkisine sahiptir. “…İnsanoğlu’nun yeryüzünde günahları bağışlama yetkisine sahip olduğunu bilesiniz…”(İncil, Matta 9:6)

6.İsa, O’na inanan herkese kurtuluş garantisi verir. “Tanrı Oğlu’nun adına iman eden sizlere, sonsuz yaşama sahip olduğunuzu bilesiniz…”(İncil, 1. Yuhanna 5:13).

7.İsa,Yargı Gününde Yargıç olacaktır. “Onlar, ölüleri de dirileri de yargılamaya hazır olan Tanrı’ya hesap verecekler.”(İncil, 1. Petrus 4:5).

Allah İsa’ya tapınmamızı emreder çünkü Allah ve İsa Bir’dir. “… Tanrı … O’na her adın üstünde olan adı bağışladı. Öyle ki, İsa’nın adı anıldığında gökteki, yerdeki ve yer altındakilerin hepsi diz çöksün ve her dil, Baba Tanrı’nın yüceltilmesi için İsa Mesih’in Rab olduğunu açıkça söylesin….”(İncil, Filipililer 2:9-11).Hıristiyanların İsa’ya tapınması ile ilgili hemfikir değilseniz lütfen bize email gönderiniz.

İsa Mesih’in Tanrılığıİncil,

İsa Mesih’in Allah gibi aynı özelliklereve yetkiyesahipolduğunu açıklar. O nedenle, Allah’ın Sözü’ne göre İsa’ya tapınmalıyız.Yukarıdaki ayetleri incelemeniz ve İsa’nın yol, gerçek ve yaşam olup olmadığını size göstermesini Yaratıcı Allah’tan istemeniz için sizi teşvik ediyoruz. İsa hakkında daha fazla öğrenmek istiyorsanız lütfen bizimle iletişime geçiniz.Bu yazı ile ilgili bir sorunuz varsa, lütfen bizimle iletişime geçiniz.

DERİN DÜŞÜNMEYE SEVKEDENSORULAR

1.Bu yazıyı okumadan önce, İsa Mesih’e Hıristiyanların tapındığınıduyduğunuzda ne düşündünüz?

2.Bu yazıyı okuduktan sonra ne düşündünüz? Lütfen cevabınızı açıklayınız.

3.Yukarıdaki yedi sebep doğru ise,bu durum Allah’a tapınma şeklinizideğiştirecek midir? Lütfen açıklayınız!

Yorumunuzu Emaille GönderinizYolcu216@gmail.com

Kategoriler
incil Kuran Uncategorized

Hıristiyanlar Diğer İnsanları Sever mi, Müslümanları bile?

Yorumunuzu Emaille Gönderiniz

İsa Mesih,tüm insanları sever. O insanlara sevgiyle hizmet etti. Aynı zamanda sevgisinden ötürü bizim kurbanımız olarak öldü. Sevdiği kadını tutsaklıktan kurtaran biradam gibi. O’nun için kendini feda etmeye gönüllüdür. Ya Hıristiyanlar? Onlar diğer insanlarısever mi?

Tanrı’nın Kitabındaki Sevgi

Tanrı’nın kitabı bize Tanrı’nın sevgisini öğretir (1. Yuhanna 4:8). İsa Mesih öğrencilerine diğer insanları sevmeyi öğretir“… komşunu kendin gibi seveceksin.”(İncil, Matta 22:39). Üstelik, O, insanlarına düşmanlarını sevmeyideemretti. O, aynı zamanda onlara işkence edenler için dua etmelerinisöyledi (İncil, Matta 5:44). Onlar, diğer insanları koşulsuz olarak sevmelilerdir de.

Tanrı’nın sevgisi koşulsuzdur. “… Biz daha çaresizken Mesih belirlenen zamanda tanrısızlariçin öldü. Bir kimse doğru insan için güç ölür, ama iyi insan için belki biri ölmeyi göze alabilir. Tanrı ise bizi sevdiğini şununla kanıtlıyor: Biz daha günahkarken, Mesih bizim için öldü.”(Romalılar 5:6-8). Tanrı, İsa’yı çarmıhta kurban ettiğindebizim için en büyük sevgisinigösterdi

İncil, bu yolla sevgiyi özetler: “Sevgi sabırlıdır, sevgi şefkatlidir. Sevgi kıskanmaz, övünmez, böbürlenmez. Sevgi kaba davranmaz, kendi çıkarını aramaz, kolay kolay öfkelenmez, kötülüğün hesabını tutmaz.Sevgi haksızlığa sevinmez, ama gerçek olanla sevinir. Sevgi her şeye katlanır, her şeye inanır, her şeyi ümit eder, her şeye dayanır.”(1. Korintliler 13:4-7).

“Tanrı’nın Sözü”
“Tanrı’nın Sözü”

Kur’an ve Hadis’teki Sevgi

İslamda sevgi hakkında ne vardır? “…Eğer Allah’ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da size sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah çok bağışlayıcı, çok esirgeyicidir.”(Kr.3:31).“Kim Allah’la buluşmayı severse, Allah onunla buluşmayı sever; kim Allah’la buluşmaktan nefret ederse, Allah onunla buluşmaktan nefret eder.” (Ebu Hureyre tarafından aktarılma, Ehli Müslim, Kitap 35, No. 6488). İslamagöre, Allah’ın sevgisi koşulludur. Bizi sevmesi için ilk önce biz O’nu sevmeliyiz! Bu acımasızca gelmiyor mu? Ya ailemizbizeilk önce onları seversek, onlar da bizi seveceklerini söyleseydi?

Hıristiyanlar Diğer İnsanları Severler!

Hıristiyanlar, ihtiyacı olanlara yardım ederek diğer insanları sevdiklerini ispatlarlar. Bunu yaptıkları bir yöntem, Sinabung dağı volkanik püskürmesi, Haiti’deki deprem, veya Japonya’daki tsunami gibi felakete uğrayan kurbanlara yardım etmektir. İsa’nın takipçileri yetenekleri, finansları ve bilgisiyle diğer insanlara hizmet verir. Onlar, aynı zamanda refahlarını feda etmek için gönüllüdür. Sevginin bir diğer yolu ise müjdeyi paylaşmaktır. Biz hepimiz günahkarız (Romalılar 3:23) ve ölmeyi hakkediyoruz. Fakat, Tanrı İsa Mesih’iKurtarıcımız olarak kabul ettiğimizdebizi affediyor.

Tanrı sizi gerçekten sever. Günahınızın affına ve O’nunla birlikte sahip olacağınız sonsuz yaşama kavuşmanızı ister. Kim İsa’ya dönüp O’nun sevgisini kabul ederse sonsuz yaşama kavuşacaktır (İncil, Yuhanna 3:16). İsa’yı kabul edecek misiniz?

İsa açıkça dedi ki,“Yol, gerçekve yaşam Ben’im. Benim aracılığım olmadan Baba’ya kimse gelemez.”(İncil, Yuhanna 14:6).

AŞAĞIDA YORUM BÖLÜMÜ İÇİN BİRKAÇ SORU

Yukarıdaki yazı hakkında yorum yapmaları için okuyucularımızı teşvik ediyoruz. Konu ile ilgili olmayan yorumlar doğrudan silinecektir. Lütfen aşağıdaki sorulardan birine odaklanarak bizimle bir diyalog başlatınız:

1. İncil’e göre bir kişiyi sevmek nasıl bir şeydir?

2.Tanrı’nın insanlarına sevgisinin en büyük kanıtı nedir? O,onu neden yaptı?

3. Hıristiyanlar diğer insanları nasıl sever, özellikle de muhtaç olanları?

Yorumunuzu Emaille Gönderiniz: Yolcu216@gmail.com

Kategoriler
Allah isa Uncategorized

Allah Bize Çok Yakındır!

Yorumunuzu Emaille Gönderiniz

Kur’an, Allah’ın bize şahdamarından daha yakın olduğunu öğretir (Kr. 50:16). İncil’de Allah’ın insanlara yakın olduğunu öğretir. “Nereye gidebilirim senin Ruhun’dan, Nereye kaçabilirim huzurundan?” (Zebur, Mezmurlar139:7).Ancak, iki din bu yakınlığı çok farklı şekilde yorumlar. İslamiyette, Allah ve insanlararasındaki yakınlık efendi ve köle arasındaki ilişki olarak karşılaştırılır. Efendive kölesiaynı çatı altında yaşayabilmesine rağmen, birbirleri arasında çok uzaklık vardır.Fakat Tevrat ve İncil,insanlar ile Allah’ın ilişkisinin bundan daha fazlası olduğunu öğretir! O zaman bu ilişkiyi nasıl tanımlarlar? Bu tanımlamaları birlikte inceleyelim.

Allah Çocuklarını Seven bir Baba’dır

Allah’ın takipçileri Onu “Abba Baba”” diye çağırır. Abba “babacığım” anlamına gelen Arami dilinden gelir. Bu ilişkiyle, Allah’ın çocukları Babasının kucağına oturup O’nunla konuşabilirler. Yüreklerini paylaşabilir ve dilekte bulunabilirler. “Çünkü siziyeniden korkuya sürükleyecek kölelik ruhunu almadınız, oğulluk ruhunu aldınız. Bu ruhla, “Abba, Baba!” diye sesleniriz.”(Romalılar 8:15)

Allah Kuzularına Çobandır

Zebur, Hıristiyanların Allah’la ilişkisini koyun ve Çoban olarak tarif eder. Davut peygamber,Allah’ı Çobanı olarak dile getirir “Rab çobanımdır, eksiğim olmaz.”(Zebur, Mezmurlar 23:1). Allah’ın insanları, ayrılıp kendi başına dolaşmaya ve kaybolmaya eğilimli olduklarından ötürü koyun olarak tanımlanır. İyi Çoban olarak, Allah hayatı pahasına olsa bile onlara bakmaya isteklidir! Bununla ilgili benzetmeyi öğretirken, İsa Mesih dedi ki “Sizlerden birinin yüz koyunu olsa ve bunlardan bir tanesini kaybetse, doksan dokuzu bozkırda bırakarak kaybolanı bulana dek onun ardına düşmez mi?”(İncil, Luke 15:4)?

Allah İnsanlarına Bir Dosttur

Allah insanları “dost” olarak da çağırır. “Artık size kul demiyorum. Çünkü kul efendisinin yaptığını bilmez. Size dost dedim. Çünkü Babam’dan bütün işittiklerimi size bildirdim.”(Yuhanna 15:!5). İbrahim peygambereAllah’ın dostu denilmiştir. “…’İbrahim Tanrı’ya iman etti, …’ ve İbrahim’e de Tanrı’nın dostu dendi.”(Yakup 2:23). İbrahim, Allah için sadık bir dosttu. O’nu tam anlamıyla seviyordu. Kendi oğlunu kurban etmek için bile Allah’ın emrine itaat etti.

Aynı şekilde, İbrahim’in Allah’ısevdiği ve oğlunu kurban etmeye gönüllü olduğu yolla, Allah bizi sevdi ve bizim için İsa’yı kurban etti.Allah, bunu bizi sevdiği için yaptı. İncil şöyle ders verir, “Kendisini[İsa] kabul edip adına iman edenlerin hepsine Tanrı’nın çocukları olma hakkını verdi.” (İncil, Yuhanna 1:2)

İsa açıkça dedi ki,“Yol, gerçek ve yaşam Ben’im. Benim aracılığım olmadan Baba’ya kimse gelemez.”(İncil, Yuhanna 14:6).

AŞAĞIDA YORUM BÖLÜMÜ İÇİN BİRKAÇ SORU

Yukarıdaki yazı hakkında yorum yapmaları için okuyucularımızı teşvik ediyoruz. Konu ile ilgili olmayan yorumlar doğrudan silinecektir. Lütfen aşağıdaki sorulardan birine odaklanarak bizimle bir diyalog başlatınız:

1. Tanrı ile ilişkinizi nasıl tanımlarsınız?

2. Hıristiyanlar Tanrı ile ilişkisini nasıl tanımlar?

3. Tanrı ile yakın ilişkiye ihtiyacınız olduğunu düşünüyor musunuz? Lütfen sebebini yazınız.

Yorumunuzu Emaille Gönderiniz: Yolcu216@gmail.com

Kategoriler
isa Kurtuluş Merhamet Mucize Uncategorized urtuluş

Tüm Müslümanlar- İsa Sizin İçin Allah’tan Bir Mucize ve Merhamettir

Allah insanlarına birçok mucize verdi. O aynı zamanda insanlarına bol merhamet de verir. Ama diğerlerinden daha büyük olan bir merhamet eylemi olarak sadece bir mucize vardır.

Allah, İsa’nın O’ndan bir Mucize ve Merhamet olduğunu bildirdi. Bu hem Kur’an hem de İncil’de yazılıdır. İsa, O’na inanıp O’nu takip eden herkese günahlarının affını söz verir.

Allah Mucize ve Merhamet Olarak İsa Mesih’i Kararlaştırmıştır

Kur’anda da açıkça yazıldığı gibi, Allah insanlık için ‘Mucize’ ve ‘Merhamet’ olarak İsa Mesih’i atamıştır. Rabbin diyor ki: ‘O benim için çok kolaydır. Onu [İsa] insanlara bir mucize, katımızdan bir rahmet kılmak için [Biz] böyle takdir ettik. Bu, zaten (ezelde) hükme bağlanmış bir iştir’ dedi. (Kur’an 19:21).

“İman ediyor ve biliyoruz ki, sen Tanrı’nın Kutsalı’sın.” (İncil, Yuhanna 6:69).

İsa Mesih Allah’tan Bir Mucizedir

Kur’an, İsa Mesih’in Allah’tan gerçek bir Mucize olduğunu doğrular. Herkese Allah’tan korkup İsa’ya itaat etmesini emreder. “Benden önce gelen Tevrat’ı doğrulayıcı olarak …. gönderildim ve Rabbiniz tarafından size bir mucize de getirdim. Artık Allah’a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin.” (Kur’an 3:50). İsa Mesih’e itaat etmeye zorunlu olmadığınıza inanıyorsanız lütfen bize email gönderiniz.

“Çünkü tek Tanrı ve Tanrı’yla insanlar arasında tek aracı vardır. … kendisini herkes için fidye olarak sunmuş bulunan Mesih İsa’dır.” (İncil, 1.Timoteos 2:5-6).

İsa Mesih Allah’tan bir Merhamettir

Allah’ın en büyük merhamet eylemi, insanların günahlarını affetmesidir. Allah sadece Doğru Yol ve Kurtarıcı olarak İsa Mesih’e itaat edenleri affeder.

“Allah, senin geçmiş ve gelecek günahlarını bağışlasın, sana olan nimetini tamamlasın, seni doğru yola iletsin.” (Kur’an 48:2).

“Mesih’in kanı aracılığıyla Mesih’te [İsa’da] kurtuluşa, suçlarımızın bağışlanmasına kavuştuk.…” (İncil, Efesliler 1:7). İsa Mesih tarafından sağlanan bağışlanmayı tecrübe etmek isterseniz lütfen bize email gönderiniz.

“Başka hiç kimsede kurtuluş yoktur. Bu göğün altında insanlara bağışlanmış, bizi kurtarabilecek başka hiçbir ad yoktur.” (İncil, Elçilerin İşleri 4:12). “…O’na iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın, hepsi sonsuz yaşama kavuşsun.” (İncil, Yuhanna 3:16).

Allah, İsa Mesih’i insanlığı günahların cezasından kurtarmak için kusursuz kurban olarak gönderdi. Bu bağışlanmayı almak için herkesin yapması gereken O’nun adına inanıp O’nu takip etmektir.

AŞAĞIDAKİ YORUM BÖLÜMÜ İÇİN BİRKAÇ SORU

Yukarıdaki yazı hakkında yorum yapmak için okuyucularımızı teşvik etmek istiyoruz. Konu ile doğrudan ilgili olmayan yorumlar silinecektir. Aşağıdaki sorulardan birinine odaklanarak bir diyalog başlatın lütfen:

  1. Allah’ın İsa Mesih’i O’ndan bir Mucize ve Merhamet olmasını kararlaştırmasının sebebi sizce ne olabilir?
  2. Allah’tan korkup İsa’ya ittat etmek neden önemlidir?
  3. İsa Mesih günahların bağışlanmasını nasıl sağlayabilir?
Kategoriler
isa Mucize Uncategorized urtuluş

İsa Mesih Kimdir?

İsa Mesih hakkında öğreten yegane dinler İslam ve Hıristiyanlıktır. İsa, bu dinlerin ikisinde de önemli bir kişidir. Her biri İsa’yı nasıl tarif ediyor?

İsa’nın Mucizevi Doğumu

İsa erkeğin biyolojik dokunuşu olmadan doğdu “…(Meryem), “Ey Rabbim! Bana bir beşer dokunmamışken benim nasıl çocuğum olur?” dedi.  ….” (Kur’an 3:47). İncil O’nun, Kutsal Ruh aracılığıyla doğdunu söyler. “…Kutsal Ruh senin üzerine gelecek,… Bunun için doğacak olana kutsal denecek.  ….” (Incil, Luka 1:35).

İsa Mesih’tir

Kur’an, İsa’nın zamanın sonunda Deccal’ı (Mesih karşıtı) yeneceğini öğretir. İncil’e göre, Mesih seçilmiş ve Tanrı’nın kutsanmışı anlamına gelir. İsa meshedilmiş Kral ve Kurtarıcıdır! Meshedilmiş biri olarak, günahtan dolayı O’ndan ayrılanları kurtarmak için öldü. Üç gün sonra, Tanrı O’nu diriltti. İsa, Şeytan’ın ölüm esaretini yıktı ki biz özgür kalabilelim!

İsa Tanrı’nın Sözü’dür

Kur’an İsa’nın Kelamullah (Tanrı’nın Sözü) olduğunu öğretir. “…İsa Mesih …Meryem’e ulaştırdığı (emriyle onda var ettiği) kelimesidir. ” (Kur’an 4:171). İncil, aynı zamanda İsa’nın Tanrı’nın Sözü olduğunu öğretir. Söz Tanrı’dan ayrılamaz olduğundan, Söz Tanrı’dır. “Başlangıçta Söz vardı. Söz Tanrı’yla birlikteydi ve Söz Tanrı’ydı.…” (İncil, Yuhanna 1:1).

İsa’yı Tanıyabilirsiniz

Bir gün, İsa öğrencisine O’nun kim olduğunu sordu. Öğrenci Petrus şöyle cevap verdi, “… ‘Sen, yaşayan Tanrı’nın Oğlu Mesih’sin” yanıtını verdi. İsa ona, “Ne mutlu sana, … Bu sırrı sana açan insan değil, göklerdeki Babam’dır. …” (İncil, Matta 16:16-17). Petrus, İsa’nın söylediği O kişi olduğuna inandı!

İsa Mesih şimdi cennettedir. Siz O’nunla ilişki kurabilirsiniz! Siz doğrudan O’na dua edebilir ve O’ndan size Kendisini açıklamasını isteyebilirsiniz. “Benim adımla benden ne dilerseniz yapacağım.” (İncil, Yuhanna 14:14).

AŞAĞIDAKİ YORUM BÖLÜMÜ İÇİN BİRKAÇ SORU

Yukarıdaki yazı hakkında yorum yapmak için okuyucularımızı teşvik etmek istiyoruz. Konu ile doğrudan ilgili olmayan yorumlar silinecektir. Aşağıdaki sorulardan birinine odaklanarak bir diyalog başlatın lütfen:

  1. İsa Mesih’in kim olduğunu düşünüyorsunuz? Neden?
  2. İncil, İsa’nın Tanrı’nın Oğlu olduğunu öğretti ama neden Müslümanlar buna inanamadı?
  3. Petrus, İsa’nın Tanrı’nın Oğlu olduğunu nasıl bildi?

Kategoriler
Kuran Mucize Uncategorized

İsa Mesih’in Kuran’daki 5 Mucizesi

Kur’an, İsa Mesih tarafından gerçekleştirilen birkaç mucizeden bahseder. Aşağıda İncil tarafından onaylanan İsa’nın 5 mucizesi bulunmaktadır. İsa’nın sizin için de bir mucize yapabileceğine inanıyormusunuz?

İsa Mesih’in en büyük mucizesinin sizin sonsuz mutluluğunuzu ve kurtuluşunuzu etkilediğini biliyormusunuz?

1. İsa Mesih’in Biyolojik Babası Yoktu

Kur’an der ki, “Ona hamile kaldı…” (Kur’an 19:22). Müslümanlar, İsa’nın biyolojik babası olmaksızın doğduğunu kabul eder. İncil bu gerçeğe tanıklık eder “…onun rahminde oluşan, Kutsal Ruh’tandır.” (İncil, Matta 1:20)

2. İsa Mesih Hasta ve Kör İnsanları İyileştirdi

Kuran da İsa’nın mucizevi iyileştirmelerinin bazılarını kaydeder. “…Doğuştan kör olanı ve abraş hastalığını iyileştiririm…” (Kur’an 3:49)

İncil, İsa’nın kanamalı, felçli, sakat, dilsiz, sağır ve kör olanları iyileştirdiğine yüzyıllar öncesinden tanıklık eder (İncil, Markos 10:46-52).

3. İsa Mesih Açıklanmamış Sırları Bilir

Kur’an İsa’nın açıklanmamış şeyleri bilme yeteğini kabul eder. “…Evlerinizde ne yiyip ne biriktirdiğinizi size haber veririm…” (Kur’an 3:49) Bu ayet, İncil’in İsa’nın herşeyi bildiği öğretisini onaylar. Örneğin, İsa, Samiriyeli kadın hakkındaki herşeyi biliyordu (İncil, Yuhanna 4:17-19).

4. İsa Mesih Cennetten Yiyecek Göndertti

Kur’an’ın beşinci bölümü olan Maide suresinde, İsa’nın yukarıdan yiyecek göndertecek güce sahip olduğunu ifade eder. O şöyle dua etti, “Ey Allahım! Ey Rabbimiz! Bize gökten bir sofra indir ki…” (Kur’an 5:112-114). İncil, İsa’nın 5000 ve 4000 kişiyi çok az yiyecekle beslediğine tanıklık eder (İncil, Matta 14:13-21; 15:32-39).

O, bizim bütün fiziksel ve ruhsal ihtiyaçlarımızı karşılayacak yeteneğe sahiptir.

5. İsa Mesih Ölüyü Diriltti

Kur’andaki İsa’nın beşinci mucizesi birini ölümden diriltmektir. “…ölüleri diriltirim…” (Kur’an 3:49)

İncil, İsa’nın insanları ölümden nasıl dirilttiğini anlatır (İncil, Luka7:11-17; 8:40-56), Lazar dahil (İncil, Yuhanna 11:1-46).

İsa’nın Sizin İçin En Büyük Mucizesi

İsa Mesih’in bu 5 mucizesi harikadır, ama onlar halen en büyük mucizesi değildir. Bizim için yaptığı en iyi şey, sonsuz yaşamı bize vermesidir.

O şöyle söyler, “…Diriliş ve yaşam Ben’im. Bana iman eden kişi ölse de yaşayacaktır. Yaşayan ve bana iman eden asla ölmeyecek…” (İncil, Yuhanna 11:25-26).

Sonsuz yaşamınızın ve mutluluğunuzun Mesih’te olduğuna inanın! O sizin bütün günahlarınızı temizleyebilir.

AŞAĞIDAKİ YORUM BÖLÜMÜ İÇİN BİRKAÇ SORU

Yukarıdaki yazı hakkında yorum yapmak için okuyucularımızı teşvik etmek istiyoruz. Konu ile doğrudan ilgili olmayan yorumlar silinecektir. Aşağıdaki sorulardan birinine odaklanarak bir diyalog başlatın lütfen:

  1. İsa Mesih’in bu beş mucizesini bilmek sizin inancınızı nasıl kuvvetlendirdi?
  2. İsa’nın mucizelerinin O’nun Tanrı olduğuna işaret ettiğini düşünüyor musunuz? Neden veya neden değil?
  3. Yazıya göre, neden herkes İsa Mesih’e güvenmelidir?
Kategoriler
isa Kurtuluş Merhamet Mucize Uncategorized

Allah’ın öyküsü

Kategoriler
isa Kurtuluş Merhamet Uncategorized

Babanın Sevgi Mektubu