Kategoriler
Allah isa Muhammed

Kim “Tamamlandı!” Diyebilir – Muhammed mi Yoksa İsa mı?

Allah Kelami
Allah Kelami

Allah, günahların karşılığını ister. Bu günahın karşılığı kusursuz olmalıdır, çünkü Allah kusursuzdur. İnsan, günahından ötürü ölmeyi hakkeder. Kutsal Kitap der ki, “Çünkü günahın ücreti ölüm, Tanrı’nın armağanı ise Rabbimiz Mesih İsa’da sonsuz yaşamdır.” (İncil, Romalılar 6:23). Allah, huzurunda herhangi bir günaha izin vermez. İsa, dünyanın günahlarını ödemek için son kurban olabilecek tek kişiydi. Sadece O günahsızdır (Kur’an 19:19).

Kurban bayramı, İbrahim’e oğlunun yerine kurban edilecek Allah’ın sağladığı koç’u kutlar. Bazısı bunun, Allah’ın Sözü, İsa Mesih’i tüm insanların günahlarına karşılık olarak çarmıhta ölmesi için dünyaya gönderdiğinde Allah’ın yapacağı şeyin kehaneti olduğuna inanır. İsa, insanı Tanrı’dan ayıran açığa köprü olmak için dünyaya geldi. O günahlarımız için kurbandı.

İsa Mesih Neden Çarmıhta “Tamamlandı!” Diye Bağırdı?

İsa çarmıhta hayatını teslim ettiğinde, “Tamamlandı!” diye bağırdı. O “Ben bittim!” demedi. O yenilgi sözü olmuş olurdu. Onun annesi Meryem ve öğrencisi Yuhanna zaferin sözünü duydu. İsa, yapmak için dünyaya geldiği işi sonlandırmıştı. O ölmeyi seçti ve üç gün sonra ölümden dirileceğini biliyordu.

“Tamamlandı!” Sözünün Yunanca Anlamı

Fakat İsa neden “Tamamlandı!” dedi? Konuştuğu Yunanca söz “Tam olarak Ödendi!” anlamına geliyor. Tam olarak ödenen neydi? Günahlı insanlarla kutsal Tanrıyı uzlaştırmak için gereken fidye karşılığı tam olarak ödenmişti. Daha fazla ekleyecek bir şey yoktur. Kurtuluş, onu kabul edebilecek herhangi biri- sizin ve tüm günahlılar- için satın alınmıştır.

Günahların Cezasını Ödeyecek Başka Bir Yol Yoktur

Başka bir din veya peygamber bunu söyleyemez. Kimse günahlarının karşılığı için asla yeterince oruç tutamaz veya dua edemez. Dini işler bir kişiye cenneti kazandırmaz. “Günahlarımın hepsinin karşılığını tam olarak ödedim ve cennet artık benimdir” sözünü güvenle söylemek imkansızdır. Bir kişinin cennete girebilmesinin tek yolu, günahlarımızın karşılığı olarak İsa Mesih’in çarmıhtaki fedakarlığını kabul etmektir.

“Tamamlandı!” İse Daha Ne Ekleyebiliriz?

Ekleyecek hiçbirşey yoktur. Tanrı sizi sever basitçe davet eder, “Bayramın son ve en önemli günü İsa ayağa kalktı, yüksek sesle şöyle dedi: “Bir kimse susamışsa bana gelsin, içsin. Kutsal Yazı’da dendiği gibi, bana iman edenin ‘içinden diri su ırmakları akacaktır.” (İncil, Yuhanna 7:37-38). Günahının borcu kaldırıldı. Günahların için ceza çarmıhta ödendi. Lütfu için Allah’a teşekkür et ve bu değerli hediyeyi bugün kabul et. İsa Mesih sana tam bir af teklif ediyor. O’nu şimdi  çağır.

AŞAĞIDAKİ YORUM BÖLÜMÜ İÇİN BİRKAÇ SORU

Yukarıdaki yazı hakkında yorum yapmak için okuyucularımızı teşvik etmek istiyoruz. Konu ile doğrudan ilgili olmayan yorumlar silinecektir. Aşağıdaki sorulardan birinine odaklanarak bir diyalog başlatın lütfen:

 1. “Tamamlandı!” cümlesi ne demektir?
 2. İsa onu niye söyledi?
 3. Neden insanlar kendi günahlarını ödeyemez?

BAŞKA KAYNAKLAR

 • İsa Mesih ile ilgili daha çok bilgi için şu web sitesine gidin: www.incildersleri.com
 • Ayrıca Türkçe İncil’i şu web sitelerinden indirerek İsa Mesih ile ilgili daha çok şey öğrenebilirsiniz:
 • Kutsalkitap.info

Eposta: Yolcu216@gmail.com

Kategoriler
Günah incil isa

İsa Bir Kadını Köpekle Kıyasladı mı?

Köpek?
Köpek?

İsa Mesih’i Ferisiler ve putperestlere karşı ön yargılı olmakla suçladınız mı hiç? İsa bir keresine Yahudi olmayanları “köpekler” olarak adlandırmadı mı? Bana İsa’nın sadece Yahudiler veya İsrail için geldiğini söyleyen müslümanlar oldu. O diğer insanlara karşı ilgisiz değildi.

İncil Bölümleri ve Açık Önyargı

Bir keresinde, bir Kenanlı (putperest) kadın İsa’dan yardım istedi. O yöreden Kenanlı bir kadın İsa’ya gelip, “Ya Rab, ey Davut Oğlu, halime acı! Kızım cine tutuldu, çok kötü durumda” diye feryat etti. İsa kadına hiçbir karşılık vermedi. Öğrencileri yaklaşıp, “Sal şunu, gitsin!” diye rica ettiler. “Arkamızdan bağırıp duruyor.” İsa, “Ben yalnız İsrail halkının kaybolmuş koyunlarına gönderildim” diye yanıtladı. Kadın ise yaklaşıp, “Ya Rab, bana yardım et!” diyerek O’nun önünde yere kapandı. İsa ona, “Çocukların ekmeğini alıp köpeklere atmak doğru değildir” dedi. Kadın, “Haklısın, ya Rab” dedi. “Ama köpekler de efendilerinin sofrasından düşen kırıntıları yer.” O zaman İsa ona şu karşılığı verdi: “Ey kadın, imanın büyük! Dilediğin gibi olsun.” Ve kadının kızı o saatte iyileşti.” (İncil, Matta 15:22-38).

İsa Mesih kadına köpek diye seslendiğinde, O muhtemelen ev köpeklerinden, kucağa alınan köpeklerden bahsediyordu. Yüksek sınıf Yunanlılar bazen köpekleri ev köpeği olarak yetiştiriyordu ve onları sorunlu, kirli zararlılar olarak görmüyordu.

İsa Kadının İmanını mı Test Ediyordu?

İsa sıklıkla mucize yapmasını isteyenlerin inancını test ediyordu. İsa aslında kadına imanının İsraildeki tüm Yahudilerden daha büyük olduğunu söylüyordu. İlk seferde önyargı gibi görünen şey övgüyle sonuçlandı!

İsa Mesih tüm insanları seviyordu. O’nun görevindeki bu noktada O İsrail’e ulaşmaya odaklanıyordu. O, çarmıha gerilmeden önce kısa bir zamanı olduğunu biliyordu. İsa’nın önceliği cennete dönmeden önce İsrail halkının İncil’in  mesajını duyduğundan emin olmaktı.

Yukarıdaki Bölümde İsa’nın Tüm İnsanları Sevdiği Görülür

Gerçekte, bu bölüm veya diğerleri İsa’nın Yahudi olmayanlara karşı önyargılı olmadığını da gösterir. İsa Mesih Kenanlı kadının kızını iyileştirdi. İsa’nın herkes için sevgisini gösteren başka bir bölüm de O’nun Samiriyeli kadınla karşılaşmasıdır.

Yuhanna 4:1-26’da, İsa Mesih seyahat ediyordu ve bir kuyuda dinlenmek için durdu. Bir kadın su almak için geldi. İsa onunla konuştu. İsa’nın bir erkek olarak kadınla konuşması büyük bir sorundu. Daha büyük sorun ise onun Samiriyeli bir kadın olması ve İsa’nın da Yahudi olmasıydı. Yahudiler ve Samiriyeliler birbirlerinden nefret ederlerdi. Tipik olarak, Yahudiler Samiriye ve Samiriyelileri görmemek için Yahudiye yolunu uzatarak başka yoldan gider ve kilometrelerce yol yürürlerdi.

İsa Mesih ve öğrencileri kasıtlı olarak bölgeye doğru yürüdüler. O zaman İsa yerleşiklerden biriyle konuştu! Ve üstelik bir zina eden kadınla! Yoluna kim çıkarsa iletişim kurup Müjdeyi onlara anlatmak istiyordu. İsa bunu yapabilirdi çünkü O’nun yüreğinde önyargı yoktu.

Müslüman Kur’an Önyargı Öğretir mi?

Diğer yandan Kur’an’daki Tanrı Müslümanlar dışında kimseyi sevmez. Kur’an 2:121’de, müslüman olmayan herkes “zavallı” olarak adlandırılır. Kur’an 5:60 der ki, “De ki: “Allah katında cezası bundan daha kötü olanları size haber vereyim mi? Onlar, Allah’ın lânetlediği ve gazabına uğrattığı, içlerinden maymunlar ve domuzlar çıkardığı kimseler ile şeytanlara tapan kimselerdir. İşte bunların yeri daha kötüdür ve onlar doğru yoldan daha çok sapmışlardır.””

Bu, İncil’in öğrettiğinden çok farklıdır. Tanrı, tüm insanları sever! Tanrı’ya inanmayan herkes Tanrı’dan ayrılırken, bu Tanrı’nın onları sevmediğinden veya lanetlediğinden değildir. O, insanların Tanrı’yı takip etmek istememesindendir.

Öyleyse İsa İnsanlık Hakkında Nasıl Hisseder?

İsa Mesih ırkları ne olursa olsun tüm insanları sever. O, herkes için geldi. İsa Mesih tüm insanların Müjdeyi duymasını ister. O herkesin sonsuz yaşamı almasını ister. Bu nedenle dedi ki, “ … gidin, bütün ulusları [tüm etnik grupları] öğrencilerim olarak yetiştirin …” (Matta 28:19). O aynı zamanda dedi ki, “Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki, biricik Oğlu’nu [Allah’ın Sözü] verdi. Öyle ki, O’na[Allah’ın Sözü] iman edenlerin[etnik grubu nereden olursa olsun] hiçbiri mahvolmasın, hepsi sonsuz yaşama kavuşsun.” (İncil, Yuhanna 3:16).

Açıkça, Sevgisinden dolayı, İsa Mesih dünyadaki her etnik grubun günahlarına bedel olarak kurban olmak için dünyaya geldi. “Tanrı ise bizi sevdiğini şununla kanıtlıyor: Biz daha günahkârken, Mesih bizim için öldü. ” (İncil, Romalılar 5:8).

AŞAĞIDAKİ YORUM BÖLÜMÜ İÇİN BİRKAÇ SORU

Yukarıdaki yazı hakkında yorum yapmak için okuyucularımızı teşvik etmek istiyoruz. Konu ile doğrudan ilgili olmayan yorumlar silinecektir. Aşağıdaki sorulardan birinine odaklanarak bir diyalog başlatın lütfen:

 1. İsa Kenanlı kadını neden bir köpekle karşılaştırdı?
 2. Kenanlı kadın neden kendini İsa Mesih karşısında alçalttı?
 3. İsa, sevgisini  herkesin almasını neden ister?

BAŞKA KAYNAKLAR

 • İsa Mesih ile ilgili daha çok bilgi için şu web sitesine gidin: www.incildersleri.com
 • Ayrıca Türkçe İncil’i şu web sitelerinden indirerek İsa Mesih ile ilgili daha çok şey öğrenebilirsiniz:
 • Kutsalkitap.info

Eposta: Yolcu216@gmail.com

Kategoriler
Allah incil isa

“Tanrı’nın Oğlu” Terimi İle Ne Denmek İsteniyor?

“Tanrı’nın Sözü”
“Tanrı’nın Sözü”

İncil, Tanrı’nın İsa’nın babası olduğunu mu öğretir? Diğer bir sözle, İsa biyolojik/cinsel birleşme sonucu mudur? Bu, İncil’in öğretisini inceleyip anlamamış çoğu insanın sahip olduğu anlayıştır. Hıristiyanlığın ve İncil’in bakışından böylesi öğretiş en büyük iftiradır!

İncil, asla Tanrı’nın bir kadına yaklaşıp Tanrı’nın Oğlu İsa’yı doğuran kadınla biyolojik bir ilişkiye girdiğini öğretmez. Tanrı’yı küçük gören ve O’na iftira atan bu öğretiyi öğreten Hıristiyan yoktur.

Mecazi Bir Terim

İncil’e göre ve Hıristiyanların bakış açısından Tanrı’nın Oğlu daima mecazi veya sembolik bir anlama sahiptir. Endonezya’nın kültüründe ve dilinde “oğul/çocuk” kelimesi sıklıkla mecazi olarak kullanılmaz mı? Öyle değil midir ki aşağıdaki sorular sorulduğunda, cevap daima “HAYIR” olur?

Bir gemi “bir geminin oğlu” nu doğurur mu? Bir tepe hiç “tepenin oğlu” nu doğurmuş mudur? Bir cümle “cümlenin oğlu” nu doğurur mu? Bir merdiven “merdivenin oğlu” nu doğurur mu? Bir nehir “nehrin oğlu” nu doğurur mu? Jakarta şehir “Jakarta şehrinin oğlu”nu doğurur mu? Bir köy “köyün oğlu” nu doğurur mu?

“Tanrı’nın Oğlu” = “Tanrı’nın Sözü”

İncil’de, İsa’yı “Tanrı’nın Oğlu” olarak çağırmak, O’nu “Tanrı’nın Sözü” olarak çağırmakla aynıdır. O’nun Tanrı’nın Oğlu olarak varoluşu, Beytlehemde doğmasına veya Golgota tepesinde ölmesine dayanmaz. Tanrı’nın Oğlu kainatın yaratılışından önce vardı. Tanrı’nın Oğlu, Tanrı’nın Birliği ve Tanrı özünde sonsuzdur.

İsa Mesih, Tanrı’yı insanlığa kusursuz şekilde gösterdiği için Tanrı’nın Oğlu olarak adlandırılır. O Tanrı’nın Sözü’dür ve kusursuz şekilde Tanrı’nın karakterini ve dileğini insanlığa açıklar. Tanrı’nın Oğlu ve Sözü olarak, İsa Tanrı’nın sevgisini ve kurtarışını insanlığa gösterir.

İncil Ne Söyler?

İbraniler 1:1-3’de bulunan İncil’deki Tanrı’nın vahyi bu gerçeği açıklar: “Tanrı eski zamanlarda peygamberler aracılığıyla birçok kez çeşitli yollardan atalarımıza seslendi.  Bu son çağda da her şeye mirasçı kıldığı ve aracılığıyla evreni yarattığı kendi Oğlu’yla bize seslenmiştir. Oğul, Tanrı yüceliğinin parıltısı, O’nun varlığının öz görünümüdür. Güçlü sözüyle her şeyi devam ettirir. Günahlardan arınmayı sağladıktan sonra, yücelerde ulu Tanrı’nın sağında oturdu. ”

İncil, aynı zamanda Yuhanna 1:1-2,14’de de bu gerçeği açıklar: “Başlangıçta Söz vardı. Söz Tanrı’yla birlikteydi ve Söz Tanrı’ydı. Başlangıçta O, Tanrı’yla birlikteydi. … Söz, insan olup aramızda yaşadı. O’nun yüceliğini –Baba’dan gelen, lütuf ve gerçekle dolu biricik Oğul’un yüceliğini– gördük. ”

AŞAĞIDAKİ YORUM BÖLÜMÜ İÇİN BİRKAÇ SORU

Yukarıdaki yazı hakkında yorum yapmak için okuyucularımızı teşvik etmek istiyoruz. Konu ile doğrudan ilgili olmayan yorumlar silinecektir. Aşağıdaki sorulardan birinine odaklanarak bir diyalog başlatın lütfen:

 1. “Tanrı’nın Oğlu” teriminin anlamı nedir?
 2. “Tanrı’nın Oğlu” var mıdır?
 3. İsa neden “Tanrı’nın Oğlu” olarak adlandırılır?

BAŞKA KAYNAKLAR

 • İsa Mesih ile ilgili daha çok bilgi için şu web sitesine gidin: www.incildersleri.com
 • Ayrıca Türkçe İncil’i şu web sitelerinden indirerek İsa Mesih ile ilgili daha çok şey öğrenebilirsiniz:
 • Kutsalkitap.info

Eposta: Yolcu216@gmail.com

Kategoriler
Allah Dirilmiş isa

Kim Doğru?

ispat
ispat

Müslümanlar mı Yoksa Hıristiyanlar mı – İsa Mesih Gerçekten Ölüp Ölümden Dirildi mi?

İncil, İsa Mesih’in haçta öldüğünü kaydeder. Aramatyalı Yusuf İsa’yı mezara gömdü (İncil, Yuhanna 19:38). Üç gün sonra, O hayata geri geldi.

Müslümanlar bu gerçekleri inkar eder. Birisi, “İsa ve İslam” personel üyesine şöyle dedi, “Allah bir habercisinin böylesi onursuz bir yoldan ölmesine nasıl izin verebildi?”

İsa’nın Çarmıha Gerilmesi ve Ölümü İçin Kanıt

İsa’nın gerçekten çarmıhta öldüğünü kanıtlamak için çok kanıt vardır. Hem Yahudi hem de Romalı kaynaklar İncil’in söylediklerini onaylar. “Fısıh bayramı arefesinde İsa çarmıha gerildi…” (Talmud, b. Shanderin 43a). “Mesih…vekil Pontus Pilatesin elleriyle infaz edildi.” (onun kronolojik kaydında Cornelius Tacitus, 15. 44).

İncil, aynı zamanda baş rahip, tapınak memurları ve Romalı askerler dahil birçok görgü tanıklarını da kaydeder. Aynı zamanda İsa’nın ailesi ve arkadaşları, iki hırsız, öğrenciler ve daha fazlası da vardı.

İncil, İsa’nın gerçekten öldüğünü güvence altına alır. Romalı bir askerin O’na mızrak sapladığını yazar, “… askerlerden biri O’nun böğrünü mızrakla deldi. Böğründen hemen kan ve su aktı..” (İncil Yuhanna 19:34). Tıbbi bilim bunun sadece bir insan öldüğünde gerçekleştiğini bize öğretir.

Kur’an Sadece Bir Ayetle Anlatır ve Hadis Yoktur

Kur’an şöyle ifade eder, “Biz Allah’ın peygamberi Meryem oğlu İsa Mesih’i öldürdük” demelerinden … Oysa onu öldürmediler ve asmadılar. Fakat onlara öyle gibi gösterildi. … Onu kesin olarak öldürmediler.” (Kur’an 4:157). Bu ayet günümüz halk kitlesinin evrensel görüşüne ve büyük kanıta karşı çıkar.

Başka birisi nasıl olurda İsa’ya benzeyebilirdi? İncil, hem İsa’nın annesinin hem de Tövbekar Meryem tüm sürece şahit olduklarını kaydeder (İncil, Yuhanna 19:25-27). Daha önemlisi, Romalı askerler İsa’yı yakından koruyordu (İncil, Matta 27:62-64). Böylece, birisinin onun yerini değiştirme imkanı yoktu. Öyle olmuşsa, kanıt nerededir? Günümüze gelen bir kanıt yoktur!

İsa’nın Ölümden Dirildiğinin Kanıtı

Suci kitabı, İsa’nın takipçisi Tövbekar Meryem, boş mezara tanık olduğunu yazar. “İsa ona, “Meryem!” dedi. O da döndü, İsa’ya İbranice, “Rabbuni!” dedi. Rabbuni, öğretmenim demektir.” (İncil, Yuhanna 20:16). Tövbekar Meryem İsa’ya yakındı. O, öğretmenini çok iyi tanıyordu.

İsa bir insandı. Fakat O ölümden dirildi! O, seni ve beni günahın cezasından kurtarmak için ölmek zorundaydı. Kimse bu cezadan kendini kurtaramaz. Bunu sadece Tanrı yapabilir. İyi işlerimizle değil, sadece Tanrı’nın lütfuyla, “İsa’nın Rab olduğunu ağzınla açıkça söyler ve Tanrı’nın O’nu ölümden dirilttiğine yürekten iman edersen, kurtulacaksın. ” (İncil, Romalılar 10:9). Bu hediyeyi almak ister misiniz? İsa kendini diğerlerine de gösterdi. “Daha sonra da beş yüzden çok kardeşe aynı anda göründü. …” (İncil, 1. Korintliler 15:6). Bu durum, İsa’nın ölümünün ve dirilişinin bilim kurgu değil gerçek olduğunu gösterir.

AŞAĞIDAKİ YORUM BÖLÜMÜ İÇİN BİRKAÇ SORU

Yukarıdaki yazı hakkında yorum yapmak için okuyucularımızı teşvik ediyoruz. Konu ile doğrudan ilgili olmayan yorumlar silinecektir. Aşağıdaki sorulardan birinine odaklanarak bir diyalog başlatın lütfen:

 1. İsa’nın ölümünü inkar etmek neden imkansızdır? Örnek veriniz.
 2. İsa’nın hayata geri geldiğini nasıl biliyorsunuz?
 3. İsa’nın yerine (çarmıhta) başkasının konması neden imkansızdı? O mümkünse, kanıt nerededir?

BAŞKA KAYNAKLAR

 • İsa Mesih ile ilgili daha çok bilgi için şu web sitesine gidin: www.incildersleri.com
 • Ayrıca Türkçe İncil’i şu web sitelerinden indirerek İsa Mesih ile ilgili daha çok şey öğrenebilirsiniz:
 • Kutsalkitap.info

Eposta: Yolcu216@gmail.com

Kategoriler
Allah Dirilmiş isa Kurtuluş Mucize

Mesih’in Bedeni Nerededir?

isa bedeni
Bedeni?

İsa Mesih’in ölümden dirilmiş olup olmaması neden önemlidir? İsa dirilmeseydi, o zaman O’nun milyonlarca takipçisi bir yalan için yaşamış olurdu. İsa dirildiyse, o zaman O halen yaşıyordur.

Öğrenci Pavlus şöyle yazmıştır, “Mesih günahlarımıza karşılık öldü, gömüldü ve Kutsal Yazılar uyarınca üçüncü gün ölümden dirildi. Kefas’a, sonra Onikiler’e göründü. Daha sonra da beş yüzden çok kardeşe aynı anda göründü. Bunların çoğu hâlâ yaşıyor, bazılarıysa öldüler.” (İncil, 1. Korintliler 15:4-6).

Boş Mezar

İsa’nın bedeni çarmıhtan indirildi, baharatlarla kaplanıp kefenle sarıldı. Daha sonra mezara kondu. Çok büyük bir taş, mezar girişinin önüne yuvarlandı.

Romalı askerler mezarı korumak üzere önünde yer aldı. Görevini terkeden herhangi bir askeri ciddi ceza bekliyordu. Pazar sabahı, kadınlar taşın yuvarlanmış, cesedide gitmiş buldukları mezara vardıklarında kefen bezleri halen oradaydı. Ne olmuştu?

Beden Nerede?

Bazıları, Mesih’in arkadaşlarının bedeni çaldıklarını söyler. Bu şu demek oluyorki, ya kadınlar askerlerin dikkatini dağıtırken diğer ikisi taşı yuvarladı ve bedeni alıp gittiler veya Petrus ve Yuhanna askerleri etkisiz hale getirip, bedeni çaldılar ve bir hikaye uydurdular.

Bu teoriler mümkün görünmüyor. Askerler çok güçlüydü, taş çok ağırdı ve öğrenciler çok korkuyordu.

Birtakım kişiler, Mesih’in düşmanlarının bedeni çaldığını söyler. Romalılar veya Yahudiler bedeni alsaydı, halka açıkça gösterirlerdi ve Hıristiyanlık sona ererdi.

Baygınlık Teorisi

Diğer bir fikir “baygınlık teorisi” dir. Bu teori, Mesih’in gerçekte ölmediğini sadece bilinçsiz olduğunu ifade eder. Romalı infaz memurları, sadece O’nun ölü olduğunu düşündü. Mezarda birkaç gün sonra, serin hava O’nu hayata döndürmüştü. O zaman, O kefenden sıyrılıp, taşı yuvarladı ve Romalı askerler korktu. Yaralı ayaklarla kilometrelerce yürüyüp ölümden dirildiği hakkında öğrencilerini ikna etti.

Dirilen Mesih’in Görünüşü

O’nun ölümünden 40 gün sonrasında insanlar, Mesih’in dünya üzerinde hayatta olduğunu bildiriyordu. Bazıları bunların halüsinasyon olduğunu söyler ama durumlar bunu mu gösteriyor?

Aynı zaman içinde, bir kadın, bir vergi toplayıcı ve 500’den fazla insan O’nu gördüğünü iddia ediyordu. İnsanlar grubu aynı halüsinasyonu görmez. Fakat 500’den fazla insan aynı zamanda ve aynı yerde aynı şeyi gördü.

İsa’nın Dirilişi Halüsinasyon Değildi

İki gerçek bir halüsinasyon fikrini çürütür. Böylesi hayaller genellikle beklenen olaylardan olur, oysa ki öğrenciler çarmıha gerilme olayından sonra ümitlerini kaybetmişlerdi. Fiziksel olgu döngüyle olur fakat Mesih’in görünüşü ayarlanmış bir kurgu olarak gelmedi.

Bir Sonuca İşaret Eden Gerçekler: Mesih Ölümden Dirilmiştir.

Yukarıdaki yazılanlar baştan sona kanıt teşkil etmez, fakat daha ziyade kanıtın mantıklı incelemesidir. Esas kanıt, Mesih’i Kurtarıcı ve Kral olarak kişisel kabullenmenin sağladığı tecrübeyle gelir. İsa dedi ki, “İşte kapıda durmuş, kapıyı çalıyorum. Biri sesimi işitir ve kapıyı açarsa, onun yanına gireceğim” (İncil, Vahiy, 3:20)

AŞAĞIDAKİ YORUM BÖLÜMÜ İÇİN BİRKAÇ SORU

Yukarıdaki yazı hakkında yorum yapmak için okuyucularımızı teşvik ediyoruz. Konu ile doğrudan ilgili olmayan yorumlar silinecektir. Aşağıdaki sorulardan birinine odaklanarak bir diyalog başlatın lütfen:

 1. İsa’nın ölümden dirilmesi neden önemlidir?
 2. Neden İsa’nın ölümü ve dirilişi ile ilgili uydurulan bu kadar hikaye vardır?
 3. İsa’nın ölüp, ölümden dirilmesinin kanıtı nelerdir?

BAŞKA KAYNAKLAR

 • İsa Mesih ile ilgili daha çok bilgi için şu web sitesine gidin: www.incildersleri.com
 • Ayrıca Türkçe İncil’i şu web sitelerinden indirerek İsa Mesih ile ilgili daha çok şey öğrenebilirsiniz:
 • Kutsalkitap.info

Eposta: Yolcu216@gmail.com

Kategoriler
isa Şeytan

İsa Mesih’e Şeytan Tarafından “Dokunuldu” mu?

iblis
iblis

“Şeytan tarafından dokunulmuş” olmak ile Şeytan tarafından baştan çıkarılmak çok farklı iki meseledir. İncil ve Kur’an’ın her ikiside İsa Mesih’in günahsız olduğunu öğretir (Kur’an 19:19). İsa Mesih gerçekten Şeytan tarafından günah işlemesi için ayartılmıştı fakat diğer insanlar gibi O asla günaha düşmedi. Görünüşe bakılırsa “günahın dokunması” günahın bir kişiyi yakalamak için bir alan bulacağı anlamına gelir. Bu durum, günaha eğilim olduğuna işaret eder. Günahkar bir doğanın olduğu anlamına gelir. Aynı zamanda da günah eylemleri yapıldığını gösterir. İsa Mesih’e Şeytan tarafından “dokunulmadı”. O gerçekten kutsal ve günahsızdı. Muhammed’in söylediği bir hadis şöyle der, “Şeytan her insanın yan tarafına doğumunda parmağıyla dokunur; Meryem’in oğlu İsa Mesih hariç, Şeytan ona dokunmaya gittiğinde onun yerine perdeye dokunmuş.” (Buhari).

Şeytan farklı durumlarda İsa Mesih’i ayarttı fakat İsa Mesih her ayartının üstesinden geldi. Matta 4. Bölümde, İsa Mesih’in çölde ayartıldığı sırada Şeytanın üstesinden nasıl geldiğini okuruz. İsa aynı zamanda çarmıh olayını engelleme konusunda ayartılırken ve mühürlü Roma mezarından dirildiğinde de Şeytan’ın üstesinden gelmişti (Matta 27:63-66). Şeytan İsa Mesih’i ayartarak Tanrı’nın kurtarma planını çoğu yöntemlerle önlemeye çalıştı fakat Şeytan daima başarısız oldu.

Ayartılma günah değildir. Bir atasöz der ki, “Kuşların başımızın üzerinden uçmasını durduramayız ancak saçlarımıza yuva yapmasına engel olabiliriz.” İncil’e göre İsa Mesih “Bunun için her yönden kardeşlerine benzemesi gerekiyordu. Öyle ki, Tanrı’ya hizmetinde merhametli ve sadık bir başkâhin olup halkın günahlarını bağışlatabilsin. Çünkü kendisi denenip acı çektiği için denenenlere yardım edebilir.” İbraniler 7:26-28 ayetlerinde, İsa Mesih’in “kutsal, suçsuz, lekesiz, günahkârlardan ayrılmış” olması hakkında daha fazla açıklama yapar böylelikle Kendisini kusursuz Kurtarıcı olarak sunabildi.

AŞAĞIDAKİ YORUM BÖLÜMÜ İÇİN BİRKAÇ SORU

Yukarıdaki yazı hakkında yorum yapmak için okuyucularımızı teşvik ediyoruz. Konu ile doğrudan ilgili olmayan yorumlar silinecektir. Aşağıdaki sorulardan birinine odaklanarak bir diyalog başlatın lütfen:

 1. Şeytan tarafından “dokunulmuş” olmak ile Şeytan tarafından “ayartılmak” arasındaki fark nedir?
 2. İsa’ya Şeytan tarafından neden “dokunulamaz”?
 3. Şeytan İsa’yı nasıl ayarttı?

BAŞKA KAYNAKLAR

 • İsa Mesih ile ilgili daha çok bilgi için şu web sitesine gidin: www.incildersleri.com
 • Ayrıca Türkçe İncil’i şu web sitelerinden indirerek İsa Mesih ile ilgili daha çok şey öğrenebilirsiniz:
 • Kutsalkitap.info

Eposta: Yolcu216@gmail.com

Kategoriler
Allah Günah isa Mucize

İsa – İnsanlara Bir İşaret

Allah
İşaret: Günahkar bir Dünya için Ölen İsa’ydı

“Onu insanlara bir mucize, …için böyle takdir ettik.” dedi.” (Qs 19:21)

İsa, insanlara nasıl bir işarettir? İşaretler önemlidir. İşaretler olmaksızın insanlar kayıptır ve yollarını bulmak neredeyse imkansızdır. Otoyollarımıza işaretler koyarız, sokaklarımıza isim veya sayı koyarız ve evlerimize işaret koyarız arkadaşlarımız bizi bulabilsin diye. İşaretler ilerideki tehlikeler için bizi uyarır. Onlar hatta yoldaki kasislerini veya çalışan yol işçilerini işaret eder.

İnsanlara İşaret Olarak İsa’nın Mucizevi Doğumu

İsa’nın Bakire Meryem’den doğumu özel bir işaretti. Peygamber Yeşaya şöyle yazmıştı, “Bundan ötürü Rab’bin kendisi size bir belirti verecek: İşte, kız gebe kalıp bir oğul doğuracak; adını İmmanuel koyacak.” (Yeşaya 7:14). Bakireler oğullar taşımazlar. Asla olmaz, oluyorsa mucizedir. Tanrı özel birinin doğacağı konusunda önceden uyarı veriyordu. O aslında O’nun kim olduğunu bize söyleyen bir isimle adlandırılacaktı. O, “Tanrı bizimle” anlamına gelen İmmanuel olarak tanınacaktı.

İnsanlara İşaret Olarak İsa’nın Yaptığı Mucizeler

İsa Mesih, yarattığı insanlar için Tanrı’nın sevgisinin bir işaretidir. Öğrenci Yuhanna bize der ki, “Tanrı, Oğlu’nu dünyayı yargılamak için göndermedi, dünya O’nun aracılığıyla kurtulsun diye gönderdi. ” (İncil, Yuhanna 3:17). İsa dünyayı nasıl kurtarır? İsa dünyadayken çoğu hasta insanı fiziksel olarak iyileştirerek kurtardı. O, kör insanların görmesini sağlayarak onları karanlıktan kurtardı. Sağır insanların işitmesini düzelterek onları sağırlıktan kurtardı. Bunlar İsa’nın gerçekten Immanuel olduğunu insanlara söyleyen açık işaretlerdi.

İnsanlara En Büyük İşaret Günahkar bir Dünya için Ölen İsa’ydı

Tanrı’nın sevgisinin en büyük işareti, günahlarımız için İsa’nın ölmüş olmasıydı. O, “tertemiz bir çocuk” (Kur’an 19:19), olduğundan ölmeyi hakketmiyordu. Bizler suçlu olanlarız. Biz Tanrı’yı hoşnut etmeyen herşeyi yapmaktayız. Bizler günahkarız. Sadece İsa günahsızdır. Ona rağmen İsa bizzat dedi ki, “Canımı, tekrar geri almak üzere veririm. ” (İncil, Yuhanna 10:17). O sizin günahınızı ve benim günahımı Kendi üzerine alarak öldü. O dünyayı kurtarmak için geldi. Ve Söz verdiği gibi tekrar dirildi.

İsa Sizi Günahlarınızdan ve Cehennem Cezasından Kurtarmak İstiyor

İsa gerçekten insanlara bir İşarettir. Halen de insanları affedip bağlarından özgür kılarak günahlarından ve suçlarından kurtarır. Onları cehennem cezasından kurtarır. O bunu sizin için yapmak istiyor. O günah yükünü alıp yerine Kendisiyle olan sevgi ilişkisinin sevincini koyar.

Tövbe Et ve İsa Mesih’te Kurtuluşu Ara

İsa, şöyle vaaz verdi, “Tövbe edin, Müjde’ye inanın!” (Incil, Markos 1:15). Günahınızdan ve kendi çabanızla kendinizi kurtarmaktan vazgeçtiğinizde tövbe edersiniz. Ondan sizi affedip kurtarmasını isteyerek İsa’ya inanın. O zaman İsa sadece insanlara işaret olmaktan fazlası olacak, size sonsuz yaşam veren kişisel Kurtarıcınız olacaktır. O’nun koyunlarından biri olacaksınız ve O, her gün sizinle yürüyen İyi Çoban olacaktır.

AŞAĞIDAKİ YORUM BÖLÜMÜ İÇİN BİRKAÇ SORU

Yukarıdaki yazı hakkında yorum yapmak için okuyucularımızı teşvik ediyoruz. Konu ile doğrudan ilgili olmayan yorumlar silinecektir. Aşağıdaki sorulardan birinine odaklanarak bir diyalog başlatın lütfen:

 1. Neden Muhammed değilde İsa insanlara bir işarettir?
 2. Neden işareti takip etmek zorundayız?
 3. İşareti takip etmek için ne yapabiliriz?

BAŞKA KAYNAKLAR

 • İsa Mesih ile ilgili daha çok bilgi için şu web sitesine gidin: www.incildersleri.com
 • Ayrıca Türkçe İncil’i şu web sitelerinden indirerek İsa Mesih ile ilgili daha çok şey öğrenebilirsiniz:
 • Kutsalkitap.info

Eposta: Yolcu216@gmail.com

Kategoriler
Allah isa Kuran Muhammed Yargıç

İsa Mesih Son Yargıçtır, Muhammed Değil!

isa inecek
isa tekrar gelecek.

Çoğu insan son zamanlara hızla yaklaştığımıza inanır! İsa Mesih’in dünyayı yargılayacağı çok önemli bir an ile karşılaşacağız. Buna engel olamayız. Şimdiden hazır olsak iyi ederiz. Neden? Çünkü son zamanın ne zaman geleceğini kimse bilmiyor. Tıpkı geceleyin hırsızın gelmesi gibi, İsa’nın dönüşü bizi sürprizle yakalamamalıdır.

İsa Mesih Cenneten İnecek

Ebu Hureyre hadisi (Sahih Buhari 4:55:657) der ki, “…elbetteki (İsa), Meryem oğlu yakında aramıza inecek ve insanlığı yargılayacak…” Öğrenci Petrus İsa’nın göğe alındığı gibi aynı yoldan geri geleceğini söyleyerek, aynı şeyi yazdı (İncil, Elçileri İşleri 1:11). O ve diğer öğrencileri İsa gökyüzüne yükselirken bunu açık gözleriyle gördüler.

Tanrı İsa’yı Dünyayı Yargılaması İçin Atadı

Ne Kur’an ne de Hadis yargılacak olanın İsa olduğunun nedenini söylemez, ona rağmen Kur’an İsa Mesih’in yargının işareti olacağını söyler. “Şüphesiz o (İsa) Kıyametin (kopacağının) bir bilgisidir…” (Kur’an 43:61).

Bununla birlikte, İncil açıkça Tanrı’nın İsa’ya yargılamak için yetki verdiğini söyler, “…Baba kimseyi yargılamaz, bütün yargılama işini Oğul’a vermiştir.” (İncil, Yuhanna 5:22). Neden? “…herkes Baba’yı onurlandırdığı gibi Oğul’u onurlandırsın. Oğul’u onurlandırmayan, O’nu gönderen Baba’yı da onurlandırmaz. ” (İncil, Yuhanna 5:23).

İsa Dünyayı Nasıl Yargılayacak?

Ebu Hureyre hadisi İsa’nın haç’ı yıkacağını, domuzları öldüreceğini ve İslam’dan başka herşeyi yasaklayacağını söyler. Bu ifade İncil’le çelişir. Haç kurtuluş demek oluyorsa İsa neden çarmıhı yıksın?

İsa’nın domuzları öldürecek olması da mümkün değildir. Neden? Çünkü domuzlar bizi kirli yapmaz. Onun yerine, yüreğimizden çıkan şey bizi kirletir, midemize giren değil (İncil, Markos 7:15).

Aynı zamanda, İslamın öğrettiği çoğu şey İsa’nın kendisinin İncil’de öğrettiği şeye karşıt oluyorsa, neden İsa İslam haricindeki herşeyi yasaklasın?

Yargı’dan Nasıl Yaşama Kavuşurum?

Kur’an tarafından anlatıldığı gibi, kişi İsa Mesih’i, işareti takip etmelidir. Öğrenci Yuhanna, İsa’nın kendisine olan imana göre yargılayacağını söyledi. “O’na iman eden yargılanmaz, iman etmeyen ise zaten yargılanmıştır. Çünkü Tanrı’nın biricik Oğlu’nun adına iman etmemiştir.” (İncil, Yuhanna 3:18). Diğer deyişle, O’nun bizim için cezalandırılmak üzere Cennetten geldiğine inanmalıyız! Bir kişinin sonsuz yaşama sahip olmasının tek yolu budur.

AŞAĞIDAKİ YORUM BÖLÜMÜ İÇİN BİRKAÇ SORU

Yukarıdaki yazı hakkında yorum yapmak için okuyucularımızı teşvik ediyoruz. Konu ile doğrudan ilgili olmayan yorumlar silinecektir. En iyi yorumlar beş yıldızla işaretlenecektir, örneğin *****. Bu, okuyucunun aşağıdaki sorulara en iyi cevabı bulmasına yardımcı olacaktır. Aşağıdaki sorulardan birinine odaklanarak bir diyalog başlatın lütfen:

 1. Neden Baba Tanrı değilde, İsa Mesih dünyayı yargılayacak?
 2. İsa dünyayı nasıl yargılayacak?
 3. Yargıyı önleyebileceğiniz tek yol nedir?

BAŞKA KAYNAKLAR

 • İsa Mesih ile ilgili daha çok bilgi için şu web sitesine gidin: www.incildersleri.com
 • Ayrıca Türkçe İncil’i şu web sitelerinden indirerek İsa Mesih ile ilgili daha çok şey öğrenebilirsiniz:
 • Kutsalkitap.info

Eposta: Yolcu216@gmail.com

Kategoriler
Allah isa Kuran

İsa Mesih Gerçekten Tanrı’nın Görünümü müdür?

Kutsal
Sadece Tanrı Kusursuz ve Kutsaldır

Kur’an, İsa Mesih’e güçlü ve yüce bir isim verir. İsa, Allah’ın Sözü olarak adlandırılır (Kur’an 3:45,3:39). Evet, sadece İsa Mesih’e böylesi bir yüce ve önemli ünvan verilir. Bu neden böyledir? Neden böylesi bir isme ve ünvana sahip başka bir peygamber yoktur? İsa Mesih’in gerçekte Allah’ın diğer tüm peygamberlerine üstün gelen ve benzersiz olan bir tarafı olmalı. Kur’an, İsa Mesih’in üstünlüğünü, ayet 4:171’de sadece Allah’ın Sözü olarak değil Allah’tan bir Ruh olmasıyla da ilan eder. İsa Mesih Allah’ın sesidir. Dünyadaki insanlara Tanrı’nın isteğini ilan etmek için seçilmiştir. Tanrı düşünürken, İsa konuşur. Ve Allah’tan Ruh olarak, sadece Tanrı’nın yapabileceği mucizeleri yapmıştır.

İsa Mesih Tanrı’nın Düşüncelerinin ve İsteğinin İlahi Görünümüdür

İnsanın düşünceleri ve sözleri, kendisinin bir parçası olduğu gibi Tanrının düşünceleri ve sözleri de Kendisinin bir parçasıdır. Onlar asla bölünemez ve daima O’nun ilahi varlığı ile birliktedir. Tanrı’nın Sözü olarak İsa Mesih, Tanrı’nın ilahi varlığının parçasıdır. O, sonsuz olarak Tanrı’nın parçasıdır. Tanrı’nın düşüncelerinin ve isteğinin görünümüdür.

Sadece Tanrı Kusursuz ve Kutsaldır, Ayrıca Kur’an da Bize İsa’nın Kusursuz ve Kutsal Olduğunu Anlatır

Tanrı, tek bir dünyasal insanı kendisinin sözü olarak seçemezdi. İnsan günahkar ve düşmüştür. Tanrının doğru ve ilahi ruhunun günahkar bir yaratılışla birleşmesinin imkanı yoktur. Tanrı dünya üzerinde sürekli yürümesi için sadece günahsız ve doğru insanı kullanmak zorundaydı. O, Sözü olması için kusursuz ve kutsal olan Oğlunu seçti (Kur’an, Sura 19:19). Oğul sadece kusursuz ve doğru değil aynı zamanda da Tanrı’nın ilahi bir parçasıydı.

“Allah’tan Ruh” Olarak İsa Mesih Sadece Tanrı’nın Yapabileceği Mucizeleri Yaptı

İsa Mesih’in yaptığı mucizelere bakın! Öylesi daha önce görülmüş müydü? Hayır, sadece İsa cüzzamlıları iyileştirdi, körlerin gözünü açtı ve ölümden insanları diriltti (Kur’an 3:49)! Bu işaretler ve mucizeler O’nun ilahi işaretleri değil midir? Hastalığın O’nun üzerinde gücü yoktu. O sevgiyle ve cesaretle cüzzamlılara dokundu ve onları iyileştirdi. Tanrı’nın Ruhuyla İsa Mesih’in ilahi gücü, günah ve hastalığın gücünün üstesinden gelmiştir.

Tanrı İnsan Oldu

Hıristiyanlar asla bir insanı bir Tanrı olarak yüceltmediler. Aramızda bir tane bile doğru insanın olmadığını biliyoruz. Hepimiz günahkarız. Fakat güçlü Tanrı, O’nun büyük sevgi ve merhametinden dolayı, insanlığı günah ve ölümden kurtarmak için dünyaya Oğlunu gönderdi. İsa Mesih aracılığıyla Tanrı insan oldu. Yaşadı. Öldü. Tekrar dirildi. Şimdi cennettedir. Yargı saatinde tekrar gelecek (Kur’an 19:33; Kur’an 3:55; Kur’an 4:158; Kur’an 43:61).

“İsa, “Yol, gerçek ve yaşam Ben’im” dedi. “Benim aracılığım olmadan Baba’ya kimse gelemez.” (İncil, Yuhanna 14:6).

AŞAĞIDAKİ YORUM BÖLÜMÜ İÇİN BİRKAÇ SORU

Yukarıdaki yazı hakkında yorum yapmak için okuyucularımızı teşvik ediyoruz. Konu ile doğrudan ilgili olmayan yorumlar silinecektir. Aşağıdaki sorulardan birinine odaklanarak bir diyalog başlatın lütfen:

 1. Neden İsa Mesih’e güçlü ve önemli olan “Allah’ın Sözü” ünvanı verilmiştir? Neden diğer peygamberlerden biri değil?
 2. Tanrı İsa aracılığıyla Kendini nasıl göstermiştir?
 3. İsa neden insan oldu?

BAŞKA KAYNAKLAR

 • İsa Mesih ile ilgili daha çok bilgi için şu web sitesine gidin: www.incildersleri.com
 • Ayrıca Türkçe İncil’i şu web sitelerinden indirerek İsa Mesih ile ilgili daha çok şey öğrenebilirsiniz:
 • Kutsalkitap.info

Eposta: Yolcu216@gmail.com

Kategoriler
isa Kurtuluş Merhamet Meryem

İsa Mesih Annesini Rencide Etti mi?

Meryem
Meryem

Bazı insanlar İsa Mesih’i annesini rencide etmekle suçlar. Bu, temeli olmayan bir suçlamadır. Aslında Matta bölüm 12’de İsa, Baba’nın isteğini yapanların annesi veya kardeşleri gibi ona yakın olacağını dinleyicilerine öğretmişti. Burada, İsa Mesih’in ne annesini rencide ettiğini ne de onunla konuşmak için zamanı olmadığını gösteren hiçbir şey yoktur. Açıkça İsa Mesih’in çarmıha gerilmesinde olan şey, annesini sevdiğini ve ona önem verdiğini gösterir. Derin acısının ortasında, İsa Mesih annesine bakılması için önlem almıştır. Yuhanna 19:26-27’ye bakınız.

BAŞKA KAYNAKLAR

 • İsa Mesih ile ilgili daha çok bilgi için şu web sitesine gidin: www.incildersleri.com
 • Ayrıca Türkçe İncil’i şu web sitelerinden indirerek İsa Mesih ile ilgili daha çok şey öğrenebilirsiniz:
 • Kutsalkitap.info

Eposta: Yolcu216@gmail.com