Kategoriler
isa Kuran

Hangisi Kusursuz – Fatiha mı yoksa Mesih mi?

Yol Benim
Yol Benim

İnsanlar çocuklarına rastgele isim verir mi? Elbetteki vermez, değil mi? Elbetteki, aileler çocuklarına belirli anlamlar taşıyan isimler verir. Örneğin, “Lütuf”. Aileler çocuğunun lütufla dolu bir yetişkin olmasını ister. Veya “İman” adını koymaları, çocuklarının Tanrı’ya büyük bir inancı olmasını istedikleri anlamına gelebilir.

Kur’an’daki ilk bölüm olan Fatiha da aynıdır. Müslümanlar “kusursuz” anlamına gelen Fatiha’yı kullanırlar. Kur’an’daki Fatiha’yı incelerken, İsa Mesih ile bağlantısını göreceksiniz.

İslama Göre Fatiha Kusursuz Demektir

Müslümanlar Fatiha’yı neden “kusursuz” diye adlandırır? İlk sebep, Merhametli Olan, Şefkatli Olan, tüm Yaratılışın Tanrısı ve Son Yargının Efendisi gibi Tanrı’nın özelliklerini açıklayan çeşitli deyimler içermesi olabilir. İkincisi, Fatiha’daki ses tonunun güzel ve müzikal oluşundandır. Üçüncüsü, edilen duanın doğrudan dua edilene işaret etmesidir.

Tanrı ve insan hakkında temel kavramlar verdiğinden, Fatiha’nın Davut’un çeşitli mezmurlarıyla benzerlikleri vardır. Birkaç örnek:

“RAB’bindir yeryüzü ve içindeki her şey, Dünya ve üzerinde yaşayanlar” (Mezmurlar 24:1).

“Oysa sen, ya Rab, Sevecen, lütfeden, tez öfkelenmeyen, Sevgisi ve sadakati bol bir Tanrı’sın.” (Mezmurlar 86:15).

İsa Mesih Fatiha’nın Duasına Cevap Verir

Fatiha, sadece bir dua içerir: “Bize doğru yolu göster.” Dua edene “doğru olan yol”’un ne anlama geldiği söylemez. Fatiha içeriğinde doğru yada kusursuz olan yolu çağırdığından ötürü bu isteğin ne kadar önemli olduğunu görürüz.

Sadece İsa Mesih Fatiha’daki bu duaya cevap verir. O şöyle cevap verir, “Yol… Ben’im… ” (İncil, Yuhanna 14:6) ile “Bizi doğru yola, … ilet..” (Kur’an 1:6).

Bu nedenle insanların aradığı Yol olduğundan dolayı, İsa Mesih’in kusursuz anlamına gelen Fatiha (Wafiyah) olarak adlandırılabileceğini görürüz.

İsa Mesih, Allah’ın Sözü Kusursuzdur.

Tüm dinler sadece Tanrı’nın “kusursuz” ve lekesiz olduğuna inanır. Kur’an 19:19 açıkça Allah’ın Sözünün kusursuz olduğunu söyler: İsa Mesih “kutsal olan bir insandır”. Onun mükemmelliği İncildeki bu ayetlerde de açıklanır: “O günah işlemedi… ” (1. Petrus 2:22) ve “günahı bilmeyen Mesih” (2. Korintliler 5:21).

AŞAĞIDAKİ YORUM BÖLÜMÜ İÇİN BİRKAÇ SORU

Yukarıdaki yazı hakkında yorum yapmak için okuyucularımızı teşvik ediyoruz. Konu ile doğrudan ilgili olmayan yorumlar silinecektir. Aşağıdaki sorulardan birinine odaklanarak bir diyalog başlatın lütfen:

  1. İsa Mesih’in neden “Kusursuz” olarak adlandırılır?
  2. Neden Fatiha “Bize doğru yolu göster” diye sadece bir duayı içerir fakat “doğru yolun” anlamını açıklamaz?
  3. Neden İsa Mesih “Ben Yol’um” diye söyleyen tek peygamberdir? Başka bir peygamber bunu iddia edebilir miydi?

BAŞKA KAYNAKLAR

  • İsa Mesih ile ilgili daha çok bilgi için şu web sitesine gidin: www.incildersleri.com
  • Ayrıca Türkçe İncil’i şu web sitelerinden indirerek İsa Mesih ile ilgili daha çok şey öğrenebilirsiniz:
  • Kutsalkitap.info

Eposta: Yolcu216@gmail.com