Kategoriler
Allah incil Kuran Tevrat

Müslümanlar Üçlübirlik Hakkında Yanlış Anlamaktadır

Yorumunuzu Emaille Gönderiniz

“Üçlübirlik” kelimesini duyduğunuzda aklınıza ne gelir? Çoğu insanlar Hıristiyanların çoktanrıcı olduğunu düşünür! Ancak, o üçlübirlik hakkında yanlış anlaşılmadır. Peki kelime ne anlama gelir? Belki aşağıdaki açıklama yardımcı olacaktır.

İncil’e göre Üçlübirlik Kavramı

Kur’an der ki, “‘Allah üç unsurdan biridir’diyenler de kafir olmuşlardır.”(Kr. 5:73).Hıristiyanlar bu ifade ile hem fikirdir! Hıristiyanların üç tanrı’ya tapınmafikri bir yalandır. Gerçek Hıristiyanlar, sadece bir Tanrı olduğuna daima inanmaktadırlar. “Birden fazla Tanrı yoktur.”(İncil, 1. Korintliler 8:4).“Üçlübirlik” terimi, Tanrı’nın üç Kişilikteki birlik olarak var olduğu fikrini açıklamak için kullanılır. Üç tanrı var demek değildir. Tersine, Tek Tanrı olarak daima birlikte var olmuş olan üç Kişilik vardır.Ortak tepki “Bu mantıklı değil.” ifadesidir. Hıristiyanlar bunda çabucak hemfikir olur! Üçlübirliğintam olarak mantıklı izahati yoktur. Sonuç olarak, insan aklı sonlu ve Tanrı sonsuzdur. Biz hepimiz pek çok sırlarla yaşarız.

Tanrılıkta Üç Kişilik Hakkında Bir Açıklama

Baba Tanrı, Söz Tanrı ve Ruh Tanrı üçlübirlikteki üç Kişilik olarak Kutsal İncil’de sunulmaktadır. Onların üçünün hepsi tanrısal olarak takdim edilir. Onlar, bir Tanrı olarak birlikte sonsuza dek bağlıdır.Bu birçok ayette görülebilir. Bir örnek, İsa’nın öğrencilerine “gidin, bütün ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin; onları Baba, Oğul [İsa]ve Kutsal Ruh’un adıyla vaftiz edin”(İncil, Matta 28:19) diye emrettiğinde görülür.“Adıyla” kelimesinin tekil olduğuna dikkat çekmek önemlidir. İsa “adlarıyla” dememiştir. Tanrı Birdir. Fakat Kendini sonsuz üçlübirlik-Baba Tanrı, Söz Tanrı ve Ruh Tanrı-varoluşu olarak açıklar.

Tanrı’nın Sözü

Hıristiyanlar Tanrı’nın bir olduğuna inanır, üç değil. İsa,Musa’ya verilen Yasa’yı aktarmıştır: “Dinle, ey İsrail! Tanrımız Rab tek Rab’dir.”(Tevrat, Yasa’nın Tekrarı 6:4; İncil, Markos 12:28-31).

İsa Mesih, Sonsuz Söz, size kurtuluşu verebilecek tekkişidir. “Başka hiç kimsede kurtuluş yoktur. Bu göğün altında insanlara bağışlanmış, bizi kurtarabilecek başka hiçbir ad yoktur.”(İncil, Elçilerin İşleri 4:12).

AŞAĞIDA YORUM BÖLÜMÜ İÇİN BİRKAÇ SORU

Yukarıdaki yazı hakkında yorum yapmaları için okuyucularımızı teşvik ediyoruz. Konu ile ilgili olmayan yorumlar doğrudan silinecektir. Lütfen aşağıdaki sorulardan birine odaklanarak bizimle bir diyalog başlatınız:

1.Sizin düşüncenize göre, Müslümanlar neden genellikle Üçlübirlik kavramını yanlış anlar?

2.Üçlübirlik kavramını anlamak zorsa, Tanrı’yı anlamanın kolay bir yolu var mıdır?

3.Tanrı, Hükümran, Yüce ve Her şeye Gücü Yeten olduğundan dolayı, sahip olduğu güçleinsan bedeni alır mıydı? Neden veya Neden değil?

Yorumunuzu Emaille Gönderiniz: Yolcu216@gmail.com

Kategoriler
Allah isa Tevrat

Müslümanlar Sorar: İnsanlar Neden İsa Mesih’i Öldürmek İstedi?

ÖLÜM CEZASI
ÖLÜM CEZASI

“İnsanlar neden İsa Mesih’i, öldürmek istedi?” diye bazı Müslümanlar sorar. Bu gerçekten çok iyi bir sorudur. Aslında iki grup insan İsa’nın ölmesini istedi. Nasıl olur? O zaman İsa Mesih izlemeye değer midir?

İsa Mesih’in Karakteri ve Eylemleri

İsa Mesih mükemmel karaktere sahipti. Sadece o da değil, O asla günah işlemedi. Kur’an ve İncil bu doğruyu onaylar. İsa Mesih “..tertemiz bir çocuk” (Kur’an 19:19) ve “…O’nda [İsa Mesih] günah yoktur” (İncil, 1. Yuhanna3:5).

İsa Mesih daima sevdi ve diğer insanlara saygı duydu. Kadınlar veya erkekler, zengin veya fakir, sağlıklı veya hasta, düşmanlar veya dostlar, O daima diğerlerine iyilik yaptı.

İsa Mesih sıklıkla özürlü insanlara yardım etti. Kur’an’da O dedi ki, “Körü ve alacalıyı iyileştiririm ve … ölüleri diriltirim.” (Kur’an 3:49).

O’nun en büyük mucizelerinden biri, felçli bir adamı iyileştirip aynı zamanda günahlarını bağışladığı zamandı. “İsa … felçliye, “Oğlum, günahların bağışlandı” dedi.” (İncil, Markos 2:5).

İsa Mesih’in Olağanüstü Öğretileri

İsa Mesih’in öğretileri olağanüstüydü. İşte İncil’den sadece beş örnek:

 1. “Komşunu kendin gibi seveceksin.” (Markos, 12:31).
 2. “Kardeşine öfkelenen herkes yargılanacaktır..” (Matta 5:22).
 3. “Bir kadına şehvetle bakan her adam, yüreğinde o kadınla zina etmiş olur.” (Matta 5:28).
 4. “Düşmanlarınızı sevin, size zulmedenler için dua edin. ” (Matta 5:44).
 5. “Siz sadaka verirken, sol eliniz sağ elinizin ne yaptığını bilmesin.” (Matta 6:3).

İsa Mesih’in karakteri, eylemleri ve öğretişlerinden, O’nun nazik ve sevecen olduğunu görebiliriz. İsa Mesih hakkında ne düşünüyorsunuz?

Sebep: İsa Mesih’in İddiaları

İnsanlar, İsa Mesih’i neden öldürmek istedi? Onun, kendisini Allah’la eşit olduğunu iddia etmesinden dolayıydı. İsa, “Ben ve Baba biriz.” diye iddia etti. O zaman Yahudiler O’nu taşlamak için taşları topladılar. İsa, onların O’nu neden taşlamak istediklerini sordu, “…Tanrı olduğunu ileri sürüyorsun..” (İncil, Yuhanna 10:30-33).

O andan itibaren onlar İsa Mesih’i öldürmek istedi. Sonuç olarak, O çarmıhta öldüğünde onlar başarıya ulaştı.

Bununla birlikte, o son da değildi. Üç gün sonra İsa Mesih dirilip dünyaya geri geldi. O şimdi Allah’la cennettedir. İsa gönüllü olarak kendini kurban etti ki böylelikle O’na inanan cehennemde acı çekmesin, O’nunla sonsuza dek yaşasın. O, biz yaşayabilelim diye öldü.

AŞAĞIDAKİ YORUM BÖLÜMÜ İÇİN BİRKAÇ SORU

Yukarıdaki yazı hakkında yorum yapmak için okuyucularımızı teşvik ediyoruz. Konu ile doğrudan ilgili olmayan yorumlar silinecektir. Aşağıdaki sorulardan birinine odaklanarak bir diyalog başlatın lütfen:

 1. Sizin fikrinize göre, karakteri, eylemleri ve öğretişeri İsa Mesih’den daha mükemmel başka birisi var mıdır? Cevabınızı açıklayınız.
 2. İsa Mesih, sadece sevgi hakkında öğrettiyse, hastaları iyileştirdiyse fakat Allah’la eşit olduğunu asla iddia etmediyse insanlar neden O’nu öldürmek istedi?
 3. İsa Mesih’in yukarıda bahsedilen iddiaları doğruysa, O’na nasıl cevap vermeliyiz? Neden?

BAŞKA KAYNAKLAR

 • İsa Mesih ile ilgili daha çok bilgi için şu web sitesine gidin: www.incildersleri.com
 • Ayrıca Türkçe İncil’i şu web sitelerinden indirerek İsa Mesih ile ilgili daha çok şey öğrenebilirsiniz:
 • Kutsalkitap.info

Eposta: Yolcu216@gmail.com

Kategoriler
isa Kuran Mucize Tevrat

Allah’ın Kutsal Peygamberleri İsa Mesih’in Gelişini Önceden Haber Verdi

Dünyadaki çoğu insanlar için Noel en sevilen tatildir. Özel süsler hem evin içine hem de dışına konulur. Özel yiyecekler yenir ve gelenekler yerine getirilir. Noel ilahileri çalınır ve aileler toplanır. Ama Noel sadece eğlenceli bir tatilden daha fazlasıdır. Noel, İsa Mesih’in dünyaya gelişinin kutlamasıdır.

Bir çok insan bütün yıl Noel’i beklerken, İsa’nın doğuşu, Tevrat ve Peygamberleri inceleyenler tarafından uzun zaman beklenmişti. En başından beri, Allah günahlarımızdan bizi kurtarıp Tanrı ile bizi ilişki kurmaya getirecek Olanı söz verdi.

İsa Mesih Hakkındaki –Yapılan ve Gerçekleşen- Kehanetler

O’nun doğumu hakkında verilen her kehanet gerçekleştiğinden Vaadedilenin İsa olduğunu biliyoruz. İsa Mesih hakkında verilen kehanetlerin sadece birkaçına bakacağız.

Hem İncil hem de Kur’an İsa’nın annesi, Meryem’in bakire olduğunu söyler bize. Kur’an 19:20 der ki, “Meryem, “Bana hiçbir insan dokunmadığı ve iffetsiz bir kadın olmadığım hâlde, benim nasıl çocuğum olabilir?” Matta 1:23 da der ki, “İşte, kız gebe kalıp bir oğul doğuracak; adını İmmanuel koyacaklar.”

Peygamber Yeşaya bunu önceden bildirdi. Yeşaya 7:14 der ki, “Bundan ötürü Rab’bin kendisi size bir belirti verecek: İşte, kız gebe kalıp bir oğul doğuracak; adını İmmanuel koyacak.”

Peygamber Mika, İsa’nın Beytlehem’de doğduğunu önceden bildirdi (Mika 5:1-2). Luka hem bu gerçekleşmenin olduğunu hem de İsa’nın Davut’un ev halkından olduğunu açıklar (Yeremya 23:5;2 Samuel 7:13). “O günlerde Sezar Avgustus bütün Roma dünyasında bir nüfus sayımının yapılması için buyruk çıkardı. … Herkes yazılmak için kendi kentine gitti. Böylece Yusuf da, Davut’un soyundan ve torunlarından olduğu için Celile’nin Nasıra Kenti’nden Yahudiye bölgesine, Davut’un kenti Beytlehem’e gitti. Orada, hamile olan nişanlısı Meryem’le birlikte yazılacaktı. Onlar oradayken, Meryem’in doğurma vakti geldi ve ilk oğlunu (İsa Mesih) doğurdu.”(İncil, Luka 2:1-6).

Tanrı’nın Harika Kurtuluş Planı

Soruyor olabilirsiniz, neden bu kehanetlerin hepsi İsa Mesih hakkında yapıldı? Ve neden O, onların hepsini gerçekleştirdi?

Sebebi, insanın günahından dolayı Tanrıdan uzaklaştırılmış olmasındandır (Yeşaya 59:2). Tanrı, insanoğlunun da tıpkı günah işlemeden önce Adem ve Havva’nın onunla yakın paylaşımla yürüdüğü gibi yürümesini ister.

Tanrı günahın karşılığını ister. Romalılar 6:23 der ki, “Günahın ücreti ölümdür” Günahımızdan ötürü, ölümü hakkederiz! O nedenle, Tanrı İsa’yı bebek olarak dünyaya gönderdi. Onun ilk 30 yılında, İsa’nın hayatı O’nun etrafındaki insanlardan farklı değildi, O’nun günahsız olması hariç. Kur’an 19:9 der ki, “Ben ancak Rabbinin elçisiyim. Sana tertemiz bir çocuk bağışlamak için gönderildim, dedi.” İsa Mesih “her alanda bizim gibi denenmiş, ama günah işlememişti.” (İbraniler 4:15).

30 yaşı civarında da, İsa inanılmaz eylemler gerçekleştirmeye başladı: Körlerin gözünü açtı, sakatları yürüttü ve ölüleri hayata getirdi.

Mesih Ölmek İçin Doğdu

İsa Mesih’in en büyük eylemi, Tanrı’yla tekrar yürüyebilmemiz için günahlarımızın bedelini ödemiş olduğu O’nun ölümüydü. Üç gün sonra, İsa Mesih yaşama geri döndü. O şimdi cennette “Tanrı’nın sağında” dır (Elçilerin İşleri 2:33).

İsa Mesih ölmek için doğdu “Meryem bir oğul doğuracak. Adını İsa koyacaksın. Çünkü halkını günahlarından O kurtaracak.” (İncil, Matta 1:21). Noel’in önemli olmasının ve tüm dünyada kutlanmasının nedeni budur!

AŞAĞIDAKİ YORUM BÖLÜMÜ İÇİN BİRKAÇ SORU

Yukarıdaki yazı hakkında yorum yapmak için okuyucularımızı teşvik etmek istiyoruz. Konu ile doğrudan ilgili olmayan yorumlar silinecektir.aşağıdaki sorulardan birinine odaklanarak bir diyalog başlatın lütfen:

 1. İsa neden dünyaya geldi?
 2. İsa’nın Vaadedilen olduğunu nasıl biliriz?
 3. Neden İsa hakkında çok sayıda kehanetler vardır?