Kategoriler
Allah Dirilmiş isa

Müslümanlar, Yahudiler, Hıristiyanlar-Kim Doğru Günde Tapınıyor?

Yorumunuzu Emaille GönderinizYolcu216@gmail.com

Tapınmak için “en iyi” gün hangisidir? Müslümanlar sıklıkla “Neden Hıristiyanlar Pazar günü kiliseye gider? İncil dua zamanının Pazar günü olmasını emretmez!” diye sorarlar.Aslında, tapınmak için herhangi bir gün de iyi bir gündür. Tanrı, bir günü diğeriden daha önemli yapmaz. O nedenle, tapındığımız gün tapınmamızın Tanrı tarafından kabul ya da red edilip edilmediğini belirlemez.

Kur’an Cuma Gününü Kutsal Sayar

Bununla birlikte, İslam tapınma “gün” ü hakkında başka bir bakış açısına sahiptir. Kur’an’da bir ayet der ki,“Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında Allah’ı anmaya koşun ve alışverişi bırakın. Bilirseniz, bu sizin için çok hayırlıdır.”(Kr62:9).Benzer şekilde, Muhammed arkadaşı tarafından yazılmış hadis aracılığıyla bu ayeti onaylar.“Tanrı’nın Habercisi Cuma gününü tayin etti. Tanrı’nın Habercisi dedi ki: “O günde dini törenli dua zamanıdır ki o zamanda bir Müslüman dini törenli duayıuygular ve o belirli zamanda bir şey isterse, Tanrı kesinlikle onu ona verecektir” (Sahih Muslim No. 1406). Muhammed’e göre, Cuma günündeki ritüel namazını kıldığı sürece, Müslümanın istediği herşeyi verilecektir. Ya Cuma’dan başka günlerdeki namazlar? Tanrı,o günlerdeki istenenleri verir mi?

Musa’nın Yasası Cumartesi Günü Tapınmayı Emreder

Musa’nın yasası gerçekten Cumartesi günü tapınma için emir verir. “Şabat Günü’nü kutsal sayarak anımsa.”(Tevrat, Exodus 20:8). Bu emir, bir tek Musa’nın Yasası, Tevratta bulunur, İncil’de değil. Ve dahası, İsa Mesih takipçilerine Şabat günü tapınmalarını emretmemiştir.Kendigününde bile, İsa Mesih sadece Şabat gününde öğretmedi. O “her gün” öğretti (İncil, Matta 26:55). Genellikle İsa günü değil eylemini vurguladı.Yani, Tanrı’nın Evindeki öğretiş. O, bir günün diğerbir gündendaha önemli olduğunu öğretmedi.

İsa Mesih Pazar Günü Ölümden Dirildi

O zaman Hıristiyanlar neden Pazar günü tapınırlar da diğer bazı günlerde değil? Hıristiyanlar İsa Mesih’in işinin sonucu olarak Pazar günü tapınır.İsa öldüğünde insanlığı günahından kurtarmak için yüce kurban oldu. Üçüncü günde, Pazar günü, ölümden dirildi (İncil, Luka24:46). Tüm dünyadaki Hıristiyanlar O’nun dirilişini Pazar günü kutlar.Dolaylı olarak, tüm dünyadaki Müslümanlar da İsa Mesih’in dirilişini kutlarlar. Arapçada, Pazar “Hari Ahad” veya “Pazar”, haftanın ilk günü olarak adlandırılır.İslam dünyasında,Pazar günü neden “Hari Ahad” olarak kutlanır?Pazar günü en önemli gün olarakyorumlanır çünkü o gün İsa Mesih ölümden dirilmişti.

Her Pazar Bir Kutlama Günüdür

O nedenle, Hıristiyanların Pazar günü tapınmalarının başlıca sebebi, Pazar gününün İsa’nın diriliş günü olmasındandır. Onlar, Diriltilmiş, Yaşayan Kurtarıcılarını kutlamak için toplanırlar.“Şabat Günü’nü izleyen haftanın ilk günü, tan yeri ağarırken, Mecdeli Meryem ile öbür Meryemmezarı görmeye gittiler… Melek kadınlara şöyle seslendi: “Korkmayın! Çarmıha gerilen İsa’yı aradığınızı biliyorum. O burada yok; söylemiş olduğu gibi dirildi. Gelin, O’nun yattığı yeri görün.”(İncil, Matta28:1, 5-6).

Tanrı’nın Varlığı “Gün” den Daha Önemlidir

Tapınmak için düzenlenen gün en önemli konudeğildir. Önemli olan şey, insanlar Tanrı’ya tapınmak için bir araya geldiklerinde Tanrı’nın orada bulunmasıdır. “Nerede iki ya da üç kişi benim adımla toplanırsa, ben de orada, aralarındayım.”(İncil, Matta18:20).O nedenle, nerede ve ne zaman tapınırsak tapınalım, Tanrı’nın mevcudiyeti tapınma yaptığımız günden çok daha önemlidir.

Siz Diriltildiniz mi?

Tanrı’nın kitabı, bizlerin hepimizin günah içinde ölü olduğuğumuzu öğretir (İncil, Efesliler 2:1). İsa bir keresine dedi ki, “Diriliş ve yaşam Ben’im. Bana iman eden kişi ölse de yaşayacaktır. Yaşayan ve bana iman eden asla ölmeyecek. Buna iman ediyor musun?” (İncil, Yuhanna 11:25-26). İsa yaşıyor! O tek başına size bugün sonsuz yaşam verebilir.

İsa açıkça dedi ki,“Yol, gerçek ve yaşam Ben’im. Benim aracılığım olmadan Baba’ya kimse gelemez.”(İncil, Yuhanna 14:6).

AŞAĞIDA YORUM BÖLÜMÜ İÇİN BİRKAÇ SORU

Yukarıdaki yazı hakkında yorum yapmaları için okuyucularımızı teşvik ediyoruz. Konu ile ilgili olmayan yorumlar doğrudan silinecektir. Lütfen aşağıdaki sorulardan birine odaklanarak bizimle bir diyalog başlatınız:

1.Ne daha önemlidir? Tapındığımız gün mü, yoksa nasıl tapındığımız mı?

2.Hıristiyanlar neden Pazar günü tapınmayı seçer? Onların geçerli nedeni var mıdır? Neden?

3.Tanrı’ya tapınmak için “en iyi” olan bir gün var mıdır?

Yorumunuzu Emaille GönderinizYolcu216@gmail.com