Kategoriler
Allah Dirilmiş isa

Müslümanlar, Yahudiler, Hıristiyanlar-Kim Doğru Günde Tapınıyor?

Yorumunuzu Emaille GönderinizYolcu216@gmail.com

Tapınmak için “en iyi” gün hangisidir? Müslümanlar sıklıkla “Neden Hıristiyanlar Pazar günü kiliseye gider? İncil dua zamanının Pazar günü olmasını emretmez!” diye sorarlar.Aslında, tapınmak için herhangi bir gün de iyi bir gündür. Tanrı, bir günü diğeriden daha önemli yapmaz. O nedenle, tapındığımız gün tapınmamızın Tanrı tarafından kabul ya da red edilip edilmediğini belirlemez.

Kur’an Cuma Gününü Kutsal Sayar

Bununla birlikte, İslam tapınma “gün” ü hakkında başka bir bakış açısına sahiptir. Kur’an’da bir ayet der ki,“Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında Allah’ı anmaya koşun ve alışverişi bırakın. Bilirseniz, bu sizin için çok hayırlıdır.”(Kr62:9).Benzer şekilde, Muhammed arkadaşı tarafından yazılmış hadis aracılığıyla bu ayeti onaylar.“Tanrı’nın Habercisi Cuma gününü tayin etti. Tanrı’nın Habercisi dedi ki: “O günde dini törenli dua zamanıdır ki o zamanda bir Müslüman dini törenli duayıuygular ve o belirli zamanda bir şey isterse, Tanrı kesinlikle onu ona verecektir” (Sahih Muslim No. 1406). Muhammed’e göre, Cuma günündeki ritüel namazını kıldığı sürece, Müslümanın istediği herşeyi verilecektir. Ya Cuma’dan başka günlerdeki namazlar? Tanrı,o günlerdeki istenenleri verir mi?

Musa’nın Yasası Cumartesi Günü Tapınmayı Emreder

Musa’nın yasası gerçekten Cumartesi günü tapınma için emir verir. “Şabat Günü’nü kutsal sayarak anımsa.”(Tevrat, Exodus 20:8). Bu emir, bir tek Musa’nın Yasası, Tevratta bulunur, İncil’de değil. Ve dahası, İsa Mesih takipçilerine Şabat günü tapınmalarını emretmemiştir.Kendigününde bile, İsa Mesih sadece Şabat gününde öğretmedi. O “her gün” öğretti (İncil, Matta 26:55). Genellikle İsa günü değil eylemini vurguladı.Yani, Tanrı’nın Evindeki öğretiş. O, bir günün diğerbir gündendaha önemli olduğunu öğretmedi.

İsa Mesih Pazar Günü Ölümden Dirildi

O zaman Hıristiyanlar neden Pazar günü tapınırlar da diğer bazı günlerde değil? Hıristiyanlar İsa Mesih’in işinin sonucu olarak Pazar günü tapınır.İsa öldüğünde insanlığı günahından kurtarmak için yüce kurban oldu. Üçüncü günde, Pazar günü, ölümden dirildi (İncil, Luka24:46). Tüm dünyadaki Hıristiyanlar O’nun dirilişini Pazar günü kutlar.Dolaylı olarak, tüm dünyadaki Müslümanlar da İsa Mesih’in dirilişini kutlarlar. Arapçada, Pazar “Hari Ahad” veya “Pazar”, haftanın ilk günü olarak adlandırılır.İslam dünyasında,Pazar günü neden “Hari Ahad” olarak kutlanır?Pazar günü en önemli gün olarakyorumlanır çünkü o gün İsa Mesih ölümden dirilmişti.

Her Pazar Bir Kutlama Günüdür

O nedenle, Hıristiyanların Pazar günü tapınmalarının başlıca sebebi, Pazar gününün İsa’nın diriliş günü olmasındandır. Onlar, Diriltilmiş, Yaşayan Kurtarıcılarını kutlamak için toplanırlar.“Şabat Günü’nü izleyen haftanın ilk günü, tan yeri ağarırken, Mecdeli Meryem ile öbür Meryemmezarı görmeye gittiler… Melek kadınlara şöyle seslendi: “Korkmayın! Çarmıha gerilen İsa’yı aradığınızı biliyorum. O burada yok; söylemiş olduğu gibi dirildi. Gelin, O’nun yattığı yeri görün.”(İncil, Matta28:1, 5-6).

Tanrı’nın Varlığı “Gün” den Daha Önemlidir

Tapınmak için düzenlenen gün en önemli konudeğildir. Önemli olan şey, insanlar Tanrı’ya tapınmak için bir araya geldiklerinde Tanrı’nın orada bulunmasıdır. “Nerede iki ya da üç kişi benim adımla toplanırsa, ben de orada, aralarındayım.”(İncil, Matta18:20).O nedenle, nerede ve ne zaman tapınırsak tapınalım, Tanrı’nın mevcudiyeti tapınma yaptığımız günden çok daha önemlidir.

Siz Diriltildiniz mi?

Tanrı’nın kitabı, bizlerin hepimizin günah içinde ölü olduğuğumuzu öğretir (İncil, Efesliler 2:1). İsa bir keresine dedi ki, “Diriliş ve yaşam Ben’im. Bana iman eden kişi ölse de yaşayacaktır. Yaşayan ve bana iman eden asla ölmeyecek. Buna iman ediyor musun?” (İncil, Yuhanna 11:25-26). İsa yaşıyor! O tek başına size bugün sonsuz yaşam verebilir.

İsa açıkça dedi ki,“Yol, gerçek ve yaşam Ben’im. Benim aracılığım olmadan Baba’ya kimse gelemez.”(İncil, Yuhanna 14:6).

AŞAĞIDA YORUM BÖLÜMÜ İÇİN BİRKAÇ SORU

Yukarıdaki yazı hakkında yorum yapmaları için okuyucularımızı teşvik ediyoruz. Konu ile ilgili olmayan yorumlar doğrudan silinecektir. Lütfen aşağıdaki sorulardan birine odaklanarak bizimle bir diyalog başlatınız:

1.Ne daha önemlidir? Tapındığımız gün mü, yoksa nasıl tapındığımız mı?

2.Hıristiyanlar neden Pazar günü tapınmayı seçer? Onların geçerli nedeni var mıdır? Neden?

3.Tanrı’ya tapınmak için “en iyi” olan bir gün var mıdır?

Yorumunuzu Emaille GönderinizYolcu216@gmail.com

Kategoriler
Dirilmiş Kuran Merhamet

İsa Mesih’in Çarmıha Gerilmesi O’nun Gücünü mü Yoksa Zayıflığını mı Gösterir?

Yorumunuzu Emaille Gönderiniz

Isa Mesih çarmıhta öldü ve Allah tarafından üçüncü gün yükseltildi.

Çoğu Müslüman, şeytanın İsa Mesih’i yendiği anlamına geleceğinden bunu doğru olarak kabul edemez. Onlar, Tanrı’nın peygamberlerinin daima başardığına ve asla acı çekmediğine inanır. Bir Müslüman alim, Dr. Hammudah Abdalati,“İsa’nın olmuş olduğu söylenen yolla aşağılanıp öldürülmesine [bizim için] inanmak Tanrı’nın merhameti ve bilgeliğiyle ile tutarlı mıdır?”diye sorar.İsa’nın ölümü ve dirilmesi aslında O’nun gücünü gösterir. Bu nasıl mümkündür?

O’nun Ölümüyle Kanıtlanan Gücü

O’nun ölümünden önce, İsa ölmesinin Tanrı’nın isteği olduğunu biliyordu ve Allah’a teslim oldu.“… İsa [Mesih], kendisinin … çok acı çekmesi, öldürülmesi ve üçüncü gün dirilmesi gerektiğini öğrencilerine anlatmaya başladı.”(İncil, Matta 16:21).

İsa asla günah işlememesine rağmen, pek çok insan O’nunla dalga geçip O’na vurmuştur. “Bunun üzerine İsa’nın yüzüne tükürüp O’nu yumrukladılar. Bazıları da O’nu tokatlayıp, “Ey Mesih, peygamberliğini göster bakalım, sana vuran kim?” dediler.” (İncil, Matta 26:67-68).

Yine de, İsa Kendisini savunmadı. “İsa[Mesih]susmaya devam etti. …”(İncil, Matta 26:63).

Bu,İsa Mesih’in Kendini savunmaması için olağanüstü gücününolduğunu göstermiştir. Üstelik, Babasından kendisine eziyet eden kişiler için onları affetmesini isteyerek merhamet göstermiştir. “… Baba, onları bağışla çünkü ne yaptıklarını bilmiyorlar…” (Incil, Luka 23:34).

ÖLÜM CEZASI
ÖLÜM CEZASI

O’nun Dirilmesindeki Gücü!

İsa Mesih çarmıhta öldü ve Allah tarafından üçüncü gün yükseltildi.“. . . Mesih günahlarımıza karşılık öldü, gömüldü ve Kutsal Yazılar uyarınca üçüncü gün ölümden dirildi.”(İncil, 1 Korintliler 15:4).

İsa’nın dirilişi Tanrı’nın gücünü gösterdi. Tanrı’dan başka kim ölüyü diriltebilir?İsa daima Tanrı’ya itaat etti ve şeytanın ayartılarının hepsinin üstesinden geldi. Bu nedenle, O şeytanın tüm entrikalarını yenme gücüne sahipti.Tanrı’nın Sözü der ki İsa’nın ölümü ve dirilişi, O’na inanan herkes için günahın gücünden özgür kılınıp affedilmeyi getirmiştir. Tanrı,çocuklarına günahlı doğalarının üstesinden gelmek ve şeytanın ayartılarına karşı gelmek için güç vermiştir.Bu diriliş bayramında O’na inanan herkese bağışlanma getiren ve şeytanı yenen İsa Mesih’in gücünü kutlayalım.Tanrı sizisever ve sizden duymayı bekler.

İsa açıkça dedi ki,“Yol, gerçek ve yaşam Ben’im. Benim aracılığım olmadan Baba’ya kimse gelemez.”(İncil, Yuhanna 14:6).

AŞAĞIDA YORUM BÖLÜMÜ İÇİN BİRKAÇ SORU

Yukarıdaki yazı hakkında yorum yapmaları için okuyucularımızı teşvik ediyoruz. Konu ile ilgili olmayan yorumlar doğrudan silinecektir. Lütfen aşağıdaki sorulardan birine odaklanarak bizimle bir diyalog başlatınız:

1.İsa’nın ölümnünün ve dirilişinin O’nun zayıflığını değilde gücünü gösterdiği konusunda hem fikir misiniz? Neden?

2.Günahlarınızın bağışlanmadığına endişeleniyor musunuz? Günahlarınızın bağışlandığına nasıl emin olabilirsiniz?

3.Affedilemeyecek bir günah var mı? Şeytanı yenen İsa Mesih’e güvenmemek için bir sebep var mı?

Yorumunuzu Emaille Gönderiniz: Yolcu216@gmail.com

Kategoriler
Allah Dirilmiş Günah incil isa Kuran Kurtuluş Merhamet Mucize Muhammed Şeytan

İsa Mesih Yol Gösterir ve Işık Getirir

Dar Yol
Yuhanna 14:6 İsa ona, «Yol, gerçek ve yaşam ben’im» dedi. «

Kur’an şöyle onaylar, “O peygamberlerin izleri üzere Meryem oğlu İsa’yı, önündeki Tevrat’ı doğrulayıcı olarak gönderdik. Ona, içerisinde hidayet ve nur bulunan, önündeki Tevrat’ı doğrulayan, Allah’a karşı gelmekten sakınanlar için doğru yola iletici ve bir öğüt olarak İncil’i verdik.” (Kur’an 5:46).

İsa Mesih’in Öğretişleri Sadece İncil’de Bulunur

Hangi yönden İsa Mesih yol gösterir ve ışık getirir? Cevabı bulmak için İncil’e bakmalısınız. O, İsa’nın öğretişlerini içerir. Allah’tan korkanlar, İsa Mesih’in yol gösterişiyle teşvik olup o yola sarılacaktır.

Allah Sizi Seviyor ve Sizin Sonsuz Yaşama Sahip Olmanızı İstiyor

İsa Mesih, sıklıkla “Sevgi” kelimesini kullanır. O, Allah’ın günahlı insanların dünyasını sevdiğini öğretmiştir. O, Sevgisini çok zorlu yoldan gösterdi. İsa Mesih dedi ki, “Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki, biricik Oğlu’nu verdi.” (İncil, Yuhanna 3:16). İsa Mesih, Allah’ı seven insanları O’nun sevgisini kabul etmeye ve sunduğu sonsuz yaşamı almaya teşvik eder.

Allah’tan Korkuyorsan, Diğer İnsanları Sevmelisin

İsa Mesih, o zamanlarda Allah’tan korkan insanların, kendi çevrelerinde bulunan insanlara Tanrı’nın sevgisini yaymaları gerektiğini öğretti. İyi Samiriyelinin hikayesinde, İsa Mesih komşunuzu sevmenin, kimin yardımınıza ihtiyacı varsa ona yardım etmek anlamına geldiğini öğretti. (İncil, Luka 10:25-37). Düşmanlar olarak bildiğiniz insanların bile sevilmesi gerektiğini öğretti (İncil, Matta 5:43).

Yüreklerimizin Durumu İşlerimizden Daha Önemlidir

İsa Mesih, bir kişinin içsel tarafı olan yüreğin, kişiliğin en önemli görünüşü olduğunu öğretti. İsa Mesih dünyada yaşarken, halk arasında dinleriyle gösteriş yapmayı seven birçok insanla karşılaştı. Onlar halkın ortasında insanların görebilmesi için dua ediyordu. Başkalarına göstere göstere fakir insanlara para veriyorlardı. Oruç tutuyorlardı ve başkalarının onların oruç tuttuğundan haberi olmalarını sağlıyorlardı. Halka açık yerlerde ellerini yıkamaya çok dikkat ediyorlardı ki öylelikle herkes onların Tanrı’nın veya liderlerinin verdiği her emri yerine getirmekte ne kadar çok titiz olduklarını bilsinler. Fakat İsa dedi ki, “…önce bardağın ve çanağın içini temizle ki, dıştan da temiz olsunlar.” (İncil, Matta 23:26). Başka bir zaman O dedi ki, “İnsanı kirleten, insanın içinden çıkandır.” (İncil, Markos 7:20). İsa Mesih’in verdiği örnekler cinayeti, zinayı, hırsızlığı ve yalancı tanıklığı kapsıyordu (Matta 15:18-20).

Tanrı Tövbe Eden İnsanlara Merhametlidir

İsa Mesih, tapınakta dua eden ve yapmakta olduğu iyi şeylerden Tanrıya anlatan Ferisi olarak adlandırılan (bir imam gibi) dini bir lider hakkında hikaye anlattı. İsa Mesih, ayrıca Tanrı’nın yasalarını sıklıkla çiğneyen bir insan olan vergi toplayıcının basitçe “Tanrı, günahkar olan bana merhamet et” diye dua ettiğinden bahsetmiştir. İsa Mesih, Tanrı’nın tövbekar günahkarın duasını duyduğunu fakat görünüşte iyi olan adamın duasını kabul etmediğini öğretmiştir (Luka 18:10-14).

İsa Mesih Yol, Gerçek ve Yaşam’dır!

İsa Mesih, Kendisinin karanlık ve kötü dünyada Işık olduğunu öğretti (İncil, Yuhanna 8:12). O, “Yol (yollardan biri değil, fakat tek yol), gerçek (Allah’tan korkanlara yol göstererek) ve yaşam (Takipçilerine sonsuz yaşam vererek) Ben’im” dediğinde bunu daha da açık hale getirdi (İncil, Yuhanna 14:6).

İsa Mesih’in Günahlarınızı Alıp Size Rahat Vermesine İzin Verin

İsa’nın getirdiği yol gösterişi ve ışığı kabul etmek, O’nun davetine cevap vermeyi içerir. O’na gelmeye utananları ve günahın içsel yükünü taşıyanları davet etti. “Ey bütün yorgunlar ve yükü ağır olanlar! Bana gelin, ben size rahat veririm. ” (İncil, Matta 11:28). Tanrı’nın rahatını kabul eden kişi, artık günahın yükünden kendini kurtaracak kişisel çabaya bağlı olmaz. İsa Mesih’e Kurtarıcı, Telafi Edici ve Rehber olarak güvenir. İsa Mesih bu rahatlığı satmaz, o size bir hediyedir. O der ki, “Ben size rahat veririm.” O’nun hediyesini kabul ettiniz mi? Bu hediye, yol gösterişinin ve ışığının bir parçasıdır.

AŞAĞIDAKİ YORUM BÖLÜMÜ İÇİN BİRKAÇ SORU

Yukarıdaki yazı hakkında yorum yapmak için okuyucularımızı teşvik ediyoruz. Konu ile doğrudan ilgili olmayan yorumlar silinecektir. Aşağıdaki sorulardan birinine odaklanarak bir diyalog başlatın lütfen:

 1. İsa’nın yol gösteriş ve ışık getirdiğini nasıl biliriz?
 2. Hangi yönden İsa Mesih yol gösteriş ve ışık getirir?
 3. İsa, neden yol gösteriş ve ışık getiren tek kişidir?

BAŞKA KAYNAKLAR

 • İsa Mesih ile ilgili daha çok bilgi için şu web sitesine gidin: www.incildersleri.com
 • Ayrıca Türkçe İncil’i şu web sitelerinden indirerek İsa Mesih ile ilgili daha çok şey öğrenebilirsiniz:
 • Kutsalkitap.info

Eposta: Yolcu216@gmail.com

Kategoriler
Allah Dirilmiş isa

Kim Doğru?

ispat
ispat

Müslümanlar mı Yoksa Hıristiyanlar mı – İsa Mesih Gerçekten Ölüp Ölümden Dirildi mi?

İncil, İsa Mesih’in haçta öldüğünü kaydeder. Aramatyalı Yusuf İsa’yı mezara gömdü (İncil, Yuhanna 19:38). Üç gün sonra, O hayata geri geldi.

Müslümanlar bu gerçekleri inkar eder. Birisi, “İsa ve İslam” personel üyesine şöyle dedi, “Allah bir habercisinin böylesi onursuz bir yoldan ölmesine nasıl izin verebildi?”

İsa’nın Çarmıha Gerilmesi ve Ölümü İçin Kanıt

İsa’nın gerçekten çarmıhta öldüğünü kanıtlamak için çok kanıt vardır. Hem Yahudi hem de Romalı kaynaklar İncil’in söylediklerini onaylar. “Fısıh bayramı arefesinde İsa çarmıha gerildi…” (Talmud, b. Shanderin 43a). “Mesih…vekil Pontus Pilatesin elleriyle infaz edildi.” (onun kronolojik kaydında Cornelius Tacitus, 15. 44).

İncil, aynı zamanda baş rahip, tapınak memurları ve Romalı askerler dahil birçok görgü tanıklarını da kaydeder. Aynı zamanda İsa’nın ailesi ve arkadaşları, iki hırsız, öğrenciler ve daha fazlası da vardı.

İncil, İsa’nın gerçekten öldüğünü güvence altına alır. Romalı bir askerin O’na mızrak sapladığını yazar, “… askerlerden biri O’nun böğrünü mızrakla deldi. Böğründen hemen kan ve su aktı..” (İncil Yuhanna 19:34). Tıbbi bilim bunun sadece bir insan öldüğünde gerçekleştiğini bize öğretir.

Kur’an Sadece Bir Ayetle Anlatır ve Hadis Yoktur

Kur’an şöyle ifade eder, “Biz Allah’ın peygamberi Meryem oğlu İsa Mesih’i öldürdük” demelerinden … Oysa onu öldürmediler ve asmadılar. Fakat onlara öyle gibi gösterildi. … Onu kesin olarak öldürmediler.” (Kur’an 4:157). Bu ayet günümüz halk kitlesinin evrensel görüşüne ve büyük kanıta karşı çıkar.

Başka birisi nasıl olurda İsa’ya benzeyebilirdi? İncil, hem İsa’nın annesinin hem de Tövbekar Meryem tüm sürece şahit olduklarını kaydeder (İncil, Yuhanna 19:25-27). Daha önemlisi, Romalı askerler İsa’yı yakından koruyordu (İncil, Matta 27:62-64). Böylece, birisinin onun yerini değiştirme imkanı yoktu. Öyle olmuşsa, kanıt nerededir? Günümüze gelen bir kanıt yoktur!

İsa’nın Ölümden Dirildiğinin Kanıtı

Suci kitabı, İsa’nın takipçisi Tövbekar Meryem, boş mezara tanık olduğunu yazar. “İsa ona, “Meryem!” dedi. O da döndü, İsa’ya İbranice, “Rabbuni!” dedi. Rabbuni, öğretmenim demektir.” (İncil, Yuhanna 20:16). Tövbekar Meryem İsa’ya yakındı. O, öğretmenini çok iyi tanıyordu.

İsa bir insandı. Fakat O ölümden dirildi! O, seni ve beni günahın cezasından kurtarmak için ölmek zorundaydı. Kimse bu cezadan kendini kurtaramaz. Bunu sadece Tanrı yapabilir. İyi işlerimizle değil, sadece Tanrı’nın lütfuyla, “İsa’nın Rab olduğunu ağzınla açıkça söyler ve Tanrı’nın O’nu ölümden dirilttiğine yürekten iman edersen, kurtulacaksın. ” (İncil, Romalılar 10:9). Bu hediyeyi almak ister misiniz? İsa kendini diğerlerine de gösterdi. “Daha sonra da beş yüzden çok kardeşe aynı anda göründü. …” (İncil, 1. Korintliler 15:6). Bu durum, İsa’nın ölümünün ve dirilişinin bilim kurgu değil gerçek olduğunu gösterir.

AŞAĞIDAKİ YORUM BÖLÜMÜ İÇİN BİRKAÇ SORU

Yukarıdaki yazı hakkında yorum yapmak için okuyucularımızı teşvik ediyoruz. Konu ile doğrudan ilgili olmayan yorumlar silinecektir. Aşağıdaki sorulardan birinine odaklanarak bir diyalog başlatın lütfen:

 1. İsa’nın ölümünü inkar etmek neden imkansızdır? Örnek veriniz.
 2. İsa’nın hayata geri geldiğini nasıl biliyorsunuz?
 3. İsa’nın yerine (çarmıhta) başkasının konması neden imkansızdı? O mümkünse, kanıt nerededir?

BAŞKA KAYNAKLAR

 • İsa Mesih ile ilgili daha çok bilgi için şu web sitesine gidin: www.incildersleri.com
 • Ayrıca Türkçe İncil’i şu web sitelerinden indirerek İsa Mesih ile ilgili daha çok şey öğrenebilirsiniz:
 • Kutsalkitap.info

Eposta: Yolcu216@gmail.com

Kategoriler
Allah Dirilmiş isa Kurtuluş Mucize

Mesih’in Bedeni Nerededir?

isa bedeni
Bedeni?

İsa Mesih’in ölümden dirilmiş olup olmaması neden önemlidir? İsa dirilmeseydi, o zaman O’nun milyonlarca takipçisi bir yalan için yaşamış olurdu. İsa dirildiyse, o zaman O halen yaşıyordur.

Öğrenci Pavlus şöyle yazmıştır, “Mesih günahlarımıza karşılık öldü, gömüldü ve Kutsal Yazılar uyarınca üçüncü gün ölümden dirildi. Kefas’a, sonra Onikiler’e göründü. Daha sonra da beş yüzden çok kardeşe aynı anda göründü. Bunların çoğu hâlâ yaşıyor, bazılarıysa öldüler.” (İncil, 1. Korintliler 15:4-6).

Boş Mezar

İsa’nın bedeni çarmıhtan indirildi, baharatlarla kaplanıp kefenle sarıldı. Daha sonra mezara kondu. Çok büyük bir taş, mezar girişinin önüne yuvarlandı.

Romalı askerler mezarı korumak üzere önünde yer aldı. Görevini terkeden herhangi bir askeri ciddi ceza bekliyordu. Pazar sabahı, kadınlar taşın yuvarlanmış, cesedide gitmiş buldukları mezara vardıklarında kefen bezleri halen oradaydı. Ne olmuştu?

Beden Nerede?

Bazıları, Mesih’in arkadaşlarının bedeni çaldıklarını söyler. Bu şu demek oluyorki, ya kadınlar askerlerin dikkatini dağıtırken diğer ikisi taşı yuvarladı ve bedeni alıp gittiler veya Petrus ve Yuhanna askerleri etkisiz hale getirip, bedeni çaldılar ve bir hikaye uydurdular.

Bu teoriler mümkün görünmüyor. Askerler çok güçlüydü, taş çok ağırdı ve öğrenciler çok korkuyordu.

Birtakım kişiler, Mesih’in düşmanlarının bedeni çaldığını söyler. Romalılar veya Yahudiler bedeni alsaydı, halka açıkça gösterirlerdi ve Hıristiyanlık sona ererdi.

Baygınlık Teorisi

Diğer bir fikir “baygınlık teorisi” dir. Bu teori, Mesih’in gerçekte ölmediğini sadece bilinçsiz olduğunu ifade eder. Romalı infaz memurları, sadece O’nun ölü olduğunu düşündü. Mezarda birkaç gün sonra, serin hava O’nu hayata döndürmüştü. O zaman, O kefenden sıyrılıp, taşı yuvarladı ve Romalı askerler korktu. Yaralı ayaklarla kilometrelerce yürüyüp ölümden dirildiği hakkında öğrencilerini ikna etti.

Dirilen Mesih’in Görünüşü

O’nun ölümünden 40 gün sonrasında insanlar, Mesih’in dünya üzerinde hayatta olduğunu bildiriyordu. Bazıları bunların halüsinasyon olduğunu söyler ama durumlar bunu mu gösteriyor?

Aynı zaman içinde, bir kadın, bir vergi toplayıcı ve 500’den fazla insan O’nu gördüğünü iddia ediyordu. İnsanlar grubu aynı halüsinasyonu görmez. Fakat 500’den fazla insan aynı zamanda ve aynı yerde aynı şeyi gördü.

İsa’nın Dirilişi Halüsinasyon Değildi

İki gerçek bir halüsinasyon fikrini çürütür. Böylesi hayaller genellikle beklenen olaylardan olur, oysa ki öğrenciler çarmıha gerilme olayından sonra ümitlerini kaybetmişlerdi. Fiziksel olgu döngüyle olur fakat Mesih’in görünüşü ayarlanmış bir kurgu olarak gelmedi.

Bir Sonuca İşaret Eden Gerçekler: Mesih Ölümden Dirilmiştir.

Yukarıdaki yazılanlar baştan sona kanıt teşkil etmez, fakat daha ziyade kanıtın mantıklı incelemesidir. Esas kanıt, Mesih’i Kurtarıcı ve Kral olarak kişisel kabullenmenin sağladığı tecrübeyle gelir. İsa dedi ki, “İşte kapıda durmuş, kapıyı çalıyorum. Biri sesimi işitir ve kapıyı açarsa, onun yanına gireceğim” (İncil, Vahiy, 3:20)

AŞAĞIDAKİ YORUM BÖLÜMÜ İÇİN BİRKAÇ SORU

Yukarıdaki yazı hakkında yorum yapmak için okuyucularımızı teşvik ediyoruz. Konu ile doğrudan ilgili olmayan yorumlar silinecektir. Aşağıdaki sorulardan birinine odaklanarak bir diyalog başlatın lütfen:

 1. İsa’nın ölümden dirilmesi neden önemlidir?
 2. Neden İsa’nın ölümü ve dirilişi ile ilgili uydurulan bu kadar hikaye vardır?
 3. İsa’nın ölüp, ölümden dirilmesinin kanıtı nelerdir?

BAŞKA KAYNAKLAR

 • İsa Mesih ile ilgili daha çok bilgi için şu web sitesine gidin: www.incildersleri.com
 • Ayrıca Türkçe İncil’i şu web sitelerinden indirerek İsa Mesih ile ilgili daha çok şey öğrenebilirsiniz:
 • Kutsalkitap.info

Eposta: Yolcu216@gmail.com