Kategoriler
Allah isa

İsa Allah değildir! İsa asla “Ben Allah’ım demedi!”

İsa asla “Ben Allah’ım!” demedi. Bu doğru mu? İsa hiç Allah olduğunu iddia etti mi?

Bu soruya cevap 1,400 yıllık tartışmanın dinmesine yardımcı olacaktır. Ve bizim İsa Mesih’e karşı doğru tutum almamızı sağlayacaktır.

Allah Kendisi İçin Hangi İsmi Yüce Tutar?

Allah, çölde Musa ile buluştuğunda Kendi ismini tanımladı. Allah Kendisini çalılıktaki “Ateş” olarak açığa çıkardı. O zamanda, Kur’an’a göre, Allah dedi ki, “Ey Mûsâ! Gerçek şu ki, ben mutlak güç sahibi, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah’ım.” (Kur’an 27:9).

Allah’ın Söz’üne göre (Tevrat, Çıkış 3:14), Musa Allah’ın ismini açıklamasını istedi. Allah, İbranice kullanarak Kendine o yegane ismi verdi: ‘Ehyeh’.

Yunanca’da ‘Ehyeh’ = ego imi

İngilizce’de ‘Ehyeh’ = Ben’im

Bazı uzmanlar “Ben Orda’yım”, “Ben, Ben Olanım.” olarak çevirir.

Tanrı Neden İsmini “Ben’im” e Sınırlandırır?

Allah, Musa’yı diğer yaratıklar veya tanrılarla eşit tutmak istemedi.

“Ben’im” ismi tüm yaratılışı Allah’tan ayırır. O Allah’ın uzay ve zaman (tarih) dışında yaşadığını vurgular. O yaratılmadı, başlangıcı yok ve O’nun gibi başka kimse yoktur. “Ben’im” ismi, O’nun Birliğini vurgular.

İsa Hiç Kendini “Ben’im”, yani “Ehyeh” Olarak Adlandırdı mı?

Bir kez İsa, dini yetkililerle tartışırken, insanlığı kurtarmak için geldiğini söyledi.

O, aynı zamanda İbrahim’in O’nun gelişini görmeyi arzu ettiğini de söylemişti. Dini uzmanlar O’nu hemen azarladı. “Sen daha elli yaşında bile değilsin. İbrahim’i de mi gördün?”

İsa Mesih nasıl karşılık verdi? “İbrahim doğmadan önce ben varım.” O, Kendisi için Allah’ın özel ismini ‘Ehyeh’, ego eimi, kullandı. (İncil, Yuhanna 8:56-58). Tüm uzmanlar bu ifadeyle İsa’nın Kendini Allah olarak adlandırdığında hemfikirdi.

İsa’nın sözlerinden dolayı, Yahudiler O’nu öldürmek istedi. Neden? Çünkü İsa kendini Allah ile eşit tutarak küfrediyordu (İncil, Yuhanna 10:33).

Eğer İsa Mesih Allah değilse, neden Kendisini tekrar tekrar ego eimi diye adlandırdı?

İsa’nın “Ben’im” Adını Kullandığı Son Zaman (‘Ehyeh’, ego eimi)

O’nun çarmıha gerilmesinde önceki gece, Roma’lı askerler İsa’yı tutukladı. Onlar O’nu Getsemani bahçesinde yakaladığında, O’nun Nasıra’lı İsa olup olmadığını sordular. O “Ben O’yum” (ego eimi, ‘Ehyeh’) diye cevap verdi.

İsa onu dedikten sonra, tüm askerler geri çekilip yere düştü. Neden? İsa insan bedeni almış Allah’tı. Ego eimi diye söyleyerek, O’nun görkemi askerlere görünmüştü (İncil, Yuhanna 18:6).

İsa bu kesin sözlerde asla ‘Ben Allah’ım” demezken,  İsa -‘Ehyeh’, ego eimi, Ben’im– Allah’tır. O, ölüm aracılığıyla bize kurtuluş vermek için cenneti terketti. Dileriz ki O’nun kurtuluş hediyesini kabul etmeniz için hazır olursunuz.

AŞAĞIDAKİ YORUM BÖLÜMÜ İÇİN BİRKAÇ SORU

Aşağıdaki sorulardan biri hakkında yorum yapmanız için okuyucularımızı teşvik ediyoruz:

 1. Ehyeh, ego eimi, (Ben’im) den daha benzersiz olan Allah için bir isim biliyor musunuz? Açıklayın.
 2. Bazı insanlar der ki, “İsa Allah değildir.” İsa Mesih’in Kendisi için kullandığı isim ile ilgili yukarıdaki örnekler hakkında ne düşünüyorsunuz?
 3. Allah’ın sizin için çarmıh’taki fedakarlığı, sizi sevgisi için ikna eder mi? Değilse, neden?
Kategoriler
isa Kurtuluş Mucize

İsa’nın Çarmıh’ta Öldüğünün Kanıtı Var mıdır?

“İsa’nın çarmıh’ta öldüğünün kanıtı var mıdır?” insanlar sıklıkla bu soruyu web sitemizde sorarlar. İsa Mesih’in ölümü hakkında aşağıdaki kanıtı incelemenin size konu ile ilgili doğru bir bakış açısı kazandıracağını ümit ediyoruz.

İsa’nın Haç’ta Öldüğünün Dört Kanıtı

 1. “O baskı görüp eziyet çektiyse de Ağzını açmadı. Kesime götürülen kuzu gibi, …” (Yeşaya 53:7). Bu kehanet, İsa Mesih’in ölümüne işaret ederek Yeşaya peygamber tarafından öne sürülmüştür.

Kehanet yüzlerce yıl sonra gerçekleştirildi. “Üzerine tükürdüler, kamışı alıp başına vurdular…. çarmıha germeye götürdüler.” (İncil, Matta 27:30-31). Matta İncili İsa’nın öğrencisi, Matta tarafından yazıldı. O, İsa Mesih’in ölümüne tanık oldu.

 • İsa’nın yaşamı boyunca, çok takipçisi olmadı. Ama Onun dirilişinden sonra Hıristiyanların sayısı hızla arttı.
 • İncilleri yazan İsa’nın öğrencilerine öldürülmeden önce işkence edildi ama biri bile tanıklığını reddetmedi. İnsanların bir yalanı savunmak için ölümüne işkence edilmeye razı olması neredeyse imkansızdır, değil mi? Bu email yoluyla fikrinizi bize gönderin.
 • Josephus ve Cornelius Tacitus gibi Hıristiyan olmayan tarihçiler İncilleri de onaylayarak İsa Mesih’in ölümü hakkında yazdı.

İsa’nın Çarmıh’a Gerilmesi Yalan mıydı?

Kur’an 3:55’e göre:“Ey İsa! Şüphesiz, senin hayatına ben son vereceğim. Seni kendime yükselteceğim.…” Genellikle, Müslümanlar İsa Mesih’in değil, Yahuda’nın çarmıha gerildiğini söyler. Allah, İsa’yı Yahuda ile yer değiştirmiştir.

O doğru olsaydı, o zaman İsa’nın öğrencileri önünde görünüp çarmıh’a gerildikten sonra onlara kim ders vermiştir? Kim Tomasa “…“Parmağını uzat” dedi, “Ellerime bak, elini uzat, böğrüme koy. İmansız olma, imanlı ol!” (İncil, Yuhanna 20:27) dedi? Onu söyleyen Yahuda olmuş olabilir miydi?

Eğer Yahuda çarmıha gerildiyse, o zaman Tevrat, Zebur ve Peygamberlerin yazılarındaki tüm kehanetler yalandı. Kehanetlerde bulunan Allah, peygamberlerine yalan mı söyledi? Tabii ki Allah ve peygamberler yalan söylemedi! Kim yanlış?

İsa Mesih Neden Ölmek Zorundaydı

Günah, insanları ve Allah’ı birbirinden ayırır. O nedenle İsa günahlarımızın kusursuz kurbanı olmak için öldü. İnsanlar, ne kadar iyilik yaparsa yapsın kendilerini cennete yükseltecek yeterli güce asla sahip olmayacaklardır.

Günah, insanlığın Şeytan’ın köleliğinde yaşamasına neden olur. Sonunda, İsa Mesih şeytanı yenmek için ölüp dirildi, “… ulusların gözlerini açmak ve onları karanlıktan ışığa, Şeytan’ın hükümranlığından Tanrı’ya döndürmek için gönderiyorum. Öyle ki, bana iman ederek günahlarının affına kavuşsunlar ve kutsal kılınanların arasında yer alsınlar.” (İncil, Elçilerin İşleri 26:18).

Günahlarınızdan temizlenmek ister misiniz? İsa Mesih’e gelin, çünkü O sizin için bunu yapabilir!

DERİN DÜŞÜNCE İÇİN SORULAR

 1. Yukarıdaki açıklamayı okuduktan sonra, İsa Mesih’in ölümü hakkında anlayışımız ne olmalıdır?
 2. İsa’nın ölümünün tarihi kanıtını dikkate almak neden önemlidir?
 3. İsa Mesih’in yardımı yanında bir insanın cennete gitmeyi garantileyebileceği başka bir yol var mıdır?
Kategoriler
isa Kurtuluş

İsa Mesih Yeni Bir Din mi Getirdi?

Hiçbir din, günahı affedemez. Hiçbir din cenneti garanti edemez. Din, takipçilerinin yaşamlarını düzenleyip, onları bir şekilde Tanrı’ya ulaştırmakla uğraşan tümüyle insan çabasıdır. İsa Mesih dini de farksızdır. İnsanları günahlarından kurtaramaz. İnsanlığın yeni bir dine değil, Kurtarıcıya ihtiyacı vardır. İsa Mesih aranan o Kurtarıcıdır. İsa Mesih, din değildir, bizi günahın suçundan ve gücünden kurtarır. Bizim duamız, sizin de bu harika hediyeyi tecrübe etmenizdir- “Tanrı’nın armağanı ise Rabbimiz Mesih İsa’da sonsuz yaşamdır.” (Romalılar 6:26)

Kategoriler
isa Kuran

İsa Mesih Savaşı Destekledi mi?

Bazı insanlar, İsa Mesih’i savaşı desteklemekle suçlamıştır. Bu doğru değildir. İsa Mesih’in öğretişlerinin aileleri böldüğü doğrudur. Onlar halen bölmeye devam eder. Aileden birinin İsa’yı takip etmek isterken diğerlerinin onun kararına karşı çıkması sıklıkla rastlanan bir durumdur bu. İncil’de bunun çok örneklerini görürüz. Ve birçok örnekleri Müslüman dünyasında da halen görmekteyiz. İsa Mesih yoluyla Tanrı’yla kişisel ilişki kurmak isteyen insanlar cezalandırılır. Onlar tehdit edilir, hapse atılır ve hatta öldürülür!

İsa Mesih O’nu Takip Edenlere Düşmanlarını Bile Sevmesini Söyledi

İsa Mesih’i takip etmek insanların kalbine huzur getirir. Bununla birlikte, İsa’yı reddedenlerden de cezalandırma getirir. Ama İsa Mesih’i izlemeyi seçenler aynı zamanda onları cezalandıranları bile sevmeyi seçmelidir. İsa O’nu izleyenler düşmanlarını sevmelerini söyledi. İsa dedi ki, “Ama ben size diyorum ki, düşmanlarınızı sevin, size zulmedenler için dua edin.” (Matta 5:44).

İsa’nın Öğrencileri ile Muhammed’in Öğrencileri Arasındaki Fark

İsa Mesih’in ilk takipçileri ile Muhammed’in ilk takipçileri arasında büyük fark vardır. İsa,  takipçilerine açıkça başkalarını affedip savaşmamalarını söyledi. İsa, takipçilerinin savaşa dahil olmasını istemedi. İsa dedi ki, “Ama ben size diyorum ki, kötüye karşı direnmeyin. Sağ yanağınıza bir tokat atana öbür yanağınızı da çevirin.” (Matta 5:39).

İslam’ın Cihat Öğretisi Çok Acıya Sebep Olmuştur

İslamın erken tarihi kan dökme ve savaş hikayesidir. Muhammedin en yakın arkadaşları arasında bile savaşlar ve cinayetler meydana gelmiştir. Halifeler, yakın Müslümanlar tarafından öldürülmüştü. Muhammed’in karısı Ayşe, Muhammedin damadı Ali’ye karşı savaşmakla meşgul olmuştur. Günümüzde bazı müslümanlar cihat öğretisini İslam tarafından emredilen öğreti olarak kabul eder. Cihat, Allah adına insanları öldürmektir. Bu İslam dininde kara bir lekedir. Dünyaya sonsuz üzüntü getirmiştir.

Müslümanlar Batı Dünyası ile Hıristiyanlığı Karıştırır

Çoğu müslüman, Hıristiyanları agresif eylemler gerçekleştirme ve savaşlar başlatma konusunda suçlar. Bunun nedeni, Müslümanların Batı dünyası ve Amerikayı Hıristiyanlıkla karıştırmasıdır. Laik hükümetler tarafından yönetilen yerler vardır. Gündemleri, Tanrı’nın gündemi değildir. Ve amaçları kurtuluş müjdesini paylaşmak değildir. Hıristiyan olmak, İsa Mesih aracılığıyla Tanrı’yla kişisel ilişki kurmaktır.

İsa Dünyaya Tanrı’nın Sevgisini Vaaz Etmek ve İnsanlığı Kurtarmak İçin Geldi

İsa dünyaya geldi, “dünyayı yargılamaya değil, dünyayı kurtarmaya” (Yuhanna 12:47). İsa Mesih savaş yazarı değildir. O, “Esenlik Önderi” dir (Yeşaya 9:6). O’nun yüce öğretişi bizi en yüksek ideale çağırır, “Tanrın Rab’bi bütün yüreğinle …  seveceksin. … Komşunu kendin gibi seveceksin. ” (Markos 12:30-31).

AŞAĞIDAKİ YORUM BÖLÜMÜ İÇİN BİRKAÇ SORU

Yukarıdaki yazı hakkında yorum yapmak için okuyucularımızı teşvik etmek istiyoruz. Konu ile doğrudan ilgili olmayan yorumlar silinecektir. Aşağıdaki sorulardan birinine odaklanarak bir diyalog başlatın lütfen:

 1. İsa’nın öğretişi neden aileleri böler?
 2. İsa’nın savaş hakkında öğretişi ne idi?
 3. Neden çoğu müslüman Batı dünyası ile Hıristiyanlığı karıştırır?
Kategoriler
Kuran Kurtuluş Merhamet

Günah Yükünü Taşıyan Bir Müslüman mısınız? Yardım Var!

Bu ifade doğrudur, “Hiçbir günahkâr başka bir günahkârın günah yükünü yüklenmez.” (Kur’an 6:164). Günah yükünü taşıyan hiç kimse başkasının yükünü taşıyamaz. Ama ya Kendinin günah yükü olmayan birisi varsa? O zaman başkasının günah yükünü taşıyabilir mi? Evet, yapabilir. Meryem’e görünen melek mucizevi oğlunun günah yükü olmadığını bildirdi. O, O’nu “tertemiz bir çocuk ” olarak adlandırdı (Kur’an 19:19). Bu özel oğul, İsa Mesih’tir.

Kutsal Oğul Günahlarımızı Taşıdı

O doğmadan uzun süre önce, Yeşaya şöyle söyleyerek kehanette bulundu, “Aslında hastalıklarımızı o üstlendi, acılarımızı o yüklendi. … Hepimiz koyun gibi yoldan sapmıştık, Her birimiz kendi yoluna döndü. Yine de RAB hepimizin cezasını ona yükledi.” (Yeşaya 53:4-6). İsa haç’ta öldüğünde, O senin ve benim günahımın yükünü taşıyordu. O, bunu “kutsal bir oğul” ve günahsız biri olduğundan yapabiliyordu. Öğrenci Petrus şöyle yazar, “Bizler günah karşısında ölelim, doğruluk uğruna yaşayalım diye, günahlarımızı çarmıhta (İsa) kendi bedeninde yüklendi…..” (1. Petrus 2:24).

Günahımızın Yükünü Taşıması için Hepimizin İsa Mesih’e İhtiyacı Var

Evet, biz hepimiz yoldan çıkan insanların arasındayız. Biz hepimiz Cehenneme götüren, günah yolu olan kendi yolumuzu seçtik. Ama iyi haber var! Tanrı bizi sevdiğinden, bize bizim için günah taşıyıcı olan bir yük-taşıyıcı sağladı. Şimdi O, bize İsa Mesih’in kutsallığını ve doğruluğunu teklif ediyor.

O asla günah işlemedi, ama sevgiyle günah yükümüzü taşıdı. Şimdi İsa Mesih sesleniyor, “Ey bütün yorgunlar ve yükü ağır olanlar! Bana gelin, ben size rahat veririm.” (İncil, Matta 11:28). Bu gerçekten iyi haberdir. Bugün cevap verin! O’na gelin! O sizin günahlarınızı uzaklaştıracak! O size gerçek rahatı verecek!

AŞAĞIDAKİ YORUM BÖLÜMÜ İÇİN BİRKAÇ SORU

Yukarıdaki yazı hakkında yorum yapmak için okuyucularımızı teşvik etmek istiyoruz. Konu ile doğrudan ilgili olmayan yorumlar silinecektir. Aşağıdaki sorulardan birinine odaklanarak bir diyalog başlatın lütfen:

 1. Kendi günahımızı neden taşıyamayız?
 2. Neden günahınızdan kurtulamazsınız?
 3. İsa’nın sizin günahınızı taşımasına izin verecek misiniz? Evetse, neden? Hayırsa, neden?
Kategoriler
isa Kuran Mucize Tevrat

Allah’ın Kutsal Peygamberleri İsa Mesih’in Gelişini Önceden Haber Verdi

Dünyadaki çoğu insanlar için Noel en sevilen tatildir. Özel süsler hem evin içine hem de dışına konulur. Özel yiyecekler yenir ve gelenekler yerine getirilir. Noel ilahileri çalınır ve aileler toplanır. Ama Noel sadece eğlenceli bir tatilden daha fazlasıdır. Noel, İsa Mesih’in dünyaya gelişinin kutlamasıdır.

Bir çok insan bütün yıl Noel’i beklerken, İsa’nın doğuşu, Tevrat ve Peygamberleri inceleyenler tarafından uzun zaman beklenmişti. En başından beri, Allah günahlarımızdan bizi kurtarıp Tanrı ile bizi ilişki kurmaya getirecek Olanı söz verdi.

İsa Mesih Hakkındaki –Yapılan ve Gerçekleşen- Kehanetler

O’nun doğumu hakkında verilen her kehanet gerçekleştiğinden Vaadedilenin İsa olduğunu biliyoruz. İsa Mesih hakkında verilen kehanetlerin sadece birkaçına bakacağız.

Hem İncil hem de Kur’an İsa’nın annesi, Meryem’in bakire olduğunu söyler bize. Kur’an 19:20 der ki, “Meryem, “Bana hiçbir insan dokunmadığı ve iffetsiz bir kadın olmadığım hâlde, benim nasıl çocuğum olabilir?” Matta 1:23 da der ki, “İşte, kız gebe kalıp bir oğul doğuracak; adını İmmanuel koyacaklar.”

Peygamber Yeşaya bunu önceden bildirdi. Yeşaya 7:14 der ki, “Bundan ötürü Rab’bin kendisi size bir belirti verecek: İşte, kız gebe kalıp bir oğul doğuracak; adını İmmanuel koyacak.”

Peygamber Mika, İsa’nın Beytlehem’de doğduğunu önceden bildirdi (Mika 5:1-2). Luka hem bu gerçekleşmenin olduğunu hem de İsa’nın Davut’un ev halkından olduğunu açıklar (Yeremya 23:5;2 Samuel 7:13). “O günlerde Sezar Avgustus bütün Roma dünyasında bir nüfus sayımının yapılması için buyruk çıkardı. … Herkes yazılmak için kendi kentine gitti. Böylece Yusuf da, Davut’un soyundan ve torunlarından olduğu için Celile’nin Nasıra Kenti’nden Yahudiye bölgesine, Davut’un kenti Beytlehem’e gitti. Orada, hamile olan nişanlısı Meryem’le birlikte yazılacaktı. Onlar oradayken, Meryem’in doğurma vakti geldi ve ilk oğlunu (İsa Mesih) doğurdu.”(İncil, Luka 2:1-6).

Tanrı’nın Harika Kurtuluş Planı

Soruyor olabilirsiniz, neden bu kehanetlerin hepsi İsa Mesih hakkında yapıldı? Ve neden O, onların hepsini gerçekleştirdi?

Sebebi, insanın günahından dolayı Tanrıdan uzaklaştırılmış olmasındandır (Yeşaya 59:2). Tanrı, insanoğlunun da tıpkı günah işlemeden önce Adem ve Havva’nın onunla yakın paylaşımla yürüdüğü gibi yürümesini ister.

Tanrı günahın karşılığını ister. Romalılar 6:23 der ki, “Günahın ücreti ölümdür” Günahımızdan ötürü, ölümü hakkederiz! O nedenle, Tanrı İsa’yı bebek olarak dünyaya gönderdi. Onun ilk 30 yılında, İsa’nın hayatı O’nun etrafındaki insanlardan farklı değildi, O’nun günahsız olması hariç. Kur’an 19:9 der ki, “Ben ancak Rabbinin elçisiyim. Sana tertemiz bir çocuk bağışlamak için gönderildim, dedi.” İsa Mesih “her alanda bizim gibi denenmiş, ama günah işlememişti.” (İbraniler 4:15).

30 yaşı civarında da, İsa inanılmaz eylemler gerçekleştirmeye başladı: Körlerin gözünü açtı, sakatları yürüttü ve ölüleri hayata getirdi.

Mesih Ölmek İçin Doğdu

İsa Mesih’in en büyük eylemi, Tanrı’yla tekrar yürüyebilmemiz için günahlarımızın bedelini ödemiş olduğu O’nun ölümüydü. Üç gün sonra, İsa Mesih yaşama geri döndü. O şimdi cennette “Tanrı’nın sağında” dır (Elçilerin İşleri 2:33).

İsa Mesih ölmek için doğdu “Meryem bir oğul doğuracak. Adını İsa koyacaksın. Çünkü halkını günahlarından O kurtaracak.” (İncil, Matta 1:21). Noel’in önemli olmasının ve tüm dünyada kutlanmasının nedeni budur!

AŞAĞIDAKİ YORUM BÖLÜMÜ İÇİN BİRKAÇ SORU

Yukarıdaki yazı hakkında yorum yapmak için okuyucularımızı teşvik etmek istiyoruz. Konu ile doğrudan ilgili olmayan yorumlar silinecektir.aşağıdaki sorulardan birinine odaklanarak bir diyalog başlatın lütfen:

 1. İsa neden dünyaya geldi?
 2. İsa’nın Vaadedilen olduğunu nasıl biliriz?
 3. Neden İsa hakkında çok sayıda kehanetler vardır?
Kategoriler
isa Kurtuluş Merhamet Mucize Uncategorized urtuluş

Tüm Müslümanlar- İsa Sizin İçin Allah’tan Bir Mucize ve Merhamettir

Allah insanlarına birçok mucize verdi. O aynı zamanda insanlarına bol merhamet de verir. Ama diğerlerinden daha büyük olan bir merhamet eylemi olarak sadece bir mucize vardır.

Allah, İsa’nın O’ndan bir Mucize ve Merhamet olduğunu bildirdi. Bu hem Kur’an hem de İncil’de yazılıdır. İsa, O’na inanıp O’nu takip eden herkese günahlarının affını söz verir.

Allah Mucize ve Merhamet Olarak İsa Mesih’i Kararlaştırmıştır

Kur’anda da açıkça yazıldığı gibi, Allah insanlık için ‘Mucize’ ve ‘Merhamet’ olarak İsa Mesih’i atamıştır. Rabbin diyor ki: ‘O benim için çok kolaydır. Onu [İsa] insanlara bir mucize, katımızdan bir rahmet kılmak için [Biz] böyle takdir ettik. Bu, zaten (ezelde) hükme bağlanmış bir iştir’ dedi. (Kur’an 19:21).

“İman ediyor ve biliyoruz ki, sen Tanrı’nın Kutsalı’sın.” (İncil, Yuhanna 6:69).

İsa Mesih Allah’tan Bir Mucizedir

Kur’an, İsa Mesih’in Allah’tan gerçek bir Mucize olduğunu doğrular. Herkese Allah’tan korkup İsa’ya itaat etmesini emreder. “Benden önce gelen Tevrat’ı doğrulayıcı olarak …. gönderildim ve Rabbiniz tarafından size bir mucize de getirdim. Artık Allah’a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin.” (Kur’an 3:50). İsa Mesih’e itaat etmeye zorunlu olmadığınıza inanıyorsanız lütfen bize email gönderiniz.

“Çünkü tek Tanrı ve Tanrı’yla insanlar arasında tek aracı vardır. … kendisini herkes için fidye olarak sunmuş bulunan Mesih İsa’dır.” (İncil, 1.Timoteos 2:5-6).

İsa Mesih Allah’tan bir Merhamettir

Allah’ın en büyük merhamet eylemi, insanların günahlarını affetmesidir. Allah sadece Doğru Yol ve Kurtarıcı olarak İsa Mesih’e itaat edenleri affeder.

“Allah, senin geçmiş ve gelecek günahlarını bağışlasın, sana olan nimetini tamamlasın, seni doğru yola iletsin.” (Kur’an 48:2).

“Mesih’in kanı aracılığıyla Mesih’te [İsa’da] kurtuluşa, suçlarımızın bağışlanmasına kavuştuk.…” (İncil, Efesliler 1:7). İsa Mesih tarafından sağlanan bağışlanmayı tecrübe etmek isterseniz lütfen bize email gönderiniz.

“Başka hiç kimsede kurtuluş yoktur. Bu göğün altında insanlara bağışlanmış, bizi kurtarabilecek başka hiçbir ad yoktur.” (İncil, Elçilerin İşleri 4:12). “…O’na iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın, hepsi sonsuz yaşama kavuşsun.” (İncil, Yuhanna 3:16).

Allah, İsa Mesih’i insanlığı günahların cezasından kurtarmak için kusursuz kurban olarak gönderdi. Bu bağışlanmayı almak için herkesin yapması gereken O’nun adına inanıp O’nu takip etmektir.

AŞAĞIDAKİ YORUM BÖLÜMÜ İÇİN BİRKAÇ SORU

Yukarıdaki yazı hakkında yorum yapmak için okuyucularımızı teşvik etmek istiyoruz. Konu ile doğrudan ilgili olmayan yorumlar silinecektir. Aşağıdaki sorulardan birinine odaklanarak bir diyalog başlatın lütfen:

 1. Allah’ın İsa Mesih’i O’ndan bir Mucize ve Merhamet olmasını kararlaştırmasının sebebi sizce ne olabilir?
 2. Allah’tan korkup İsa’ya ittat etmek neden önemlidir?
 3. İsa Mesih günahların bağışlanmasını nasıl sağlayabilir?
Kategoriler
isa Mucize Uncategorized urtuluş

İsa Mesih Kimdir?

İsa Mesih hakkında öğreten yegane dinler İslam ve Hıristiyanlıktır. İsa, bu dinlerin ikisinde de önemli bir kişidir. Her biri İsa’yı nasıl tarif ediyor?

İsa’nın Mucizevi Doğumu

İsa erkeğin biyolojik dokunuşu olmadan doğdu “…(Meryem), “Ey Rabbim! Bana bir beşer dokunmamışken benim nasıl çocuğum olur?” dedi.  ….” (Kur’an 3:47). İncil O’nun, Kutsal Ruh aracılığıyla doğdunu söyler. “…Kutsal Ruh senin üzerine gelecek,… Bunun için doğacak olana kutsal denecek.  ….” (Incil, Luka 1:35).

İsa Mesih’tir

Kur’an, İsa’nın zamanın sonunda Deccal’ı (Mesih karşıtı) yeneceğini öğretir. İncil’e göre, Mesih seçilmiş ve Tanrı’nın kutsanmışı anlamına gelir. İsa meshedilmiş Kral ve Kurtarıcıdır! Meshedilmiş biri olarak, günahtan dolayı O’ndan ayrılanları kurtarmak için öldü. Üç gün sonra, Tanrı O’nu diriltti. İsa, Şeytan’ın ölüm esaretini yıktı ki biz özgür kalabilelim!

İsa Tanrı’nın Sözü’dür

Kur’an İsa’nın Kelamullah (Tanrı’nın Sözü) olduğunu öğretir. “…İsa Mesih …Meryem’e ulaştırdığı (emriyle onda var ettiği) kelimesidir. ” (Kur’an 4:171). İncil, aynı zamanda İsa’nın Tanrı’nın Sözü olduğunu öğretir. Söz Tanrı’dan ayrılamaz olduğundan, Söz Tanrı’dır. “Başlangıçta Söz vardı. Söz Tanrı’yla birlikteydi ve Söz Tanrı’ydı.…” (İncil, Yuhanna 1:1).

İsa’yı Tanıyabilirsiniz

Bir gün, İsa öğrencisine O’nun kim olduğunu sordu. Öğrenci Petrus şöyle cevap verdi, “… ‘Sen, yaşayan Tanrı’nın Oğlu Mesih’sin” yanıtını verdi. İsa ona, “Ne mutlu sana, … Bu sırrı sana açan insan değil, göklerdeki Babam’dır. …” (İncil, Matta 16:16-17). Petrus, İsa’nın söylediği O kişi olduğuna inandı!

İsa Mesih şimdi cennettedir. Siz O’nunla ilişki kurabilirsiniz! Siz doğrudan O’na dua edebilir ve O’ndan size Kendisini açıklamasını isteyebilirsiniz. “Benim adımla benden ne dilerseniz yapacağım.” (İncil, Yuhanna 14:14).

AŞAĞIDAKİ YORUM BÖLÜMÜ İÇİN BİRKAÇ SORU

Yukarıdaki yazı hakkında yorum yapmak için okuyucularımızı teşvik etmek istiyoruz. Konu ile doğrudan ilgili olmayan yorumlar silinecektir. Aşağıdaki sorulardan birinine odaklanarak bir diyalog başlatın lütfen:

 1. İsa Mesih’in kim olduğunu düşünüyorsunuz? Neden?
 2. İncil, İsa’nın Tanrı’nın Oğlu olduğunu öğretti ama neden Müslümanlar buna inanamadı?
 3. Petrus, İsa’nın Tanrı’nın Oğlu olduğunu nasıl bildi?

Kategoriler
Kuran Mucize Uncategorized

İsa Mesih’in Kuran’daki 5 Mucizesi

Kur’an, İsa Mesih tarafından gerçekleştirilen birkaç mucizeden bahseder. Aşağıda İncil tarafından onaylanan İsa’nın 5 mucizesi bulunmaktadır. İsa’nın sizin için de bir mucize yapabileceğine inanıyormusunuz?

İsa Mesih’in en büyük mucizesinin sizin sonsuz mutluluğunuzu ve kurtuluşunuzu etkilediğini biliyormusunuz?

1. İsa Mesih’in Biyolojik Babası Yoktu

Kur’an der ki, “Ona hamile kaldı…” (Kur’an 19:22). Müslümanlar, İsa’nın biyolojik babası olmaksızın doğduğunu kabul eder. İncil bu gerçeğe tanıklık eder “…onun rahminde oluşan, Kutsal Ruh’tandır.” (İncil, Matta 1:20)

2. İsa Mesih Hasta ve Kör İnsanları İyileştirdi

Kuran da İsa’nın mucizevi iyileştirmelerinin bazılarını kaydeder. “…Doğuştan kör olanı ve abraş hastalığını iyileştiririm…” (Kur’an 3:49)

İncil, İsa’nın kanamalı, felçli, sakat, dilsiz, sağır ve kör olanları iyileştirdiğine yüzyıllar öncesinden tanıklık eder (İncil, Markos 10:46-52).

3. İsa Mesih Açıklanmamış Sırları Bilir

Kur’an İsa’nın açıklanmamış şeyleri bilme yeteğini kabul eder. “…Evlerinizde ne yiyip ne biriktirdiğinizi size haber veririm…” (Kur’an 3:49) Bu ayet, İncil’in İsa’nın herşeyi bildiği öğretisini onaylar. Örneğin, İsa, Samiriyeli kadın hakkındaki herşeyi biliyordu (İncil, Yuhanna 4:17-19).

4. İsa Mesih Cennetten Yiyecek Göndertti

Kur’an’ın beşinci bölümü olan Maide suresinde, İsa’nın yukarıdan yiyecek göndertecek güce sahip olduğunu ifade eder. O şöyle dua etti, “Ey Allahım! Ey Rabbimiz! Bize gökten bir sofra indir ki…” (Kur’an 5:112-114). İncil, İsa’nın 5000 ve 4000 kişiyi çok az yiyecekle beslediğine tanıklık eder (İncil, Matta 14:13-21; 15:32-39).

O, bizim bütün fiziksel ve ruhsal ihtiyaçlarımızı karşılayacak yeteneğe sahiptir.

5. İsa Mesih Ölüyü Diriltti

Kur’andaki İsa’nın beşinci mucizesi birini ölümden diriltmektir. “…ölüleri diriltirim…” (Kur’an 3:49)

İncil, İsa’nın insanları ölümden nasıl dirilttiğini anlatır (İncil, Luka7:11-17; 8:40-56), Lazar dahil (İncil, Yuhanna 11:1-46).

İsa’nın Sizin İçin En Büyük Mucizesi

İsa Mesih’in bu 5 mucizesi harikadır, ama onlar halen en büyük mucizesi değildir. Bizim için yaptığı en iyi şey, sonsuz yaşamı bize vermesidir.

O şöyle söyler, “…Diriliş ve yaşam Ben’im. Bana iman eden kişi ölse de yaşayacaktır. Yaşayan ve bana iman eden asla ölmeyecek…” (İncil, Yuhanna 11:25-26).

Sonsuz yaşamınızın ve mutluluğunuzun Mesih’te olduğuna inanın! O sizin bütün günahlarınızı temizleyebilir.

AŞAĞIDAKİ YORUM BÖLÜMÜ İÇİN BİRKAÇ SORU

Yukarıdaki yazı hakkında yorum yapmak için okuyucularımızı teşvik etmek istiyoruz. Konu ile doğrudan ilgili olmayan yorumlar silinecektir. Aşağıdaki sorulardan birinine odaklanarak bir diyalog başlatın lütfen:

 1. İsa Mesih’in bu beş mucizesini bilmek sizin inancınızı nasıl kuvvetlendirdi?
 2. İsa’nın mucizelerinin O’nun Tanrı olduğuna işaret ettiğini düşünüyor musunuz? Neden veya neden değil?
 3. Yazıya göre, neden herkes İsa Mesih’e güvenmelidir?
Kategoriler
isa Kurtuluş Merhamet Mucize Uncategorized

Allah’ın öyküsü