Kategoriler
Kuran Mucize Uncategorized

İsa Mesih’in Kuran’daki 5 Mucizesi

Kur’an, İsa Mesih tarafından gerçekleştirilen birkaç mucizeden bahseder. Aşağıda İncil tarafından onaylanan İsa’nın 5 mucizesi bulunmaktadır. İsa’nın sizin için de bir mucize yapabileceğine inanıyormusunuz?

İsa Mesih’in en büyük mucizesinin sizin sonsuz mutluluğunuzu ve kurtuluşunuzu etkilediğini biliyormusunuz?

1. İsa Mesih’in Biyolojik Babası Yoktu

Kur’an der ki, “Ona hamile kaldı…” (Kur’an 19:22). Müslümanlar, İsa’nın biyolojik babası olmaksızın doğduğunu kabul eder. İncil bu gerçeğe tanıklık eder “…onun rahminde oluşan, Kutsal Ruh’tandır.” (İncil, Matta 1:20)

2. İsa Mesih Hasta ve Kör İnsanları İyileştirdi

Kuran da İsa’nın mucizevi iyileştirmelerinin bazılarını kaydeder. “…Doğuştan kör olanı ve abraş hastalığını iyileştiririm…” (Kur’an 3:49)

İncil, İsa’nın kanamalı, felçli, sakat, dilsiz, sağır ve kör olanları iyileştirdiğine yüzyıllar öncesinden tanıklık eder (İncil, Markos 10:46-52).

3. İsa Mesih Açıklanmamış Sırları Bilir

Kur’an İsa’nın açıklanmamış şeyleri bilme yeteğini kabul eder. “…Evlerinizde ne yiyip ne biriktirdiğinizi size haber veririm…” (Kur’an 3:49) Bu ayet, İncil’in İsa’nın herşeyi bildiği öğretisini onaylar. Örneğin, İsa, Samiriyeli kadın hakkındaki herşeyi biliyordu (İncil, Yuhanna 4:17-19).

4. İsa Mesih Cennetten Yiyecek Göndertti

Kur’an’ın beşinci bölümü olan Maide suresinde, İsa’nın yukarıdan yiyecek göndertecek güce sahip olduğunu ifade eder. O şöyle dua etti, “Ey Allahım! Ey Rabbimiz! Bize gökten bir sofra indir ki…” (Kur’an 5:112-114). İncil, İsa’nın 5000 ve 4000 kişiyi çok az yiyecekle beslediğine tanıklık eder (İncil, Matta 14:13-21; 15:32-39).

O, bizim bütün fiziksel ve ruhsal ihtiyaçlarımızı karşılayacak yeteneğe sahiptir.

5. İsa Mesih Ölüyü Diriltti

Kur’andaki İsa’nın beşinci mucizesi birini ölümden diriltmektir. “…ölüleri diriltirim…” (Kur’an 3:49)

İncil, İsa’nın insanları ölümden nasıl dirilttiğini anlatır (İncil, Luka7:11-17; 8:40-56), Lazar dahil (İncil, Yuhanna 11:1-46).

İsa’nın Sizin İçin En Büyük Mucizesi

İsa Mesih’in bu 5 mucizesi harikadır, ama onlar halen en büyük mucizesi değildir. Bizim için yaptığı en iyi şey, sonsuz yaşamı bize vermesidir.

O şöyle söyler, “…Diriliş ve yaşam Ben’im. Bana iman eden kişi ölse de yaşayacaktır. Yaşayan ve bana iman eden asla ölmeyecek…” (İncil, Yuhanna 11:25-26).

Sonsuz yaşamınızın ve mutluluğunuzun Mesih’te olduğuna inanın! O sizin bütün günahlarınızı temizleyebilir.

AŞAĞIDAKİ YORUM BÖLÜMÜ İÇİN BİRKAÇ SORU

Yukarıdaki yazı hakkında yorum yapmak için okuyucularımızı teşvik etmek istiyoruz. Konu ile doğrudan ilgili olmayan yorumlar silinecektir. Aşağıdaki sorulardan birinine odaklanarak bir diyalog başlatın lütfen:

  1. İsa Mesih’in bu beş mucizesini bilmek sizin inancınızı nasıl kuvvetlendirdi?
  2. İsa’nın mucizelerinin O’nun Tanrı olduğuna işaret ettiğini düşünüyor musunuz? Neden veya neden değil?
  3. Yazıya göre, neden herkes İsa Mesih’e güvenmelidir?