Kategoriler
Allah isa

İsa Allah değildir! İsa asla “Ben Allah’ım demedi!”

İsa asla “Ben Allah’ım!” demedi. Bu doğru mu? İsa hiç Allah olduğunu iddia etti mi?

Bu soruya cevap 1,400 yıllık tartışmanın dinmesine yardımcı olacaktır. Ve bizim İsa Mesih’e karşı doğru tutum almamızı sağlayacaktır.

Allah Kendisi İçin Hangi İsmi Yüce Tutar?

Allah, çölde Musa ile buluştuğunda Kendi ismini tanımladı. Allah Kendisini çalılıktaki “Ateş” olarak açığa çıkardı. O zamanda, Kur’an’a göre, Allah dedi ki, “Ey Mûsâ! Gerçek şu ki, ben mutlak güç sahibi, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah’ım.” (Kur’an 27:9).

Allah’ın Söz’üne göre (Tevrat, Çıkış 3:14), Musa Allah’ın ismini açıklamasını istedi. Allah, İbranice kullanarak Kendine o yegane ismi verdi: ‘Ehyeh’.

Yunanca’da ‘Ehyeh’ = ego imi

İngilizce’de ‘Ehyeh’ = Ben’im

Bazı uzmanlar “Ben Orda’yım”, “Ben, Ben Olanım.” olarak çevirir.

Tanrı Neden İsmini “Ben’im” e Sınırlandırır?

Allah, Musa’yı diğer yaratıklar veya tanrılarla eşit tutmak istemedi.

“Ben’im” ismi tüm yaratılışı Allah’tan ayırır. O Allah’ın uzay ve zaman (tarih) dışında yaşadığını vurgular. O yaratılmadı, başlangıcı yok ve O’nun gibi başka kimse yoktur. “Ben’im” ismi, O’nun Birliğini vurgular.

İsa Hiç Kendini “Ben’im”, yani “Ehyeh” Olarak Adlandırdı mı?

Bir kez İsa, dini yetkililerle tartışırken, insanlığı kurtarmak için geldiğini söyledi.

O, aynı zamanda İbrahim’in O’nun gelişini görmeyi arzu ettiğini de söylemişti. Dini uzmanlar O’nu hemen azarladı. “Sen daha elli yaşında bile değilsin. İbrahim’i de mi gördün?”

İsa Mesih nasıl karşılık verdi? “İbrahim doğmadan önce ben varım.” O, Kendisi için Allah’ın özel ismini ‘Ehyeh’, ego eimi, kullandı. (İncil, Yuhanna 8:56-58). Tüm uzmanlar bu ifadeyle İsa’nın Kendini Allah olarak adlandırdığında hemfikirdi.

İsa’nın sözlerinden dolayı, Yahudiler O’nu öldürmek istedi. Neden? Çünkü İsa kendini Allah ile eşit tutarak küfrediyordu (İncil, Yuhanna 10:33).

Eğer İsa Mesih Allah değilse, neden Kendisini tekrar tekrar ego eimi diye adlandırdı?

İsa’nın “Ben’im” Adını Kullandığı Son Zaman (‘Ehyeh’, ego eimi)

O’nun çarmıha gerilmesinde önceki gece, Roma’lı askerler İsa’yı tutukladı. Onlar O’nu Getsemani bahçesinde yakaladığında, O’nun Nasıra’lı İsa olup olmadığını sordular. O “Ben O’yum” (ego eimi, ‘Ehyeh’) diye cevap verdi.

İsa onu dedikten sonra, tüm askerler geri çekilip yere düştü. Neden? İsa insan bedeni almış Allah’tı. Ego eimi diye söyleyerek, O’nun görkemi askerlere görünmüştü (İncil, Yuhanna 18:6).

İsa bu kesin sözlerde asla ‘Ben Allah’ım” demezken,  İsa -‘Ehyeh’, ego eimi, Ben’im– Allah’tır. O, ölüm aracılığıyla bize kurtuluş vermek için cenneti terketti. Dileriz ki O’nun kurtuluş hediyesini kabul etmeniz için hazır olursunuz.

AŞAĞIDAKİ YORUM BÖLÜMÜ İÇİN BİRKAÇ SORU

Aşağıdaki sorulardan biri hakkında yorum yapmanız için okuyucularımızı teşvik ediyoruz:

  1. Ehyeh, ego eimi, (Ben’im) den daha benzersiz olan Allah için bir isim biliyor musunuz? Açıklayın.
  2. Bazı insanlar der ki, “İsa Allah değildir.” İsa Mesih’in Kendisi için kullandığı isim ile ilgili yukarıdaki örnekler hakkında ne düşünüyorsunuz?
  3. Allah’ın sizin için çarmıh’taki fedakarlığı, sizi sevgisi için ikna eder mi? Değilse, neden?