Kategoriler
isa Kuran Mucize Tevrat

Allah’ın Kutsal Peygamberleri İsa Mesih’in Gelişini Önceden Haber Verdi

Dünyadaki çoğu insanlar için Noel en sevilen tatildir. Özel süsler hem evin içine hem de dışına konulur. Özel yiyecekler yenir ve gelenekler yerine getirilir. Noel ilahileri çalınır ve aileler toplanır. Ama Noel sadece eğlenceli bir tatilden daha fazlasıdır. Noel, İsa Mesih’in dünyaya gelişinin kutlamasıdır.

Bir çok insan bütün yıl Noel’i beklerken, İsa’nın doğuşu, Tevrat ve Peygamberleri inceleyenler tarafından uzun zaman beklenmişti. En başından beri, Allah günahlarımızdan bizi kurtarıp Tanrı ile bizi ilişki kurmaya getirecek Olanı söz verdi.

İsa Mesih Hakkındaki –Yapılan ve Gerçekleşen- Kehanetler

O’nun doğumu hakkında verilen her kehanet gerçekleştiğinden Vaadedilenin İsa olduğunu biliyoruz. İsa Mesih hakkında verilen kehanetlerin sadece birkaçına bakacağız.

Hem İncil hem de Kur’an İsa’nın annesi, Meryem’in bakire olduğunu söyler bize. Kur’an 19:20 der ki, “Meryem, “Bana hiçbir insan dokunmadığı ve iffetsiz bir kadın olmadığım hâlde, benim nasıl çocuğum olabilir?” Matta 1:23 da der ki, “İşte, kız gebe kalıp bir oğul doğuracak; adını İmmanuel koyacaklar.”

Peygamber Yeşaya bunu önceden bildirdi. Yeşaya 7:14 der ki, “Bundan ötürü Rab’bin kendisi size bir belirti verecek: İşte, kız gebe kalıp bir oğul doğuracak; adını İmmanuel koyacak.”

Peygamber Mika, İsa’nın Beytlehem’de doğduğunu önceden bildirdi (Mika 5:1-2). Luka hem bu gerçekleşmenin olduğunu hem de İsa’nın Davut’un ev halkından olduğunu açıklar (Yeremya 23:5;2 Samuel 7:13). “O günlerde Sezar Avgustus bütün Roma dünyasında bir nüfus sayımının yapılması için buyruk çıkardı. … Herkes yazılmak için kendi kentine gitti. Böylece Yusuf da, Davut’un soyundan ve torunlarından olduğu için Celile’nin Nasıra Kenti’nden Yahudiye bölgesine, Davut’un kenti Beytlehem’e gitti. Orada, hamile olan nişanlısı Meryem’le birlikte yazılacaktı. Onlar oradayken, Meryem’in doğurma vakti geldi ve ilk oğlunu (İsa Mesih) doğurdu.”(İncil, Luka 2:1-6).

Tanrı’nın Harika Kurtuluş Planı

Soruyor olabilirsiniz, neden bu kehanetlerin hepsi İsa Mesih hakkında yapıldı? Ve neden O, onların hepsini gerçekleştirdi?

Sebebi, insanın günahından dolayı Tanrıdan uzaklaştırılmış olmasındandır (Yeşaya 59:2). Tanrı, insanoğlunun da tıpkı günah işlemeden önce Adem ve Havva’nın onunla yakın paylaşımla yürüdüğü gibi yürümesini ister.

Tanrı günahın karşılığını ister. Romalılar 6:23 der ki, “Günahın ücreti ölümdür” Günahımızdan ötürü, ölümü hakkederiz! O nedenle, Tanrı İsa’yı bebek olarak dünyaya gönderdi. Onun ilk 30 yılında, İsa’nın hayatı O’nun etrafındaki insanlardan farklı değildi, O’nun günahsız olması hariç. Kur’an 19:9 der ki, “Ben ancak Rabbinin elçisiyim. Sana tertemiz bir çocuk bağışlamak için gönderildim, dedi.” İsa Mesih “her alanda bizim gibi denenmiş, ama günah işlememişti.” (İbraniler 4:15).

30 yaşı civarında da, İsa inanılmaz eylemler gerçekleştirmeye başladı: Körlerin gözünü açtı, sakatları yürüttü ve ölüleri hayata getirdi.

Mesih Ölmek İçin Doğdu

İsa Mesih’in en büyük eylemi, Tanrı’yla tekrar yürüyebilmemiz için günahlarımızın bedelini ödemiş olduğu O’nun ölümüydü. Üç gün sonra, İsa Mesih yaşama geri döndü. O şimdi cennette “Tanrı’nın sağında” dır (Elçilerin İşleri 2:33).

İsa Mesih ölmek için doğdu “Meryem bir oğul doğuracak. Adını İsa koyacaksın. Çünkü halkını günahlarından O kurtaracak.” (İncil, Matta 1:21). Noel’in önemli olmasının ve tüm dünyada kutlanmasının nedeni budur!

AŞAĞIDAKİ YORUM BÖLÜMÜ İÇİN BİRKAÇ SORU

Yukarıdaki yazı hakkında yorum yapmak için okuyucularımızı teşvik etmek istiyoruz. Konu ile doğrudan ilgili olmayan yorumlar silinecektir.aşağıdaki sorulardan birinine odaklanarak bir diyalog başlatın lütfen:

  1. İsa neden dünyaya geldi?
  2. İsa’nın Vaadedilen olduğunu nasıl biliriz?
  3. Neden İsa hakkında çok sayıda kehanetler vardır?