Kategoriler
isa Kuran

İsa Mesih Savaşı Destekledi mi?

Bazı insanlar, İsa Mesih’i savaşı desteklemekle suçlamıştır. Bu doğru değildir. İsa Mesih’in öğretişlerinin aileleri böldüğü doğrudur. Onlar halen bölmeye devam eder. Aileden birinin İsa’yı takip etmek isterken diğerlerinin onun kararına karşı çıkması sıklıkla rastlanan bir durumdur bu. İncil’de bunun çok örneklerini görürüz. Ve birçok örnekleri Müslüman dünyasında da halen görmekteyiz. İsa Mesih yoluyla Tanrı’yla kişisel ilişki kurmak isteyen insanlar cezalandırılır. Onlar tehdit edilir, hapse atılır ve hatta öldürülür!

İsa Mesih O’nu Takip Edenlere Düşmanlarını Bile Sevmesini Söyledi

İsa Mesih’i takip etmek insanların kalbine huzur getirir. Bununla birlikte, İsa’yı reddedenlerden de cezalandırma getirir. Ama İsa Mesih’i izlemeyi seçenler aynı zamanda onları cezalandıranları bile sevmeyi seçmelidir. İsa O’nu izleyenler düşmanlarını sevmelerini söyledi. İsa dedi ki, “Ama ben size diyorum ki, düşmanlarınızı sevin, size zulmedenler için dua edin.” (Matta 5:44).

İsa’nın Öğrencileri ile Muhammed’in Öğrencileri Arasındaki Fark

İsa Mesih’in ilk takipçileri ile Muhammed’in ilk takipçileri arasında büyük fark vardır. İsa,  takipçilerine açıkça başkalarını affedip savaşmamalarını söyledi. İsa, takipçilerinin savaşa dahil olmasını istemedi. İsa dedi ki, “Ama ben size diyorum ki, kötüye karşı direnmeyin. Sağ yanağınıza bir tokat atana öbür yanağınızı da çevirin.” (Matta 5:39).

İslam’ın Cihat Öğretisi Çok Acıya Sebep Olmuştur

İslamın erken tarihi kan dökme ve savaş hikayesidir. Muhammedin en yakın arkadaşları arasında bile savaşlar ve cinayetler meydana gelmiştir. Halifeler, yakın Müslümanlar tarafından öldürülmüştü. Muhammed’in karısı Ayşe, Muhammedin damadı Ali’ye karşı savaşmakla meşgul olmuştur. Günümüzde bazı müslümanlar cihat öğretisini İslam tarafından emredilen öğreti olarak kabul eder. Cihat, Allah adına insanları öldürmektir. Bu İslam dininde kara bir lekedir. Dünyaya sonsuz üzüntü getirmiştir.

Müslümanlar Batı Dünyası ile Hıristiyanlığı Karıştırır

Çoğu müslüman, Hıristiyanları agresif eylemler gerçekleştirme ve savaşlar başlatma konusunda suçlar. Bunun nedeni, Müslümanların Batı dünyası ve Amerikayı Hıristiyanlıkla karıştırmasıdır. Laik hükümetler tarafından yönetilen yerler vardır. Gündemleri, Tanrı’nın gündemi değildir. Ve amaçları kurtuluş müjdesini paylaşmak değildir. Hıristiyan olmak, İsa Mesih aracılığıyla Tanrı’yla kişisel ilişki kurmaktır.

İsa Dünyaya Tanrı’nın Sevgisini Vaaz Etmek ve İnsanlığı Kurtarmak İçin Geldi

İsa dünyaya geldi, “dünyayı yargılamaya değil, dünyayı kurtarmaya” (Yuhanna 12:47). İsa Mesih savaş yazarı değildir. O, “Esenlik Önderi” dir (Yeşaya 9:6). O’nun yüce öğretişi bizi en yüksek ideale çağırır, “Tanrın Rab’bi bütün yüreğinle …  seveceksin. … Komşunu kendin gibi seveceksin. ” (Markos 12:30-31).

AŞAĞIDAKİ YORUM BÖLÜMÜ İÇİN BİRKAÇ SORU

Yukarıdaki yazı hakkında yorum yapmak için okuyucularımızı teşvik etmek istiyoruz. Konu ile doğrudan ilgili olmayan yorumlar silinecektir. Aşağıdaki sorulardan birinine odaklanarak bir diyalog başlatın lütfen:

  1. İsa’nın öğretişi neden aileleri böler?
  2. İsa’nın savaş hakkında öğretişi ne idi?
  3. Neden çoğu müslüman Batı dünyası ile Hıristiyanlığı karıştırır?