Kategoriler
isa Kurtuluş Merhamet Mucize Uncategorized urtuluş

Tüm Müslümanlar- İsa Sizin İçin Allah’tan Bir Mucize ve Merhamettir

Allah insanlarına birçok mucize verdi. O aynı zamanda insanlarına bol merhamet de verir. Ama diğerlerinden daha büyük olan bir merhamet eylemi olarak sadece bir mucize vardır.

Allah, İsa’nın O’ndan bir Mucize ve Merhamet olduğunu bildirdi. Bu hem Kur’an hem de İncil’de yazılıdır. İsa, O’na inanıp O’nu takip eden herkese günahlarının affını söz verir.

Allah Mucize ve Merhamet Olarak İsa Mesih’i Kararlaştırmıştır

Kur’anda da açıkça yazıldığı gibi, Allah insanlık için ‘Mucize’ ve ‘Merhamet’ olarak İsa Mesih’i atamıştır. Rabbin diyor ki: ‘O benim için çok kolaydır. Onu [İsa] insanlara bir mucize, katımızdan bir rahmet kılmak için [Biz] böyle takdir ettik. Bu, zaten (ezelde) hükme bağlanmış bir iştir’ dedi. (Kur’an 19:21).

“İman ediyor ve biliyoruz ki, sen Tanrı’nın Kutsalı’sın.” (İncil, Yuhanna 6:69).

İsa Mesih Allah’tan Bir Mucizedir

Kur’an, İsa Mesih’in Allah’tan gerçek bir Mucize olduğunu doğrular. Herkese Allah’tan korkup İsa’ya itaat etmesini emreder. “Benden önce gelen Tevrat’ı doğrulayıcı olarak …. gönderildim ve Rabbiniz tarafından size bir mucize de getirdim. Artık Allah’a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin.” (Kur’an 3:50). İsa Mesih’e itaat etmeye zorunlu olmadığınıza inanıyorsanız lütfen bize email gönderiniz.

“Çünkü tek Tanrı ve Tanrı’yla insanlar arasında tek aracı vardır. … kendisini herkes için fidye olarak sunmuş bulunan Mesih İsa’dır.” (İncil, 1.Timoteos 2:5-6).

İsa Mesih Allah’tan bir Merhamettir

Allah’ın en büyük merhamet eylemi, insanların günahlarını affetmesidir. Allah sadece Doğru Yol ve Kurtarıcı olarak İsa Mesih’e itaat edenleri affeder.

“Allah, senin geçmiş ve gelecek günahlarını bağışlasın, sana olan nimetini tamamlasın, seni doğru yola iletsin.” (Kur’an 48:2).

“Mesih’in kanı aracılığıyla Mesih’te [İsa’da] kurtuluşa, suçlarımızın bağışlanmasına kavuştuk.…” (İncil, Efesliler 1:7). İsa Mesih tarafından sağlanan bağışlanmayı tecrübe etmek isterseniz lütfen bize email gönderiniz.

“Başka hiç kimsede kurtuluş yoktur. Bu göğün altında insanlara bağışlanmış, bizi kurtarabilecek başka hiçbir ad yoktur.” (İncil, Elçilerin İşleri 4:12). “…O’na iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın, hepsi sonsuz yaşama kavuşsun.” (İncil, Yuhanna 3:16).

Allah, İsa Mesih’i insanlığı günahların cezasından kurtarmak için kusursuz kurban olarak gönderdi. Bu bağışlanmayı almak için herkesin yapması gereken O’nun adına inanıp O’nu takip etmektir.

AŞAĞIDAKİ YORUM BÖLÜMÜ İÇİN BİRKAÇ SORU

Yukarıdaki yazı hakkında yorum yapmak için okuyucularımızı teşvik etmek istiyoruz. Konu ile doğrudan ilgili olmayan yorumlar silinecektir. Aşağıdaki sorulardan birinine odaklanarak bir diyalog başlatın lütfen:

  1. Allah’ın İsa Mesih’i O’ndan bir Mucize ve Merhamet olmasını kararlaştırmasının sebebi sizce ne olabilir?
  2. Allah’tan korkup İsa’ya ittat etmek neden önemlidir?
  3. İsa Mesih günahların bağışlanmasını nasıl sağlayabilir?
Kategoriler
isa Mucize Uncategorized urtuluş

İsa Mesih Kimdir?

İsa Mesih hakkında öğreten yegane dinler İslam ve Hıristiyanlıktır. İsa, bu dinlerin ikisinde de önemli bir kişidir. Her biri İsa’yı nasıl tarif ediyor?

İsa’nın Mucizevi Doğumu

İsa erkeğin biyolojik dokunuşu olmadan doğdu “…(Meryem), “Ey Rabbim! Bana bir beşer dokunmamışken benim nasıl çocuğum olur?” dedi.  ….” (Kur’an 3:47). İncil O’nun, Kutsal Ruh aracılığıyla doğdunu söyler. “…Kutsal Ruh senin üzerine gelecek,… Bunun için doğacak olana kutsal denecek.  ….” (Incil, Luka 1:35).

İsa Mesih’tir

Kur’an, İsa’nın zamanın sonunda Deccal’ı (Mesih karşıtı) yeneceğini öğretir. İncil’e göre, Mesih seçilmiş ve Tanrı’nın kutsanmışı anlamına gelir. İsa meshedilmiş Kral ve Kurtarıcıdır! Meshedilmiş biri olarak, günahtan dolayı O’ndan ayrılanları kurtarmak için öldü. Üç gün sonra, Tanrı O’nu diriltti. İsa, Şeytan’ın ölüm esaretini yıktı ki biz özgür kalabilelim!

İsa Tanrı’nın Sözü’dür

Kur’an İsa’nın Kelamullah (Tanrı’nın Sözü) olduğunu öğretir. “…İsa Mesih …Meryem’e ulaştırdığı (emriyle onda var ettiği) kelimesidir. ” (Kur’an 4:171). İncil, aynı zamanda İsa’nın Tanrı’nın Sözü olduğunu öğretir. Söz Tanrı’dan ayrılamaz olduğundan, Söz Tanrı’dır. “Başlangıçta Söz vardı. Söz Tanrı’yla birlikteydi ve Söz Tanrı’ydı.…” (İncil, Yuhanna 1:1).

İsa’yı Tanıyabilirsiniz

Bir gün, İsa öğrencisine O’nun kim olduğunu sordu. Öğrenci Petrus şöyle cevap verdi, “… ‘Sen, yaşayan Tanrı’nın Oğlu Mesih’sin” yanıtını verdi. İsa ona, “Ne mutlu sana, … Bu sırrı sana açan insan değil, göklerdeki Babam’dır. …” (İncil, Matta 16:16-17). Petrus, İsa’nın söylediği O kişi olduğuna inandı!

İsa Mesih şimdi cennettedir. Siz O’nunla ilişki kurabilirsiniz! Siz doğrudan O’na dua edebilir ve O’ndan size Kendisini açıklamasını isteyebilirsiniz. “Benim adımla benden ne dilerseniz yapacağım.” (İncil, Yuhanna 14:14).

AŞAĞIDAKİ YORUM BÖLÜMÜ İÇİN BİRKAÇ SORU

Yukarıdaki yazı hakkında yorum yapmak için okuyucularımızı teşvik etmek istiyoruz. Konu ile doğrudan ilgili olmayan yorumlar silinecektir. Aşağıdaki sorulardan birinine odaklanarak bir diyalog başlatın lütfen:

  1. İsa Mesih’in kim olduğunu düşünüyorsunuz? Neden?
  2. İncil, İsa’nın Tanrı’nın Oğlu olduğunu öğretti ama neden Müslümanlar buna inanamadı?
  3. Petrus, İsa’nın Tanrı’nın Oğlu olduğunu nasıl bildi?