Kategoriler
Allah Dirilmiş isa Kurtuluş Mucize

Mesih’in Bedeni Nerededir?

isa bedeni
Bedeni?

İsa Mesih’in ölümden dirilmiş olup olmaması neden önemlidir? İsa dirilmeseydi, o zaman O’nun milyonlarca takipçisi bir yalan için yaşamış olurdu. İsa dirildiyse, o zaman O halen yaşıyordur.

Öğrenci Pavlus şöyle yazmıştır, “Mesih günahlarımıza karşılık öldü, gömüldü ve Kutsal Yazılar uyarınca üçüncü gün ölümden dirildi. Kefas’a, sonra Onikiler’e göründü. Daha sonra da beş yüzden çok kardeşe aynı anda göründü. Bunların çoğu hâlâ yaşıyor, bazılarıysa öldüler.” (İncil, 1. Korintliler 15:4-6).

Boş Mezar

İsa’nın bedeni çarmıhtan indirildi, baharatlarla kaplanıp kefenle sarıldı. Daha sonra mezara kondu. Çok büyük bir taş, mezar girişinin önüne yuvarlandı.

Romalı askerler mezarı korumak üzere önünde yer aldı. Görevini terkeden herhangi bir askeri ciddi ceza bekliyordu. Pazar sabahı, kadınlar taşın yuvarlanmış, cesedide gitmiş buldukları mezara vardıklarında kefen bezleri halen oradaydı. Ne olmuştu?

Beden Nerede?

Bazıları, Mesih’in arkadaşlarının bedeni çaldıklarını söyler. Bu şu demek oluyorki, ya kadınlar askerlerin dikkatini dağıtırken diğer ikisi taşı yuvarladı ve bedeni alıp gittiler veya Petrus ve Yuhanna askerleri etkisiz hale getirip, bedeni çaldılar ve bir hikaye uydurdular.

Bu teoriler mümkün görünmüyor. Askerler çok güçlüydü, taş çok ağırdı ve öğrenciler çok korkuyordu.

Birtakım kişiler, Mesih’in düşmanlarının bedeni çaldığını söyler. Romalılar veya Yahudiler bedeni alsaydı, halka açıkça gösterirlerdi ve Hıristiyanlık sona ererdi.

Baygınlık Teorisi

Diğer bir fikir “baygınlık teorisi” dir. Bu teori, Mesih’in gerçekte ölmediğini sadece bilinçsiz olduğunu ifade eder. Romalı infaz memurları, sadece O’nun ölü olduğunu düşündü. Mezarda birkaç gün sonra, serin hava O’nu hayata döndürmüştü. O zaman, O kefenden sıyrılıp, taşı yuvarladı ve Romalı askerler korktu. Yaralı ayaklarla kilometrelerce yürüyüp ölümden dirildiği hakkında öğrencilerini ikna etti.

Dirilen Mesih’in Görünüşü

O’nun ölümünden 40 gün sonrasında insanlar, Mesih’in dünya üzerinde hayatta olduğunu bildiriyordu. Bazıları bunların halüsinasyon olduğunu söyler ama durumlar bunu mu gösteriyor?

Aynı zaman içinde, bir kadın, bir vergi toplayıcı ve 500’den fazla insan O’nu gördüğünü iddia ediyordu. İnsanlar grubu aynı halüsinasyonu görmez. Fakat 500’den fazla insan aynı zamanda ve aynı yerde aynı şeyi gördü.

İsa’nın Dirilişi Halüsinasyon Değildi

İki gerçek bir halüsinasyon fikrini çürütür. Böylesi hayaller genellikle beklenen olaylardan olur, oysa ki öğrenciler çarmıha gerilme olayından sonra ümitlerini kaybetmişlerdi. Fiziksel olgu döngüyle olur fakat Mesih’in görünüşü ayarlanmış bir kurgu olarak gelmedi.

Bir Sonuca İşaret Eden Gerçekler: Mesih Ölümden Dirilmiştir.

Yukarıdaki yazılanlar baştan sona kanıt teşkil etmez, fakat daha ziyade kanıtın mantıklı incelemesidir. Esas kanıt, Mesih’i Kurtarıcı ve Kral olarak kişisel kabullenmenin sağladığı tecrübeyle gelir. İsa dedi ki, “İşte kapıda durmuş, kapıyı çalıyorum. Biri sesimi işitir ve kapıyı açarsa, onun yanına gireceğim” (İncil, Vahiy, 3:20)

AŞAĞIDAKİ YORUM BÖLÜMÜ İÇİN BİRKAÇ SORU

Yukarıdaki yazı hakkında yorum yapmak için okuyucularımızı teşvik ediyoruz. Konu ile doğrudan ilgili olmayan yorumlar silinecektir. Aşağıdaki sorulardan birinine odaklanarak bir diyalog başlatın lütfen:

 1. İsa’nın ölümden dirilmesi neden önemlidir?
 2. Neden İsa’nın ölümü ve dirilişi ile ilgili uydurulan bu kadar hikaye vardır?
 3. İsa’nın ölüp, ölümden dirilmesinin kanıtı nelerdir?

BAŞKA KAYNAKLAR

 • İsa Mesih ile ilgili daha çok bilgi için şu web sitesine gidin: www.incildersleri.com
 • Ayrıca Türkçe İncil’i şu web sitelerinden indirerek İsa Mesih ile ilgili daha çok şey öğrenebilirsiniz:
 • Kutsalkitap.info

Eposta: Yolcu216@gmail.com

Kategoriler
isa Şeytan

İsa Mesih’e Şeytan Tarafından “Dokunuldu” mu?

iblis
iblis

“Şeytan tarafından dokunulmuş” olmak ile Şeytan tarafından baştan çıkarılmak çok farklı iki meseledir. İncil ve Kur’an’ın her ikiside İsa Mesih’in günahsız olduğunu öğretir (Kur’an 19:19). İsa Mesih gerçekten Şeytan tarafından günah işlemesi için ayartılmıştı fakat diğer insanlar gibi O asla günaha düşmedi. Görünüşe bakılırsa “günahın dokunması” günahın bir kişiyi yakalamak için bir alan bulacağı anlamına gelir. Bu durum, günaha eğilim olduğuna işaret eder. Günahkar bir doğanın olduğu anlamına gelir. Aynı zamanda da günah eylemleri yapıldığını gösterir. İsa Mesih’e Şeytan tarafından “dokunulmadı”. O gerçekten kutsal ve günahsızdı. Muhammed’in söylediği bir hadis şöyle der, “Şeytan her insanın yan tarafına doğumunda parmağıyla dokunur; Meryem’in oğlu İsa Mesih hariç, Şeytan ona dokunmaya gittiğinde onun yerine perdeye dokunmuş.” (Buhari).

Şeytan farklı durumlarda İsa Mesih’i ayarttı fakat İsa Mesih her ayartının üstesinden geldi. Matta 4. Bölümde, İsa Mesih’in çölde ayartıldığı sırada Şeytanın üstesinden nasıl geldiğini okuruz. İsa aynı zamanda çarmıh olayını engelleme konusunda ayartılırken ve mühürlü Roma mezarından dirildiğinde de Şeytan’ın üstesinden gelmişti (Matta 27:63-66). Şeytan İsa Mesih’i ayartarak Tanrı’nın kurtarma planını çoğu yöntemlerle önlemeye çalıştı fakat Şeytan daima başarısız oldu.

Ayartılma günah değildir. Bir atasöz der ki, “Kuşların başımızın üzerinden uçmasını durduramayız ancak saçlarımıza yuva yapmasına engel olabiliriz.” İncil’e göre İsa Mesih “Bunun için her yönden kardeşlerine benzemesi gerekiyordu. Öyle ki, Tanrı’ya hizmetinde merhametli ve sadık bir başkâhin olup halkın günahlarını bağışlatabilsin. Çünkü kendisi denenip acı çektiği için denenenlere yardım edebilir.” İbraniler 7:26-28 ayetlerinde, İsa Mesih’in “kutsal, suçsuz, lekesiz, günahkârlardan ayrılmış” olması hakkında daha fazla açıklama yapar böylelikle Kendisini kusursuz Kurtarıcı olarak sunabildi.

AŞAĞIDAKİ YORUM BÖLÜMÜ İÇİN BİRKAÇ SORU

Yukarıdaki yazı hakkında yorum yapmak için okuyucularımızı teşvik ediyoruz. Konu ile doğrudan ilgili olmayan yorumlar silinecektir. Aşağıdaki sorulardan birinine odaklanarak bir diyalog başlatın lütfen:

 1. Şeytan tarafından “dokunulmuş” olmak ile Şeytan tarafından “ayartılmak” arasındaki fark nedir?
 2. İsa’ya Şeytan tarafından neden “dokunulamaz”?
 3. Şeytan İsa’yı nasıl ayarttı?

BAŞKA KAYNAKLAR

 • İsa Mesih ile ilgili daha çok bilgi için şu web sitesine gidin: www.incildersleri.com
 • Ayrıca Türkçe İncil’i şu web sitelerinden indirerek İsa Mesih ile ilgili daha çok şey öğrenebilirsiniz:
 • Kutsalkitap.info

Eposta: Yolcu216@gmail.com

Kategoriler
Allah Günah Mucize

İsa Mesih Hiçbir Yerde “Ben Tanrı’yım, Bana Tapının.” Demez.

Ben Ben'im
Ben Ben’im

Bir adam size gelip size “Ben Tanrı’yım, bana tapının” deseydi, ona inanır mıydınız? Ona tapınır mıydınız?

Çoğu insan böylesi bir iddiada bulunan kişiye sahtekar ve kafir derdi. Böylesi bir ifadede bulunan birisine çılgın derlerdi? İsa Mesih bunun farkında olup böylesi bir iddiada bulunmak için herhangi bir neden görmemiştir. Fakat iddiayı dolaylı yollardan yapmıştır. Bu kanıt, sanki O söylemiş gibi açıktır.

Açık Kanıt

Asıl sorun olan şey, bu ifadenin sözlü olmaması değil, İsa Mesih’in gerçekten Tanrı olduğunun açık kanıtının olmasıdır. O’nun Tanrı olduğunun açık kanıtı varsa, o zaman O’na tapınmalısınız. Bu emir verdiği yol, sizin olmasını düşündüğünüz yol olmasa bile doğrudur. Biz Tanrı’ya Kendini nasıl açıklaması gerektiğini söyleyemeyiz.

İsa Mesih’in ilahlığının bir kanıtı Yuhanna kitabındaki bölümde bulunur. İsa der ki, “Diriliş ve yaşam Ben’im” dedi. “Bana iman eden kişi ölse de yaşayacaktır.”(İncil, Yuhanna 11:25). İsa Mesih’in sonsuz yaşam teklifi Kendisine iman edilmesine bağlıdır. Eğer bunu Tanrı değilde herhangi bir kimse deseydi bu küfür olurdu.

Yuhanna kitabının ilerleyen ayetlerinde, İsa bu ilahlık iddiası için yetkisini kanıtladı. “Bunları söyledikten sonra yüksek sesle, “Lazar, dışarı çık!” diye bağırdı.  Ölü, elleri ayakları sargılarla bağlı, yüzü peşkirle sarılmış olarak dışarı çıktı. İsa oradakilere, “Onu çözün, bırakın gitsin” dedi.” (İncil, Yuhanna 11:43-44). İncil’i dikkatlice okuduğunuzda sürekli göreceksiniz ki:

 • İsa Mesih, Tanrı olduğunu söyler.
 • İsa Mesih, Tanrı gibi hareket eder.
 • İsa Mesih, Tanrı gibi mucizeler yapar.

Öğrencinin Sorusu

Üç yıl sonra, İsa Mesih’in öğrencilerinden biri İsa’ya O’nun Baba(Allah)’yı göstermesini istedi. İsa şöyle cevap verdi, “İsa, “Filipus” dedi, “Bunca zamandır sizinle birlikteyim. Beni daha tanımadın mı? Beni görmüş olan, Baba’yı görmüştür. …Bana iman edin; ben Baba’dayım, Baba da bendedir. Hiç değilse bu işlerden dolayı iman edin. ” (İncil, Yuhanna 14:9-11).

İsa Mesih’in Gerçek Doğası

İsa Mesih, etrafında olan kişilerden söylenmesi sadece Tanrı’ya uygun olan Kendi sözlerini anlayarak onlardan O’nun gerçek doğasını ve kimliğini farkına varmalarını bekliyordu. İsa’nın eylemleri de O’nun gerçek doğasını açıklıyordu. İsa Mesih, Kendisinin kim olduğunun kanıtını verir ve O’nun kim olduğunu anlamınızı ister.

Herhangi bir kimse Tanrı olduğunu iddia edebilir ve çoğu kimse etmiştirde. Sadece gerçek Tanrı bunun için doğru kanıtı verebilir. Eğer bir kişi Tanrı olduğunu kanıtlıyorsa, o kişinin kendisine tapınılmasını istemeye herhangi bir neden yoktur.

İsa Mesihin gerçek kimliği, başkalarının yaptığı iddialarla değil, O’nun verdiği kanıtlarla anlaşılır. O kanıt verdikten sonra, artık daha fazla söze gerek yoktur. Gerçeğe açık olanlar kanıtı anlayacaklardır. Kanıtı göz ardı edenler, ona tapınmak için dikkat çekici bir söz ekleseniz bile ikna olmayacaktır.

İsa Mesih’in gerçek kimliğini tanırsanız, O’na tapınma başlı başına uygundur. Bu otomatik bir tepkidir. İsa Mesih asla kendisine tapınılmasını istemediyse bile, O’na yapılan tapınmayı kabul etti ve uygun olarak onayladı.

O’nun Gerçek Doğası O’nun En Büyük Hediyesinin Değerini Gösterir

İsa Mesih Tanrı’dır. Üçlü Birlik üyesi Tanrı olarak, kendisini çarmıhta ölüme feda etti. Neden? O’nun size olan sevgisinden ötürü.

Onun sizin yerinize cezalandırılmasını kabul ederek, yeni ve sonsuz yaşamı alıp keyfini çıkarabilirsiniz.

AŞAĞIDAKİ YORUM BÖLÜMÜ İÇİN BİRKAÇ SORU

Yukarıdaki yazı hakkında yorum yapmak için okuyucularımızı teşvik ediyoruz. Konu ile doğrudan ilgili olmayan yorumlar silinecektir. Aşağıdaki sorulardan birinine odaklanarak bir diyalog başlatın lütfen:

 1. İsa neden sözlü olarak “Ben Tanrı’yım, bana tapının” demedi?
 2. İsa’nın Tanrı olduğunu nasıl biliriz?
 3. İsa’nın Tanrı olduğunun kanıtları nelerdi?

BAŞKA KAYNAKLAR

 • İsa Mesih ile ilgili daha çok bilgi için şu web sitesine gidin: www.incildersleri.com
 • Ayrıca Türkçe İncil’i şu web sitelerinden indirerek İsa Mesih ile ilgili daha çok şey öğrenebilirsiniz:
 • Kutsalkitap.info

Eposta: Yolcu216@gmail.com

Kategoriler
Allah Günah isa Mucize

İsa – İnsanlara Bir İşaret

Allah
İşaret: Günahkar bir Dünya için Ölen İsa’ydı

“Onu insanlara bir mucize, …için böyle takdir ettik.” dedi.” (Qs 19:21)

İsa, insanlara nasıl bir işarettir? İşaretler önemlidir. İşaretler olmaksızın insanlar kayıptır ve yollarını bulmak neredeyse imkansızdır. Otoyollarımıza işaretler koyarız, sokaklarımıza isim veya sayı koyarız ve evlerimize işaret koyarız arkadaşlarımız bizi bulabilsin diye. İşaretler ilerideki tehlikeler için bizi uyarır. Onlar hatta yoldaki kasislerini veya çalışan yol işçilerini işaret eder.

İnsanlara İşaret Olarak İsa’nın Mucizevi Doğumu

İsa’nın Bakire Meryem’den doğumu özel bir işaretti. Peygamber Yeşaya şöyle yazmıştı, “Bundan ötürü Rab’bin kendisi size bir belirti verecek: İşte, kız gebe kalıp bir oğul doğuracak; adını İmmanuel koyacak.” (Yeşaya 7:14). Bakireler oğullar taşımazlar. Asla olmaz, oluyorsa mucizedir. Tanrı özel birinin doğacağı konusunda önceden uyarı veriyordu. O aslında O’nun kim olduğunu bize söyleyen bir isimle adlandırılacaktı. O, “Tanrı bizimle” anlamına gelen İmmanuel olarak tanınacaktı.

İnsanlara İşaret Olarak İsa’nın Yaptığı Mucizeler

İsa Mesih, yarattığı insanlar için Tanrı’nın sevgisinin bir işaretidir. Öğrenci Yuhanna bize der ki, “Tanrı, Oğlu’nu dünyayı yargılamak için göndermedi, dünya O’nun aracılığıyla kurtulsun diye gönderdi. ” (İncil, Yuhanna 3:17). İsa dünyayı nasıl kurtarır? İsa dünyadayken çoğu hasta insanı fiziksel olarak iyileştirerek kurtardı. O, kör insanların görmesini sağlayarak onları karanlıktan kurtardı. Sağır insanların işitmesini düzelterek onları sağırlıktan kurtardı. Bunlar İsa’nın gerçekten Immanuel olduğunu insanlara söyleyen açık işaretlerdi.

İnsanlara En Büyük İşaret Günahkar bir Dünya için Ölen İsa’ydı

Tanrı’nın sevgisinin en büyük işareti, günahlarımız için İsa’nın ölmüş olmasıydı. O, “tertemiz bir çocuk” (Kur’an 19:19), olduğundan ölmeyi hakketmiyordu. Bizler suçlu olanlarız. Biz Tanrı’yı hoşnut etmeyen herşeyi yapmaktayız. Bizler günahkarız. Sadece İsa günahsızdır. Ona rağmen İsa bizzat dedi ki, “Canımı, tekrar geri almak üzere veririm. ” (İncil, Yuhanna 10:17). O sizin günahınızı ve benim günahımı Kendi üzerine alarak öldü. O dünyayı kurtarmak için geldi. Ve Söz verdiği gibi tekrar dirildi.

İsa Sizi Günahlarınızdan ve Cehennem Cezasından Kurtarmak İstiyor

İsa gerçekten insanlara bir İşarettir. Halen de insanları affedip bağlarından özgür kılarak günahlarından ve suçlarından kurtarır. Onları cehennem cezasından kurtarır. O bunu sizin için yapmak istiyor. O günah yükünü alıp yerine Kendisiyle olan sevgi ilişkisinin sevincini koyar.

Tövbe Et ve İsa Mesih’te Kurtuluşu Ara

İsa, şöyle vaaz verdi, “Tövbe edin, Müjde’ye inanın!” (Incil, Markos 1:15). Günahınızdan ve kendi çabanızla kendinizi kurtarmaktan vazgeçtiğinizde tövbe edersiniz. Ondan sizi affedip kurtarmasını isteyerek İsa’ya inanın. O zaman İsa sadece insanlara işaret olmaktan fazlası olacak, size sonsuz yaşam veren kişisel Kurtarıcınız olacaktır. O’nun koyunlarından biri olacaksınız ve O, her gün sizinle yürüyen İyi Çoban olacaktır.

AŞAĞIDAKİ YORUM BÖLÜMÜ İÇİN BİRKAÇ SORU

Yukarıdaki yazı hakkında yorum yapmak için okuyucularımızı teşvik ediyoruz. Konu ile doğrudan ilgili olmayan yorumlar silinecektir. Aşağıdaki sorulardan birinine odaklanarak bir diyalog başlatın lütfen:

 1. Neden Muhammed değilde İsa insanlara bir işarettir?
 2. Neden işareti takip etmek zorundayız?
 3. İşareti takip etmek için ne yapabiliriz?

BAŞKA KAYNAKLAR

 • İsa Mesih ile ilgili daha çok bilgi için şu web sitesine gidin: www.incildersleri.com
 • Ayrıca Türkçe İncil’i şu web sitelerinden indirerek İsa Mesih ile ilgili daha çok şey öğrenebilirsiniz:
 • Kutsalkitap.info

Eposta: Yolcu216@gmail.com

Kategoriler
Allah isa Kuran Muhammed Yargıç

İsa Mesih Son Yargıçtır, Muhammed Değil!

isa inecek
isa tekrar gelecek.

Çoğu insan son zamanlara hızla yaklaştığımıza inanır! İsa Mesih’in dünyayı yargılayacağı çok önemli bir an ile karşılaşacağız. Buna engel olamayız. Şimdiden hazır olsak iyi ederiz. Neden? Çünkü son zamanın ne zaman geleceğini kimse bilmiyor. Tıpkı geceleyin hırsızın gelmesi gibi, İsa’nın dönüşü bizi sürprizle yakalamamalıdır.

İsa Mesih Cenneten İnecek

Ebu Hureyre hadisi (Sahih Buhari 4:55:657) der ki, “…elbetteki (İsa), Meryem oğlu yakında aramıza inecek ve insanlığı yargılayacak…” Öğrenci Petrus İsa’nın göğe alındığı gibi aynı yoldan geri geleceğini söyleyerek, aynı şeyi yazdı (İncil, Elçileri İşleri 1:11). O ve diğer öğrencileri İsa gökyüzüne yükselirken bunu açık gözleriyle gördüler.

Tanrı İsa’yı Dünyayı Yargılaması İçin Atadı

Ne Kur’an ne de Hadis yargılacak olanın İsa olduğunun nedenini söylemez, ona rağmen Kur’an İsa Mesih’in yargının işareti olacağını söyler. “Şüphesiz o (İsa) Kıyametin (kopacağının) bir bilgisidir…” (Kur’an 43:61).

Bununla birlikte, İncil açıkça Tanrı’nın İsa’ya yargılamak için yetki verdiğini söyler, “…Baba kimseyi yargılamaz, bütün yargılama işini Oğul’a vermiştir.” (İncil, Yuhanna 5:22). Neden? “…herkes Baba’yı onurlandırdığı gibi Oğul’u onurlandırsın. Oğul’u onurlandırmayan, O’nu gönderen Baba’yı da onurlandırmaz. ” (İncil, Yuhanna 5:23).

İsa Dünyayı Nasıl Yargılayacak?

Ebu Hureyre hadisi İsa’nın haç’ı yıkacağını, domuzları öldüreceğini ve İslam’dan başka herşeyi yasaklayacağını söyler. Bu ifade İncil’le çelişir. Haç kurtuluş demek oluyorsa İsa neden çarmıhı yıksın?

İsa’nın domuzları öldürecek olması da mümkün değildir. Neden? Çünkü domuzlar bizi kirli yapmaz. Onun yerine, yüreğimizden çıkan şey bizi kirletir, midemize giren değil (İncil, Markos 7:15).

Aynı zamanda, İslamın öğrettiği çoğu şey İsa’nın kendisinin İncil’de öğrettiği şeye karşıt oluyorsa, neden İsa İslam haricindeki herşeyi yasaklasın?

Yargı’dan Nasıl Yaşama Kavuşurum?

Kur’an tarafından anlatıldığı gibi, kişi İsa Mesih’i, işareti takip etmelidir. Öğrenci Yuhanna, İsa’nın kendisine olan imana göre yargılayacağını söyledi. “O’na iman eden yargılanmaz, iman etmeyen ise zaten yargılanmıştır. Çünkü Tanrı’nın biricik Oğlu’nun adına iman etmemiştir.” (İncil, Yuhanna 3:18). Diğer deyişle, O’nun bizim için cezalandırılmak üzere Cennetten geldiğine inanmalıyız! Bir kişinin sonsuz yaşama sahip olmasının tek yolu budur.

AŞAĞIDAKİ YORUM BÖLÜMÜ İÇİN BİRKAÇ SORU

Yukarıdaki yazı hakkında yorum yapmak için okuyucularımızı teşvik ediyoruz. Konu ile doğrudan ilgili olmayan yorumlar silinecektir. En iyi yorumlar beş yıldızla işaretlenecektir, örneğin *****. Bu, okuyucunun aşağıdaki sorulara en iyi cevabı bulmasına yardımcı olacaktır. Aşağıdaki sorulardan birinine odaklanarak bir diyalog başlatın lütfen:

 1. Neden Baba Tanrı değilde, İsa Mesih dünyayı yargılayacak?
 2. İsa dünyayı nasıl yargılayacak?
 3. Yargıyı önleyebileceğiniz tek yol nedir?

BAŞKA KAYNAKLAR

 • İsa Mesih ile ilgili daha çok bilgi için şu web sitesine gidin: www.incildersleri.com
 • Ayrıca Türkçe İncil’i şu web sitelerinden indirerek İsa Mesih ile ilgili daha çok şey öğrenebilirsiniz:
 • Kutsalkitap.info

Eposta: Yolcu216@gmail.com

Kategoriler
Allah isa Kuran

İsa Mesih Gerçekten Tanrı’nın Görünümü müdür?

Kutsal
Sadece Tanrı Kusursuz ve Kutsaldır

Kur’an, İsa Mesih’e güçlü ve yüce bir isim verir. İsa, Allah’ın Sözü olarak adlandırılır (Kur’an 3:45,3:39). Evet, sadece İsa Mesih’e böylesi bir yüce ve önemli ünvan verilir. Bu neden böyledir? Neden böylesi bir isme ve ünvana sahip başka bir peygamber yoktur? İsa Mesih’in gerçekte Allah’ın diğer tüm peygamberlerine üstün gelen ve benzersiz olan bir tarafı olmalı. Kur’an, İsa Mesih’in üstünlüğünü, ayet 4:171’de sadece Allah’ın Sözü olarak değil Allah’tan bir Ruh olmasıyla da ilan eder. İsa Mesih Allah’ın sesidir. Dünyadaki insanlara Tanrı’nın isteğini ilan etmek için seçilmiştir. Tanrı düşünürken, İsa konuşur. Ve Allah’tan Ruh olarak, sadece Tanrı’nın yapabileceği mucizeleri yapmıştır.

İsa Mesih Tanrı’nın Düşüncelerinin ve İsteğinin İlahi Görünümüdür

İnsanın düşünceleri ve sözleri, kendisinin bir parçası olduğu gibi Tanrının düşünceleri ve sözleri de Kendisinin bir parçasıdır. Onlar asla bölünemez ve daima O’nun ilahi varlığı ile birliktedir. Tanrı’nın Sözü olarak İsa Mesih, Tanrı’nın ilahi varlığının parçasıdır. O, sonsuz olarak Tanrı’nın parçasıdır. Tanrı’nın düşüncelerinin ve isteğinin görünümüdür.

Sadece Tanrı Kusursuz ve Kutsaldır, Ayrıca Kur’an da Bize İsa’nın Kusursuz ve Kutsal Olduğunu Anlatır

Tanrı, tek bir dünyasal insanı kendisinin sözü olarak seçemezdi. İnsan günahkar ve düşmüştür. Tanrının doğru ve ilahi ruhunun günahkar bir yaratılışla birleşmesinin imkanı yoktur. Tanrı dünya üzerinde sürekli yürümesi için sadece günahsız ve doğru insanı kullanmak zorundaydı. O, Sözü olması için kusursuz ve kutsal olan Oğlunu seçti (Kur’an, Sura 19:19). Oğul sadece kusursuz ve doğru değil aynı zamanda da Tanrı’nın ilahi bir parçasıydı.

“Allah’tan Ruh” Olarak İsa Mesih Sadece Tanrı’nın Yapabileceği Mucizeleri Yaptı

İsa Mesih’in yaptığı mucizelere bakın! Öylesi daha önce görülmüş müydü? Hayır, sadece İsa cüzzamlıları iyileştirdi, körlerin gözünü açtı ve ölümden insanları diriltti (Kur’an 3:49)! Bu işaretler ve mucizeler O’nun ilahi işaretleri değil midir? Hastalığın O’nun üzerinde gücü yoktu. O sevgiyle ve cesaretle cüzzamlılara dokundu ve onları iyileştirdi. Tanrı’nın Ruhuyla İsa Mesih’in ilahi gücü, günah ve hastalığın gücünün üstesinden gelmiştir.

Tanrı İnsan Oldu

Hıristiyanlar asla bir insanı bir Tanrı olarak yüceltmediler. Aramızda bir tane bile doğru insanın olmadığını biliyoruz. Hepimiz günahkarız. Fakat güçlü Tanrı, O’nun büyük sevgi ve merhametinden dolayı, insanlığı günah ve ölümden kurtarmak için dünyaya Oğlunu gönderdi. İsa Mesih aracılığıyla Tanrı insan oldu. Yaşadı. Öldü. Tekrar dirildi. Şimdi cennettedir. Yargı saatinde tekrar gelecek (Kur’an 19:33; Kur’an 3:55; Kur’an 4:158; Kur’an 43:61).

“İsa, “Yol, gerçek ve yaşam Ben’im” dedi. “Benim aracılığım olmadan Baba’ya kimse gelemez.” (İncil, Yuhanna 14:6).

AŞAĞIDAKİ YORUM BÖLÜMÜ İÇİN BİRKAÇ SORU

Yukarıdaki yazı hakkında yorum yapmak için okuyucularımızı teşvik ediyoruz. Konu ile doğrudan ilgili olmayan yorumlar silinecektir. Aşağıdaki sorulardan birinine odaklanarak bir diyalog başlatın lütfen:

 1. Neden İsa Mesih’e güçlü ve önemli olan “Allah’ın Sözü” ünvanı verilmiştir? Neden diğer peygamberlerden biri değil?
 2. Tanrı İsa aracılığıyla Kendini nasıl göstermiştir?
 3. İsa neden insan oldu?

BAŞKA KAYNAKLAR

 • İsa Mesih ile ilgili daha çok bilgi için şu web sitesine gidin: www.incildersleri.com
 • Ayrıca Türkçe İncil’i şu web sitelerinden indirerek İsa Mesih ile ilgili daha çok şey öğrenebilirsiniz:
 • Kutsalkitap.info

Eposta: Yolcu216@gmail.com

Kategoriler
isa Kurtuluş Merhamet Meryem

İsa Mesih Annesini Rencide Etti mi?

Meryem
Meryem

Bazı insanlar İsa Mesih’i annesini rencide etmekle suçlar. Bu, temeli olmayan bir suçlamadır. Aslında Matta bölüm 12’de İsa, Baba’nın isteğini yapanların annesi veya kardeşleri gibi ona yakın olacağını dinleyicilerine öğretmişti. Burada, İsa Mesih’in ne annesini rencide ettiğini ne de onunla konuşmak için zamanı olmadığını gösteren hiçbir şey yoktur. Açıkça İsa Mesih’in çarmıha gerilmesinde olan şey, annesini sevdiğini ve ona önem verdiğini gösterir. Derin acısının ortasında, İsa Mesih annesine bakılması için önlem almıştır. Yuhanna 19:26-27’ye bakınız.

BAŞKA KAYNAKLAR

 • İsa Mesih ile ilgili daha çok bilgi için şu web sitesine gidin: www.incildersleri.com
 • Ayrıca Türkçe İncil’i şu web sitelerinden indirerek İsa Mesih ile ilgili daha çok şey öğrenebilirsiniz:
 • Kutsalkitap.info

Eposta: Yolcu216@gmail.com

Kategoriler
Allah isa Merhamet

Müslümanlar “İsa Mesih Tanrı Olduğunu Asla Söylemedi!” Diye Karşı Çıkar

ÖLÜM CEZASI
ÖLÜM CEZASI

Müslümanlar sık sık “İsa’nın Tanrı olduğunu asla söylemedi!” diye idda eder. Aslında, İsa ve İslam ekibinin aldığı en popüler yorumlardan biridir. Kur’an der ki, “Meryem oğlu Mesih, sadece bir peygamberdir. (Kur’an 5:75). Günümüzde İncil’i okuyan çoğu insanlar bu ifade ile hemfikirdir. Fakat İsa’nın gününde Yahudiler, İsa’yı Tanrı olduğunu iddia ettiği için öldürmüştür!

İsa Mesih’in Dünya Görevi

İsa’nın görevi Nasıra’da başladı. O büyüdüğü kasabaydı. Orada, İsa sıklıkla sinangoga gitti. Orada karşılaştıklarına öğretti. Bir gün, Yeşaya peygamberden bir bölüm okur: Egemen RAB’bin Ruhu üzerimdedir. Çünkü O beni yoksullara müjde iletmek için meshetti. Yüreği ezik olanların yaralarını sarmak için, Tutsaklara serbest bırakılacaklarını, zindanlarda bulunanlara kurtulacaklarını, RAB’bin lütuf yılını, Tanrımız’ın öç alacağı günü ilan etmek, yas tutanların hepsini avutmak, Siyon’da yas tutanlara yardım sağlamak için RAB beni gönderdi.(Yeşaya 61:1-2). Bu bilindik Mesih kehaneti bölümüydü. Bu okumadan sonra, İsa şöyle açıkladı, Dinlediğiniz bu Yazı bugün yerine gelmiştir (İncil, Lukas 4:18-21).

Bunu duyduktan sonra, kasaba halkı İsa’yı kayalıktan aşağı atmaya zorladı. Onlar onu aşağı itmeye çalıştılar. Bir şekilde, İsa onlardan kaçtı. Onlar bunu neden yaptı? Çünkü İsa Allah olduğunu ilan ediyordu.

İsa Mesih’in Sonsuzluk İddiası

Hemen hemen her gün, İsa Yahudi liderlerle etkileşimdeydi. Onlar O’nu sürekli “Yasa” yı çiğnerken yakalamaya çalıştı. Bir gün, onlar İbrahim’in onların “babası” olduğundan ne yapıp ne yapmamaları gerektiği hakkında tartışıyorlardı. (İncil, Yuhanna 8:34-59).

İsa Yahudilere dedi ki, Babanız İbrahim günümü göreceği için sevinçle coşmuştu. Gördü ve sevindi.” Yahudiler, “Sen daha elli yaşında bile değilsin. İbrahim’i de mi gördün?” dediler.  İsa, “Size doğrusunu söyleyeyim, İbrahim doğmadan önce ben varım” dedi. O zaman İsa’yı taşlamak için yerden taş aldılar, ama O gizlenip tapınaktan çıktı. (İncil, Yuhanna 8:56-59).

İsa sonsuz olduğunu iddia etti. Sadece Tanrı sonsuzdur! İsa, aynı zamanda Yahudi liderlerin bilmekte olduğu Tanrı’nın Musa’ya verdiği “Ben’im” ismini, Kendisi için kullandı (Tevrat, Mısırdan Çıkış 3:14). İsa kendisini Tanrı olarak adlandırıyordu! Onlar çok kızgındı ve O’nu öldürmeyi denediler.Seni …., küfrettiğin için taşlıyoruz. … Tanrı olduğunu ileri sürüyorsun. (İncil, Yuhanna 10:33).

İsa Mesih Neden Öldürüldü?

İsa Mesih Tanrı olduğunu iddia ettiğinden dolayı ölüm cezasına çarptırıldı! … Başkâhin O’na yeniden, ‘Yüce Olan’ın Oğlu Mesih sen misin?’ diye sordu.  İsa, ‘Benim’ dedi. …  Başkâhin giysilerini yırtarak, ‘Artık tanıklara ne ihtiyacımız var?’ dedi. ‘Küfürü işittiniz. …’ Hepsi İsa’nın ölüm cezasını hak ettiğine karar verdiler. (Markos 14:61-64).

İsa Tanrı olmadığını söyleyerek ölümden kaçabilirdi. Tanrı değildiyse neden Tanrı olduğunu söylediki? Özellikle O’nu öldürülmekten alıkoyacaktıysa?

İsa Tanrı olduğundan, O kusursuz bir hayat yaşadı ve Kusursuz ve Son Kurban olarak öldü. İsa’yı kurban olarak kabul ettiniz mi?

AŞAĞIDAKİ YORUM BÖLÜMÜ İÇİN BİRKAÇ SORU

İsa ve İslamı izleyenler yorumlara davet ediliyor. Tartışmayı ilerletmek için (aşağıdaki yorum bölümü), özellikle yazı ve/veya sorularla alakalı olmayan tüm yorumları silmemiz gerekecektir. Bu yazıdaki geri dönüşünüzü içtenlikle karşılayıp takdir ediyoruz.

 1. İsa Tanrı olduğunu söylediğinde insanlar nasıl karşıladı? Neden?
 2. Tanrı, İsa’nın Oğlu olduğunu ilan etti. Neden herhangi bir peygamber hakkında bu şekilde konuşmadı?
 3. İsa neden ölüm cezasına çarptırıldı?

BAŞKA KAYNAKLAR

 • İsa Mesih ile ilgili daha çok bilgi için şu web sitesine gidin: www.incildersleri.com
 • Ayrıca Türkçe İncil’i şu web sitelerinden indirerek İsa Mesih ile ilgili daha çok şey öğrenebilirsiniz:
 • Kutsalkitap.info

Eposta: Yolcu216@gmail.com

Kategoriler
Allah isa Kurtuluş

Müslümanlar İsa Mesih’in Adını Neden Bilmelidir

isa
isa

Karı ve koca bir bebek sahibi olmaya hazırlanıyorken, genellikle isimler hakkında uzun ve zorlu bir yola girerler. Bazen iyi, anlamlı ve yerinde bir isim bulmak zaman alır. İsimler çok önemlidir ve tüm yaşamımız boyunca devam eder.

Aynısı peygamberler için geçerlidir. Onların isimleri önemliydi. Muhammed isminin anlamı nedir? İsa Mesih isminin anlamı nedir? Müslümanlar için neden bu önemlidir?

Muhammed İsminin Anlamı

Muhammed’in ailesi o doğduktan sonra ona bu ismi verdi. Muhammed ismi, Arap ismi olup övgüye değer anlamındadır. Bu harika bir anlamdır. Neden Muhammed övgüye değerdir? İslam’a göre, o son peygamberdi ve insanlığın en iyi örneğiydi. Allah ona Kur’an’ı açıkladı.

İsa Mesih İsminin Anlamı

Her 25 Aralıkta, dünya üzerindeki hıristiyanlar Noeli  kutlar. Onlar İsa Mesih’in doğumunu kutlar. İsa Mesih isminin anlamı nedir?

İsa, “Allah kurtarır.” demektir. İsa Mesih “meshedilmiş” demektir. O nedenle İsa Mesih ismi “insanlığı kurtaran Tanrı’nın meshedilmişi” demektir. İsa Mesih’in önemi hakkında fikriniz nedir? Düşüncelerinizi buraya gönderin.

Özel olan neydi de ailesi değilde özellikle Allah İsa’ya isim verdi. “…melek ona, … “gebe kalıp bir oğul doğuracak, adını İsa koyacaksın.” dedi, ” (İncil, Lukas 1:30-31).

Allah İnsanları Neyden Kurtaracak?

Allah neden İsa Mesih adını seçti? İsa insanlığı neyden kurtaracak?

Biz İncil’de cevabı buluyoruz. “…halkını günahlarından O [İsa Mesih] kurtaracak.” (İncil, Matta 1:21).

İsa Mesih diğer peygamberler gibi değildir. O sadece Allah’tan uyarı veya öğreti getirmedi. O aslında bizi günahlarımızdan sonsuza kadar kurtarabilir. Aslında, İsa’nın dünyaya gelme nedeni, günahlarımızdan dolayı hakkettiğimiz cezadan bizi kurtarmaktı ki böylece biz Allah ile kusursuz bir ilişkiye sahip olabilelim.

Peki Müslümanlar Bunu Neden Önemsemeli?

Kim İsa’nın takipçileri olabilir? Sadece İsrailler mi? Sadece Hıristiyan ailelerden olanlar mı? Elbette hayır!

İsa Mesih’e inanan her kişi O’nun topluluğundan biri olur ve cennette İsa’yla birlikte olacaktır. İsa günahlarınızın hepsini affedecek. “İsa’nın Rab olduğunu ağzınla açıkça söyler ve Tanrı’nın O’nu ölümden dirilttiğine yürekten iman edersen, kurtulacaksın.” (İncil, Romalılar 10:9).

Günahlarınızdan kurtulmak istiyorsanız lütfen bizimle iletişime geçin.

AŞAĞIDAKİ YORUM BÖLÜMÜ İÇİN BİRKAÇ SORU

Yukarıdaki yazı hakkında yorum yapmak için okuyucularımızı teşvik etmek istiyoruz. Konu ile doğrudan ilgili olmayan yorumlar silinecektir. Aşağıdaki sorulardan birinine odaklanarak bir diyalog başlatın lütfen:

 1. Adınız ne anlama geliyor? Bir ismin anlamı neden önemlidir?
 2. Kimin ismi daha önemlidir, Muhammed’in mi yoksa İsa Mesih’in mi? Neden?
 3. İsa Mesih insanları günahından kurtarmak için neden dünyaya geldi? Neden başkası bunu başaramadı?

BAŞKA KAYNAKLAR

 • İsa Mesih ile ilgili daha çok bilgi için şu web sitesine gidin: www.incildersleri.com
 • Ayrıca Türkçe İncil’i şu web sitelerinden indirerek İsa Mesih ile ilgili daha çok şey öğrenebilirsiniz:
 • Kutsalkitap.info

Eposta: Yolcu216@gmail.com

Kategoriler
Allah isa Yargıç

İsa’nın Dünya’ya Gelme Amacı Nedir?

Hayat
Sonsuz Hayat

İslam ve Hıristiyanlıkta İsa Mesih hakkında birçok benzerlik vardır. Örneğin, İsa bakireden doğdu, kutsaldı, asla günah işlemedi, birçok mucize yaptı ve şimdi cennettedir.

Bir benzerlik de, İsa’nın Yargı Gününde Yargıç olarak dünyaya gelecek olmasıdır. Fakat bu iki dinin öğretileri arasında bir fark vardır. İsa önceden dünyaya geldi. İsa’nın dünyaya gelme amacı neydi?

İsa’nın Dünyaya Gelme Amacı Hakkında İslamın Öğretisi

İslam, son zamanların yakın olmasının bir işareti olarak İsa’nın gelişini öğretir. İsa’nın dünyaya gelişinin amacı, Şeytanı (Deccali) yok etmek olacaktır. Bir İslami websitesine göre, “İsa tüm yanlış dinleri ve mezhepleri sona erdirecek ve haç’ı kıracak.”

Bu düşünce ile aynı fikirde misiniz?

İsa Dünyaya Ne zaman Gelecek?

Hem Müslümanlar hem de Hıristiyanlar İsa’nın Yargıç olarak ne zaman geleceğinden emin değildir. O’nun gelişinin işaretleri olacaktır, ama kimse geliş zamanını kesin olarak bilmez. O gün geldiğinde, aslında İsa’nın dünyaya ikinci kez gelişi olacaktır. Peki ya ilk gelişi ne idi?

İlk Kez: İsa’nın Dünyaya Geliş Amacı

İsa Mesih 2000 yıldan daha fazla süre önce dünyaya geldi (indi). Neden “geldi (indi)” kelimesi kullanılıyor? Çünkü İsa doğmadan önce, O Allah ile birlikte cennetteydi.

“Başlangıçta Söz [İsa Mesih] vardı. Söz Tanrı’yla birlikteydi…” (İncil, Yuhanna 1:1). İsa doğduğunda, dünyaya gelip (inip) insan oldu.

İsa şöyle açıkladı: “…için gökten indim.” (İncil, Yuhanna 6:38). O neden geldi?

İsa’nın dünyaya geliş amacı şöyleydi: “… canını birçokları için fidye olarak vermeye geldi.” (İncil, Matta 20:28). Birçok insan kimdir?

Ona inanan her insan. “…O’na iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın, hepsi sonsuz yaşama kavuşsun.” (İncil, Yuhanna 3:16).

Öyleyse, İsa’nın ilk kez dünyaya gelmesindeki öncelikli amaç, insanları günahlarından kurtarmaktı.

İkinci Kez: İsa’nın Dünyaya Geliş Amacı

İsa’nın takipçileri O’nun ikinci gelişini bekliyor. O geldiğinde, herkes O’nu görecek.

İsa’nın her takipçisi Allah ile birlikte sonsuza dek cennete alınacaktır. İsa Mesih, onları yargılamayacak çünkü onların hepsinin günahları affedilmiştir. Onlar doğrudan cennete gidecekler. Yargılanmaktan kurtulup öldüğünüzde doğrudan Cennete gitmek istiyorsanız bizimle iletişime geçin.

Bununla birlikte, İsa, Kendisine inanmayan her kişiyi yargılayacaktır. Onlar, Allah’tan sonsuza dek ayrı kalacakları Cehenneme gidecekler.

Neden İsa’nın Doğum Günü Kutlanır?

İsa, doğuşu ve ölümü ile, sizin kurtuluşunuz için bir yol açtı. İsa, eğer O’na güvenirseniz, günahlarınızı affetmek istiyor. Bu Noel bayramında, gelin İsa’nın ilk gelişini kutlayalım böylece ikinci gelişine hazır olacağız.

AŞAĞIDAKİ YORUM BÖLÜMÜ İÇİN BİRKAÇ SORU

Yukarıdaki yazı hakkında yorum yapmak için okuyucularımızı teşvik etmek istiyoruz. Konu ile doğrudan ilgili olmayan yorumlar silinecektir. Aşağıdaki sorulardan birinine odaklanarak bir diyalog başlatın lütfen:

 1. Yargı Gününde İsa dünyaya geldiğinde ne olacağı konusunda inancınız nedir? Lütfen açıklayınız.
 2. Bu yazıya göre neden İsa’nın  iki gelişi vardır?
 3. İsa’nın ilk gelişi ile ikinci gelişi arasındaki ilişki nedir? Bu sizin için neden önemlidir?

BAŞKA KAYNAKLAR

 • İsa Mesih ile ilgili daha çok bilgi için şu web sitesine gidin: www.incildersleri.com
 • Ayrıca Türkçe İncil’i şu web sitelerinden indirerek İsa Mesih ile ilgili daha çok şey öğrenebilirsiniz:
 • Kutsalkitap.info

Eposta: Yolcu216@gmail.com