Kategoriler
isa Kurtuluş Mucize

İsa’nın Çarmıh’ta Öldüğünün Kanıtı Var mıdır?

“İsa’nın çarmıh’ta öldüğünün kanıtı var mıdır?” insanlar sıklıkla bu soruyu web sitemizde sorarlar. İsa Mesih’in ölümü hakkında aşağıdaki kanıtı incelemenin size konu ile ilgili doğru bir bakış açısı kazandıracağını ümit ediyoruz.

İsa’nın Haç’ta Öldüğünün Dört Kanıtı

  1. “O baskı görüp eziyet çektiyse de Ağzını açmadı. Kesime götürülen kuzu gibi, …” (Yeşaya 53:7). Bu kehanet, İsa Mesih’in ölümüne işaret ederek Yeşaya peygamber tarafından öne sürülmüştür.

Kehanet yüzlerce yıl sonra gerçekleştirildi. “Üzerine tükürdüler, kamışı alıp başına vurdular…. çarmıha germeye götürdüler.” (İncil, Matta 27:30-31). Matta İncili İsa’nın öğrencisi, Matta tarafından yazıldı. O, İsa Mesih’in ölümüne tanık oldu.

  • İsa’nın yaşamı boyunca, çok takipçisi olmadı. Ama Onun dirilişinden sonra Hıristiyanların sayısı hızla arttı.
  • İncilleri yazan İsa’nın öğrencilerine öldürülmeden önce işkence edildi ama biri bile tanıklığını reddetmedi. İnsanların bir yalanı savunmak için ölümüne işkence edilmeye razı olması neredeyse imkansızdır, değil mi? Bu email yoluyla fikrinizi bize gönderin.
  • Josephus ve Cornelius Tacitus gibi Hıristiyan olmayan tarihçiler İncilleri de onaylayarak İsa Mesih’in ölümü hakkında yazdı.

İsa’nın Çarmıh’a Gerilmesi Yalan mıydı?

Kur’an 3:55’e göre:“Ey İsa! Şüphesiz, senin hayatına ben son vereceğim. Seni kendime yükselteceğim.…” Genellikle, Müslümanlar İsa Mesih’in değil, Yahuda’nın çarmıha gerildiğini söyler. Allah, İsa’yı Yahuda ile yer değiştirmiştir.

O doğru olsaydı, o zaman İsa’nın öğrencileri önünde görünüp çarmıh’a gerildikten sonra onlara kim ders vermiştir? Kim Tomasa “…“Parmağını uzat” dedi, “Ellerime bak, elini uzat, böğrüme koy. İmansız olma, imanlı ol!” (İncil, Yuhanna 20:27) dedi? Onu söyleyen Yahuda olmuş olabilir miydi?

Eğer Yahuda çarmıha gerildiyse, o zaman Tevrat, Zebur ve Peygamberlerin yazılarındaki tüm kehanetler yalandı. Kehanetlerde bulunan Allah, peygamberlerine yalan mı söyledi? Tabii ki Allah ve peygamberler yalan söylemedi! Kim yanlış?

İsa Mesih Neden Ölmek Zorundaydı

Günah, insanları ve Allah’ı birbirinden ayırır. O nedenle İsa günahlarımızın kusursuz kurbanı olmak için öldü. İnsanlar, ne kadar iyilik yaparsa yapsın kendilerini cennete yükseltecek yeterli güce asla sahip olmayacaklardır.

Günah, insanlığın Şeytan’ın köleliğinde yaşamasına neden olur. Sonunda, İsa Mesih şeytanı yenmek için ölüp dirildi, “… ulusların gözlerini açmak ve onları karanlıktan ışığa, Şeytan’ın hükümranlığından Tanrı’ya döndürmek için gönderiyorum. Öyle ki, bana iman ederek günahlarının affına kavuşsunlar ve kutsal kılınanların arasında yer alsınlar.” (İncil, Elçilerin İşleri 26:18).

Günahlarınızdan temizlenmek ister misiniz? İsa Mesih’e gelin, çünkü O sizin için bunu yapabilir!

DERİN DÜŞÜNCE İÇİN SORULAR

  1. Yukarıdaki açıklamayı okuduktan sonra, İsa Mesih’in ölümü hakkında anlayışımız ne olmalıdır?
  2. İsa’nın ölümünün tarihi kanıtını dikkate almak neden önemlidir?
  3. İsa Mesih’in yardımı yanında bir insanın cennete gitmeyi garantileyebileceği başka bir yol var mıdır?