Kategoriler
isa Mucize Uncategorized urtuluş

İsa Mesih Kimdir?

İsa Mesih hakkında öğreten yegane dinler İslam ve Hıristiyanlıktır. İsa, bu dinlerin ikisinde de önemli bir kişidir. Her biri İsa’yı nasıl tarif ediyor?

İsa’nın Mucizevi Doğumu

İsa erkeğin biyolojik dokunuşu olmadan doğdu “…(Meryem), “Ey Rabbim! Bana bir beşer dokunmamışken benim nasıl çocuğum olur?” dedi.  ….” (Kur’an 3:47). İncil O’nun, Kutsal Ruh aracılığıyla doğdunu söyler. “…Kutsal Ruh senin üzerine gelecek,… Bunun için doğacak olana kutsal denecek.  ….” (Incil, Luka 1:35).

İsa Mesih’tir

Kur’an, İsa’nın zamanın sonunda Deccal’ı (Mesih karşıtı) yeneceğini öğretir. İncil’e göre, Mesih seçilmiş ve Tanrı’nın kutsanmışı anlamına gelir. İsa meshedilmiş Kral ve Kurtarıcıdır! Meshedilmiş biri olarak, günahtan dolayı O’ndan ayrılanları kurtarmak için öldü. Üç gün sonra, Tanrı O’nu diriltti. İsa, Şeytan’ın ölüm esaretini yıktı ki biz özgür kalabilelim!

İsa Tanrı’nın Sözü’dür

Kur’an İsa’nın Kelamullah (Tanrı’nın Sözü) olduğunu öğretir. “…İsa Mesih …Meryem’e ulaştırdığı (emriyle onda var ettiği) kelimesidir. ” (Kur’an 4:171). İncil, aynı zamanda İsa’nın Tanrı’nın Sözü olduğunu öğretir. Söz Tanrı’dan ayrılamaz olduğundan, Söz Tanrı’dır. “Başlangıçta Söz vardı. Söz Tanrı’yla birlikteydi ve Söz Tanrı’ydı.…” (İncil, Yuhanna 1:1).

İsa’yı Tanıyabilirsiniz

Bir gün, İsa öğrencisine O’nun kim olduğunu sordu. Öğrenci Petrus şöyle cevap verdi, “… ‘Sen, yaşayan Tanrı’nın Oğlu Mesih’sin” yanıtını verdi. İsa ona, “Ne mutlu sana, … Bu sırrı sana açan insan değil, göklerdeki Babam’dır. …” (İncil, Matta 16:16-17). Petrus, İsa’nın söylediği O kişi olduğuna inandı!

İsa Mesih şimdi cennettedir. Siz O’nunla ilişki kurabilirsiniz! Siz doğrudan O’na dua edebilir ve O’ndan size Kendisini açıklamasını isteyebilirsiniz. “Benim adımla benden ne dilerseniz yapacağım.” (İncil, Yuhanna 14:14).

AŞAĞIDAKİ YORUM BÖLÜMÜ İÇİN BİRKAÇ SORU

Yukarıdaki yazı hakkında yorum yapmak için okuyucularımızı teşvik etmek istiyoruz. Konu ile doğrudan ilgili olmayan yorumlar silinecektir. Aşağıdaki sorulardan birinine odaklanarak bir diyalog başlatın lütfen:

  1. İsa Mesih’in kim olduğunu düşünüyorsunuz? Neden?
  2. İncil, İsa’nın Tanrı’nın Oğlu olduğunu öğretti ama neden Müslümanlar buna inanamadı?
  3. Petrus, İsa’nın Tanrı’nın Oğlu olduğunu nasıl bildi?