Kategoriler
Dirilmiş Kuran Merhamet

İsa Mesih’in Çarmıha Gerilmesi O’nun Gücünü mü Yoksa Zayıflığını mı Gösterir?

Yorumunuzu Emaille Gönderiniz

Isa Mesih çarmıhta öldü ve Allah tarafından üçüncü gün yükseltildi.

Çoğu Müslüman, şeytanın İsa Mesih’i yendiği anlamına geleceğinden bunu doğru olarak kabul edemez. Onlar, Tanrı’nın peygamberlerinin daima başardığına ve asla acı çekmediğine inanır. Bir Müslüman alim, Dr. Hammudah Abdalati,“İsa’nın olmuş olduğu söylenen yolla aşağılanıp öldürülmesine [bizim için] inanmak Tanrı’nın merhameti ve bilgeliğiyle ile tutarlı mıdır?”diye sorar.İsa’nın ölümü ve dirilmesi aslında O’nun gücünü gösterir. Bu nasıl mümkündür?

O’nun Ölümüyle Kanıtlanan Gücü

O’nun ölümünden önce, İsa ölmesinin Tanrı’nın isteği olduğunu biliyordu ve Allah’a teslim oldu.“… İsa [Mesih], kendisinin … çok acı çekmesi, öldürülmesi ve üçüncü gün dirilmesi gerektiğini öğrencilerine anlatmaya başladı.”(İncil, Matta 16:21).

İsa asla günah işlememesine rağmen, pek çok insan O’nunla dalga geçip O’na vurmuştur. “Bunun üzerine İsa’nın yüzüne tükürüp O’nu yumrukladılar. Bazıları da O’nu tokatlayıp, “Ey Mesih, peygamberliğini göster bakalım, sana vuran kim?” dediler.” (İncil, Matta 26:67-68).

Yine de, İsa Kendisini savunmadı. “İsa[Mesih]susmaya devam etti. …”(İncil, Matta 26:63).

Bu,İsa Mesih’in Kendini savunmaması için olağanüstü gücününolduğunu göstermiştir. Üstelik, Babasından kendisine eziyet eden kişiler için onları affetmesini isteyerek merhamet göstermiştir. “… Baba, onları bağışla çünkü ne yaptıklarını bilmiyorlar…” (Incil, Luka 23:34).

ÖLÜM CEZASI
ÖLÜM CEZASI

O’nun Dirilmesindeki Gücü!

İsa Mesih çarmıhta öldü ve Allah tarafından üçüncü gün yükseltildi.“. . . Mesih günahlarımıza karşılık öldü, gömüldü ve Kutsal Yazılar uyarınca üçüncü gün ölümden dirildi.”(İncil, 1 Korintliler 15:4).

İsa’nın dirilişi Tanrı’nın gücünü gösterdi. Tanrı’dan başka kim ölüyü diriltebilir?İsa daima Tanrı’ya itaat etti ve şeytanın ayartılarının hepsinin üstesinden geldi. Bu nedenle, O şeytanın tüm entrikalarını yenme gücüne sahipti.Tanrı’nın Sözü der ki İsa’nın ölümü ve dirilişi, O’na inanan herkes için günahın gücünden özgür kılınıp affedilmeyi getirmiştir. Tanrı,çocuklarına günahlı doğalarının üstesinden gelmek ve şeytanın ayartılarına karşı gelmek için güç vermiştir.Bu diriliş bayramında O’na inanan herkese bağışlanma getiren ve şeytanı yenen İsa Mesih’in gücünü kutlayalım.Tanrı sizisever ve sizden duymayı bekler.

İsa açıkça dedi ki,“Yol, gerçek ve yaşam Ben’im. Benim aracılığım olmadan Baba’ya kimse gelemez.”(İncil, Yuhanna 14:6).

AŞAĞIDA YORUM BÖLÜMÜ İÇİN BİRKAÇ SORU

Yukarıdaki yazı hakkında yorum yapmaları için okuyucularımızı teşvik ediyoruz. Konu ile ilgili olmayan yorumlar doğrudan silinecektir. Lütfen aşağıdaki sorulardan birine odaklanarak bizimle bir diyalog başlatınız:

1.İsa’nın ölümnünün ve dirilişinin O’nun zayıflığını değilde gücünü gösterdiği konusunda hem fikir misiniz? Neden?

2.Günahlarınızın bağışlanmadığına endişeleniyor musunuz? Günahlarınızın bağışlandığına nasıl emin olabilirsiniz?

3.Affedilemeyecek bir günah var mı? Şeytanı yenen İsa Mesih’e güvenmemek için bir sebep var mı?

Yorumunuzu Emaille Gönderiniz: Yolcu216@gmail.com