Kategoriler
incil Kuran Uncategorized

Hıristiyanlar Diğer İnsanları Sever mi, Müslümanları bile?

Yorumunuzu Emaille Gönderiniz

İsa Mesih,tüm insanları sever. O insanlara sevgiyle hizmet etti. Aynı zamanda sevgisinden ötürü bizim kurbanımız olarak öldü. Sevdiği kadını tutsaklıktan kurtaran biradam gibi. O’nun için kendini feda etmeye gönüllüdür. Ya Hıristiyanlar? Onlar diğer insanlarısever mi?

Tanrı’nın Kitabındaki Sevgi

Tanrı’nın kitabı bize Tanrı’nın sevgisini öğretir (1. Yuhanna 4:8). İsa Mesih öğrencilerine diğer insanları sevmeyi öğretir“… komşunu kendin gibi seveceksin.”(İncil, Matta 22:39). Üstelik, O, insanlarına düşmanlarını sevmeyideemretti. O, aynı zamanda onlara işkence edenler için dua etmelerinisöyledi (İncil, Matta 5:44). Onlar, diğer insanları koşulsuz olarak sevmelilerdir de.

Tanrı’nın sevgisi koşulsuzdur. “… Biz daha çaresizken Mesih belirlenen zamanda tanrısızlariçin öldü. Bir kimse doğru insan için güç ölür, ama iyi insan için belki biri ölmeyi göze alabilir. Tanrı ise bizi sevdiğini şununla kanıtlıyor: Biz daha günahkarken, Mesih bizim için öldü.”(Romalılar 5:6-8). Tanrı, İsa’yı çarmıhta kurban ettiğindebizim için en büyük sevgisinigösterdi

İncil, bu yolla sevgiyi özetler: “Sevgi sabırlıdır, sevgi şefkatlidir. Sevgi kıskanmaz, övünmez, böbürlenmez. Sevgi kaba davranmaz, kendi çıkarını aramaz, kolay kolay öfkelenmez, kötülüğün hesabını tutmaz.Sevgi haksızlığa sevinmez, ama gerçek olanla sevinir. Sevgi her şeye katlanır, her şeye inanır, her şeyi ümit eder, her şeye dayanır.”(1. Korintliler 13:4-7).

“Tanrı’nın Sözü”
“Tanrı’nın Sözü”

Kur’an ve Hadis’teki Sevgi

İslamda sevgi hakkında ne vardır? “…Eğer Allah’ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da size sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah çok bağışlayıcı, çok esirgeyicidir.”(Kr.3:31).“Kim Allah’la buluşmayı severse, Allah onunla buluşmayı sever; kim Allah’la buluşmaktan nefret ederse, Allah onunla buluşmaktan nefret eder.” (Ebu Hureyre tarafından aktarılma, Ehli Müslim, Kitap 35, No. 6488). İslamagöre, Allah’ın sevgisi koşulludur. Bizi sevmesi için ilk önce biz O’nu sevmeliyiz! Bu acımasızca gelmiyor mu? Ya ailemizbizeilk önce onları seversek, onlar da bizi seveceklerini söyleseydi?

Hıristiyanlar Diğer İnsanları Severler!

Hıristiyanlar, ihtiyacı olanlara yardım ederek diğer insanları sevdiklerini ispatlarlar. Bunu yaptıkları bir yöntem, Sinabung dağı volkanik püskürmesi, Haiti’deki deprem, veya Japonya’daki tsunami gibi felakete uğrayan kurbanlara yardım etmektir. İsa’nın takipçileri yetenekleri, finansları ve bilgisiyle diğer insanlara hizmet verir. Onlar, aynı zamanda refahlarını feda etmek için gönüllüdür. Sevginin bir diğer yolu ise müjdeyi paylaşmaktır. Biz hepimiz günahkarız (Romalılar 3:23) ve ölmeyi hakkediyoruz. Fakat, Tanrı İsa Mesih’iKurtarıcımız olarak kabul ettiğimizdebizi affediyor.

Tanrı sizi gerçekten sever. Günahınızın affına ve O’nunla birlikte sahip olacağınız sonsuz yaşama kavuşmanızı ister. Kim İsa’ya dönüp O’nun sevgisini kabul ederse sonsuz yaşama kavuşacaktır (İncil, Yuhanna 3:16). İsa’yı kabul edecek misiniz?

İsa açıkça dedi ki,“Yol, gerçekve yaşam Ben’im. Benim aracılığım olmadan Baba’ya kimse gelemez.”(İncil, Yuhanna 14:6).

AŞAĞIDA YORUM BÖLÜMÜ İÇİN BİRKAÇ SORU

Yukarıdaki yazı hakkında yorum yapmaları için okuyucularımızı teşvik ediyoruz. Konu ile ilgili olmayan yorumlar doğrudan silinecektir. Lütfen aşağıdaki sorulardan birine odaklanarak bizimle bir diyalog başlatınız:

1. İncil’e göre bir kişiyi sevmek nasıl bir şeydir?

2.Tanrı’nın insanlarına sevgisinin en büyük kanıtı nedir? O,onu neden yaptı?

3. Hıristiyanlar diğer insanları nasıl sever, özellikle de muhtaç olanları?

Yorumunuzu Emaille Gönderiniz: Yolcu216@gmail.com