Kategoriler
Uncategorized

HıristiyanlarNeden İsa Mesih’e Tapınırlar?

Yorumunuzu Emaille GönderinizYolcu216@gmail.com

Müslümanlar ve Hıristiyanlar Allah’tan başka birisine veya bir şeye tapınmanın putperestlik olduğu konusunda hem fikirdirler. Müslümanlar sıklıkla “Hıristiyanlarneden İsa Mesih’e tapınır?” diye sorarlar. Bu harika bir sorudur çünkü Müslümanlar ve Hıristiyanlar Allah’tan başka birisine/bir şeye tapınmanınçok ciddi bir günah olduğunu düşünürler.İncil ve Kuran,İsa’nın kutsal ve Allah’ın Sözü olduğunu yazar. O,mucizeler yaptı ve ölüleri diriltti. İsa cennettedir ve tüm insanları yargılayacaktır. İsa Mesih’in aynı zamanda Allah’ın sahip olduğu özelliklere ve güce sahip olması mümkün müdür? Cevap tapınmamızın Allah tarafından kabul görüp görmeyeceğini belirler.

Hıristiyanların İsa Mesih’e Tapınmalarının Yedi Sebebi

1.İsa,evreni ve bizimde dahil olduğumuz herşeyi yarattı. “Yerde ve gökte, görünen ve görünmeyen herşey … O’nda [İsa’da]yaratıldı. Her şey O’nun aracılığıyla ve O’nun için yaratıldı.” (İncil, Koloseliler 1:16).

2.İsa kutsaldı vegünahların üstesinden gelmek için bize yardım edebilir. “O [İsa], günah işlemedi….”(İncil, 1. Petrus 2:22)

3.İsa,tapınmayı kabul etti. “Teknedekiler, …O’na [İsa’ya]tapındılar.”(İncil, Matta 14:33). “Adam,‘Rab, iman ediyorum!’diyerek İsa’ya tapındı.” (İncil, Yuhanna 9:38).

4.Tüm melekler İsa’ya tapınır. “Tanrı’nın bütün melekleri O’na [İsa’ya]tapınsın”(İncil, İbraniler 1:6).

5.İsa günahları bağışlama yetkisine sahiptir. “…İnsanoğlu’nun yeryüzünde günahları bağışlama yetkisine sahip olduğunu bilesiniz…”(İncil, Matta 9:6)

6.İsa, O’na inanan herkese kurtuluş garantisi verir. “Tanrı Oğlu’nun adına iman eden sizlere, sonsuz yaşama sahip olduğunuzu bilesiniz…”(İncil, 1. Yuhanna 5:13).

7.İsa,Yargı Gününde Yargıç olacaktır. “Onlar, ölüleri de dirileri de yargılamaya hazır olan Tanrı’ya hesap verecekler.”(İncil, 1. Petrus 4:5).

Allah İsa’ya tapınmamızı emreder çünkü Allah ve İsa Bir’dir. “… Tanrı … O’na her adın üstünde olan adı bağışladı. Öyle ki, İsa’nın adı anıldığında gökteki, yerdeki ve yer altındakilerin hepsi diz çöksün ve her dil, Baba Tanrı’nın yüceltilmesi için İsa Mesih’in Rab olduğunu açıkça söylesin….”(İncil, Filipililer 2:9-11).Hıristiyanların İsa’ya tapınması ile ilgili hemfikir değilseniz lütfen bize email gönderiniz.

İsa Mesih’in Tanrılığıİncil,

İsa Mesih’in Allah gibi aynı özelliklereve yetkiyesahipolduğunu açıklar. O nedenle, Allah’ın Sözü’ne göre İsa’ya tapınmalıyız.Yukarıdaki ayetleri incelemeniz ve İsa’nın yol, gerçek ve yaşam olup olmadığını size göstermesini Yaratıcı Allah’tan istemeniz için sizi teşvik ediyoruz. İsa hakkında daha fazla öğrenmek istiyorsanız lütfen bizimle iletişime geçiniz.Bu yazı ile ilgili bir sorunuz varsa, lütfen bizimle iletişime geçiniz.

DERİN DÜŞÜNMEYE SEVKEDENSORULAR

1.Bu yazıyı okumadan önce, İsa Mesih’e Hıristiyanların tapındığınıduyduğunuzda ne düşündünüz?

2.Bu yazıyı okuduktan sonra ne düşündünüz? Lütfen cevabınızı açıklayınız.

3.Yukarıdaki yedi sebep doğru ise,bu durum Allah’a tapınma şeklinizideğiştirecek midir? Lütfen açıklayınız!

Yorumunuzu Emaille GönderinizYolcu216@gmail.com