Kategoriler
Uncategorized

Neden Müslümanlar ve Hıristiyanlar Aynı Şekilde Dua Etmezler?

Yorumunuzu Emaille GönderinizYolcu216@gmail.com

İnsanlar neden dua eder? Dua, Tanrı ile iletişime geçme hareketidir. Dua için gizli bir formül yoktur. Özel kelimeler veya özel dil yoktur. Dua için tarif edilmiş bir yer veya zaman da yoktur. Tanrı, insanlara akıl, duygu ve dil hediyelerini vermiştir. Bu hediyeler etrafımızdaki dünya ile iletişim kurabilmemizi sağlar. Bu aynı hediyeler, aynı zamanda Tanrı ile iletişime geçmemize de izin verir.

Nasıl İletişim Kurarsınız?

İnsanlar birbirleriyle konuştuğunda, hem düşüncelerini ve hemde hislerini birbirlerine aktarır. Sohbet için oturan iki arkadaş bir diğerine basit bir şekilde ezberlenmiş kelimeler tekrar etmez. Bu aptalca ve anlamsız olurdu. İnsanlar arasındaki iletişim, sadece insanların kalpleri ve düşünceleri birbirlerine ifade edildiğinde anlamlı olur

isa
isa

Dua Tanrı’dan bir Armağandır

Tanrı, bizi iletişim yeteneğiyle bereketlendirmiştir. Tanrı, neden kendimizi birbirimize ifade edebilmemizi isteyip de Yaratıcımız olan Kendisine kendimizi ifade etmemizi istemeyecekti ki? İslamiyette, dua, günde beş kez Arapça olarak ezberlenmiş kelimelerin tekrar edilmesidir. Ve dua belirli bir duruşta ve belirli bir yöne doğru olmalıdır. Tanrı bunu neden isterdiki? Yaşayan Tanrı sizinlegerçek anlamda iletişim kurmak istemez miydi? Ve gerçek anlamda sözü ile, gerçekteki varoluş durumumuzu kastediyorum.

Tanrı Bizim O’nunla Konuşmamızı İster

Tanrı yüreğimizde ve aklımızda ne olduğunu O’na anlatmamızı ister. Bu nedenle Hıristiyanlar kendi diliyle dua eder. Eğer bir kişi belirli bir dili (Arapça gibi) akıcı olarak konuşamazsa, onlar o dilde yüreğindeki ve aklındakileri gerçekte var olan şeyleri karşı tarafa iletemezler. Onlar, Tanrı ile derin düşünceler ve hisler hakkında konuşmak ister. Tanrı’nın herşeyi bilip herşeyi anladığına inanırlar. Tanrı, ruhta ve gerçekte dua ederlerse onları duyacaktır.

Hıristiyan Duası Pek Çok Şekilde Olur

Hıristiyanlıkta, dua pek çok şekillerde olur. Sevinç ve şükür duaları vardır. Yardım ve cesaret için dualar vardır. Hastalar ve ızdırap çekenler için dualar vardır. Günahların affıve kayıp ruhların kurtuluşuiçin de dualar vardır. Hıristiyan duaları varoluşumuzun gerçek durumundan kaynaklanır.Dua, sevgi dolu Yaratıcımıza olan düşüncelerimizin ve hislerimizin ifadesi olması gerekir. Bir Hıristiyan ızdırap dolu yüreğinden duayla ağlayabilir, veya kurtuluşunun Tanrısına neşeyle bağırabilir. Bir Hıristiyan duayla yere kapanabilir veya göklere kaldırılmış kollarla ayakta durabilir. Onlar sesli veya kalplerinin sessizliğinde dua edebilir. Kurallar veya tarif edilmiş metodlar yoktur. Zorunlu ezberlenmiş sözler yoktur. Yaratılışının Tanrı’sı ile iletişimde olan açık ve samimi bir şekilde bir insan vardır.

Gerçek Hakkında Dua Merasim Değil

Duayla, kutsallık veya doğruluk hissi meydana getirmek amaçlanmaz. O, merasim, ayin veya yer değildir. Dua imanla gerçeği konuşmakla ilgilidir. İsa Mesih duanın Tanrı ile kişisel bir tecrübe olduğunu öğrencilerine anlatmıştır. O dedi ki, “Ama siz dua edeceğiniz zaman iç odanıza çekilip kapıyı örtün ve gizlide olan Babanız’a dua edin. Gizlilik içinde yapılanı gören Babanız size ödüllendirecektir.”(İncil, Matta 6:6).

Tanrı dualarımızı duyar. Tekrarlamaya ihtiyaç duyacağımız özel sözler yoktur. Dua, sadece gerçekte ve derin saygı ile Tanrı’yla konuşmadır. O, hayatı ve içindeki her şeyi veren olarak O’nu tanıyacak olan sizinle ilgilidir.

İsa açıkça dedi ki, “Yol, gerçek ve yaşam Ben’im. Benim aracılığım olmadan Baba’ya kimse gelemez.”(İncil, Yuhanna 14:6)

AŞAĞIDA YORUM BÖLÜMÜ İÇİN BİRKAÇ SORU

Yukarıdaki yazı hakkında yorum yapmaları için okuyucularımızı teşvik ediyoruz. Konu ile ilgili olmayan yorumlar doğrudan silinecektir. Lütfen aşağıdaki sorulardan birine odaklanarak bizimle bir diyalog başlatınız:

1. Dua nedir?

2. Tanrı’ya nasıl dua edersiniz?

3. Tanrı bizi onunla iletişim kurabilmemiz için yarattığına göre, o zaman O’nunla iletişime geçmemiz gerekmez mi?

Yorumunuzu Emaille GönderinizYolcu216@gmail.com