Kategoriler
Allah incil Kuran

Hıristiyanlar Tanrı’nın Gerçeğinin Işığını Kapatmaya mı Çalışıyorlar?

Yorumunuzu Emaille Gönderiniz

Hıristiyanlar Tanrı’nın Gerçeğinin Işığını Kapatmaya mı Çalışıyorlar?Yorumunuzu Emaille Gönderiniz“Tanrı’nın Gerçeğinin Işığı” kimdir, veya nedir? Havari Yuhanna,İncil’de İsa Mesih’in “Dünyanın ışığı”(Yuhanna 8:12) olduğunu bize anlatır. İncil,aynı zamanda İsa’nın “Tanrı yüceliğinin parıltısı”(İbraniler 1:3)olduğunu öğretir. Öyleyse Tanrı’nın Gerçeği nedir? Tanrı’nın Gerçeği, Tanrı’nın Işığından ayrı mıdır?

İslam’a Göre Tanrı’nın Gerçeği

Müslümanlar gerçeğin Allah olduğuna inanır. “Böyledir; çünkü Allah hakkın ta kendisidir, O’nun dışında yalvarıp taptıkları ise batılın ta kendisidir. Ve şüphe yok ki yüce olan, ulu olan yalnız Allah’tır.”(Kr. 22:62).Allah kainatın herşeye gücü Yeteni, Yaratıcısı ve Devam Ettirenidir. “Allah her şeyin yaratıcısıdır ve her şeyi koruyup yöneten de O’dur.” (Kr. 39:62).Allah aynı zamanda Birdir. “…O, Allah bir tektir. Allah eksiksiz, sameddir (Bütün varlıklar O’na muhtaç, fakat O, hiçbir şeye muhtaç değildir.) Doğurmadı ve doğrulmadı. O’na bir denk de olmadı.”(Kr. 112:1-4).

Hıristiyanlığa Göre Tanrı’nın Gerçeği

İsa Mesih takipçilerine şöyle anlattı: “Yol, gerçek ve yaşam Ben’im. Benim aracılığım olmadan Baba’ya kimse gelemez.” (İncil, Yuhanna 14:6).İsa neden “Ben…gerçeğim”dedi?İsa Allah’la birdir. “Ben ve Baba[Allah]biriz.”(İncil, Yuhanna 10:30).Baba’sı gerçek olduğundan İsa da gerçektir. “…Oğul[İsa], Baba’nın yaptıklarını görmedikçe kendiliğinden bir şey yapamaz. Baba ne yaparsa Oğul da aynı şeyi yapar.”(İncil, Yuhanna 5:19).İsa’nın yaptığı hiçbir şey Baba’dan ayrı değildir.

İsa Tanrı’nın Gerçeği ve Tanrı’nın Işığıdır

İsa Tanrı’nın gerçeği, aynı zamanda Tanrı’nın ışığıdır. İncil O’nun dünyanın ışığı olduğunu öğretir. “… ‘Ben[İsa] dünyanın ışığıyım. Benim ardımdan gelen, asla karanlıkta yürümez, yaşam ışığına sahip olur’”(İncil, Yuhanna 8:12).

Bu ayet,Kur’an’daki bir ayetle hem fikir görünür“Allah göklerin ve yerin Işığıdır [nurudur]… Allah Işığına [nuruna] dilediğini kavuşturur….”(Qs 24:35). Tanrı’nın istediğini Işığına, İsa Mesih’e yönlendireceğini söyleyebilir miyiz? Kim İsa’da, Tanrı’nın ışığında olursa, Tanrı’yı görecektir.

Hiç Kimse Gerçeği Karartamaz

Tanrı’nın ışığı karartılamayacak kadar çok güçlüdür. Bu nedenle, Hıristiyanlar Tanrı’nın Gerçeğinin Işığını karartamazlar. İsa hakkında konuştuklarında, Tanrı’nın Gerçeğinin Işığını daha da parlatmış olurlar. İsa’nın ölümü ve dirilişi, Allah ve insanlık arasındaki bariyeri yıkmıştır. Kim Işığa inanır ve hayatına Işığı davetederse doğrudan Allah’a gelebilir. Allah onu affedip ona sonsuz yaşam verecektir.

“Tanrı’nın Oğlu’nun adına iman eden…sonsuz yaşama sahip…Tanrı’nın önünde güvenimiz şu ki, O’nun isteğine uygun ne dilersek bizi işitir.”(1 Yuhanna 5:13-14).

İsa açıkça dedi ki,“Yol, gerçek ve yaşam Ben’im. Benim aracılığım olmadan Baba’ya kimse gelemez.”(İncil, Yuhanna 14:6).

AŞAĞIDA YORUM BÖLÜMÜ İÇİN BİRKAÇ SORU

Yukarıdaki yazı hakkında yorum yapmaları için okuyucularımızı teşvik ediyoruz. Konu ile ilgili olmayan yorumlar doğrudan silinecektir. Lütfen aşağıdaki sorulardan birine odaklanarak bizimle bir diyalog başlatınız:

1. Kur’an gerçek hakkında ne öğretir?

2. Incilgerçek hakkında ne öğretir?

3. Neden Tanrı’nın Gerçeği ve Tanrı’nın Işığı?

Yorumunuzu Emaille Gönderiniz: Yolcu216@gmail.com