Kategoriler
Allah isa Kuran

İsa Mesih Gerçekten Tanrı’nın Görünümü müdür?

Kutsal
Sadece Tanrı Kusursuz ve Kutsaldır

Kur’an, İsa Mesih’e güçlü ve yüce bir isim verir. İsa, Allah’ın Sözü olarak adlandırılır (Kur’an 3:45,3:39). Evet, sadece İsa Mesih’e böylesi bir yüce ve önemli ünvan verilir. Bu neden böyledir? Neden böylesi bir isme ve ünvana sahip başka bir peygamber yoktur? İsa Mesih’in gerçekte Allah’ın diğer tüm peygamberlerine üstün gelen ve benzersiz olan bir tarafı olmalı. Kur’an, İsa Mesih’in üstünlüğünü, ayet 4:171’de sadece Allah’ın Sözü olarak değil Allah’tan bir Ruh olmasıyla da ilan eder. İsa Mesih Allah’ın sesidir. Dünyadaki insanlara Tanrı’nın isteğini ilan etmek için seçilmiştir. Tanrı düşünürken, İsa konuşur. Ve Allah’tan Ruh olarak, sadece Tanrı’nın yapabileceği mucizeleri yapmıştır.

İsa Mesih Tanrı’nın Düşüncelerinin ve İsteğinin İlahi Görünümüdür

İnsanın düşünceleri ve sözleri, kendisinin bir parçası olduğu gibi Tanrının düşünceleri ve sözleri de Kendisinin bir parçasıdır. Onlar asla bölünemez ve daima O’nun ilahi varlığı ile birliktedir. Tanrı’nın Sözü olarak İsa Mesih, Tanrı’nın ilahi varlığının parçasıdır. O, sonsuz olarak Tanrı’nın parçasıdır. Tanrı’nın düşüncelerinin ve isteğinin görünümüdür.

Sadece Tanrı Kusursuz ve Kutsaldır, Ayrıca Kur’an da Bize İsa’nın Kusursuz ve Kutsal Olduğunu Anlatır

Tanrı, tek bir dünyasal insanı kendisinin sözü olarak seçemezdi. İnsan günahkar ve düşmüştür. Tanrının doğru ve ilahi ruhunun günahkar bir yaratılışla birleşmesinin imkanı yoktur. Tanrı dünya üzerinde sürekli yürümesi için sadece günahsız ve doğru insanı kullanmak zorundaydı. O, Sözü olması için kusursuz ve kutsal olan Oğlunu seçti (Kur’an, Sura 19:19). Oğul sadece kusursuz ve doğru değil aynı zamanda da Tanrı’nın ilahi bir parçasıydı.

“Allah’tan Ruh” Olarak İsa Mesih Sadece Tanrı’nın Yapabileceği Mucizeleri Yaptı

İsa Mesih’in yaptığı mucizelere bakın! Öylesi daha önce görülmüş müydü? Hayır, sadece İsa cüzzamlıları iyileştirdi, körlerin gözünü açtı ve ölümden insanları diriltti (Kur’an 3:49)! Bu işaretler ve mucizeler O’nun ilahi işaretleri değil midir? Hastalığın O’nun üzerinde gücü yoktu. O sevgiyle ve cesaretle cüzzamlılara dokundu ve onları iyileştirdi. Tanrı’nın Ruhuyla İsa Mesih’in ilahi gücü, günah ve hastalığın gücünün üstesinden gelmiştir.

Tanrı İnsan Oldu

Hıristiyanlar asla bir insanı bir Tanrı olarak yüceltmediler. Aramızda bir tane bile doğru insanın olmadığını biliyoruz. Hepimiz günahkarız. Fakat güçlü Tanrı, O’nun büyük sevgi ve merhametinden dolayı, insanlığı günah ve ölümden kurtarmak için dünyaya Oğlunu gönderdi. İsa Mesih aracılığıyla Tanrı insan oldu. Yaşadı. Öldü. Tekrar dirildi. Şimdi cennettedir. Yargı saatinde tekrar gelecek (Kur’an 19:33; Kur’an 3:55; Kur’an 4:158; Kur’an 43:61).

“İsa, “Yol, gerçek ve yaşam Ben’im” dedi. “Benim aracılığım olmadan Baba’ya kimse gelemez.” (İncil, Yuhanna 14:6).

AŞAĞIDAKİ YORUM BÖLÜMÜ İÇİN BİRKAÇ SORU

Yukarıdaki yazı hakkında yorum yapmak için okuyucularımızı teşvik ediyoruz. Konu ile doğrudan ilgili olmayan yorumlar silinecektir. Aşağıdaki sorulardan birinine odaklanarak bir diyalog başlatın lütfen:

  1. Neden İsa Mesih’e güçlü ve önemli olan “Allah’ın Sözü” ünvanı verilmiştir? Neden diğer peygamberlerden biri değil?
  2. Tanrı İsa aracılığıyla Kendini nasıl göstermiştir?
  3. İsa neden insan oldu?

BAŞKA KAYNAKLAR

  • İsa Mesih ile ilgili daha çok bilgi için şu web sitesine gidin: www.incildersleri.com
  • Ayrıca Türkçe İncil’i şu web sitelerinden indirerek İsa Mesih ile ilgili daha çok şey öğrenebilirsiniz:
  • Kutsalkitap.info

Eposta: Yolcu216@gmail.com