Kategoriler
Allah incil isa

“Tanrı’nın Oğlu” Terimi İle Ne Denmek İsteniyor?

“Tanrı’nın Sözü”
“Tanrı’nın Sözü”

İncil, Tanrı’nın İsa’nın babası olduğunu mu öğretir? Diğer bir sözle, İsa biyolojik/cinsel birleşme sonucu mudur? Bu, İncil’in öğretisini inceleyip anlamamış çoğu insanın sahip olduğu anlayıştır. Hıristiyanlığın ve İncil’in bakışından böylesi öğretiş en büyük iftiradır!

İncil, asla Tanrı’nın bir kadına yaklaşıp Tanrı’nın Oğlu İsa’yı doğuran kadınla biyolojik bir ilişkiye girdiğini öğretmez. Tanrı’yı küçük gören ve O’na iftira atan bu öğretiyi öğreten Hıristiyan yoktur.

Mecazi Bir Terim

İncil’e göre ve Hıristiyanların bakış açısından Tanrı’nın Oğlu daima mecazi veya sembolik bir anlama sahiptir. Endonezya’nın kültüründe ve dilinde “oğul/çocuk” kelimesi sıklıkla mecazi olarak kullanılmaz mı? Öyle değil midir ki aşağıdaki sorular sorulduğunda, cevap daima “HAYIR” olur?

Bir gemi “bir geminin oğlu” nu doğurur mu? Bir tepe hiç “tepenin oğlu” nu doğurmuş mudur? Bir cümle “cümlenin oğlu” nu doğurur mu? Bir merdiven “merdivenin oğlu” nu doğurur mu? Bir nehir “nehrin oğlu” nu doğurur mu? Jakarta şehir “Jakarta şehrinin oğlu”nu doğurur mu? Bir köy “köyün oğlu” nu doğurur mu?

“Tanrı’nın Oğlu” = “Tanrı’nın Sözü”

İncil’de, İsa’yı “Tanrı’nın Oğlu” olarak çağırmak, O’nu “Tanrı’nın Sözü” olarak çağırmakla aynıdır. O’nun Tanrı’nın Oğlu olarak varoluşu, Beytlehemde doğmasına veya Golgota tepesinde ölmesine dayanmaz. Tanrı’nın Oğlu kainatın yaratılışından önce vardı. Tanrı’nın Oğlu, Tanrı’nın Birliği ve Tanrı özünde sonsuzdur.

İsa Mesih, Tanrı’yı insanlığa kusursuz şekilde gösterdiği için Tanrı’nın Oğlu olarak adlandırılır. O Tanrı’nın Sözü’dür ve kusursuz şekilde Tanrı’nın karakterini ve dileğini insanlığa açıklar. Tanrı’nın Oğlu ve Sözü olarak, İsa Tanrı’nın sevgisini ve kurtarışını insanlığa gösterir.

İncil Ne Söyler?

İbraniler 1:1-3’de bulunan İncil’deki Tanrı’nın vahyi bu gerçeği açıklar: “Tanrı eski zamanlarda peygamberler aracılığıyla birçok kez çeşitli yollardan atalarımıza seslendi.  Bu son çağda da her şeye mirasçı kıldığı ve aracılığıyla evreni yarattığı kendi Oğlu’yla bize seslenmiştir. Oğul, Tanrı yüceliğinin parıltısı, O’nun varlığının öz görünümüdür. Güçlü sözüyle her şeyi devam ettirir. Günahlardan arınmayı sağladıktan sonra, yücelerde ulu Tanrı’nın sağında oturdu. ”

İncil, aynı zamanda Yuhanna 1:1-2,14’de de bu gerçeği açıklar: “Başlangıçta Söz vardı. Söz Tanrı’yla birlikteydi ve Söz Tanrı’ydı. Başlangıçta O, Tanrı’yla birlikteydi. … Söz, insan olup aramızda yaşadı. O’nun yüceliğini –Baba’dan gelen, lütuf ve gerçekle dolu biricik Oğul’un yüceliğini– gördük. ”

AŞAĞIDAKİ YORUM BÖLÜMÜ İÇİN BİRKAÇ SORU

Yukarıdaki yazı hakkında yorum yapmak için okuyucularımızı teşvik etmek istiyoruz. Konu ile doğrudan ilgili olmayan yorumlar silinecektir. Aşağıdaki sorulardan birinine odaklanarak bir diyalog başlatın lütfen:

  1. “Tanrı’nın Oğlu” teriminin anlamı nedir?
  2. “Tanrı’nın Oğlu” var mıdır?
  3. İsa neden “Tanrı’nın Oğlu” olarak adlandırılır?

BAŞKA KAYNAKLAR

  • İsa Mesih ile ilgili daha çok bilgi için şu web sitesine gidin: www.incildersleri.com
  • Ayrıca Türkçe İncil’i şu web sitelerinden indirerek İsa Mesih ile ilgili daha çok şey öğrenebilirsiniz:
  • Kutsalkitap.info

Eposta: Yolcu216@gmail.com