Kategoriler
Günah incil isa

İsa Bir Kadını Köpekle Kıyasladı mı?

Köpek?
Köpek?

İsa Mesih’i Ferisiler ve putperestlere karşı ön yargılı olmakla suçladınız mı hiç? İsa bir keresine Yahudi olmayanları “köpekler” olarak adlandırmadı mı? Bana İsa’nın sadece Yahudiler veya İsrail için geldiğini söyleyen müslümanlar oldu. O diğer insanlara karşı ilgisiz değildi.

İncil Bölümleri ve Açık Önyargı

Bir keresinde, bir Kenanlı (putperest) kadın İsa’dan yardım istedi. O yöreden Kenanlı bir kadın İsa’ya gelip, “Ya Rab, ey Davut Oğlu, halime acı! Kızım cine tutuldu, çok kötü durumda” diye feryat etti. İsa kadına hiçbir karşılık vermedi. Öğrencileri yaklaşıp, “Sal şunu, gitsin!” diye rica ettiler. “Arkamızdan bağırıp duruyor.” İsa, “Ben yalnız İsrail halkının kaybolmuş koyunlarına gönderildim” diye yanıtladı. Kadın ise yaklaşıp, “Ya Rab, bana yardım et!” diyerek O’nun önünde yere kapandı. İsa ona, “Çocukların ekmeğini alıp köpeklere atmak doğru değildir” dedi. Kadın, “Haklısın, ya Rab” dedi. “Ama köpekler de efendilerinin sofrasından düşen kırıntıları yer.” O zaman İsa ona şu karşılığı verdi: “Ey kadın, imanın büyük! Dilediğin gibi olsun.” Ve kadının kızı o saatte iyileşti.” (İncil, Matta 15:22-38).

İsa Mesih kadına köpek diye seslendiğinde, O muhtemelen ev köpeklerinden, kucağa alınan köpeklerden bahsediyordu. Yüksek sınıf Yunanlılar bazen köpekleri ev köpeği olarak yetiştiriyordu ve onları sorunlu, kirli zararlılar olarak görmüyordu.

İsa Kadının İmanını mı Test Ediyordu?

İsa sıklıkla mucize yapmasını isteyenlerin inancını test ediyordu. İsa aslında kadına imanının İsraildeki tüm Yahudilerden daha büyük olduğunu söylüyordu. İlk seferde önyargı gibi görünen şey övgüyle sonuçlandı!

İsa Mesih tüm insanları seviyordu. O’nun görevindeki bu noktada O İsrail’e ulaşmaya odaklanıyordu. O, çarmıha gerilmeden önce kısa bir zamanı olduğunu biliyordu. İsa’nın önceliği cennete dönmeden önce İsrail halkının İncil’in  mesajını duyduğundan emin olmaktı.

Yukarıdaki Bölümde İsa’nın Tüm İnsanları Sevdiği Görülür

Gerçekte, bu bölüm veya diğerleri İsa’nın Yahudi olmayanlara karşı önyargılı olmadığını da gösterir. İsa Mesih Kenanlı kadının kızını iyileştirdi. İsa’nın herkes için sevgisini gösteren başka bir bölüm de O’nun Samiriyeli kadınla karşılaşmasıdır.

Yuhanna 4:1-26’da, İsa Mesih seyahat ediyordu ve bir kuyuda dinlenmek için durdu. Bir kadın su almak için geldi. İsa onunla konuştu. İsa’nın bir erkek olarak kadınla konuşması büyük bir sorundu. Daha büyük sorun ise onun Samiriyeli bir kadın olması ve İsa’nın da Yahudi olmasıydı. Yahudiler ve Samiriyeliler birbirlerinden nefret ederlerdi. Tipik olarak, Yahudiler Samiriye ve Samiriyelileri görmemek için Yahudiye yolunu uzatarak başka yoldan gider ve kilometrelerce yol yürürlerdi.

İsa Mesih ve öğrencileri kasıtlı olarak bölgeye doğru yürüdüler. O zaman İsa yerleşiklerden biriyle konuştu! Ve üstelik bir zina eden kadınla! Yoluna kim çıkarsa iletişim kurup Müjdeyi onlara anlatmak istiyordu. İsa bunu yapabilirdi çünkü O’nun yüreğinde önyargı yoktu.

Müslüman Kur’an Önyargı Öğretir mi?

Diğer yandan Kur’an’daki Tanrı Müslümanlar dışında kimseyi sevmez. Kur’an 2:121’de, müslüman olmayan herkes “zavallı” olarak adlandırılır. Kur’an 5:60 der ki, “De ki: “Allah katında cezası bundan daha kötü olanları size haber vereyim mi? Onlar, Allah’ın lânetlediği ve gazabına uğrattığı, içlerinden maymunlar ve domuzlar çıkardığı kimseler ile şeytanlara tapan kimselerdir. İşte bunların yeri daha kötüdür ve onlar doğru yoldan daha çok sapmışlardır.””

Bu, İncil’in öğrettiğinden çok farklıdır. Tanrı, tüm insanları sever! Tanrı’ya inanmayan herkes Tanrı’dan ayrılırken, bu Tanrı’nın onları sevmediğinden veya lanetlediğinden değildir. O, insanların Tanrı’yı takip etmek istememesindendir.

Öyleyse İsa İnsanlık Hakkında Nasıl Hisseder?

İsa Mesih ırkları ne olursa olsun tüm insanları sever. O, herkes için geldi. İsa Mesih tüm insanların Müjdeyi duymasını ister. O herkesin sonsuz yaşamı almasını ister. Bu nedenle dedi ki, “ … gidin, bütün ulusları [tüm etnik grupları] öğrencilerim olarak yetiştirin …” (Matta 28:19). O aynı zamanda dedi ki, “Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki, biricik Oğlu’nu [Allah’ın Sözü] verdi. Öyle ki, O’na[Allah’ın Sözü] iman edenlerin[etnik grubu nereden olursa olsun] hiçbiri mahvolmasın, hepsi sonsuz yaşama kavuşsun.” (İncil, Yuhanna 3:16).

Açıkça, Sevgisinden dolayı, İsa Mesih dünyadaki her etnik grubun günahlarına bedel olarak kurban olmak için dünyaya geldi. “Tanrı ise bizi sevdiğini şununla kanıtlıyor: Biz daha günahkârken, Mesih bizim için öldü. ” (İncil, Romalılar 5:8).

AŞAĞIDAKİ YORUM BÖLÜMÜ İÇİN BİRKAÇ SORU

Yukarıdaki yazı hakkında yorum yapmak için okuyucularımızı teşvik etmek istiyoruz. Konu ile doğrudan ilgili olmayan yorumlar silinecektir. Aşağıdaki sorulardan birinine odaklanarak bir diyalog başlatın lütfen:

  1. İsa Kenanlı kadını neden bir köpekle karşılaştırdı?
  2. Kenanlı kadın neden kendini İsa Mesih karşısında alçalttı?
  3. İsa, sevgisini  herkesin almasını neden ister?

BAŞKA KAYNAKLAR

  • İsa Mesih ile ilgili daha çok bilgi için şu web sitesine gidin: www.incildersleri.com
  • Ayrıca Türkçe İncil’i şu web sitelerinden indirerek İsa Mesih ile ilgili daha çok şey öğrenebilirsiniz:
  • Kutsalkitap.info

Eposta: Yolcu216@gmail.com