Kategoriler
isa Şeytan

İsa Mesih’e Şeytan Tarafından “Dokunuldu” mu?

iblis
iblis

“Şeytan tarafından dokunulmuş” olmak ile Şeytan tarafından baştan çıkarılmak çok farklı iki meseledir. İncil ve Kur’an’ın her ikiside İsa Mesih’in günahsız olduğunu öğretir (Kur’an 19:19). İsa Mesih gerçekten Şeytan tarafından günah işlemesi için ayartılmıştı fakat diğer insanlar gibi O asla günaha düşmedi. Görünüşe bakılırsa “günahın dokunması” günahın bir kişiyi yakalamak için bir alan bulacağı anlamına gelir. Bu durum, günaha eğilim olduğuna işaret eder. Günahkar bir doğanın olduğu anlamına gelir. Aynı zamanda da günah eylemleri yapıldığını gösterir. İsa Mesih’e Şeytan tarafından “dokunulmadı”. O gerçekten kutsal ve günahsızdı. Muhammed’in söylediği bir hadis şöyle der, “Şeytan her insanın yan tarafına doğumunda parmağıyla dokunur; Meryem’in oğlu İsa Mesih hariç, Şeytan ona dokunmaya gittiğinde onun yerine perdeye dokunmuş.” (Buhari).

Şeytan farklı durumlarda İsa Mesih’i ayarttı fakat İsa Mesih her ayartının üstesinden geldi. Matta 4. Bölümde, İsa Mesih’in çölde ayartıldığı sırada Şeytanın üstesinden nasıl geldiğini okuruz. İsa aynı zamanda çarmıh olayını engelleme konusunda ayartılırken ve mühürlü Roma mezarından dirildiğinde de Şeytan’ın üstesinden gelmişti (Matta 27:63-66). Şeytan İsa Mesih’i ayartarak Tanrı’nın kurtarma planını çoğu yöntemlerle önlemeye çalıştı fakat Şeytan daima başarısız oldu.

Ayartılma günah değildir. Bir atasöz der ki, “Kuşların başımızın üzerinden uçmasını durduramayız ancak saçlarımıza yuva yapmasına engel olabiliriz.” İncil’e göre İsa Mesih “Bunun için her yönden kardeşlerine benzemesi gerekiyordu. Öyle ki, Tanrı’ya hizmetinde merhametli ve sadık bir başkâhin olup halkın günahlarını bağışlatabilsin. Çünkü kendisi denenip acı çektiği için denenenlere yardım edebilir.” İbraniler 7:26-28 ayetlerinde, İsa Mesih’in “kutsal, suçsuz, lekesiz, günahkârlardan ayrılmış” olması hakkında daha fazla açıklama yapar böylelikle Kendisini kusursuz Kurtarıcı olarak sunabildi.

AŞAĞIDAKİ YORUM BÖLÜMÜ İÇİN BİRKAÇ SORU

Yukarıdaki yazı hakkında yorum yapmak için okuyucularımızı teşvik ediyoruz. Konu ile doğrudan ilgili olmayan yorumlar silinecektir. Aşağıdaki sorulardan birinine odaklanarak bir diyalog başlatın lütfen:

  1. Şeytan tarafından “dokunulmuş” olmak ile Şeytan tarafından “ayartılmak” arasındaki fark nedir?
  2. İsa’ya Şeytan tarafından neden “dokunulamaz”?
  3. Şeytan İsa’yı nasıl ayarttı?

BAŞKA KAYNAKLAR

  • İsa Mesih ile ilgili daha çok bilgi için şu web sitesine gidin: www.incildersleri.com
  • Ayrıca Türkçe İncil’i şu web sitelerinden indirerek İsa Mesih ile ilgili daha çok şey öğrenebilirsiniz:
  • Kutsalkitap.info

Eposta: Yolcu216@gmail.com