Kategoriler
Allah isa Yargıç

İsa’nın Dünya’ya Gelme Amacı Nedir?

Hayat
Sonsuz Hayat

İslam ve Hıristiyanlıkta İsa Mesih hakkında birçok benzerlik vardır. Örneğin, İsa bakireden doğdu, kutsaldı, asla günah işlemedi, birçok mucize yaptı ve şimdi cennettedir.

Bir benzerlik de, İsa’nın Yargı Gününde Yargıç olarak dünyaya gelecek olmasıdır. Fakat bu iki dinin öğretileri arasında bir fark vardır. İsa önceden dünyaya geldi. İsa’nın dünyaya gelme amacı neydi?

İsa’nın Dünyaya Gelme Amacı Hakkında İslamın Öğretisi

İslam, son zamanların yakın olmasının bir işareti olarak İsa’nın gelişini öğretir. İsa’nın dünyaya gelişinin amacı, Şeytanı (Deccali) yok etmek olacaktır. Bir İslami websitesine göre, “İsa tüm yanlış dinleri ve mezhepleri sona erdirecek ve haç’ı kıracak.”

Bu düşünce ile aynı fikirde misiniz?

İsa Dünyaya Ne zaman Gelecek?

Hem Müslümanlar hem de Hıristiyanlar İsa’nın Yargıç olarak ne zaman geleceğinden emin değildir. O’nun gelişinin işaretleri olacaktır, ama kimse geliş zamanını kesin olarak bilmez. O gün geldiğinde, aslında İsa’nın dünyaya ikinci kez gelişi olacaktır. Peki ya ilk gelişi ne idi?

İlk Kez: İsa’nın Dünyaya Geliş Amacı

İsa Mesih 2000 yıldan daha fazla süre önce dünyaya geldi (indi). Neden “geldi (indi)” kelimesi kullanılıyor? Çünkü İsa doğmadan önce, O Allah ile birlikte cennetteydi.

“Başlangıçta Söz [İsa Mesih] vardı. Söz Tanrı’yla birlikteydi…” (İncil, Yuhanna 1:1). İsa doğduğunda, dünyaya gelip (inip) insan oldu.

İsa şöyle açıkladı: “…için gökten indim.” (İncil, Yuhanna 6:38). O neden geldi?

İsa’nın dünyaya geliş amacı şöyleydi: “… canını birçokları için fidye olarak vermeye geldi.” (İncil, Matta 20:28). Birçok insan kimdir?

Ona inanan her insan. “…O’na iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın, hepsi sonsuz yaşama kavuşsun.” (İncil, Yuhanna 3:16).

Öyleyse, İsa’nın ilk kez dünyaya gelmesindeki öncelikli amaç, insanları günahlarından kurtarmaktı.

İkinci Kez: İsa’nın Dünyaya Geliş Amacı

İsa’nın takipçileri O’nun ikinci gelişini bekliyor. O geldiğinde, herkes O’nu görecek.

İsa’nın her takipçisi Allah ile birlikte sonsuza dek cennete alınacaktır. İsa Mesih, onları yargılamayacak çünkü onların hepsinin günahları affedilmiştir. Onlar doğrudan cennete gidecekler. Yargılanmaktan kurtulup öldüğünüzde doğrudan Cennete gitmek istiyorsanız bizimle iletişime geçin.

Bununla birlikte, İsa, Kendisine inanmayan her kişiyi yargılayacaktır. Onlar, Allah’tan sonsuza dek ayrı kalacakları Cehenneme gidecekler.

Neden İsa’nın Doğum Günü Kutlanır?

İsa, doğuşu ve ölümü ile, sizin kurtuluşunuz için bir yol açtı. İsa, eğer O’na güvenirseniz, günahlarınızı affetmek istiyor. Bu Noel bayramında, gelin İsa’nın ilk gelişini kutlayalım böylece ikinci gelişine hazır olacağız.

AŞAĞIDAKİ YORUM BÖLÜMÜ İÇİN BİRKAÇ SORU

Yukarıdaki yazı hakkında yorum yapmak için okuyucularımızı teşvik etmek istiyoruz. Konu ile doğrudan ilgili olmayan yorumlar silinecektir. Aşağıdaki sorulardan birinine odaklanarak bir diyalog başlatın lütfen:

  1. Yargı Gününde İsa dünyaya geldiğinde ne olacağı konusunda inancınız nedir? Lütfen açıklayınız.
  2. Bu yazıya göre neden İsa’nın  iki gelişi vardır?
  3. İsa’nın ilk gelişi ile ikinci gelişi arasındaki ilişki nedir? Bu sizin için neden önemlidir?

BAŞKA KAYNAKLAR

  • İsa Mesih ile ilgili daha çok bilgi için şu web sitesine gidin: www.incildersleri.com
  • Ayrıca Türkçe İncil’i şu web sitelerinden indirerek İsa Mesih ile ilgili daha çok şey öğrenebilirsiniz:
  • Kutsalkitap.info

Eposta: Yolcu216@gmail.com