Kategoriler
Allah Günah Mucize

İsa Mesih Hiçbir Yerde “Ben Tanrı’yım, Bana Tapının.” Demez.

Ben Ben'im
Ben Ben’im

Bir adam size gelip size “Ben Tanrı’yım, bana tapının” deseydi, ona inanır mıydınız? Ona tapınır mıydınız?

Çoğu insan böylesi bir iddiada bulunan kişiye sahtekar ve kafir derdi. Böylesi bir ifadede bulunan birisine çılgın derlerdi? İsa Mesih bunun farkında olup böylesi bir iddiada bulunmak için herhangi bir neden görmemiştir. Fakat iddiayı dolaylı yollardan yapmıştır. Bu kanıt, sanki O söylemiş gibi açıktır.

Açık Kanıt

Asıl sorun olan şey, bu ifadenin sözlü olmaması değil, İsa Mesih’in gerçekten Tanrı olduğunun açık kanıtının olmasıdır. O’nun Tanrı olduğunun açık kanıtı varsa, o zaman O’na tapınmalısınız. Bu emir verdiği yol, sizin olmasını düşündüğünüz yol olmasa bile doğrudur. Biz Tanrı’ya Kendini nasıl açıklaması gerektiğini söyleyemeyiz.

İsa Mesih’in ilahlığının bir kanıtı Yuhanna kitabındaki bölümde bulunur. İsa der ki, “Diriliş ve yaşam Ben’im” dedi. “Bana iman eden kişi ölse de yaşayacaktır.”(İncil, Yuhanna 11:25). İsa Mesih’in sonsuz yaşam teklifi Kendisine iman edilmesine bağlıdır. Eğer bunu Tanrı değilde herhangi bir kimse deseydi bu küfür olurdu.

Yuhanna kitabının ilerleyen ayetlerinde, İsa bu ilahlık iddiası için yetkisini kanıtladı. “Bunları söyledikten sonra yüksek sesle, “Lazar, dışarı çık!” diye bağırdı.  Ölü, elleri ayakları sargılarla bağlı, yüzü peşkirle sarılmış olarak dışarı çıktı. İsa oradakilere, “Onu çözün, bırakın gitsin” dedi.” (İncil, Yuhanna 11:43-44). İncil’i dikkatlice okuduğunuzda sürekli göreceksiniz ki:

  • İsa Mesih, Tanrı olduğunu söyler.
  • İsa Mesih, Tanrı gibi hareket eder.
  • İsa Mesih, Tanrı gibi mucizeler yapar.

Öğrencinin Sorusu

Üç yıl sonra, İsa Mesih’in öğrencilerinden biri İsa’ya O’nun Baba(Allah)’yı göstermesini istedi. İsa şöyle cevap verdi, “İsa, “Filipus” dedi, “Bunca zamandır sizinle birlikteyim. Beni daha tanımadın mı? Beni görmüş olan, Baba’yı görmüştür. …Bana iman edin; ben Baba’dayım, Baba da bendedir. Hiç değilse bu işlerden dolayı iman edin. ” (İncil, Yuhanna 14:9-11).

İsa Mesih’in Gerçek Doğası

İsa Mesih, etrafında olan kişilerden söylenmesi sadece Tanrı’ya uygun olan Kendi sözlerini anlayarak onlardan O’nun gerçek doğasını ve kimliğini farkına varmalarını bekliyordu. İsa’nın eylemleri de O’nun gerçek doğasını açıklıyordu. İsa Mesih, Kendisinin kim olduğunun kanıtını verir ve O’nun kim olduğunu anlamınızı ister.

Herhangi bir kimse Tanrı olduğunu iddia edebilir ve çoğu kimse etmiştirde. Sadece gerçek Tanrı bunun için doğru kanıtı verebilir. Eğer bir kişi Tanrı olduğunu kanıtlıyorsa, o kişinin kendisine tapınılmasını istemeye herhangi bir neden yoktur.

İsa Mesihin gerçek kimliği, başkalarının yaptığı iddialarla değil, O’nun verdiği kanıtlarla anlaşılır. O kanıt verdikten sonra, artık daha fazla söze gerek yoktur. Gerçeğe açık olanlar kanıtı anlayacaklardır. Kanıtı göz ardı edenler, ona tapınmak için dikkat çekici bir söz ekleseniz bile ikna olmayacaktır.

İsa Mesih’in gerçek kimliğini tanırsanız, O’na tapınma başlı başına uygundur. Bu otomatik bir tepkidir. İsa Mesih asla kendisine tapınılmasını istemediyse bile, O’na yapılan tapınmayı kabul etti ve uygun olarak onayladı.

O’nun Gerçek Doğası O’nun En Büyük Hediyesinin Değerini Gösterir

İsa Mesih Tanrı’dır. Üçlü Birlik üyesi Tanrı olarak, kendisini çarmıhta ölüme feda etti. Neden? O’nun size olan sevgisinden ötürü.

Onun sizin yerinize cezalandırılmasını kabul ederek, yeni ve sonsuz yaşamı alıp keyfini çıkarabilirsiniz.

AŞAĞIDAKİ YORUM BÖLÜMÜ İÇİN BİRKAÇ SORU

Yukarıdaki yazı hakkında yorum yapmak için okuyucularımızı teşvik ediyoruz. Konu ile doğrudan ilgili olmayan yorumlar silinecektir. Aşağıdaki sorulardan birinine odaklanarak bir diyalog başlatın lütfen:

  1. İsa neden sözlü olarak “Ben Tanrı’yım, bana tapının” demedi?
  2. İsa’nın Tanrı olduğunu nasıl biliriz?
  3. İsa’nın Tanrı olduğunun kanıtları nelerdi?

BAŞKA KAYNAKLAR

  • İsa Mesih ile ilgili daha çok bilgi için şu web sitesine gidin: www.incildersleri.com
  • Ayrıca Türkçe İncil’i şu web sitelerinden indirerek İsa Mesih ile ilgili daha çok şey öğrenebilirsiniz:
  • Kutsalkitap.info

Eposta: Yolcu216@gmail.com