1. 7:53-8:11 metni için Giriş’e bakınız. Bu metin belki de 8:15’in örneğidir. Ferisiler’e ve kadına baktığınızda iki farklı günahkar türü görüyorsunuz. Bunları tanımlayınız. İsa, kadına neden bu kadar yumuşak davrandı? Kadına söylediği sözler, onun günahını görmesine yardımcı oldu mu?

Devamını oku: YUHANNA 8:1-8:29

 

1. 31. Ayetteki Grekçe anlatım biçimi burada İsa’ya iman etmiş olan Yahudiler’in 30. ayetteki gibi çok sayıda olmadıklarını gösteriyor. 31-36 Ayetlerinde tam özgürlüğe kavuşturan hangi adımlar görülmektedir? Bu özgürlük nedir? Yahudiler hangi anlamda özgür olduklarını iddia etmişlerdir? Siz gerçekten özgür müsünüz?

Devamını oku: YUHANNA 8:30-59