7:1-10:21. Bölümleri İsa’nın Çardak Bayramında Yeruşalim’e yaptığı ziyareti anlatır. Bu ziyaret ölümden altı ay önce gerçekleşmiştir. Bu ziyaret sırasında farklı insan gruplarının İsa’ya nasıl yaklaştığı görülür. Bu gruplar iki sınıfa ayrılır. Başkahinleri, Ferisiler’i ve 'Yeruşalim halkını’ içeren Yahudi grubu, bütün kesimleri temsil eden genel kalabalık. Bu iki gruptan birincisi İsa’ya düşmandı.

1. 3-8 Ayetlerinde İsa’nın kardeşlerinin sözleri, O’nu anlamadıklarını nasıl gösteriyor? İsa, 'benim zamanım’ sözleriyle ne demek istedi? Dünyanın İsa’ya yaklaşımı O’nun kendisini dünyaya göstermesini engelledi (4 ve 7. ayetleri). Siz dünyadan daha farklı bir yaklaşım bekleyebilir misiniz (kş. 15:18-21)? 13. Ayet size de sesleniyor mu?

Devamını oku: YUHANNA 7:1-24

 

1. Bu ayetlerde, a) Rab İsa’nın birçok kişi üzerindeki derin etkisine, b) bu insanların yeni gelişen imanlarının bilgisizlikleri (27-29 ayetleri), önyargıları (35 ve 36. ayetleri) ya da gururları (48-52 ayetleri) tarafından nasıl örselendiğine dikkat edin. Bunlardan herhangi biri beni de engelliyor mu?

Devamını oku: YUHANNA 7:25-52