4-13 Ayetlerindeki mucize, 25-59 ayetlerinde İsa ile Yahudiler arasındaki konuşmanın temeldir.

1. İnsanlar mucizenin yarattığı dışsal değişimi gördüler, ama ruhsal önemini fark edemediler (26. ayet). Neden? İsa’yı hangi niyetlerle aradılar? Ruhsal gelişmeyi maddi zenginlikten önemli görüyor musunuz (27. ayet)?

Devamını oku: YUHANNA 6:22-40

 

Bugünkü çalışmamız dört kısma ayrılmaktadır: a) 41-45 ayetleri, İsa, Yahudilerin söylenmelerine karşılık veriyor, b) 52-59 ayetleri, İsa, Yahudilerin çekişmelerine karşılık veriyor, c) 60-65 ayetleri, İsa öğrencilerin söylenmelerine karşılık veriyor, d) 66-71 ayetleri, İsa on ikilere, '’Siz de mi ayrılmak istiyorsunuz?’’ diye soruyor?

1. 36 ve 37. Ayetlerini 43-45 ayetleriyle kıyasladığınızda, sizce insanlar İsa’nın sözlerini neden kabul etmiyorlar? Başkaları hangi adımlarla kurtuluşa kavuşuyor?

Devamını oku: YUHANNA 6:41-71