Bu metin Tanrı’nın gücünün ve varlığının açık belirtisi karşısında inançsızlık sorununun hala yaşandığını göstermektedir.

1. İşaya’nın, 38-40 ayetlerindeki iki alıntıda Mesih’ten söz ediyor. İkinci alıntıda Mesih’in yüceliği İşa’ya 6’da yer alan Tanrı’nın yüceliğine ilişkin görüme dahildir. 'Verdiğimiz habere’ kimler inanmış, kimler inanmamıştır? Tanrı neden onların gözlerini kör etti? Bu gerçek günümüzde de, a) Yahudiler’e ve b) Yahudi olmayanlara uygulanabilir mi? Neden inanıyorsunuz?

Devamını oku: YUHANNA 12:37-50