YUHANNA 14:15-24

1. Bu metinde İsa üç kez O’nu sevmekten’ söz ediyor 815,21 ve 23. ayetleri). Rab İsa’ya duyduğunuz sevgi nasıl belli oluyor? Bu sevgiye sahip misiniz? Sevgi kişisel olduğundan bu sevginin nasıl bir kişisel ilişkiye yönlendirildiğini görebiliyor musunuz?

2. İsa bize hangi anlamda geri dönmektedir (18. ayet)? Bu dönüş 'başka bir Yardımcı’nın’ gelişiyle nasıl bağdaşmaktadır? (bkz. 1. not) İsa kendisinin 'ilk Yardımcı’ olduğunu nasıl kanıtlamıştır?

3. Dünya neden Ruhu ya da İsa’yı göremez (17 ve 19 ayetleri)? Kş. 1:11; 3:19; 5:37; 7:19,47; 12:37-40. İsa burada Yahuda’yı yanıtlamak için nasıl bir açıklamada bulunuyor? İnsanların gözleri İsa’yı görmek için nasıl açıklanabilir?

 

Notlar

1. 16. Ayet. 'Yardımcı’ Aslında bir başkası adına ricada bulunan kişi demektir. 'Savunucu’ daha iyi bir çeviri olabilir. Kş. 1. Yu.2:1.

2. 18. Ayet. 'Öksüz’ 'Kimsesiz’.

3. 22. Ayet. Kş. 7:4. Öğrenciler Mesih’in dünyaya gücünü göstermesini bekliyorlardı.

Kutsal Ruh vaadi

15 «Beni seviyorsanız, buyruklarımı yerine getirirsiniz.

16>17 Ben de Baba'dan dileyeceğim ve O, sonsuza dek sizinle birlikte olsun diye size başka bir Yardımcı, Gerçeğin Ruhunu verecek. Dünya O'nu kabul edemez. Çünkü O'nu ne görür, ne de tanır. Siz O'nu tanıyorsunuz. Çünkü O aranızda yaşıyor ve içinizde olacaktır.

18 Sizi öksüz bırakmayacağım, size geri döneceğim.

19 Az sonra dünya artık beni görmeyecek, ama siz beni göreceksiniz. Ben yaşadığım için siz de yaşayacaksınız.

20 O gün anlayacaksınız ki, ben Babamdayım, siz bendesiniz, ben de sizdeyim.

21 Kim buyruklarımı bilir ve yerine getirirse, işte beni seven odur. Beni seveni Babam da sevecektir. Ben de onu seveceğim ve kendimi ona göstereceğim.»

22 Yahuda - İskariyot değil - O'na, «Rab, nasıl olur da kendini dünyaya göstermeyip bize göstereceksin?» diye sordu.

23 İsa ona şu karşılığı verdi: «Beni seven sözüme uyar, Babam da onu sever. Biz de ona gelir, onunla birlikte yaşarız.

24 Beni sevmeyen, sözlerime uymaz. İşittiğiniz söz benim değil, benigönderen Baba'nındır.