YUHANNA 13:33-14:14

1. 13:33-37 ve 14:1-6 arasındaki bağlantıyı takip edin. İsa nereye gidiyordu? Neden daha sonraki bir zamana kadar O’nu izleyemediler? 'Yine gelmek’ sözcükleri hangi olaya işaret etmektedir?

 

2. Hem Tomas’ın hem de Filipus’un soruları hangi yönden kusurluydu? İsa özellikle Baba söz konusu olduğu zaman nasıl yol, gerçek ve yaşam olabilir?

3. İsa, Babasına dönmesi söz konusu olduğunda öğrencilerinin önüne nasıl bir davranış biçimi koyuyor? Bkz. 13-14 ayetleri. Bunu kendi yaşantınızda gördünüz mü? İmanlıların işlerine neden 'daha büyük işler’ deniliyor?

 

13:33 Çocuklar! Kısa bir süre daha sizinleyim. Beni arayacaksınız, ama Yahudilere söylediğim gibi, şimdi size de söylüyorum, benim gideceğim yere siz gelemezsiniz.

34 Size yeni bir buyruk veriyorum: birbirinizi sevin. Sizi sevdiğim gibi siz de birbirinizi sevin.

35 Birbirinize sevginiz olursa, herkes bununla benim öğrencilerim olduğunuzu anlayacaktır.»

Petrus, İsa'yı inkâr edecek

 

36 Simun Petrus O'na, «Rab, nereye gidiyorsun?» diye sordu.
İsa, «Gideceğim yere şimdi ardımdan gelemezsin, ama sonra geleceksin» diye cevap verdi.

37 Petrus O'na, «Rab, neden şimdi senin ardından gelemeyeyim? Senin için canımı veririm!» dedi.

38 İsa şöyle cevap verdi: «Benim için canını mı vereceksin? Sana doğrusunu söyleyeyim, horoz ötmeden sen beni üç kez inkâr edeceksin.»

 

İsa - Tanrı'ya giden yol

 

14:1 «Yüreğiniz sıkılmasın. Tanrı'ya iman edin, bana da iman edin.

2 Babamın evinde yaşanacak çok yerler vardır. Öyle olmasa size söylerdim. Çünkü size yer hazırlamaya gidiyorum.

3 Gider ve size yer hazırlarsam, siz de benim bulunduğum yerde olasınız diye yine gelip sizi yanıma alacağım.

4 Benim gideceğim yerin yolunu biliyorsunuz.»

5 Tomas, «Rab, senin nereye gideceğini bilmiyoruz, yolu nasıl bilebiliriz?» dedi.

6 İsa ona, «Yol, gerçek ve yaşam ben'im» dedi. «Benim aracılığım olmadan Baba'ya kimse gelemez.

7 Beni tanısaydınız, Babamı da tanırdınız. Artık O'nu tanıyorsunuz, O'nu gördünüz.»

8 Filipus, «Rab, bize Baba'yı göster, bu bize yeter» dedi.

9 İsa, «Filipus» dedi, «bunca zamandır sizinle birlikteyim. Beni daha tanımadın mı? Beni görmüş olan, Baba'yı görmüştür. Sen nasıl, 'Bize Baba'yı göster' diyorsun?

10 Benim Baba'da, Baba'nın da bende olduğuna inanmıyor musun? Size söylediğim sözleri kendiliğimden söylemiyorum, ama bende yaşayan Baba kendi işlerini yapıyor.

11 Bana iman edin; ben Baba'dayım, Baba da bendedir. Hiç değilse bu işlerden dolayı iman edin.

12 Size doğrusunu söyleyeyim, benim yaptığım işleri, bana iman eden de yapacak; hatta daha büyüklerini yapacaktır. Çünkü ben Baba'ya gidiyorum.

13 Baba Oğul'da yüceltilsin diye, benim adımla dilediğiniz her şeyi yapacağım.

14 Benim adımla benden ne dilerseniz yapacağım.