YUHANNA 13:21-32

 

1.  Şeytan’ın Yahuda’nın yüreğindeki etkinliğini takip edin. Bkz. 6:70; 12:4-6; 13:2,27. 26. Ayette lokmanın verilmesi İsa’nın sevgisini gösteren son eylemdi. 27. Ayet yüreğin hangi durumunu göstermektedir? 30. Ayetin. 12:35 ve 36’yla ne gibi bir bağlantısı vardır?

2. 31 ve 32. Ayetleri. 12:23,28’le kıyaslayın. 31 ve 32. Ayetleri, Oğul’un ve Baba’nın etkinliğine işaret eder. Bu sözcükler hangi olaylara işaret ediyordu? Baba nasıl sizde yücelebilir?

 

21 İsa bunları söyledikten sonra ruhunda derin bir sıkıntı duydu. Açıkça konuşarak, «Size doğrusunu söyleyeyim, sizden biri beni ele verecek» dedi.

22 Öğrenciler, kimden söz ettiğini merak ederek birbirlerine baktılar.

23 Öğrencilerinden biri İsa'nın göğsüne yaslanmıştı. İsa onu severdi.

24 Simun Petrus bu öğrenciye, kimden söz ettiğini İsa'ya sorması için işaret etti.

25 O da İsa'nın göğsüne yaslanmış durumda, «Rab, o kimdir?» diye sordu.

26 İsa, «Lokmayı sahana batırıp kime verirsem odur» diye cevap verdi. Sonra lokmayı batırıp Simun İskariyot'un oğlu Yahuda'ya verdi.

27 Yahuda lokmayı alır almaz Şeytan onun içine girdi. İsa da ona, «Yapacağını tez yap!» dedi.

28 Sofrada oturanların hiçbiri, İsa'nın ona bu sözleri neden söylediğini anlamadı.

29 Para kutusu Yahuda'da olduğundan, bazıları İsa'nın ona, «Bayram için bize gerekli şeyleri al» ya da, «Yoksullara bir şey ver» demek istediğini sandılar.

30 Yahuda lokmayı aldıktan hemen sonra dışarı çıktı. Gece olmuştu.

Birbirinizi sevin

31 Yahuda dışarı çıkınca İsa, «İnsanoğlu şimdi yüceltilmiştir» dedi. «Tanrı da O'nda yüceltilmiş bulunuyor.

32 Tanrı O'nda yüceltildiğine göre, Tanrı da O'nu kendinde yüceltecek, ve hemen yüceltecektir.