YUHANNA 13:1-20

 

1. 13. Ayet. 'Öğretmen ve Rab:’ 1 ve 3. ayetlerinde, İsa’nın Rab olduğunun hangi dereceleri açıklığa kavuşmaktadır? İsa hizmetkarlık görevini babasıyla ilişkisine rağmen mi, yoksa bu yüzden mi yerine getirti? Kş. Flp.2:5-8.

2. İsa Petrus’un müdahalelerine karşı hangi önemli dersi verdi? Bkz.8 ve 10. ayetleri. Kş. Tit.3:5,1. Yu.1:7.

3. İsa izleyicilerine örnek olarak eylemini hangi uygulamayla pekiştirdi? Kş.Lu.22:22-27. bu konuyla siz yeterince ağırlık veriyor musunuz? Bkz. 17. ayet.

 

Notlar

1. 10. Ayet. 'Yıkılmış olan’ Öğrenciler- Yahuda dışında (11.ayet) temizdiler. Kş.15:3.

2. 20. Ayet. 'Benim gönderdiğim herhangi bir kimseyi:’ Elçiler ve onları izleyen diğer Mesihçi tanıklar. Bkz. 16. Ayet.

 

Alçakgönüllülük örneği

1 Fısıh bayramından önceydi. İsa, bu dünyadan ayrılıp Baba'ya gideceği saatin geldiğini biliyordu. Dünyada kendisine ait olanları sevmiş olarak sonuna kadar sevdi.

2 Akşam yemeği sırasında İblis, Simun oğlu Yahuda İskariyot'un yüreğine İsa'yı ele verme isteğini koymuştu bile.

3 İsa, Baba'nın her şeyi kendisine emanet ettiğini, kendisinin Tanrı'dan çıkıp geldiğini ve Tanrı'ya döneceğini biliyordu.

4 Yemekten kalktı, üstlüğünü bir yana koydu, bir havlu alıp beline doladı.

5 Sonra bir leğene su doldurup öğrencilerin ayaklarını yıkamaya ve beline doladığı havluyla kurulamaya başladı.

6 İsa, Simun Petrus'a geldi. Simun, «Rab, ayaklarımı sen mi yıkayacaksın?» dedi.

7 İsa ona şu cevabı verdi: «Ne yaptığımı şimdi anlayamazsın, ama sonra anlayacaksın.»

8 Petrus, «Benim ayaklarımı asla yıkamayacaksın!» dedi.
İsa, «Seni yıkamazsam yanımda yerin olmaz» cevabını verdi.

9 Simun Petrus, «Rab, o halde yalnız ayaklarımı değil, ellerimi ve başımı da yıka!» dedi.

10 İsa ona dedi ki, «Yıkanmış olan tamamen temizdir; ayaklarının yıkanmasından başka şeye ihtiyacı yoktur. Sizler temizsiniz, ama hepiniz değil.»

11 İsa, kendisini kimin ele vereceğini biliyordu. Bu nedenle, «Hepiniz temiz değilsiniz» demişti.

12 Onların ayaklarını yıkadıktan sonra giyinip yine sofraya oturdu. Onlara, «Size ne yaptığımı anlıyor musunuz?» dedi.

13 «Sizbeni Öğretmen ve Rab diye çağırıyorsunuz. Doğru söylüyorsunuz, öyleyim.

14 Ben Rab ve Öğretmen olduğum halde ayaklarınızı yıkadım; öyleyse, sizler de birbirinizin ayaklarını yıkamalısınız.

15 Size yaptığımın aynısını yapmanız için bir örnek verdim.

16 Size doğrusunu söyleyeyim, köle efendisinden üstün değildir. Elçi de kendisini gönderenden üstün değildir.

17 Bildiğiniz bu şeyleri yaparsanız, size ne mutlu!

İsa'ya ihanet

 

18 «Hepiniz için söylemiyorum, ben seçtiklerimi bilirim. Ama, 'Ekmeğimi yiyen bana el kaldırdı' diyen Kutsal Yazı'nın yerine gelmesi için böyle olacak.

19 Size şimdiden, bunlar olmadan önce söylüyorum ki, bunlar olunca, benim O olduğuma inanasınız.

20 Size doğrusunu söyleyeyim, benim gönderdiğim herhangi bir kimseyi kabul eden beni kabul etmiş olur. Beni kabul eden de beni göndereni kabul etmiş olur.»