YUHANNA 12:37-50

 

Bu metin Tanrı’nın gücünün ve varlığının açık belirtisi karşısında inançsızlık sorununun hala yaşandığını göstermektedir.

1. İşaya’nın, 38-40 ayetlerindeki iki alıntıda Mesih’ten söz ediyor. İkinci alıntıda Mesih’in yüceliği İşa’ya 6’da yer alan Tanrı’nın yüceliğine ilişkin görüme dahildir. 'Verdiğimiz habere’ kimler inanmış, kimler inanmamıştır? Tanrı neden onların gözlerini kör etti? Bu gerçek günümüzde de, a) Yahudiler’e ve b) Yahudi olmayanlara uygulanabilir mi? Neden inanıyorsunuz?

 

2. İsa’yı reddetmenin ciddiliği 44-50 ayetlerinde konu ediliyor. Yuhanna İsa’nın bu konudaki öğretişini özetliyor. İsa’yı reddetmek neden bu kadar ciddidir? Özellikle bkz. 45,46 ve 50 ayetleri ve kş. Sül.Öz.1:20-33. İsa’nın sözü neden yargılayacaktır?

Notlar

1. 42. Ayet. 'Havra dışı edilmek:’ kş. 9:22. Bu çok ciddi bir cezadır. Toplu tapınmadan ve diğer insanlarla ilişkiden men edilmeyi içermektedir.

2. 45. Ayet. 'Gören:’ Burada ruhsal anlayışa götüren dikkatli gözlem kavramına yer veriliyor.

 

Halkın inadı

37 Gözleri önünde bunca mucize yaptığı halde O'na iman etmediler.

38 Bütün bunlar Yeşaya peygamberin söylediği şu söz yerine gelsin diye oldu:

«Rab, verdiğimiz habere kim inandı?
Rab'bin gücü kime gösterildi?»

39>40 İşte bu yüzden iman edemiyorlardı. Nitekim Yeşaya başka bir yerde de şöyle demişti:

«Tanrı onların gözlerini kör etti
ve yüreklerini nasırlaştırdı.
Öyle ki, gözleri görmesin,
yürekleri anlamasın
ve bana dönmesinler.
Dönselerdi, onları iyileştirirdim.»

41 Bunları söyleyen Yeşaya, İsa'nın yüceliğini görmüş ve O'nun hakkında konuşmuştu.

42 Bununla beraber, önderlerin bile birçoğu İsa'ya iman etti. Ama Ferisiler yüzünden, havra dışı edilmemek için iman ettiklerini açıkça söylemediler.

43 Çünkü insandan gelen övgüyü, Tanrı'dan gelen övgüden daha çok seviyorlardı.

44 İsa yüksek sesle, «Bana iman eden bana değil, beni gönderene iman etmiş olur» dedi.

45 «Beni gören, beni göndereni de görür.

46 Bana iman eden hiç kimse karanlıkta kalmasın diye, dünyaya ışık olarak geldim.

47 Sözlerimi işitip de onlara uymayanı ben yargılamam. Çünkü ben dünyayı yargılamaya değil, dünyayı kurtarmaya geldim.

48 Beni reddeden ve sözlerimi kabul etmeyen kişiyi yargılayacak biri var. O kişiyi son günde yargılayacak olan, söylediğim sözdür.

49 Çünkü ben kendiliğimden konuşmadım. Beni gönderen Baba'nın kendisi ne söylemem ve ne konuşmam gerektiğini bana buyurdu.

50 O'nun buyruğunun sonsuz yaşam olduğunu biliyorum. Bunun için ne söylüyorsam, Baba'nın bana söylediği gibi söylüyorum.»