YUHANNA 12:20-36

 

İsa’yı araştıran Grekler, O’nun ölümü ve dirilişi aracılığıyla kurtuluş bulacak olan dünya halklarının işaretiydi (kş. 10:16; 12:32). Bu yüzden gelişleri İsa’nın etkinliğinin tamamlanmak üzere olduğunu göstermektedir. Bkz. 23. Ayet.

 

1. Canınızı nasıl sevebileceğinize ve gözden çıkarabileceğinize ilişkin örnekler verir misiniz? İsa, 24. ayette özellikle kimden söz ediyor? Buna bakarak O’nu izlemenin neleri kapsadığını söyleyebilirsiniz (26. ayet)?

2. 'Gelen saat’ (23.ayet) İnsanoğlunun ve Baba’nın yücelmesini nasıl sağlayacaktır (28.ayet)? İsa’nın yukarı kaldırılması nasıl bu dünyanın yargılanmasını sağlayacaktır (31-34 ayetleri)?

3. 35 ve 36. Ayetleri. İsa’nın ulusa yönelik son seslenişine yer veriyor. Işıkta yürümek ve yaşamak ne demektir? Bunu yapıyor musunuz?

İsa öleceğini önceden bildiriyor

20 Bayramda tapınmak üzere Kudüs'e gidenler arasında bazı Grekler vardı.

21 Bunlar, Celile'nin Beytsayda kentinden olan Filipus'a gelerek, «Efendimiz, İsa'yı görmek istiyoruz» diye rica ettiler.

22 Filipus gitti, bunu Andreya'ya bildirdi. Andreya ve Filipus da gidip İsa'ya haber verdiler.

23 İsa, «İnsanoğlu'nun yüceltileceği saat geldi» diye karşılık verdi.

24 «Size doğrusunu söyleyeyim, buğday tanesi toprağa düşüp ölmedikçe yalnız kalır. Ama ölürse çok ürün verir.

25 Canını seven, onu yitirir. Ama bu dünyada canını gözden çıkaran, onu sonsuz yaşam için koruyacaktır.

26 Bana hizmet etmek isteyen, ardımdan gelsin. Ben neredeysem bana hizmet eden de orada olacak. Baba, bana hizmet edeni onurlandıracaktır.

27 Şimdi yüreğim sıkılıyor, ne diyeyim? 'Baba, beni bu saatten kurtar' mı diyeyim? Ama ben bu amaç için bu saate geldim.

28 Baba, adını yücelt!»
Bunun üzerine gökten bir ses geldi: «Adımı yücelttim ve yine yücelteceğim.»

29 Orada duran ve bunu işiten kalabalık, «Gök gürledi» dedi.
Başkaları, «Bir melek O'nunla konuştu» dedi.

30 İsa, «Bu ses benim için değil, sizin içindi» dedi.

31 «Bu dünya şimdi yargılanıyor. Bu dünyanın egemeni şimdi dışarı atılacak.

32 Ben yerden yukarı kaldırıldığım zaman bütün insanları kendime çekeceğim.»

33 İsa bunu, nasıl öleceğini belirtmek için söylüyordu.

34 Kalabalık O'na şöyle karşılık verdi: «Kutsal Yasa'dan öğrendiğimize göre Mesih sonsuza dek kalacaktır. Nasıl oluyor da sen, 'İnsanoğlu yukarı kaldırılmalıdır' diyorsun? Kimdir bu İnsanoğlu?»

35 İsa, «Işık, kısa bir süre daha aranızdadır» dedi. «Karanlıkta kalmamak için ışığınız varken yürüyün. Karanlıkta yürüyen nereye gittiğini bilmez.

36 Sizde ışık varken ışığa iman edin ki, ışığın oğulları olasınız.»
İsa bu sözleri söyledikten sonra uzaklaşıp onlardan gizlendi.