YUHANNA 11:28-44

 

1. Yedinci belirtinin özel anlamı nedir? Bu belirti İsa’nın kısa bir süre sonra başından geçecek olan deneyimle hangi şekilde bağlantılıdır? Tanrı’nın yüceliği hangi şekilde açıklandı?

2. İsa Lazar’ı mezardan çağırmadan önce neden yüksek sesle dua etti? Buna bakarak İsa’nın mucizelerinin altında yatan nedeni görebiliyor musunuz? Kş. Yu.5:19,20; 14:10.

 

Not. 33-38 Ayetleri. 33. Ayette geçen 'ağlamak’ sözcüğü yas tutanların feryadını tanımlamaktadır. Oysa 35. ayette 'ağlamak’ sadece acıyı paylaşmanın getirdiği sessiz gözyaşlarıdır. İsa’nın öfkesi insanlığa bu denli sıkıntı veren ölümün kötü güçlerine yönelikti. İsa bunları Tanrısal güçleriyle alt edecek, ölümü ve dirilişiyle zafer kazanacaktı.

28 Bunu söyledikten sonra gidip kızkardeşi Meryem'i gizlice çağırdı. «Öğretmen burada, seni çağırıyor» dedi.

29 Meryem bunu işitince hemen kalkıp İsa'nın yanına gitti.

30 İsa henüz köye varmamıştı, hâlâ Marta'nın kendisini karşıladığı yerdeydi.

31 Meryem'le birlikte evde bulunan ve kendisini teselli eden Yahudiler, onun hızla kalkıp dışarı çıktığını gördüler. Ağlamak için mezara gittiğini sanarak onu izlediler.

32 Meryem İsa'nın bulunduğu yere vardı. O'nu görünce ayaklarına kapanarak, «Rab» dedi, «burada olsaydın, kardeşim ölmezdi.»

33 Meryem'in ve onunla gelen Yahudilerin ağladığını gören İsa'nın ruhunu hüzün kapladı, yüreği sızladı.

34 «Onu nereye koydunuz?» diye sordu.
O'na, «Rab, gel gör» dediler.

35 İsa ağladı.

36 Yahudiler, «Bakın, onu ne kadar seviyormuş!» dediler.

37 Ama içlerinden bazıları, «Körün gözlerini açan bu kişi, Lazar'ın ölümünü de önleyemez miydi?» dediler.

İsa, Lazar'ı diriltiyor

38 İsa yine derinden hüzünlenerek mezara vardı. Mezar bir mağaraydı, girişinde de bir taş duruyordu.

39 İsa, «Taşı kaldırın!» dedi.
Ölenin kızkardeşi Marta, «Rab, o artık kokmuştur, öleli dört gün oldu» dedi.

40 İsa ona, «Ben sana, 'iman edersen Tanrı'nın yüceliğini göreceksin' demedim mi?» dedi.

41 Bunun üzerine taşı kaldırdılar. İsa gözlerini gökyüzüne dikerek şöyle dedi: «Baba, beni işittiğin için sana şükrediyorum.

42 Beni her zaman işittiğini biliyordum. Ama bunu, çevrede duran halk için, beni senin gönderdiğine iman etsinler diye söyledim.»

43 Bunları söyledikten sonra yüksek sesle, «Lazar, dışarı çık!» diye bağırdı.

44 Ölü, elleri ayakları sargılarla bağlı, yüzü bezle sarılmış olarak dışarı çıktı. İsa oradakilere, «Onu çözün ve bırakın gitsin» dedi.

45 O zaman, Meryem'e gelen ve İsa'nın yaptıklarını gören Yahudilerin birçoğu İsa'ya iman etti.