YUHANNA 11:1-27

 

Yedinci belirti.

1. 4. Ayeti, 9:3’le kıyaslayın. Hem 4. ayette hem de 5 ve 6. ayetlerinde yer alan çelişkiyi açıklayın. Bkz. 14 ve 15. ayetleri. Tanrı’nın bazen dualarınıza neden geç cevap verir gibi göründüğünü anlayabiliyor musunuz?

2. 9 ve 10. Ayetleri, yaşamınızı sürdürmeniz için nasıl bir yön ve güvence sağlıyor? Kş. 9:4,5.

3. 21,22 ve 24 Ayetlerinde Marta’nın üç doğru, ama sınırlı iddiası vardır. İsa bunların her birine 25 ve 26. ayetlerinde karşılık veriyor. Böylece kendisinde Marta’nın bildiğinden daha büyük güçler olduğunu gösteriyor. Bunlar nelerdir?

 

Not. 26. Ayet. '’Asla ölmeyecek:’’ İmanlı için ölüm artık ölüm değildir. O artık yeni bir yaşama kavuşmuştur. Bkz. Yu.8:51. üzerindeki not.

 

Lazar'ın ölümü

1 Meryem ile kızkardeşi Marta'nın köyü olan Beytanya'dan Lazar adında bir adam hastalanmıştı.

2 Meryem, Rab'be hoş kokulu yağ sürüp saçlarıyla O'nun ayaklarını silen kadındı. Hasta Lazar ise Meryem'in kardeşiydi.

3 İki kızkardeş İsa'ya, «Rab, sevdiğin kişi hasta» diye haber gönderdiler.

4 İsa bunu işitince, «Bu hastalık ölümle sonuçlanmayacak; Tanrı'nın yüceliğine, Tanrı Oğlunun yüceltilmesine hizmet edecek» dedi.

5 İsa Marta'yı, kızkardeşini ve Lazar'ı severdi.

6>7 Bu nedenle, Lazar'ın hasta olduğunu duyunca bulunduğu yerde iki gün daha kaldıktan sonra öğrencilere, «Yahudiye'ye dönelim» dedi.

8 Öğrenciler O'na, «Rabbî» dediler, «Yahudiler demin seni taşlamaya kalkıştılar. Yine oraya mı gidiyorsun?»

9 İsa şu karşılığı verdi: «Günün on iki saati yok mu? Gündüz yürüyen sendelemez. Çünkü bu dünyanın ışığını görür.

10 Oysa gece yürüyen sendeler. Çünkü kendisinde ışık yoktur.»

11 Bu sözleri söyledikten sonra, «Dostumuz Lazar uyumuştur» diye ekledi, «ama onu uyandırmaya gidiyorum.»

12 Öğrenciler, «Rab» dediler, «uyumuşsa iyileşecektir.»

13 İsa Lazar'ın ölümünden söz ediyordu, ama onlar olağan uykudan söz ettiğini sanmışlardı.

14 Bunun üzerine İsa açıkça, «Lazar öldü» dedi.

15 «İman etmeniz için, orada bulunmadığıma sizin yararınıza seviniyorum. Şimdi onun yanına gidelim.»

16 'İkiz' diye anılan Tomas diğer öğrencilere, «Biz de gidelim, O'nunla birlikte ölelim!» dedi.

Marta ile Meryem'in yası

17 İsa Beytanya'ya yaklaşınca Lazar'ın dört gündür mezarda olduğunu öğrendi.

18 Beytanya, Kudüs'e on beş ok atımı kadar uzaklıktaydı.

19 Yahudilerin birçoğu Marta ile Meryem'i kardeşlerinin ölümünden dolayı teselli etmek için yanlarına gelmişlerdi.

20 Marta İsa'nın geldiğini duyunca O'nu karşılamaya çıktı, Meryem ise evde kaldı.

21 Marta İsa'ya, «Rab» dedi, «burada olsaydın, kardeşim ölmezdi.

22 Şimdi bile, Tanrı'dan ne dilersen Tanrı'nın onu sana vereceğini biliyorum.»

23 İsa, «Kardeşin dirilecektir» dedi.

24 Marta, «Son gün, diriliş günü onun dirileceğini biliyorum» dedi.

25 İsa ona, «Diriliş ve yaşam ben'im» dedi. «Bana iman eden kişi ölse de yaşayacaktır.

26 Yaşayan ve bana iman eden asla ölmeyecek. Buna iman ediyor musun?»

27 Marta, «Evet, Rab» dedi. «Senin, dünyaya gelecek olanTanrı'nın Oğlu Mesih olduğuna iman ettim.»