YUHANNA 10:22-42

 

1. İsa’nın 24. ayetteki, sorusuna verilen düz yanıt neden faydasız olmuştur? İsa’nın kimliğine ilişkin hangi belirtiler veriliyordu? Bkz.25,32,37 ve 38. ayetleri. Yahudiler neden bunu göremiyordu? Eylemleriniz sözlerinizle birbirine uyuyor mu?

 

2. 27 ve 28. Ayetlerindeki tümcelerde, koyunların çobanla ve çobanın koyunlarla ilişkileri nasıl tanımlanıyor? 28 ve 29. Ayetlerinde verilen gerekçelere göre asla mahvolmayacağınızdan emin olabilir misiniz?

3. İsa Tanrı’yla ilişkisini hangi terimlerle açıklıyor? İddialarını desteklemek için ne gibi kanıtlar sunuyor? Yahudilerin 33. ayetin sonundaki sözleri ne kadar doğrudur? Ne yapmaları gerekiyordu?

 

Notlar.

1. 30. Ayet. ''Biriz’’ sözcüğü Grekçe de nötrdür. 'Tek bir kişi’ değil, 'birlik’ söz konusudur.

2. 34-36 Ayetleri. Bkz. Mez. 82:6. Tanrı’nın temsilcileri olan İsrail hakimleri bile 'ilahlar’ olarak adlandırılıyor. Yahudiler İsa’nın onlardan üstün olduğunu görmeliydiler. Eski Antlaşmadaki insanlarla yapılan kıyaslama küfür suçlamasını çürütmek için yeterli bir gerekçedir. İsa onlar gibi salt insan olduğunu söylemiyor.

 

İsa'ya karşı tepkiler büyüyor

22 O sırada Kudüs'te tapınağın açılışını anma bayramı kutlanıyordu. Mevsim kıştı.

23 İsa tapınağın avlusunda, Süleyman'ın Eyvanında yürüyordu.

24 Yahudiler O'nun çevresini sararak, «Bizi daha ne kadar zaman kuşkuda bırakacaksın?» dediler. «Eğer Mesih isen, bize açıkça söyle.»

25 İsa onlara şu karşılığı verdi: «Size söyledim, ama iman etmiyorsunuz. Babamın adıyla yaptığım işler bana tanıklık ediyor.

26 Ama siz iman etmiyorsunuz. Çünkü benim koyunlarımdan değilsiniz.

27 Koyunlarım sesimi işitir. Ben onları tanırım, onlar da beni izler.

28 Onlara sonsuz yaşam veririm; asla mahvolmayacaklar. Onları hiç kimse elimden kapamaz.

29 Onları bana veren Babam her şeyden üstündür. Onları Baba'nın elinden kapmaya kimsenin gücü yetmez.

30 Ben ve Baba biriz.»

31 Yahudiler O'nu taşlamak için yerden yine taş aldılar.

32 İsa onlara, «Size Baba'dan kaynaklanan birçok iyi işler gösterdim» dedi. «Bu işlerden hangisi için beni taşlıyorsunuz?»

33 Yahudiler şöyle cevap verdiler: «Seni iyi işlerden ötürü değil, küfür ettiğin için taşlıyoruz. İnsan olduğun halde Tanrı olduğunu ileri sürüyorsun.»

34 İsa şu karşılığı verdi: «Yasanızda, 'Siz ilahlarsınız, dedim' diye yazılı değil mi?

35 Tanrı, kendilerine sözünü gönderdiği kimseleri ilahlar diye adlandırır. Kutsal Yazı da geçerliliğini yitirmez.

36 Baba beni kendine ayırıp dünyaya gönderdi. Öyleyse 'Tanrı'nın Oğluyum' dediğim için bana nasıl 'Küfür ediyorsun' dersiniz?

37 Eğer Babamın işlerini yapmıyorsam, bana iman etmeyin.

38 Ama yapıyorsam, bana iman etmeseniz bile, yaptığım işlere iman edin. Öyle ki, Baba'nın bende, benim de Baba'da olduğumu bilesiniz ve anlayasınız.»

39 O'nu yine yakalamaya çalıştılarsa da, ellerinden sıyrılıp kurtuldu.

40 Tekrar Şeria nehrinin ötesine, Yahya'nın başlangıçta vaftiz ettiği yere gitti ve orada kaldı.

41 Birçokları, «Yahya hiç mucize yapmadı, ama bu adam için söylediklerinin hepsi doğru çıktı» diyerek İsa'ya geldiler.

42 Ve orada birçokları O'na iman etti.