YUHANNA 10:1-21

 

Bu metni Yer.23:1-4’le kıyaslayın. Ferisiler, 9. bölümdeki kör adama karşı yaklaşımlarıyla, İsrail halkının ruhsal kılavuzları olarak Eski Antlaşma’nın sahte peygamberleri gibi 'hırsız ve haydut’ olduklarını göstermişlerdir (1 ve 8. ayetleri).

1. 1-10 Ayetleri. İsa kendisini neden 'koyun ağılının kapısı’ olarak değerlendiriyor? Bu kapıdan içeri girenlerin ne gibi ayrıcalıkları ve bereketleri vardır? Koyunlar gerçek çobanı nasıl tanırlar? Çoban onlara ne yapar? Çobanın sesini tanıyor musunuz?

2. İyi çoban işaretleri nelerdir? 11-18 Ayetlerine bakarak, a) Rabbimiz’in ölümünün yalnızca şehitlik olmadığının kanıtını, b) O’nun yaşamının ve ölümünün amacını, c) müjdeci etkinliğin önemini görebiliyor musunuz? kş. Es.7:9,10,15-17.

 

Notlar.

1. 3. Ayet.'İşitmek:’ dikkatlice dinlemek ve itaat etmek.

2. İsa hem kapı hem de çobandır. İsa’nın çobanlığı altında çobanlık yapan başkaları da vardır. Kapıdan öncelikle kendileri girmelidir. (Elç.20:28,29; 1.Pe.5:2-4).

 

İyi çoban

1 «Size doğrusunu söyleyeyim, koyun ağılına kapıdan girmeyip başka yoldan giren kişi hırsız ve hayduttur.

2 Kapıdan giren ise koyunların çobanıdır.

3 Kapıyı bekleyen ona kapıyı açar. Koyunlar çobanın sesini işitirler, o da kendi koyunlarını adlarıyla çağırır ve onları dışarı götürür.

4 Kendi koyunlarının hepsini dışarı çıkarınca önlerinden gider, koyunlar da onu izler. Çünkü onun sesini tanırlar.

5 Bir yabancının peşinden gitmezler, ondan kaçarlar. Çünkü yabancıların sesini tanımazlar.»

6 İsa onlara bu örneği anlattıysa da, ne demek istediğini anlamadılar.

7 Bunun için İsa yine, «Size doğrusunu söyleyeyim» dedi, «ben koyunların kapısıyım.

8 Benden önce gelenlerin hepsi hırsız ve hayduttu, ama koyunlar onları dinlemedi.

9 Kapı ben'im. Bir kimsebenim aracılığımla içeri girerse kurtulur. Girer, çıkar ve otlak bulur.

10 Hırsız ancak çalıp öldürmek ve yok etmek için gelir. Bense insanlar yaşama, bol yaşama sahip olsunlar diye geldim.

11 Ben iyi çobanım. İyi çoban koyunları uğruna canını verir.

12 Koyunların çobanı ve sahibi olmayan ücretli adam, kurdun geldiğini görünce koyunları bırakıp kaçar. Kurt da onları kapar ve dağıtır.

13 Adam kaçar. Çünkü ücretlidir ve koyunlar için kaygı duymaz.

14>15 Ben iyi çobanım. Benimkileri tanırım. Baba beni tanıdığı, ben de Baba'yı tanıdığım gibi, benimkiler de beni tanır. Ben koyunlarımın uğruna canımı veririm.

16 Bu ağıldan olmayan başka koyunlarım var. Onları da getirmeliyim. Benim sesimi işitecekler ve tek sürü, tek çoban olacak.

17 Canımı, tekrar geri almak üzere veririm. Bunun için Baba beni sever.

18 Canımı kimse benden alamaz; ben onu kendiliğimden veririm. Onu vermeye de tekrar geri almaya da yetkim var. Bu buyruğu Babamdan aldım.»

19 Bu sözlerden dolayı Yahudiler arasında yine ayrılık doğdu.

20 Birçoğu, «O'nu cin çarpmış, delidir. Niçin O'nu dinliyorsunuz?» diyordu.

21 Başkaları ise, «Bunlar, cin çarpmış bir adamın sözleri değildir» dediler. «Cin, körlerin gözlerini açabilir mi?»