YUHANNA 8:30-59

 

1. 31. Ayetteki Grekçe anlatım biçimi burada İsa’ya iman etmiş olan Yahudiler’in 30. ayetteki gibi çok sayıda olmadıklarını gösteriyor. 31-36 Ayetlerinde tam özgürlüğe kavuşturan hangi adımlar görülmektedir? Bu özgürlük nedir? Yahudiler hangi anlamda özgür olduklarını iddia etmişlerdir? Siz gerçekten özgür müsünüz?

2. Bu kısım ana babalığın gerçek anlamıyla ilgilidir. İsa Yahudilerin gerçekte ya da Tanrı’nın değil de İblis’in çocukları olduğunu hangi nedenlere dayandırılıyor? İsa Tanrı’nın oğlu olduğuna ilişkin hangi kanıtı gösteriyor? Onlar neden bunu göremediler?

 

Notlar

1.51. Ayet. '’ölümü asla görmeyecektir:’’ Tanrı’nın günaha karşılık verdiğini ölüm yargısını görmeyecektir. Kş. Yar.2:17; Yu.5:24; 11:26.

2. 56. Ayet. 'Günümü’ İbrahim Mesih’in beden alacağı ve kurtarıcı etkinliğine başlayacağı günü imanla görmüştü.

3. 58. Ayet. '’Ben varım:’’ Çık.3:14’teki tanrısal ad.\\

İbrahim'in çocukları, İblis'in çocukları

31>32 İsa kendisine iman etmiş olan Yahudilere, «Eğer benim sözüme bağlı kalırsanız, gerçekten öğrencilerim olursunuz. Gerçeği bileceksiniz ve gerçek sizi özgür kılacak» dedi.

33 «Biz İbrahim'in soyundanız» diye karşılık verdiler, «hiçbir zaman kimseye kölelik etmedik. Nasıl oluyor da sen, 'Özgür olacaksınız' diyorsun?»

34 İsa, «Size doğrusunu söyleyeyim, günah işleyen herkes günahın kölesidir» dedi.

35 «Köle ev halkının sürekli bir üyesi değildir, ama oğul sürekli üyesidir.

36 Bunun için, Oğul sizi özgür kılarsa,gerçekten özgür olursunuz.

37 İbrahim'in soyundan olduğunuzu biliyorum. Yine de beni öldürmek istiyorsunuz. Çünkü yüreğinizde sözüme yer vermiyorsunuz.

38 Ben Babamın yanında gördüklerimi söylüyorum, siz de babanızdan işittiklerinizi yapıyorsunuz.»

39 «Bizim babamız İbrahim'dir» diye karşılık verdiler.
İsa, «İbrahim'in çocukları olsaydınız, İbrahim'in yaptıklarını yapardınız» dedi.

40 «Ama şimdi beni - Tanrı'dan işittiği gerçeği sizlere bildireni - öldürmek istiyorsunuz. İbrahim bunu yapmadı.

41 Siz babanızın yaptıklarını yapıyorsunuz.»
«Biz zinadan doğmadık. Bir tek Babamız var, o da Tanrı'dır» dediler.

42 İsa, «Tanrı Babanız olsaydı, beni severdiniz» dedi. «Çünkü ben Tanrı'dan çıkıp geldim. Kendiliğimden gelmedim, beni O gönderdi.

43 Söylediklerimi neden anlamıyorsunuz? Benim sözümü dinlemeye dayanamıyorsunuz da ondan.

44 Siz babanız İblis'tensiniz ve babanızın arzularını yerine getirmek istiyorsunuz. O başlangıçtan beri katildi. Gerçeğe bağlı kalmadı. Çünkü onda gerçek yoktur. Yalan söylemesi doğaldır. Çünkü o yalancıdır ve yalanın babasıdır.

45 Ama ben gerçeği söylüyorum. İşte bunun için bana iman etmiyorsunuz.

46 Hanginiz bana günahlı olduğumu kanıtlayabilir? Gerçeği söylüyorsam, niçin bana iman etmiyorsunuz?

47 Tanrı'dan olan, Tanrı'nın sözlerini dinler. İşte siz Tanrı'dan olmadığınız için dinlemiyorsunuz.»

İsa'nın yüceliği

48 Yahudiler O'na şu karşılığı verdiler: «'Sen, cin çarpmış bir Samiriyelisin' demekte haklı değil miyiz?»

49 İsa, «Beni cin çarpmadı» dedi. «Ben Babamı onurlandırıyorum, ama siz beni aşağılıyorsunuz.

50 Ben kendimi yüceltmek istemiyorum, ama bunu isteyen ve yargılayan biri vardır.

51 Size doğrusunu söyleyeyim, bir kimse sözüme uyarsa, ölümü asla görmeyecektir.»

52 Yahudiler, «Seni cin çarptığını şimdi anlıyoruz» dediler. «İbrahim öldü, peygamberler de öldü. Oysa sen, 'Bir kimse sözüme uyarsa, ölümü asla tatmayacaktır' diyorsun.

53 Yoksa sen babamız İbrahim'den üstün müsün? O öldü, peygamberler de öldü. Sen kendini kim sanıyorsun?»

54 İsa şu karşılığı verdi: «Eğer ben kendimi yüceltirsem, yüceliğim hiçtir. Beni yücelten, 'Tanrımız' diye çağırdığınız Babamdır.

55 Siz O'nu tanımıyorsunuz, ama ben tanırım. O'nu tanımadığımı söylersem, sizin gibi yalancı olurum. Ama ben O'nu tanırım ve sözüne uyarım.

56 Babanız İbrahim günümü göreceği için sevinçle coşmuştu. Gördü ve sevindi.»

57 Yahudiler, «Sen daha elli yaşında bile değilsin. İbrahim'i de mi gördün?» dediler.

58 İsa, «Size doğrusunu söyleyeyim, İbrahim doğmadan önce ben varım» dedi.

59 O zaman İsa'yı taşlamak için yerden taş aldılar, ama O gizlenip tapınaktan çıktı.