YUHANNA 7:1-24

 

7:1-10:21. Bölümleri İsa’nın Çardak Bayramında Yeruşalim’e yaptığı ziyareti anlatır. Bu ziyaret ölümden altı ay önce gerçekleşmiştir. Bu ziyaret sırasında farklı insan gruplarının İsa’ya nasıl yaklaştığı görülür. Bu gruplar iki sınıfa ayrılır. Başkahinleri, Ferisiler’i ve 'Yeruşalim halkını’ içeren Yahudi grubu, bütün kesimleri temsil eden genel kalabalık. Bu iki gruptan birincisi İsa’ya düşmandı.

1. 3-8 Ayetlerinde İsa’nın kardeşlerinin sözleri, O’nu anlamadıklarını nasıl gösteriyor? İsa, 'benim zamanım’ sözleriyle ne demek istedi? Dünyanın İsa’ya yaklaşımı O’nun kendisini dünyaya göstermesini engelledi (4 ve 7. ayetleri). Siz dünyadan daha farklı bir yaklaşım bekleyebilir misiniz (kş. 15:18-21)? 13. Ayet size de sesleniyor mu?

 

2. 17 ve 18. Ayetleri. İsa kendi öğretişinin gerçek ve tanrısal kökenli olduğunu göstermek için hangi iki sınavı öneriyor? Bu sınavları uygulamanın sizin için nasıl bir bedeli olacaktır?

 

Notlar

1. 8 ve 10. Ayetleri. İsa sözünden dönmüyor. Sadece o anda ve onlarla birlikte şölene katı lmayacağını dile getiriyor?

2. 21 ve 24. Ayetleri. Musa’nın yasası sünneti doğumun sekizinci ayında buruyordu (Yar.17:12; Lev.12:13. Yahudilerin uygulaması, Sept gününü denk gelse bile ayini o gün yapmaktı. İsa’ya göre bir kişinin bedeni Sept günü iyileştirmek onu sünnet etmekten daha haklı bir davranıştı.

 

İsa Kudüs'e gidiyor

1 Bundan sonra İsa Celile'de dolaşmaya başladı. Yahudiler O'nu öldürmeyi amaçladıkları için Yahudiye'de dolaşmak istemiyordu.

2 Yahudilerin Çardak bayramı yaklaşmıştı.

3 Bu nedenle İsa'nın kardeşleri O'na, «Buradan ayrıl, Yahudiye'ye git» dediler, «öğrencilerin de yaptığın işleri görsünler.

4 Çünkü kendini açıkça tanıtmak isteyen bir kimse yaptıklarını gizlemez. Madem ki bu şeyleri yapıyorsun, kendini dünyaya göster!»

5 Kardeşleri bile O'na iman etmiyorlardı.

6 İsa onlara, «Benim zamanım daha gelmedi» dedi, «oysa sizin için zaman hep uygundur.

7 Dünya sizden nefret edemez, ama benden nefret ediyor. Çünkü yaptıklarının kötü olduğuna tanıklık ediyorum.

8 Siz bu bayramı kutlamaya gidin. Ben şimdilik gitmeyeceğim. Çünkü benim zamanım daha dolmadı.»

9 İsa bu sözleri söyleyip Celile'de kaldı.

10 Ne var ki, kardeşleri bayramı kutlamaya gidince, kendisi de gitti. Ancak açıktan açığa değil, gizlice gitti.

11 Yahudiler de O'nu bayram sırasında arıyor, «O nerede?» diye soruyorlardı.

12 Kalabalık arasında O'nunla ilgili bir sürü laf fısıldanıyordu. Bazıları, «İyi adamdır», bazıları da, «Hayır, tam tersine, halkı saptırıyor» diyorlardı.

13 Bununla birlikte Yahudilerden korktukları için, hiç kimse O'ndan açıkça söz etmiyordu.

14 Bayramın yarısı geçmişti. İsa da tapınağa gidip ders vermeye başladı.

15 Yahudiler şaşırmışlardı. «Bu adam hiç öğrenim görmediği halde, nasıl bu kadar bilgili olabilir?» diyorlardı.

16 İsa onlara, «Benim öğretim benim değil, beni gönderenindir» diye karşılık verdi.

17 «Eğer bir kimse Tanrı'nın isteğini yerine getirmek istiyorsa, bu öğretinin Tanrı'dan mı olduğunu, yoksa kendiliğimden mi konuştuğumu bilecektir.

18 Kendiliğinden konuşan kendini yüceltmek ister, ama kendisini göndereni yüceltmek isteyen doğrudur ve O'nda haksızlık yoktur.

19 Musa size Kutsal Yasa'yı vermedi mi? Yine de hiçbiriniz Yasa'yı yerine getirmiyor. Neden beni öldürmek istiyorsunuz?»

20 Kalabalık, «Cin çarptı seni!» dedi. «Seni öldürmek isteyen kim?»

21 İsa, «Ben bir mucize yaptım, hepiniz şaşkına döndünüz» diye cevap verdi.

22 «Musa size sünneti buyurduğu için - aslında bu, Musa'dan değil, atalarınızdan kalmadır - Sept günü birini sünnet edersiniz.

23 Musa'nın Yasası bozulmasın diye Sept günü biri sünnet ediliyor da, Sept günü bir adamı tamamen iyileştirdim diye bana neden kızıyorsunuz?

24 Dış görünüşe göre yargılamayın, yargınız adil olsun.»