YUHANNA 6:22-40

 

4-13 Ayetlerindeki mucize, 25-59 ayetlerinde İsa ile Yahudiler arasındaki konuşmanın temeldir.

1. İnsanlar mucizenin yarattığı dışsal değişimi gördüler, ama ruhsal önemini fark edemediler (26. ayet). Neden? İsa’yı hangi niyetlerle aradılar? Ruhsal gelişmeyi maddi zenginlikten önemli görüyor musunuz (27. ayet)?

 

2. 27. Ayetteki 'çalışmak’ sözcüğü, a) kendilerinin yapmaları gereken işle nasıl bağladılar? (28. ayet), b) Musa’nın işini İsa’nın işiyle nasıl bağladılar (30 ve 31. ayetleri)? İsa onlardan a) Ne işi bekliyordu(29. ayet)? b) kendisi nasıl bir iş sunuyordu(32-40 ayetleri)? O halde 28. ayetteki sorunun yanıtı nedir?

3. 35-40 ayetleri, insanın açlığına Tanrı’nın hangi yanıtını vermektedirler?

Not. 22-25 Ayetleri İsa’yı ertesi gün Kefernahum’da göl kenarında bulan kalabalığın şaşkınlığını göstermektedir? İsa’nın öğrencilerle gitmemiş olduğunu fark ettiler.

22 Ertesi gün, gölün karşı yakasında kalmış olan halk, önceden orada sadece bir tek kayık bulunduğunu, İsa'nın kendi öğrencileriyle birlikte bu kayığa binmediğini, öğrencilerinin yalnız gittiklerini anladı.

23 Rab'bin şükretmesinden sonra halkın ekmek yediği yerin yakınına Taberiye'den başka kayıklar geldi.

24 Halk, İsa'nın ve öğrencilerinin orada olmadığını görünce kayıklara binerek Kefernahum'a, İsa'yı aramaya gitti.

25 O'nugölün karşı yakasında buldukları zaman, «Rabbî, buraya ne zaman geldin?» diye sordular.

Yaşam ekmeği

26 İsa şöyle cevap verdi: «Size doğrusunu söyleyeyim, mucizeler gördüğünüz için değil, ekmeklerden yiyip doyduğunuz için beni arıyorsunuz.

27 Geçici olan yiyecek için değil, sonsuz yaşam boyunca kalan yiyecek için çalışın. Bunu size İnsanoğlu verecek. Çünkü Baba Tanrı O'na bu onayı vermiştir.»

28 Onlar da şunu sordular: «Tanrı'nın istediği işleri yapmak için ne yapmalıyız?»

29 İsa, «Tanrı'nın işi O'nun gönderdiği kişiye iman etmenizdir» diye cevap verdi.

30 Bunun üzerine, «Görüp sana iman etmemiz için nasıl bir mucize yaratacaksın? Ne yapacaksın?» dediler.

31 «Atalarımız çölde man yediler. Yazılmış olduğu gibi, 'Yemeleri için onlara gökten ekmek verdi.'»

32 İsa onlara dedi ki, «Size doğrusunu söyleyeyim, gökten ekmeği size Musa vermedi, gökten size gerçek ekmeği Babam verir.

33 Çünkü Tanrı'nın ekmeği, gökten inen ve dünyaya yaşam verendir.»

34 Onlar da, «Efendimiz, bizlere her zaman bu ekmeği ver!» dediler.

35 İsa, «Yaşam ekmeği ben'im. Bana gelen asla acıkmaz, bana iman eden hiçbir zaman susamaz» dedi.

36 «Ama ben size dedim ki, 'Beni gördünüz, yine de iman etmiyorsunuz.'

37 Baba'nın bana verdiklerinin hepsi bana gelecek ve bana geleni ben asla kovmam.

38 Çünkü kendi isteğimi değil, beni gönderenin isteğini yerine getirmek için gökten indim.

39 Beni gönderenin isteği şudur: bana verdiklerinden hiçbirini yitirmeyeyim, ama son günde hepsini dirilteyim.

40 Çünkü Babamın isteği, Oğul'u gören ve O'na iman eden herkesin sonsuz yaşama kavuşmasıdır. Ben de böylelerini son günde dirilteceğim.»