YUHANNA 6:1-21

 

1. Bu dördüncü belirtinin 1-13 ayetleri bağlamında alınmasına bakarak şu noktalara dikkat edin: a) İnsanlar neden İsa’ya yöneliyorlar, b) İsa’nın, insanlara yaklaşımı, c) Öğrencilerinin imanını denemesi, d) onların işbirliğini kullanması, e) İnsanların ihtiyacının karşılandığı kaynak. Bu mucizenin verdiği nasıl bir ders vardır?

 

2. 15. Ayet. İsa neden bu insanlar tarafından kral yapılmak istemedi? Kendi başına kalmak için başarının olduğu yerden çekilmesine bakarak neler öğrenebiliriz? Kş. Lu.5:156,16.

Notlar.

1. 7. Ayet. Dinar bir günlük yevmiye ye eşitti; Mat.20:2.

2. 14. Ayet. '’Dünyaya gelecek olan peygamber budur:’’ kş. Yasa Kitabı 18:15; Mat.11:3. Burada 15. Ayette de görülebileceği gibi halk O’nu Mesih olarak tanıyor.

İsa beş bin kişiyi doyuruyor

 

1 Bundan sonra İsa, Celile (Taberiye) gölünün karşı yakasına geçti.

2 Büyük bir kalabalık O'nun ardından gidiyordu. Çünkü hastalar üzerinde yaptığı mucizeleri görmüşlerdi.

3 İsa dağa çıkıp orada öğrencileriyle birlikte oturdu.

4 Yahudilerin Fısıh bayramı yakındı.

5 İsa başını kaldırıp büyük bir kalabalığın kendisine doğru geldiğini görünce Filipus'a, «Bunları doyurmak için nereden ekmek alalım?» diye sordu.

6 Bu sözü onu sınamak için söyledi, kendisi ne yapacağını biliyordu.

7 Filipus O'na şu cevabı verdi: «Her birinin az bir şey yiyebilmesi için iki yüz dinarlık ekmek bile yetmez.»

8>9 Öğrencilerinden biri, Simun Petrus'un kardeşi Andreya, İsa'ya dedi ki, «Burada beş arpa ekmeğiyle iki balığı olan bir çocuk var. Ama bu kadar adam için bunlar nedir ki?»

10 İsa, «Halkı yere oturtun» dedi.
Orası çimenlik bir yerdi. Böylece halk yere oturdu. Oradaki erkeklerin sayısı beş bin kadardı.

11 İsa ekmekleri aldı, şükrettikten sonra oturanlara istedikleri kadar dağıttı. Balıklarla da aynı şeyi yaptı.

12 Herkes doyunca İsa öğrencilerine, «Artıkları toplayın, hiçbir şey ziyan olmasın» dedi.

13 Beş arpa ekmeğinden yiyenlerin bıraktığı artıkları topladılar ve bunlarla on iki sepet doldurdular.

14 Halk, İsa'nın yaptığı mucizeyi görünce, «Gerçekten dünyaya gelecek olan peygamber budur» dedi.

15 İsa onların gelip kendisini kral yapmak üzere zorla götüreceklerini bildiğinden tek başına yine dağa çekildi.

İsa su üstünde yürüyor

 

16 Akşam olunca öğrencileri göle indiler.

17 Bir kayığa binerek gölün karşı yakasındaki Kefernahum'a doğru yol aldılar. Karanlık basmıştı ve İsa henüz yanlarına gelmemişti.

18 Güçlü bir rüzgâr estiğinden göl kabarmaya başladı.

19 Öğrenciler üç mil kadar kürek çektikten sonra, İsa'nın gölün üstünde yürüyerek kayığa yaklaştığını görünce korktular.

20 Ama İsa onlara, «Ben'im, korkmayın!» dedi.

21 Bunun üzerine O'nu kayığa almak istediler. O anda kayık gitmekte oldukları karaya vardı.